Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Kurumlar Vergisi El Kitabı

Kurumlar Vergisi El KitabıSayfa Sayısı
:  
479
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786053008880

85,00 TLTüzel kişiliğe sahip olan bazı kuruluşların kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisi; gelir vergisinden bağımsız olan bir vergi olup, Türk vergiciliğinde önemli bir yere sahiptir.Ülkemizde kurumlar vergisi uygulaması ilk olarak, Alman kurumlar vergisi uygulaması esas alınarak 10.06.1949 tarihinde 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesiyle başlamıştır.


Ancak, Dünya ölçeğinde 1980'li yıllarda ortaya çıkan küreselleşme olgusu nedeniyle sosyal, siyasal ve ekonomik yapılar, dış dünya ile giderek daha fazla etkileşim, hatta bütünleşme süreci içine girmiştir. Ekonomik faaliyetlerin giderek hızlanan bir eğilimle uluslararası boyutlar kazanması, kapalı bir ekonomik ve siyasi yapı içerisindeymiş gibi sadece ulusal şirketlerin yurt içi faaliyetlerini kapsayan türden kanunların uygulanmasını olanaksız kılmıştır.


Bu bağlamda, çağın gerekleri ve gerçekleriyle bağdaşır bir hukuki altyapı oluşturma hedefi doğrultusunda; 10.06.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 2006 yılında yürürlükten kaldırılarak, 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamaya girmiştir.


Kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerden geniş katılımın sağlanması ve nitelikli uzmanların ortak çalışması sağlanarak, toplumsal mutabakata dayalı ve geniş katılımla hazırlanmış olan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu; vergicilik deneyiminin sağlam birikimi ve 5422 sayılı Kanununun temeli üzerine inşa edilmiştir.


Ayrıca, büyümeyi destekleyen, vergi güvenliğini güçlendiren, geniş tabanlı, düşük oranlı, mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten yenilikçi bir anlayışla ele alınmıştır.


21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin kurallar ise, 03.04.2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde bulunan düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.


Bahse konu Genel Tebliğ ilk olarak, 22.04.2008 tarihli ve 26855 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği” ile değiştirilmiştir. Zaman içinde anılan Genel Tebliğde birtakım değişiklikler daha yapılmıştır. Günümüze kadar Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan ve sayısı 17’i bulan (Seri No: 2-17) Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğlerde, Kurumlar Vergisi Kanununa ilave edilen yasal düzenlemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.


Mevcut haliyle yürürlükte olan kurumlar vergisi mevzuatının iyi bilinmesi uygulamacılar açısından önem taşımaktadır.


Bu itibarla, uygulayıcılarının elinin altında bulundurması gereken temel hükümlerin yer aldığı bu kitapta; Kurumlar Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 4962 sayılı Kanun, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmeliği, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine yönelik uygulama örneğine yer verilmiştir.


Kitabın ilk bölümünde, kurumlar vergisi mevzuatında yapılan değişiklikler yıllar itibarıyla ele alınmış olup, kitabın diğer bölümlerinde ise, bahse konu mevzuat en güncel haliyle siz değerli okuyuculara sunulmuştur.