Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Leasing İşlemleri ve Muhasebesi

Leasing İşlemleri ve MuhasebesiSayfa Sayısı
:  
288
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-486-849-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Leasing uygulamalarının tarihçesi Avrupa ve Amerika Birleşik Dev-letleri\′nde 1800\′lü yıllara kadar uzanmaktadır. Çağdaş anlamda leasing uygulamaları ise 1950\′li yıllarda başlamıştır. Leasing işlemleri tarihsel süreç içerisinde hızlı gelişme kaydetmiş ve 1970\′li yıllarda çok uluslu şirketler aracılığı ile dünyaya yayılarak uluslararası bir nitelik kazan¬mıştır.


Leasing ülkemizde 1980\′li yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ile ülkemiz ekonomisinde yapısal değişik¬likler olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda modern finans tekniklerinin uygulanmasına başlanmıştır. 28.06.1985 tarihli 3226 sayılı Finansal Ki¬ralama Kanunu ile ülkemizdeki leasing uygulamalarının yasal çerçevesi oluşturulmuştur. Bu tarihten itibaren leasing sektörü ülkemizde hızlı bir gelişme ivmesi kazanmıştır.


Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen leasing sektörünün geldiği noktanın yeterli olduğunu söylemek olası değildir. Bugün sabit kıymet yatırımları içerisinde leasing\′in payı dünya ortalamasının oldukça altın¬dadır. Toplam sabit kıymet yatırımlarında leasing\′in payı Avrupa ülkele¬rinde % 18, ABD\′nde ise % 32 dolayındadır. Bu oran ülkemizde ise % 8 dolayındadır.


Bütün bu gelişmelere rağmen leasing\′in ülke çapında yeterince ta¬nındığını söylemek olası değildir. Leasing\′e yönelik literatürde yeterince kaynak yayında bulunmamaktadır. Literatürde leasing ile ilgili konular leasing şirketlerinin tanıtıcı broşürleri ve finansal yönetim kitaplarının içerisinde bir kaç sayfadan ibaret olmaktadır.


Bu kitabın amacı leasing işlemleri konusunda teorik çerçevede bilgi vermenin dışında Türkiye\′deki mevzuat ve muhasebe uygulamaları ko¬nusunda da bilgi vermektir.

Kitabın basımını sağlayan Beta Yayınları yönetimi ve çalışanlarına, son olarak da çalışmalarım sırasındaki sabrından dolayı eşim Tomris\′e teşekkür ederim.

İstanbul, Aralık 1999
M. VefaTOROSLU

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1
GENEL OLARAK LEASING

1.1 LEASING\′İN TANIMI 1
1.2 LEASING\′İN TARİHÇESİ 3
1.3 LEASING KONUSU MALLAR 8
1.4 LEASING\′DE TARAFLAR 9

1.4.1 Leasinfi Sirkeli 9
1.4.2 Satıcı 9
1.4.3 Kiracı 9
1.5 LEASING KİRALARI 9
1.5.1 TL - Döviz Kiralar 9
1.5.2 Sabit - Değişken Kiralar 10
1.5.3 Dönem Başı - Dönem Sonu Kiralar 10
1.5.4 Eşit - Özel Aralıklı Kiralar 10
1.6 LEASING ÇEŞİTLERİ 10
1.6.1 Faaliyet LeasinK\′i 10
1.6.2 Finansal Leasing 11
1.6.3 Dolaylı - Dolaysız Leasinj» 11
1.6.4 Taşınır - Taşınmaz Leasing 11
1.6.5 Brüt - Net Leasing 11
1.6.6 Birinci El - İkinci El LeasinR 12
1.6.7 Yatırım Malları - Tüketim Malları Leasing\′i 12
1.6.8 Özel Leasing 12
1.6.9 Kaldıraçlı Leasing 12
1.6.10 Satış ve Geri Kiralama 13
1.6.1 1 Satışa Yardımcı Leasing 13
1.6.12 Vergi Leasing\′i 13
1.6.13 Kapalı ve Açık Uçlu Leasing 13
1.6.14 Yüzde Leasing\′i 13
1.6.15 Kısa Süreli - Uzun Süreli Leasing 13
1.6.16 Döner - Devresel Leasing 14
1.6.17 Trampa Leasing 14
1.6.18 İyileşen Leasing 14

1.6.19 Tesis Leasingi 14
1.6.20 Geniş Kapsamlı Leasing 14
1.6.2 1 Deneme Süresi Leasingi 14
1.6.22 İş Ortaklığı İle Leasinfi 14
1.6.23 Tam Ödemeli Leasing 15
1.6.24 Tam Ödemesiz Leasing 15
1.6.25 Seken Ödemeli Leasing 15

1.6.26 Yurtiçi Leasing 15
1.6.27 Uluslararası Leasing 15
LEASİNG SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ 16
LEAS1NGİN MALİYETİ 17
1.8.1 Kira Bedelleri 17
1.8.2 Sigorta Masrafları 17
1.8.3 Kur Parkları 17
1.8.4 Bakını ve Onarım Giderleri 17
LEASING\′İN YARARLARI 17
1.9.1 Leasinğin Kiracı Açısından Yararları 17
1.9.1.1 Az Formalite 17
1.9.1.2 Yatırımın % 100 Finansmanı 18
1.91..3 AzTeminal 18
1.91..4 Malın Mülkiyetine Sahip Olabilme 18
1.9.1.5 Kredi Değerliliği 18
1.9.1.6 K.D.V. Avantajı 18
1.9.1.7 Likit kaynakların Alternatif Kullanımı 1 8
1.9.1.8 Kiraların Gider Yazılması 19
1.9.1.9 Ödemede Esneklik 19
1.9.1.10 Düşük Maliyet 19
1.9.1.1 1 Teşvikten Yararlanma 19
1.9.1.12 Orta Vadeli Finansman 19
1.9.2 Leasinğin Kiralayan Açısından Yararları 19
1.9.2.1 Karlılık Oranını Yükseltir 19
1.9.2.2 Risk Oranını Düşürür 19
1.9.2.3 Teşviklerden Yararlanmaya Olanak Sağlar 20
1.9.3 Leasinğin Ülke Ekonomisi Açısından Yararları 20
1.9.3.1 Finansman Maliyetlerinin Düşmesini Sağlar 20
1.9.3.2 İşsizliğin Azalmasına Katkıda Bulunur 20
1.9.3.3 Kaynakların Rasyonel Kullanımını Sağlar 20
1.9.3.4 Yabancı Sermayeden Yararlanılmasını Sağlar 20
1.9.3.5 Yeni Teknolojilerin İthaline Olanak Verir 20
0 LEASING\′İN SAKINCALARI 21

1.10.1 Kullanım Serbestliğinin Kısıtlanması 21
1.10.2 Kur Riski 21
1.10.3 Hurda Değerinden Yararlanamama 21
1.11 LEASING\′DE FON YÖNETİMİ 21
1.11.1 Özkaynaklar 21
1.11.1.1 Sermaye 21
1.1 1.1.2 Yedek Akçeler 21
1.1 1.1.3 Ololinansman 22
1.1 1.2 Yabancı Kaynaklar 22
1.1 1.2.1 Krediler 22
1.1 1.2.2 Tahvil İhracı 22
1.11.2.3 Finansman Bonosu İhracı 22
1.11.2.4 Menkul Kıymetleştirme 23
1.1 1.2.5 Halka Açılma 23
1.11.2.6 Murabaha 23
1.1 1.2.7 Factorinfi 24
1.12 LEASING\′DE RİSK YÖNETİMİ 24
1.12.1 Kredi ve Ticari Riskler 24
1.12.2 Faiz ve Maliyet Riski 24
1.12.3 Vade Riski 24
1.12.4 Kur Riski 24
1.13 LEASING MATEMATİĞİ 25
1.13.1 HF 171311 Hesap Makinesi İle Eşit Ödemeli Leasing
Kirası Hesaplama 25
1.13.2 Exccl 7.0 İle Eşil Ödemeli Leasîng Kirası Hesaplama 27
1.14 LEASING VE DİĞER FİNANSAL YÖNTEMLER 29
1.14.1 Leasing ve Şenel Karşılığı Kredi 29
1.14.2 Leasin^ ve Faclorin^ 29
1.15 LEASING VE DİĞER SAT1NALMA YÖNTEMLERİ 30
1.15.1 Karşılaştırma Yöntemi 30
1.15.2 Leasing İle Salmalma 32
1.15.3 Özkaynak İle Satmalına 36
1.15.4 Banka Kredisi İle Satmalına 40


BÖLÜM 2 TÜRKİYE\′DE LEASING


2.1 TÜRKİYE\′DE LEASING\′İN GELİŞİMİ 45
2.2 LEASING MEV7AJATI 47
2.2.1 Finansal Kiralama Kanununun Amaç ve Kapsamı 47

2.2.2 Finansal Kiralama Sözleşmesi 48
2.2.3 Finansal Kiralama Sözleşmesinin Konusu 48
2.2.4 Finansal Kiralama Bedeli 49
2.2.5 Finansal Kiralamanın Süresi 49
2.2.6 Finansal Kiralama Konusu Mallar 50
2.2.7 Finansal Kiralama Şirketinin Hukuki Yapısı 50
2.2.8 Finansal Kiralama İşlemlerinde Sınır 51
2.2.9 Kiracının Hak ve Borçlan 51

2.2.9.1 Kiracının Hakları 51
2.2.9.2 Kiracının Borçları 51
2.2.10 Kiralayanın Hak ve Borçları 52
2.2.10.1 Kiralayanın Haklan 52
2.2.10.2 Kiralayanın Borçları 52
LEASING İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT 53
2.3.1 Gelir ve Kurumlar Verdisi 53
2.3.2 Vergi Usul Kanunu 54
2.3.3 Katma Değer Vergisi 54
2.3.4 Harçlar ve Damga Vergisi 55
2.3.5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 56
2.3.6 Teşvik Mevzua ti 56

2.3.6.1 Genel Olarak Yatırım Teşvikleri 57
2.3.6.2 Finansal Kiralama ve Yatırım Teşvikleri 57
2.3.6.3 Genel Olarak Yatırım İndirimi 58
2.3.6.3.1 Yatırım İndiriminden Yararlanacak
Olanlar 59
2.3.6.3.2 Yatırım İndiriminden Yararlanma
Koşulları 59
2.3.6.3.3 Yatırım İndiriminin Konusu Olan Harcamalar 60
2.3.6.3.4 Yatırım İndiriminin Konusu Olmayan Harcamalar 60
2.3.6.3.5 Yatırım İndiriminin Oranı 61
2.3.6.3.6 Yatırım İndiriminin Başlangıcı 61
2.3.6.3.7 Yatırım İndiriminin Uygulama Süresi 62
2.3.6.3.8 Yatırım İndiriminde Yeniden Değerleme 62
2.3.6.3.9 Yatırım İndirimine Konu Aktif Değerlerin Satış ve Devri 63
2.3.6.3.10 Yatırım İndiriminde Yeminli Mali Müşavir
Tasdiki 64

XI
2.3.6.3.1 1 Geçici Vergi Hesabında Yatırım İndirimi
Uygu laması 64
2.3.6.4 Finansal Kiralama ve Yatırım İndirimi 65
2.3.7 Gümrük Mevzuatı 67
2.3.8 İcra İflas Mevzuatı 68
2.3.8.1 Kiracının İflası veya İcra Takibine Uğraması 68
2.3.8.1.1 Kiracının İilası 68
2.3.8.1.2 Kiracının İcra Takibine uğraması 68
2.3.8.1.3 Finansal Kiralama Konusu Malları Haczedilebileceği Durumlar 69
2.3.8.2 Kiralayanın İilası veya İcra Takibine Uğraması 69
2.3.8.2.1 Kiralayanın İilası 69
2.3.8.2.2 Kiralayanın İcra Takibine Uğraması 69
2.3.9 Taşıt Alım Vergisi 70
2.3.10 Bankalar Kanunu 70


BÖLÜM 3
LEASİNG İŞLEMLERİNİN MUHASEBESİ


1 LEASİNG ŞİRKETİ AÇISINDAN LEASİNG MUHASEBESİ 71
3.1.1 Tekdüzen Muhasebe Sistemi 71
3.1.2 Leasing İşlemlerinin Vergi Usul Kanununa Göre Muhasebeleştirilmesi 86

3.1.2.1 Sabit Kıymetin Satınalınması 86
3.1.2.2 Sabit Kıymetin Kiralanması 88
3.1.2.3 Kira Faturalarının Düzenlenmesi 89
3.1.2.4 Kira Tahsilatlarının Yapılması 90
3.1.2.5 Yıl Sonu İşlemleri 90

3.1.3 Leasing İşlemlerinde Uluslararası Muhasebe Standardı 91
3.1.4 Leasing İşlemlerinin Uluslararası Muhasebe Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi 93

3.1.4.1 Sabit Kıymetin Satınalınması ve Kiralanması 93
3.1.4.2 Kira Faturalarının Düzenlenmesi 96
3.1.4.3 Kira Tahsilatlarının Yapılması 97
3.1.4.4 Yıl Sonu İşlemleri 97
3.1.5 Örnek Uygulama 98
2 KİRACI AÇISINDAN LEASİNG MUHASEBESİ 128
3.2.1 Tekdüzen Muhasebe Sistemi 128
3.2.2 Leasing İşlemleri İle İlgili Hesaplar 128
3.2.3 Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 132

XII

EKLER


EK 1 - 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu 137
EK 2 - Finansal Kiralama Kanunu Tasarısı Genel Gerekçesi 144
EK 3 - Finansal Kiralama Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri 146
EK 4 - Adalet Komisyonu Raporu 153
EK 5 - Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 155
EK 6 - Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine
İlişkin Yönetmelik 158
EK 7 - Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tespitine
Dair Yönetmelik 162
EK 8 - 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Hükümlerine Göre Kiralama Konusu Edilen Malların Gümrük Vergi ve Resimlerinin Teminata Bağlama Usul ve Esasları Gösterir
Yönetmelik 164
EK 9- Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 146 167
EK 10 - Gelir Vergisi Genel Tebliği SeriNo:150 172
EK 11 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No:13 174
EK 12 - Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:2 176
EK 13 - Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Muhasebe ve
Raporlama Esasları 178
EK 14 - Uluslararası Muhasebe Standardı 17 201
EK 15 - Finansal Kiralama Şirketleri İçin Örnek Hesap Planı 218
EK 16 - Tipik Finansal Kiralama Sözleşmesi 245
YARARLANILAN KAYNAKLAR 281