Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Kusursuz Sorumluluk Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

Kusursuz Sorumluluk Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat HukukuSayfa Sayısı
:  
1695
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-926-3

284,04 TL

 
Kitabın birinci baskısı kısa sayılabilecek, yaklaşık bir yıllık süre içerisinde tükenmiştir. Buna rağmen doçentlik çalışmalarımız nedeniyle yaklaşık bir yıldır kitabın güncellenmesi konusuna vakit ayıramayışımızdan dolayı ikinci baskının çıkması biraz gecikmiştir.
Her alanda olduğu gibi hukuk alanında da teori ve pratik bir birini bütünlemektedir. Bu eser de Teori ve pratiğin birleştiği alan olan uygulamaya yönelmiştir. Eserde son yıllarda yapılan tüm mevzuat değişiklikleri değerlendirilerek işlenmiştir.
Özellikle uygulayıcılara faydalı olması bakımından ilgili konuların hemen arkasına Yargıtay’ın, Danıştay’ın veya Anayasa Mahkemesinin en yeni emsal ve ilke kararlarından örnekler verilmiştir. Bu kararlar gelişigüzel dizilmeyip her konuya göre bölümlendirilmiş ve yararlı olacağı düşünülen kararlar özetlerle verilmiştir. Yer yer örnek Yargıtay kararı ve dava üzerinden bu kararlar değerlendirilerek eleştiriler yapılmıştır.
Ayrıca kitabın son kısmına yine uygulayıcılara faydalı olması bakımından incelenen tazminatların hesaplama yöntemleri, hesaplanmasına yönelik bilirkişi raporları ve bu raporların hazırlanışında kullanılan tablolar eklenmiştir.
Kusursuz sorumluluk, haksız fiil sorumluluğu ve tazminata ilişkin teorik bilgilerin yanında pratik bilgiler eserimizde ayrıntılı olarak işlenmiş ve tüm hukukçuların hizmetine sunulmuştur.

    İÇİNDEKİLER-VII

    BİRİNCİ BÖLÜM
    TAZMİNAT HUKUKUNDA SORUMLULUK,
    GENEL İLKELER VE CEZA KARARININ ETKİSİ
    I. SORUMLULUK KAVRAMI VE SORUMLULUĞUN TEMEL SEBEPLERİ-1
    A. SORUMLULUK KAVRAMI-1
    B. SORUMLULUĞUN TEMEL SEBEPLERİ-3
    1. KUSUR-4
    2. SÖZLEŞME-4
    3. KANUN HÜKMÜ-5
    II. SORUMLULUK HUKUKUNUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI-5
    A. GENİŞ ANLAMDA SORUMLULUK HUKUKU-5
    B. DAR ANLAMDA SORUMLULUK (TAZMİNAT) HUKUKU-5
    C. EN DAR ANLAMDA SORUMLULUK HUKUKU-5
    III. SORUMLULUK (TAZMİNAT) HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ-6
    A. KISAS İLKESİ-6
    B. HUKUKİ SORUMLULUĞUN CEZAİ SORUMLULUKTAN AYRILMASI-6
    C. KUSUR SORUMLULUĞUNUN KABULÜ-6
    D. KUSURSUZ (SEBEP) SORUMLULUĞUNUN KABULÜ-7
    E. GÜNÜMÜZDE SORUMLULUK HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER-7
    IV. SORUMLULUK (TAZMİNAT) HUKUKUNUN AMAÇLARI-9
    A. ZARARI ÖNLEME AMACI-9
    B. ZARARI GİDERME AMACI (DENKLEŞTİRME, KARŞILAMA)-10
    C. İHLAL EDİLEN HAKKIN TAZMİNAT HAKKINA DÖNÜŞMESİ-10
    V. SORUMLULUK (TAZMİNAT) HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER-11
    A. KİŞİSEL (BİREYSEL) SORUMLULUK İLKESİ-11
    B. MALVARLIĞI İLE (AYNİ) SORUMLULUK İLKESİ-11
    C. SINIRSIZ (TAM) SORUMLULUK İLKESİ-12
    D. PARASAL DEĞER İLE SORUMLULUK İLKESİ-12
    VI. SORUMLULUĞUN KARŞILANMASINA GÖRE TÜRLERİ-12
    A. ŞAHIS İLE SORUMLULUK-12
    B. MAL VARLIĞI İLE SORUMLULUK-12
    1. BORÇLUNUN MALVARLIĞI İLE SINIRSIZ SORUMLULUĞU-13
    2. BORÇLUNUN SINIRLI SORUMLULUĞU-13
    a. Miktarla Sınırlı Sorumluluk-14
    b. Eşyayla Sınırlı sorumluluk-14
    aa. Belirli Malla Sınırlı sorumluluk-14
    bb. Terekeyle Sınırlı sorumluluk-15
    VII. SORUMLULUĞUN KAYNAĞINA GÖRE TÜRLERİ-16
    A. SÖZLEŞME SORUMLULUĞU-16
    B. SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK-17
    1. KUSURSUZ SORUMLULUK-17
    2. KUSUR SORUMLULUĞU-19
    VIII. SORUMLULUKLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER-20
    A. SORUMLULUK SEBEPLERİNİN ÇOKLUĞU (SEBEPLERİN YARIŞMASI)-20
    B. MÜTESELSİL (DAYANIŞMALI) SORUMLULUK-21
    1. MÜTESELSİL BORÇLULUK-21
    2. MÜTESELSİL SORUMLULUK KAVRAMI (Taleplerin veya Sorumlulukların Yarışması)-21
    3. MÜTESELSİL SORUMLULUKTA İLKELER-22
    4. MÜTESELSİL SORUMLULUĞU DOĞURAN SEBEPLER-24
    a. Birden Çok Kişinin Aynı Zarara Aynı Sebeple (Birlikte) Sebep Olmalarından Doğan Müteselsil Sorumluluk (Tam Teselsül)-24
    aa. Birden Çok Kişinin Kusur Sorumluluğuna Dayanan Tazminat Yükümlülüğü-24
    aaa. Birden Çok Kişinin Ortak Kusur Sorumluluğuna Dayanan Yükümlülük-24
    aaaa. Kast Ortaklığına Dayanan Müteselsil Sorumluluk-25
    bbbb. İhmal Ortaklığına Dayanan Müteselsil Sorumluluk-26
    cccc. Haksız Fiile Katılma Şekli (Asıl Fail, Teşvik Eden, Yardımcı ve Yataklık Eden)-26
    bbb. Birden Çok Kişinin Ayrı Ayrı Kusurlarıyla Oluşan Sorumluluğa Dayanan Yükümlülükleri-28
    bb. Birden Çok Kişinin Kusursuz Sorumluluğa Dayanan Yükümlülükleri-29
    cc. Birden Çok Kişinin Sözleşme Sorumluluğuna Dayanan Yükümlülükleri-29
    b. Birden Çok Kişinin Aynı Zarardan ve Farklı Sebeplerden Dolayı Sorumlulukları (Eksik Teselsül)-29
    5. MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-30
    a. Dış İlişkide Müteselsil Sorumluluk İlkesi-30
    aa. Zarar Görenin Zarar Verenlere Karşı Durumu-30
    bb. Zarar verenlerin zarar gören karşısındaki durumları-31
    aaa. Dış İlişkide kusur Dağılımı Yapılmaması-31
    bbb. Borçtan Kurtulma-31
    ccc. Ortak Defilerin İleri Sürülmesi-32
    ddd. Kişisel Defilerin İleri Sürülmesi-32
    eee. Zamanaşımının Kesilmesi-34
    cc. Karşılıklı Sorumluluk-34
    b. İç İlişkide Müteselsil sorumluluk İlişkisi (Zarar Verenlerin Birbirine Karşı Rücu İlişkisi)-35
    aa. Müteselsil Sorumluların Aynı Zarara Aynı Tür Sebeple Birlikte Neden Olmaları Halinde Uygulanacak Rücu Hali-36
    bb. Çeşitli sebeplerden doğan müteselsil sorumlulukta rücu düzeni-37
    aaa. Genel olarak-37
    bbb. Rücu kategorileri-38
    aaaa. Kusur Sorumluları-38
    bbbb. Akdi Sorumlular-38
    cccc. Kusursuz Sorumlular-39
    cc. Kendisinden Tazminat İstenen Kişinin Durumu Bildirim Yükümlülüğü-39
    dd. Rücu isteminde Zamanaşımı-40
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-40
    C. HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRLERİNE ETKİLERİ-50
    1. HAKSIZ FİİL VE SUÇ KAVRAMLARI İLE BİRBİRLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİİMLERİ-50
    a. Sadece Haksız Fiil Oluşturan Hukuka Aykırı Fiiller-52
    b. Sadece Suç Oluşturan Hukuka Aykırı Fiiller-52
    c. Hem Suç Hem Haksız Fiil Oluşturan Hukuka Aykırı Fiiller-53
    2. CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNDEKİ ETKİLERİ-53
    a. Bağımsızlık İlkesi ve İstisnaları-53
    b. Bağlantılı Davalar ve Bekletici Sorun-56
    c. Beraat Kararlarının Hukuk Mahkemesindeki Etkileri-57
    aa. Yüklenen suçun Fail Tarafından İşlenmediğini veya İddia Edilen Fiilin Gerçekleşmediğini Kesin Olarak Tespit Eden Beraat Kararı Hukuk Hakimini Bağlar-58
    bb. Delil Yetersizliğine Dayanan Beraat Kararları Hukuk Hâkimini Bağlamaz-59
    d. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Kararların Hukuk Mahkemesindeki Etkileri-60
    aa. Kusurluluğu Ortadan kaldıran Haller (Ayırt Etme Gücünün Olmadığı) Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Kararların Hukuk Mahkemesindeki Etkisi-61
    bb. Cezalandırma Engellerinin Bulunması Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Kararların Hukuk Mahkemesindeki Etkisi-61
    e. Mahkumiyet Kararlarının Hukuk Mahkemesindeki Etkileri-62
    aa. Mahkumiyet Kararının Bağlayıcı olduğu Haller-62
    aaa. Ceza Mahkemesi Kararının Kesin Hüküm Olduğu Mahkumiyet Halleri-62
    bbb. Ceza Mahkemesi Kararının Maddi Olguyu Tespit Eden Mahkumiyet Halleri-63
    ccc. Ceza Mahkemesinin İlliyet Bağını Tespit Eden Mahkumiyet Halleri-64
    ddd. Ceza Mahkemesinin Hukuka Aykırılığı ve Kusuru Tespit Eden Mahkumiyet Halleri-65
    bb. Mahkumiyet Kararının Bağlayıcı olmadığı Haller-66
    aaa. Kusurun Oranının Tespiti Bakımından Mahkumiyet Kararı Hukuk Hakimini Bağlamaz-66
    bbb. Zararın Varlığı ve Miktarının Tespiti Bakımından Mahkumiyet Kararı Hukuk Hakimini Bağlamaz-67
    ccc. Ayırt etme (temyiz kudretini) Gücünü tayin bakımından Mahkumiyet Kararı Hukuk Hakimini Bağlamaz-68
    3. CEZA SORUŞTURMASININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ-69
    a. Takipsizlik Kararlarının Hukuk Mahkemesi Kararına Etkisi-69
    b. Af Kanunu nedeniyle Verilen Düşme Kararının Hukuk Mahkemesi Kararına Etkisi-70
    4. CEZA MAHKEMESİNİN HUKUK MAHKEMESİ KARARINDAN ETKİLENMESİ-70
    5. BAĞIMSIZLIK İLKESİNİN DİĞER MEDENÎ HUKUK İLİŞKİLERİNE ETKİSİ-71
    D. TÜRK CEZA HUKUKUNDA TAZMİNAT YAPTIRIMI VE ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNATA ETKİSİ-72
    1. TÜRK CEZA KANUNUNDA TAZMİNAT YAPTIRIMI-72
    2. HAPİS CEZASININ TAZMİNAT KARŞILIĞI ERTELENMESİ-73
    3. CEZA YARGILAMASINDA UZLAŞMA-74
    a. Trafik Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Zarar İçin Uzlaşma-78
    b. Uzlaşmanın Failler ve Müteselsil Sorumlular Üzerindeki Etkisi-79
    c. Uzlaşma Halinde Manevi Tazminat-82
    4. ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNATA ETKİSİ-82
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-83
    İKİNCİ BÖLÜM
    TAZMİNAT HUKUKUNDA
    KUSURSUZ SORUMLULUK
    I. GENEL OLARAK KUSURSUZ SORUMLULUK-93
    A. KUSURSUZ SORUMLULUK KAVRAMI VE KUSURSUZ SORUMLULUKTA ORTAK NOKTALAR-93
    B. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN KABUL EDİLMESİNDE İLKELER-94
    1. DİKKAT VE ÖZEN İLKESİ-94
    2. HAKKANİYET İLKESİ-95
    3. TEHLİKE İLKESİ-95
    4. HAKİMİYET İLKESİ-96
    C. KUSURSUZ SORUMLULUKTA KUSURUN (MUNZAM-EK KUSUR) ETKİSİ-96
    D. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TÜRLERİ-97
    1. SEBEP SORUMLULUĞU (ÖZEN SORUMLULUĞU)-97
    2. TEHLİKE SORUMLULUĞU-98
    a. Kaçınılmazlıktan Doğan Sorumluluk-100
    aa. Kaçınılmazlık Kavramı-100
    bb. Kaçınılmazlığın Unsurları-100
    aaa. İrade Dışında Meydana Gelen Olay-100
    bbb. Davranış Kuralının veya Sözleşme Borcunun İhlâli-101
    ccc. İlliyet Bağının Bulunması-101
    ddd. Olayın Önlenemezliği-101
    b. Kaçınılmazlığın Sorumluluğa Etkisi-102
    3. HAKKANİYET SORUMLULUĞU-103
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-104
    II. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ-111
    A. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN HAKKANİYET SORUMLULUKLARI-111
    1. ZORUNLULUK HALİNDE BAŞKASININ MALINA ZARAR VERENİN SORUMLULUĞU-111
    a. Kavram ve Genel Bilgi-111
    b. Zorunluluk Halinde Sorumluluğun Niteliği-112
    c. Zorunluluk Halinde Sorumluluğun Koşulları-113
    aa. Faile ya da Üçüncü Bir Kişiye Yönelik Yakın Bir Zarar Tehlikesinin Bulunması-113
    bb. Zarar tehlikesinden kurtulma, üçüncü kişinin malına zarar vermeden mümkün olmayacak (kaçınılmaz) nitelikte olmalıdır. 113
    cc. Zararın, Zarar Tehlikesinin Yaratılmasıyla İlgisiz Bir Üçüncü Kişiye Verilmesi-114
    dd. Üçüncü Kişinin Malvarlığına Zarar Verilmiş Olması-114
    ee. Önlenecek zarar tehlikesi ile 3. kişinin malına verilecek zarar arasında bir denge olmalıdır-115
    d. Sorumluluğun Hukuki Sonuçları-115
    ZORUNLULUK HALİNDE BAŞKASININ MALINA ZARAR VERENİN
    SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-116
    2. AYIRT ETME (Temyiz) GÜCÜ OLMAYANIN SORUMLULUĞU-117
    a. Ayırt Etme Gücü Kavramı ve Genel Bilgi-117
    b. Ayırt Etme Gücü Sorumluluğunun Niteliği-117
    c. Ayırt Etme Gücü Sorumluluğunun Koşulları-118
    aa. Sorumluluğun Genel Koşulları-118
    bb. Sorumluluğun Özel Koşulları-118
    aaa. Failin Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmaması-118
    bbb. Kusur Dışında Haksız Fiilin Diğer Koşullarının Varlığı-119
    ccc. Hakkaniyetin Sorumluluğu Gerektirmesi-119
    d. Sorumluluğun Hukuki Sonuçları-120
    AYIRT ETME (Temyiz) GÜCÜ OLMAYANIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
    YARGITAY KARARLARI-120
    B. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN ÖZEN SORUMLULUKLARI-123
    1. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU-123
    a. Kavram ve Genel Bilgi-123
    b. Adam Çalıştıranın Sorumluluğunun Niteliği-124
    c. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu İle Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk (TBK m. 66 ve 116) Arasındaki Benzerlik ve Farklar-126
    d. Adam Çalıştıranın Sorumluluğunun Koşulları-128
    aa. Sorumluluğun Genel Koşulları-128
    bb. Sorumluluğun Özel Koşulları-129
    aaa. Adam Çalıştırma (İstihdam-Bağımlılık) İlişkisinin Bulunması-129
    bbb. Zararın Bir Üçüncü Kişiye Verilmesi-130
    ccc. Zarar, çalışanın işi gördüğü sırada hukuka aykırı bir davranışıyla meydana gelmelidir-130
    ddd. Adam Çalıştıranın Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olması-132
    aaaa. Gerekli özenin Gösterildiğinin İspatlanması-132
    bbbb. İşletme Çalışma Düzeninin Zararın Doğmasın Önleyecek Elverişlilikte Olduğunun İspatlanması-134
    e. İstihdam Edenin Yardımcı Kişiye Rücuu-134
    ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-135
    2. HASTANELERİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU-139
    a. Özel Hastanelerin Tazminat Sorumluluğu-139
    aa. Özel Hastaneye Kabul Sözleşmesi-139
    aaa. Hastaneye Kabul Sözleşmesi Kavramı-139
    bbb. Hastaneye Kabul Sözleşmesi Türleri-141
    aaaa. Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi-141
    aaaaa. Hekimlik Sözleşmesi Olmaksızın Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi-141
    bbbbb. Hekimlik Sözleşmesi İlaveli Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi-142
    bbbb. Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi-144
    ccc. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-145
    ddd. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Kuruluşu ve Şekli-148
    bb. Özel Hastanenin Yükümlülükleri-148
    aaa. Tıbbi Teşhis ve Tedavi Yükümlülüğü-148
    bbb. Hastane Bakımını sağlama Yükümlülüğü-149
    ccc. Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü-150
    ddd. Hastanın Rızasını Alma Yükümlülüğü-152
    eee. Sadakat ve Özen Yükümlülüğü-152
    fff. Kayıt Tutma ve Sır Saklama Yükümlülüğü-156
    cc. Hastanede Hizmet Sözleşmesiyle Çalışan Hekimin Hastaya Verdiği Zararlardan Hastanenin Sorumluğu-157
    aaa. Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluk-157
    bbb. Özel Hastanede Çalışan Hekimin Hastaya Verdiği Zararlardan Hastanenin Sorumluluğu-159
    ee. Özel Hastanenin Yükümlülüklerine Aykırılıktan Kaynaklanan Zararlar İçin Tazminat Sebepleri-160
    ff. Zamanaşımı-161
    ÖZEL HASTANELERİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
    YARGITAY KARARLARI-162
    b. Kamu Hastanelerinin Tazminat Sorumluluğu-182
    aa. Genel Bilgi-182
    bb. Hasta İle Kamu Hastanesi Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği-183
    KAMU HASTANELERİNİN TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-184
    3. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU-200
    a. Kavram ve Genel Bilgi-200
    b. Sorumluluğun Niteliği-201
    c. Sorumluluğun Koşulları-201
    aa. Sorumluluğun Genel Koşulları-201
    bb. Sorumluluğun Özel Koşulları-202
    aaa. Zarara Bir Hayvanın Sebebiyet Vermiş Olması-202
    bbb. Hayvanın Bakım ve Yönetimini Üstlenen Bulunmalı-202
    ccc. Kurtuluş Kanıtı Getirilememiş Olmalı-202
    d. Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları-203
    aa. Zararın Tazmini-203
    bb. Rücu Hakkı-203
    cc. Hayvan Üzerinde Hapis ve Hayvanı Etkisiz Hale Getirme Hakkı-204
    aaa. Alıkoyma Hakkı-205
    bbb. Hayvanı Etkisiz Hale Getirme Hakkı-205
    HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-206
    4. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU-213
    a. Kavram ve Genel Bilgi-213
    b. Sorumluluğun Niteliği-213
    c. Sorumluluğun Koşulları-214
    aa. Sorumluluğun Genel Koşulları-214
    bb. Sorumluluğun Özel Koşulları-215
    aaa. Bir Bina veya Diğer Yapı (İnşa) Eseri Bulunmalı-215
    aaaa. Sabit ve Toprağa Bağlı Olan Bir Eser Bulunmalı-215
    bbbb. İnsan Eliyle Yapılmış Olmalıdır-215
    bbb. Yapı Maliki, İntifa ya da Oturma Hakkı Sahibi Bulunmalı-215
    ccc. Zarara Yapım Bozukluğu veya Bakım Eksikliği Sebep Olmalı-215
    ddd. Kanun, Malike Kurtuluş Kanıtı Getirme Hakkı Tanımamıştır-216
    d. Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları-216
    aa. Zarar Tehlikesini Giderme Yükümlülüğü-216
    bb. Malikin Rücû Hakkı-217
    cc. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu-217
    YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-218
    5. OTEL, PANSİYON, TATİL KÖYÜ GİBİ KONAKLAMA YERİ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU-227
    a. Kavram ve Genel Bilgi-227
    b. Sorumluluğun Niteliği-228
    c. Sorumluluğun Koşulları-228
    aa. Konaklayan (Müşteri) Kabul Eden Bir İşletmenin Varlığı-228
    bb. İşletmeye Konaklayan kabulü-229
    cc. Konaklayanın beraberinde eşyasını getirmiş olması-229
    dd. Eşyanın yok olması, zarara uğraması veya çalınması-230
    ee. Zararın öğrenilir öğrenilmez bildirilmesi yükümlülüğü-230
    d. Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları-230
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-231
    6. OTOPARK, GARAJ VE BENZERİ YERLERİ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU-232
    a. Kavram ve Genel Bilgi-232
    b. Sorumluluğun Niteliği-233
    c. Sorumluluğun Koşulları-233
    aa. Zarar söz konusu olmalı-233
    bb. İlliyet Bağını Kesen Sebepler Bulunmamalı-233
    d. Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları-234
    aa. Zararın Giderilmesi-234
    bb. İşletenin Hapis Hakkı-234
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-234
    C. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN TEHLİKE SORUMLUĞU-235
    1. TEHLİKE SORUMLULUĞU KAVRAMI VE YASAL DAYANAKLARI-235
    2. TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI-236
    a. Bir işletme faaliyetinin Varlığı Gereklidir-236
    b. İşletme Faaliyeti Önemli Ölçüde Tehlikeli Olmalıdır-237
    aa. Büyük özen gösterilmesine rağmen sıkça ve ağır zararlar doğurmaya elverişlilik-238
    bb. Benzer tehlikeler için özel tehlike sorumluluğunun varlığı-238
    3. TEHLİKE SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ SONUÇLARI-239
    a. Zarardan Sorumluluk ve Denkleştirme-239
    b. Zarardan Müteselsil Sorumluluk-239
    TEHLİKE SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-240
    III. TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DÜZENLENEN KUSURSUZ (ÖZEN) SORUMLULUK HALLERİ-243
    A. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU-243
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-243
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-244
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-245
    a. Sorumluluğun Genel Koşulları-245
    b. Sorumluluğun Özel Koşulları-245
    aa. Ev Başkanlığı İlişkisi Bulunmalı-245
    bb. Zarara; küçüğün, kısıtlının, akıl hastası veya akıl zayıfının davranışı sebep olmalıdır-247
    cc. Ev Başkanı Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalı-248
    4. EV BAŞKANININ RÜCU HAKKI-248
    EV BAŞKANININ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-249
    B. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU-263
    1. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU KAVRAMI VE GENEL BİLGİ-263
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-263
    3. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI-264
    a. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğunun Genel Koşulları-264
    b. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğunun Özel Koşulları-264
    aa. Sahibi olan Bir Taşınmaz Bulunmalı-264
    bb. Zarar, Mülkiyet Hakkının Aykırı Kullanılmasından Doğmalı-265
    cc. Zararla Mülkiyet Hakkının Kullanılması Arasında İlliyet Bağı Bulunmalı-265
    4. SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-265
    5. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU İLE BİNA VE DİĞER YAPI ESERİ SAHİBİNİN SORUMLULUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI-266
    TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-266
    IV. DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ-268
    A. MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU-268
    1. İŞLETEN KAVRAMI VE İŞLETEN SAYILANLAR-269
    a. Gerçek İşleten-269
    aa. Araç Sahibi-270
    bb. Ortak İşleten-272
    cc. İşletenin Belirlenmesi-272
    dd. Araç Sahibi Dışındaki Gerçek İşletenler-273
    b. Farazi İşleten-275
    c. İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişiler-276
    aa. Sürücü-276
    aaa. İşleten Olan Sürücü-276
    bbb. İşleten Olmayan Sürücü-276
    bb. Aracın Kullanılmasına Katılan Yardımcı Kişiler-277
    2. İŞLETENİN SORUMLULUĞU VE SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLERİ-277
    a. İşletme Halinde Olan Aracın Kazasından Sorumluluk (Tehlike Sorumluluğu) Şartları-277
    aa. Motorlu Araç İşletme Halinde Olmalı-277
    bb. Bir Zarar Meydana Gelmeli-278
    cc. Motorlu Araç İşletilmesi İle Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Olmalı-279
    dd. Zarar Hukuka Aykırı Kullanım Nedeniyle Meydana Gelmeli-280
    b. İşletme Halinde Olmayan Aracın Kazasından Sorumluluk Şartları-281
    aa. Araç İşletme Halinde Olmamalı-281
    bb. Zarar Trafik Kazasından Doğmalı-282
    c. Sorumluluktan Kurtulma Halleri-282
    aa. Genel Sorumluluktan Kurtulma Halleri-283
    aaa. Kusur Bulunmamalı-283
    bbb. Araçtaki Bozukluk Kazayı Etkilememiş Olmalı-284
    ccc. Mücbir Sebep-285
    ddd. Zarar Görenin Ağır Kusuru-286
    eee. Üçüncü Şahsın Ağır Kusuru-287
    bb. Özel Sorumluluktan Kurtulma Halleri-288
    aaa. Aracın Çalınması veya Gasp Edilmesi-288
    bbb. Hatır İçin Taşıma veya Aracın Hatır İçin Verilmesi-289
    3. MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞUNDA İŞLETEN DIŞINDAKİ SORUMLULAR-290
    a. İşleten Olmayan Sürücünün Sorumluluğu-290
    b. Karayolları Trafik Kanununa Göre Sigortacının Sorumluluğu-291
    c. Güvence Hesabının Sorumluluğu (Zms Sigortaları Tarafından Karşılanmayan Zararlarda)-293
    MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-294
    B. RAYLI MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU-310
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-310
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-311
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-311
    a. Raylı Motorlu Aracın İşletilmesi Söz Konusu Olmalı-311
    b. Aracın İşletilmesinden Doğmuş Zarar Olmalı-311
    c. Zararla Aracın İşletilmesi Arasında İlliyet Bağı Bulunmalı-312
    4. SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-312
    5. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME-313
    RAYLI MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI-313
    C. SİVİL HAVA ARAÇLARININ İŞLETİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK-316
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-316
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-317
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-318
    a. Taşıyıcının Yolcuya Karşı Sorumluluğu-318
    aa. Taşıyıcının sorumluluktan kurtulması ve Sorumluluğun sınırlandırılması-318
    bb. Eşyanın Sağlam Olduğu Karinesi ve Hasarın ihbarı-319
    cc. Taşıyıcının Sorumluluğunu sınırlandıran anlaşmaların Geçersizliği-319
    b. Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Zarardan Sorumluluğun Şartları-320
    aa. Zarara sivil hava aracı yol açmalıdır. 320
    bb. Hava aracının işleteni bulunmalıdır. 320
    cc. Üçüncü kişinin uğradığı zarar söz konusu olmalıdır. 320
    dd. Zararla hava aracı arasındaki illiyet bağı kesilmemiş olmalıdır. 320
    4. SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-320
    D. ÇEVREYE ZARAR VERENİN SORUMLULUĞU-323
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-323
    a. Kavramlar-323
    b. Kirletenin Özel Hükümlere Göre Kusursuz Sorumluluğu-324
    c. Kirletenin Genel Hükümlere Göre Sorumluluğu-324
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-325
    3. ÇEVREYİ KİRLETENİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI-326
    a. Çevreyi Kirleten Bulunmalıdır-326
    b. Zarar Doğmuş Olmalıdır. 326
    c. Çevreyi kirletme fiiliyle zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır. 327
    4. ÇEVREYİ KİRLETENİN SORUMLULUĞUNUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-327
    a. Genel Bilgi-327
    b. Zararın Tazmin Edilmesi-328
    c. Zamanaşımı-328
    d. Çevre Kanununda Özel Olarak Düzenlenen Sorumluluk Halleri-328
    ÇEVREYE ZARAR VERENİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-329
    E. GDO FAALİYETİNDE BULUNANIN VE GDO VE ÜRÜNLERİNİ PİYASAYA SÜRENLERİN SORUMLULUĞU-334
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-334
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-334
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-334
    a. GDO ve ürünleri ile ilgili olarak faaliyette bulunmak-334
    b. Zarar söz konusu olmalı-335
    c. Uygun nedensellik bağı bulunmalı-335
    d. Kurtuluş Kanıtı Sunma Hakkı-336
    4. SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-336
    a. Genel Sorumluluk-336
    b. Müteselsil Sorumluluk-337
    c. Zamanaşımı-337
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-337
    F. SİVİL AMAÇLI NÜKLEER SANTRAL İŞLETENİN VE NÜKLEER MADDE TAŞIYANIN SORUMLULUĞU-338
    1. KAVRAMLAR VE GENEL BİLGİ-338
    a. Yasal Dayanak-338
    b. Yer olarak Uygulanma Alanı-339
    c. Nükleer Tesis ve Sivil Amaçlı Nükleer Tesis Kavramları-339
    d. Nükleer Yakıt-340
    e. Radyoaktif veya Nükleer Artık-340
    f. Nükleer kaza (Yüksek Risk Olgusu - Işıma kaynaklı Risk Olgusu)-340
    2. SORUMLU KİŞİLER-341
    a. Nükleer Santrali İşleten-341
    b. Nükleer Madde Taşıyan-342
    3. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-343
    4. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-343
    a. Sivil amaçlı nükleer tesiste meydana gelen nükleer kaza olmalıdır. 343
    b. Nükleer zarar meydana gelmiş olmalıdır. 343
    c. Kazayla zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır. 343
    5. SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-344
    a. Sorumluluğun Miktar Bakımından Sınırı-344
    b. Zamanaşımı-344
    G. ÜRETİCİNİN (İMALATÇI) SORUMLULUĞU-345
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-345
    a. Yasal Dayanak-345
    b. Üretici-345
    c. Ayıplı Mal-346
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-346
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-346
    a. Tüketiciye Sunulmuş Güvenlik Hatalı Ürünün Zarar Vermesi-346
    b. Zarar-347
    c. Üreticinin Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olması-347
    d. Uygun İlliyet Bağı-348
    4. SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-348
    a. Sorumsuzluk Kaydının Geçersizliği-348
    b. Üreticilerin Müteselsil Sorumluluğu-348
    c. Üreticinin Sorumluluğunda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre-349
    H. ÜRETİCİNİN GÜVENLİ OLMAYAN ÜRÜNÜ PİYASAYA ARZINDAN SORUMLULUĞU-349
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-349
    a. Üretici-349
    b. Dağıtıcı ve Sorumluluğu-350
    c. Ürün - Son Ürün - Güvenli olmayan ürün-350
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-351
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-351
    a. Güvenli Olmayan Ürünün Piyasaya Arzı-351
    b. Zarar ve Uygun İlliyet Bağı-352
    ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-352
    I. HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİRDEN DOĞAN SORUMLULUK-365
    1. İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMI VE GENEL BİLGİ-365
    a. İhtiyati Tedbirin şartları-365
    b. İhtiyati tedbir talebi-366
    c. İhtiyati Tedbir Kararında Bulunması Gerekenler-366
    d. İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi ve Tazminatın Teminattan Ödenmesi-366
    e. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması-367
    f. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz-367
    g. Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması-368
    h. Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması-368
    ı. İhtiyati Tedbirde Süre ve Tedbirin Kalkması-368
    i. Tedbire Muhalefetin Cezası-368
    2. HAKSIZ İHTİYATI TEDBİRDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-369
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-369
    a. Uygulanan ihtiyati tedbir kararının haksız olması-369
    b. Davacının zararı Söz Konusu Olmalı-369
    c. İlliyet bağı Bulunmalı-369
    e. Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme-370
    4. MENFİ TESPİT VE İSTİHKAK DAVALARINDA HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR NEDENİYLE TAZMİNAT-370
    a. Menfi Tespit Davasında Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat-370
    b. İstihkak Davasında Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat-371
    HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR NEDENİYLE TAZMİNATA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-371
    J. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZDEN DOĞAN ZARAR-378
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-378
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-378
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-379
    a. Haksız İhtiyati Haciz İcra Edilmiş Olmalı-379
    b. Zarar Söz Konusu Olmalı-380
    c. Zararla Haciz Arasında İlliyet Bağı Olmalı-380
    HAKSIZ İHTİYATİ HACİZDEN DOĞAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN
    YARGITAY KARARLARI-381
    K. NOTERLERİN SORUMLULUĞU-392
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-392
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-392
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-393
    a. Noterlik Kanunu kapsamında bir iş yapılmalıdır. 393
    b. Hukuka aykırı bir işlem bulunmalıdır. 393
    c. Zarar doğmuş olmalıdır. 393
    d. Zararla işlem arasında illiyet bağı olmalıdır. 393
    4. SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-393
    NOTERLERİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-394
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    TAZMİNAT HUKUKUNDA
    KUSUR (HAKSIZ FİİL) SORUMLULUĞU
    I. KUSUR SORUMLULUĞU KAVRAMI-403
    II. HAKSIZ FİİL KAVRAMI VE SUÇ OLUŞTURAN HAKSIZ FİİL-404
    A. HAKSIZ FİİL KAVRAMI-404
    B. SUÇ OLUŞTURAN HAKSIZ FİİL-404
    III. HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI-405
    A. FİİL (DAVRANIŞ)-405
    1. DAVRANIŞ KAVRAMI VE SORUMLUKTAKİ ROLÜ-406
    2. DAVRANIŞIN TANIMI VE UNSURLARI-406
    3. DAVRANIŞ ÇEŞİTLERİ-406
    a. Olumlu Davranış (Bir Şey Yapma)-406
    b. Olumsuz Davranış (Bir Şey Yapmama)-407
    B. HUKUKA AYKIRILIK-407
    1. HUKUKA AYKIRILIK KAVRAMI-407
    2. AHLAKA AYKIRILIK KAVRAMI-408
    3. HUKUKA AYKIRILIĞI ORTADAN KALDIRAN HALLER-409
    a. Zorunluluk (Zaruret) Hali-409
    aa. Zorunluluk Hali Kavramı-409
    bb. Zorunluluk Halinin Şartları-410
    aaa. Faile ya da Üçüncü Bir Kişiye Yönelik Zarar Tehlikesinin Bulunması-410
    bbb. Failin Kendisine ya da Üçüncü Kişiye Yönelik Zarar Tehlikesini Önlemesi İçin Başkasına Zarar Vermenin Zorunlu Olması-410
    ccc. Zararın, Zarar Tehlikesinin Yaratılmasıyla İlgisiz Bir Üçüncü Kişiye Verilmesi-410
    ddd. Üçüncü Kişinin Malvarlığına Zarar Verilmiş Olması-411
    b. Kendi Hakkını Kuvvet Kullanarak Korumak-411
    aa. Kendi Hakkını Kuvvet Kullanarak Korumak Kavramı-411
    bb. Kendi Hakkını Kuvvet Kullanarak Korumak Halinin Şartları-412
    aaa. Failin bir hakkının bulunması-412
    bbb. Yetkili organların zamanında, müdahalesi mümkün olmamalıdır-412
    ccc. Hakkın korunması için başka bir imkân mevcut olmamalıdır-412
    ddd. Kuvvet Kullanma Hakkın Korunması Amacına Yönelik Olmalı ve Bunun Sınırları İçinde Kalmalıdır-413
    c. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)-413
    aa. Haklı Savunma Kavramı-413
    bb. Haklı Savunmanın Şartları-414
    aaa. Faile veya Üçüncü Bir Kişiye Yönelik Bir Saldırı Olmalıdır-414
    bbb. Saldırı, Şahsa veya Mala Yönelik Olmalıdır-414
    ccc. Saldırı Hukuka Aykırı Olmalıdır-414
    ddd. Saldırı Yakın ve Gerçek Olmalıdır-415
    eee. Savunma ile saldırı arasında uygun bir denge olmalıdır-415
    d. Kamu Çalışanının Kamusal Görevini Yerine Getirmiş Olması-415
    e. Özel Hukuktan Doğan Bir Hakkın Kullanılması-416
    f. Mağdurun Zarara Razı Olması-416
    aa. Mağdurun Rızası Hukuka ve Ahlâka Uygun Olmalıdır-416
    bb. Mağdurun Rızası Bunu Açıklamaya Ehliyetli Kişi Tarafından Verilmiş Olmalıdır-417
    C. ZARAR-418
    1. GENEL OLARAK ZARAR KAVRAMI-418
    2. MADDİ ZARARIN TANIMI VE UNSURLARI-418
    a. Malvarlığı-419
    b. Malvarlığının Eksilmesi-420
    c. Malvarlığındaki Eksilmenin İrade Dışı Meydana Gelmesi-420
    3. MANEVİ ZARARIN TANIMI VE UNSURLARI-420
    4. MADDİ ZARAR ÇEŞİTLERİ-420
    a. Fiili Zarar - Yoksun Kalınan Kâr-421
    b. Doğrudan Zarar - Dolaylı Zarar-422
    c. Kişiye İlişkin Zarar - Eşyaya İlişkin Zarar-422
    D. İLLİYET BAĞI-423
    1. UYGUN İLLİYET BAĞI-423
    2. ORTAK İLLİYET BAĞI-424
    3. YARIŞAN (BİRLİKTE) İLLİYET BAĞI-425
    4. İLLİYET BAĞININ KESİLMESİ-425
    E. KUSUR-425
    1. TANIMI-425
    2. KUSURUN TÜRLERİ-426
    a. Kasıt-426
    b. Taksir (İhmal-Kusur)-427
    3. KUSUR EHLİYETİ-428
    a. Genel Bilgi-428
    b. Temyiz Kudretinden Yoksun Olanların Sorumluluğu-429
    4. KUSURUN İSPATI-429
    5. ZARAR GÖRENİN KUSURU-430
    6. ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN KUSURU-430
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL VE İLKE KARARLARI-431
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    TAZMİNAT HUKUKUNDA
    DEVLETİN (İDARENİN) SORUMLULUĞU
    I. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK-449
    A. GENEL BİLGİ-449
    B. İDARENİN SORUMLULUĞU-451
    1. İDARENİN SORUMLULUĞU KAVRAMI-451
    2. İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ÖZELLİKLERİ-452
    3. DEVLETİN SORUMLULUĞU İLKESİ-453
    C. İDARENİN SORUMLULUĞU ŞARTLARI-454
    1. İDARİ DAVRANIŞ-454
    a. İdari Davranışın Varlığı-454
    aa. İdarî İşlemler-454
    bb. İdari Eylemler-455
    b. Davranışın İdareye Yüklenebilir Olması-455
    2. ZARAR-455
    a. Zararın Varlığı-455
    b. Zararın Şartlan-456
    aa. Zarar olmalı ve zarar hukuken korunan bir menfaate yönelik (meşru) olmalıdır-456
    bb. Zarar gerçekleşmiş ve kesin olmalıdır-457
    cc. Zarar parayla ölçülebilir olmalıdır-457
    dd. Zarar maddî veya manevî olabilir-457
    3. İLLİYET BAĞI-459
    D. SORUMLU İDARENİN TESPİTİ-459
    1. DEVLET TÜZELKİŞİLİĞİ-459
    2. KAMU GÖREVLİSİNİN BİRDEN FAZLA GÖREV ÜSTLENMESİ-460
    3. FAALİYETİN BİRDEN FAZLA İDARE TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ-460
    4. İDARİ VESAYET VE GEÇİCİ GÖREVLİLER-460
    E. İDARENİN SORUMLULUĞUNU AZALTAN VEYA ORTADAN KALDIRAN HALLER-460
    1. MÜCBİR SEBEP-461
    a. Dışlık-461
    b. Öngörülemezlik-461
    c. Karşı Konulamazlık (Kaçınılmazlık)-461
    2. BEKLENİLMEYEN HALLER-462
    a. İçsellik-463
    b. Öngörülemezlik-463
    c. Önlenemezlik-463
    3. ZARAR GÖRENİN KUSURU-463
    4. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU-464
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-465
    II. İDARENİN KUSUR SORUMLULUĞU-471
    A. İDARE HUKUKUNDA KUSUR KAVRAMI-471
    1. HİZMET KUSURU-472
    2. HİZMET KUSURUNUN ÖZELLİKLERİ-472
    a. Hizmet Kusuru Bağımsızdır-472
    b. Hizmet Kusuru Asli ve Birinci Derecede Sorumluluktur-473
    c. Hizmet Kusuru Anonimdir-474
    d. Hizmet Kusuru Geneldir-475
    e. Hizmet Kusuru Esnektir-475
    3. HİZMET KUSURU HALLERİ-476
    a. Hizmetin Kötü İşlemesi-476
    b. Hizmetin Geç İşlemesi-477
    c. Hizmetin Hiç İşlememesi-478
    4. KİŞİSEL KUSUR-480
    a. Kişisel Kusur Kavramı-480
    b. Kişisel Kusurun Varsayıldığı Durumlar-481
    aa. Kamu Görevlileri ve Memurların Suç Niteliğindeki Tutum ve Davranışları-481
    bb. Yargı Kararlarına Uymama-481
    cc. Kamu Görevlileri ve Memurların Kötü Niyetli Davranmaları-482
    dd. Hizmet İçindeki Ağır Kusur-482
    ee. Hizmetin tamamıyla dışında işlenen kusurlar-483
    B. HİZMET KUSURU VE KİŞİSEL KUSUR AYRIMI-483
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-485
    C. YARGI MENSUPLARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARI-493
    1. HAKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI-493
    a. Sorumluluğun Yasal Dayanağı, Niteliği ve Kapsamı-493
    aa. İlgili Yasal Hükümler-493
    bb. Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı-494
    b. Hakimlerin Hukuki Sorumluluk Nedenleri-495
    c. Hakimlerin Hukuki Sorumluluğunda Şartlar-496
    d. Hakimlerin Hukuki Sorumluluğunda Yargılama Usulü-497
    aa. Görevli Mahkeme-497
    bb. Dava Dilekçesinin İçeriği ve Davanın İhbarı-497
    cc. Davanın Reddi Hâlinde Verilecek Ceza-498
    e. Devletin Rücu Hakkı-498
    2. CUMHURİYET SAVCILARININ HUKUKİ SORUMLULUKLARI-498
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-502
    III. DEVLETİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU-536
    A. KUSURSUZ SORUMLULUK KAVRAMI VE KUSURSUZ SORUMLULUKTA ORTAK NOKTALAR-536
    B. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN KABUL EDİLMESİNDE İLKELER-538
    1. Genel Olarak Kusursuz Sorumluluğun Kabul Edilmesinde İlkeler-538
    a. Dikkat ve Özen İlkesi-538
    b. Hakkaniyet İlkesi-539
    c. Tehlike İlkesi-539
    d. Hakimiyet İlkesi-540
    2. İdare Hukukunda Kusursuz Sorumluluğun Kabul Edilmesinde İlkeler-540
    a. Risk (Tehlike) İlkesi-541
    aa. Mesleki Risk-542
    bb. Sosyal Risk-542
    b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi (Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi, Hakkaniyet İlkesi)-543
    C. İDARE HUKUKUNDA KUSURSUZ SORUMLULUĞUN ÖZELLİKLERİ-544
    D. KUSURSUZ SORUMLULUKTA KUSURUN (MUNZAM-EK KUSUR) ETKİSİ-545
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY VE DANIŞTAY KARARLARI-546
    E. TERÖR EYLEMLERİ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ-557
    1. Genel Bilgi-557
    2. Yasanın Çıkartılmasındaki Amaç-558
    3. Karşılanabilecek Zararlar ve Kapsamları-558
    a. Maddi Zararlar-558
    aa. Karşılanacak maddi zararlar-558
    bb. Karşılanmayacak Maddi Zararlar-559
    b. Manevi Zararlar-559
    aa. Tazminat Hukuku Bakımından Manevi Tazminat-560
    bb. İdare Hukuku Bakımından (Risk İlkesi Gereği) Manevi Tazminat-561
    4. Zararların Tespiti İçin Komisyon Kurulması ve Görevleri-562
    a. Zarar Tespit Komisyonu Kurulması-562
    b. Zarar Tespit Komisyonlarının Görevleri-563
    c. Zarar Tespitinde Yöntem-564
    aa. Mal Varlığı Zararlarının Tespitinde Yöntem-564
    bb. Yaralanma ve Engellilik Derecelerinin Tespitinde Yöntem-564
    5. Tazminat Başvurularında Süreler-565
    a. İdareye Başvuruda Süre-565
    b. Mahkemeye Başvuruda Süre-566
    6. Tazminat Talebinde Usül-566
    7. Zararın Karşılanmasına İlişkin Sulhnamedüzenlenmesi-567
    8. Zararın karşılanma şekli-568
    KONUYA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI-569
    F. HAKSIZ TUTUKLAMA VE KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU-581
    1. KAVRAM VE YASAL DAYANAK-581
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-584
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-584
    a. Hukuka aykırı olarak kullanılan 141. Maddedeki durumlardan birisi olmalıdır. 585
    b. Tazminat talep süresi içinde talep edilmelidir. 585
    c. Görevli ve yetkili mahkemede açılmış olmalıdır. 586
    4. SORUMLULUĞUN HÜKÜM VE SONUÇLARI-586
    a. Genel Bilgi-586
    b. Devletin Rücu Hakkı-586
    5. SANIĞIN VEKİLE ÖDEDİĞİ VEKALET ÜCRETİ MADDİ TAZMİNAT OLARAK TALEP EDİLEBİLİR-587
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-588
    G. TAPU SİCİLİ TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK-596
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-596
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-596
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-597
    a. Hukuka aykırı işlem olmalıdır-597
    b. Zarar meydana gelmelidir. 597
    c. Zararla işlem arasında illiyet bağı bulunmalıdır. 597
    d. Zamanaşımı Süresi İçerisinde Dava Açılmalıdır-597
    c. Görevli ve Yetkili Mahkeme-598
    TAPU SİCİLİ TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-598
    H. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNİN KUSURLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK-611
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-611
    2. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ-612
    3. SORUMLULUĞUN KOŞULLARI-612
    a. Genel Sorumluluk Koşulları-612
    b. Yetkili ve Görevli Mahkeme-612
    c. Zamanaşımı-612
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-613
    IV. İDARENİN SORUMLULUĞUNDA SÜRELER ZAMANAŞIMI VE FAİZ-617
    A. İDARİ EYLEMLERDEN DOĞAN TAM YARGI (TAZMİNAT) DAVALARI-617
    1. Genel Bilgi-617
    2. Dava Açma Süresi-618
    B. İDAREYE BAŞVURUDA ZAMANAŞIMI-618
    1. Zamanaşımı Süreleri-618
    2. Zamanaşımının Başlangıcı ve Kesilmesi-619
    C. İDARENİN SORUMLULUĞUNDA FAİZ-621
    KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-622
    BEŞİNCİ BÖLÜM
    ANAYASAL AÇIDAN (BİREYSEL BAŞVURUDA)
    DEVLETİN SORUMLUĞU
    I. YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN GÜVENCELERİN İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-625
    A. CEZA YARGILAMASINDA USULE İLİŞKİN GÜVENCELERİN İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-625
    1. ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-625
    a. Kavram ve Genel Bilgi-625
    b. Adil Yargılanma Hakkının Niteliği ve Kapsamı-626
    c. Adil Yargılanma Hakkının Unsurları-626
    aa. Kanunla Kurulmuş Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma-626
    bb. Makul Bir Süre İçinde Yargılanma-627
    cc. Hakkaniyete Uygun Yargılanma-628
    dd. Hukukî Dinlenilme Hakkı-629
    ee. Davanın Açık Olarak Görülmesi-630
    KONUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-631
    2. SUÇ VE CEZALARIN KANUNİLİĞİ VE MASUMİYET KARİNESİNİN İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-640
    a. suç ve cezaların kanuniliği-640
    b. Masumiyet karinesi-641
    KONUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-643
    B. HUKUK YARGILAMASINDA USULE İLİŞKİN GÜVENCELERİN İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-655
    1. HUKUK YARGILAMASININ UZAMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU-655
    a. Kavram ve Genel Bilgi-655
    b. Hakkın Niteliği ve Kapsamı-655
    c. Hakkın Unsurları-656
    d. Maddi ve Manevi Zarar Talepleri-656
    KONUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-657
    2. HUKUK YARGILAMASINDA MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-667
    a. Kavram ve Genel Bilgi-667
    b. Hakkın Niteliği ve Kapsamı-668
    c. Hakkın Unsurları-668
    d. Maddi ve Manevi Zarar Talepleri-669
    KONUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-670
    II. ANAYASAL HAKLARIN ESASINA İLİŞKİN GÜVENCELERİN İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-680
    A. KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI VE MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI GELİŞTİRME HAKKININ İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-680
    1. YAŞAM HAKKININ İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-680
    a. Kavram ve Genel Bilgi-680
    b. Yaşam Hakkının Niteliği ve Kapsamı-681
    c. Yaşam Hakkının Unsurları-682
    aa. Etkili Bir Yargısal Sistem Kurma-682
    bb. Etkili ve Caydırıcı Bir Ceza Soruşturması Yürütülmesi-682
    cc. Soruşturmanın veya Sonuçlarının Kamu Denetimine Açık Olması-683
    d. Maddi ve Manevi Zarar Talepleri-684
    KONUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-685
    2. İŞKENCE, İNSANLIK DIŞI VE AŞAĞILAYICI MUAMELEYE TABİ TUTULMAMA HAKKI-700
    a. Kavram ve Genel Bilgi-700
    b. Hakkın Niteliği ve Kapsamı-701
    c. Hakkın Unsurları-702
    d. Maddi ve Manevi Zarar Talepleri-702
    3. KÖLE KILINMAMA VE ZORLA ÇALIŞTIRILMAMA HAKKI-703
    a. Kavram ve Genel Bilgi-703
    b. Hakkın Niteliği ve Kapsamı-703
    c. Hakkın Unsurları-704
    d. Maddi ve Manevi Zarar Talepleri-704
    B. KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİNİN İHLALİ HALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-705
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-705
    2. KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ NİTELİĞİ VE KAPSAMI-707
    3. KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKININ UNSURLARI-708
    a. Azami Tutukluluk Süresinin Aşılması Halinde Devletin Sorumluluğu-708
    b. Tutukluluğun Makul Süreyi Aşması Halinde Devletin Sorumluluğu-709
    4. MADDİ VE MANEVİ ZARAR TALEPLERİ-710
    KONUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-711
    C. SEÇME, SEÇİLME, SİYASİ VE SOSYAL FAALİYETTE BULUNMA HAKKININ İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-719
    1. SERBEST SEÇME, SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA HAKKININ İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-719
    a. Kavram ve Genel Bilgi-719
    b. Hakkın Niteliği ve Kapsamı-720
    c. Hakkın Unsurları-721
    2. MADDİ VE MANEVİ ZARAR TALEPLERİ-722
    KONUYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI-723
    3. TOPLANTI VE DERNEK KURMA HÜRRİYETİNİN İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-744
    a. Kavram ve Genel Bilgi-744
    b. Hakkın Niteliği ve Kapsamı-745
    D. ÖZEL VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKININ İHLALİNDE DEVLETİN SORUMLULUĞU-746
    1. ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI-747
    2. AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI-749
    3. KONUT DOKUNULMAZLIĞI HAKKI-751
    E. DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ-752
    F. DÜŞÜNCE VE İFADE HÜRRİYETİ-753
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-753
    2. HAKKIN NİTELİĞİ VE KAPSAMI-754
    KONUYA İLİŞKİN AİHM KARARI-758
    G. AYRIMCILIĞA TABİ TUTULMAMA HAKKI-761
    H. MÜLKİYET HAKKI-764
    1. KAVRAM VE GENEL BİLGİ-764
    2. HAKKIN NİTELİĞ<