Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Kooperatifler Ortaklığından Çıkarılmaya İtiraz Yabancı Ülke Kararlarının Tenfizi ve Tanınması Noterlik Yasası İşlemleri Tahkim Davaları

Kooperatifler Ortaklığından Çıkarılmaya İtiraz Yabancı Ülke Kararlarının Tenfizi ve Tanınması Noterlik Yasası İşlemleri Tahkim DavalarıSayfa Sayısı
:  
340
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
9786054847990

210,00 TLİÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ . V


KISALTMALAR  VII


İÇİNDEKİLER . IX


ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE


İLİŞKİN KURALLAR


Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak


Yazılı Ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar . 1


Yazılı Yargılama Usulü  1


Basit Yargılama Usulü . 6


KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA KARARINA


İTİRAZ DAVASI


İLGİLİ YASA  11


AÇIKLAMA. 13


Görevli Mahkeme . 15


Yetkili Mahkeme  15


Davacı . 15


Davalı . 15


Dava Açma Koşulları . 15


Gözönünde Tutulacak Hususlar 15


Dava Açma Süresi  16


Çıkarılma Kararının Etkisi . 17


Çıkarılma Kararının Kesinleşmesi 17


Ortaklıktan Çıkarılma Kararına İtiraz Davasının Reddi Kararının


Temyizi . 17 Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı X


 


KOOPERATİF ORTAKLARININ ÖDEV VE SORUMLULUKLARINDAN DOĞAN DAVALAR


İLGİLİ YASA  19


AÇIKLAMA. 19


ÖRNEKLER . 20


İÇTİHATLAR  22


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  22


Yargıtay Özel Daire Kararları . 33


YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNİN HUKUK DAVALARIYLA İLGİLİ KARARLARININ TENFİZİ


İLGİLİ YASA  145


AÇIKLAMA. 147


Görevli Mahkeme . 147


Yetkili Mahkeme  147


Davacı . 148


Davalı (Karşı taraf)  148


Tenfiz İsteminin Şekli  148


Tenfiz Koşulları  149


Dilekçeyi Alan Mahkemece Yapılacak İşlem  149


Davalı Tarafın İtiraz Edebilmesi  149


Tenfiz İstem Dilekçesine Eklenecek Belgeler  150


GözönündeTutulacak Hususlar. 150


Tenfiz Kararının Etkisi . 152


Tenfiz Kararının İstinaf Başvurusu Ve Temyizi  152


ÖRNEKLER . 152


İÇTİHATLAR  153


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  153


Yargıtay Özel Daire Kararları . 169 İçindekiler XI


 


YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNİN HUKUK DAVALARIYLA İLGİLİ KARARLARININ TANINMASI


İLGİLİ YASA  201


AÇIKLAMA. 203


Görevli Mahkeme . 204


Yetkili Mahkeme  204


(Davacı) Tanıma Kararı İsteyebilecekler  204


(Davalı) Karşı Taraf . 204


Tanıma Koşulları  204


Tanımada Aranmayacak Koşullar  204


Gözönünde Tutulacak Hususlar 205


Tanıma Kararının Etkisi . 206


Yabancı Ülke Mahkeme Kararlarının Tanınması İle Tenfizi


Arasındaki Fark  207


Yabancı Ülkeler Hukukunun Uygulanması  208


ÖRNEKLER . 208


İÇTİHATLAR  209


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  209


Yargıtay Özel Daire Kararları . 217


NOTERLERİN YEMİN ETTİRİLMESİ


İLGİLİ YASA  269


AÇIKLAMA. 269


NOTERDEN ALINAN ÖRNEKLERİN TASDİKİ


İLGİLİ YASA  271


AÇIKLAMA. 271


NOTERLİK İŞLEMİNİ HUKUK HAKİMİNİN YAPMASI


İLGİLİ YASA  273


AÇIKLAMA  273 Açıklamalı – İçtihatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı XII


 


3533 SAYILI YASAYLA İLGİLİ ASLİYE HUKUK DAVALARI


İLGİLİ YASA  277


GENEL, KATMA VE ÖZEL BÜTÇELERLE YÖNETİLEN DAİRE (BELEDİYE)LERLE SERMAYENİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYEYE, ÖZEL İDARELERE AİT KURUM VE KURULUŞLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


(TAHKİM YOLU İLE AÇILAN DAVALAR)


AÇIKLAMA. 278


Görevli Mahkeme . 279


Yetkili Mahkeme  279


Davacı . 279


Davalı . 279


Gözönünde Tutulacak Hususlar 280


ÖRNEKLER . 280


İÇTİHATLAR  281


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  281


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  282


Yargıtay Özel Daire Kararları . 297

 


Kaynakça . 321