Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (32)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

KONSENSUS Adli-İdari Hakimlik Soru Bankası (İş Hukuku Dahil) Modüler Set

KONSENSUS Adli-İdari Hakimlik Soru Bankası (İş Hukuku Dahil) Modüler SetSayfa Sayısı
:  
3035
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789757197812

450,00 TL


KONSENSUS


ADLİ-İDARİ HÂKİMLİK


Hukuk Soru Bankası


(İş Hukuku Dahil)


 


14. Baskı


Nisan 2020


 


Yeni baskımızda yer alan hukuk alanlarına göre soru dağılımı şöyledir:


 


Anayasa Hukuku : 492


İdare Hukuku: 414


İdari Yargı: 283


Ceza Hukuku (Genel ve Özel): 308


Ceza Muhakemesi Hukuku: 184


Medeni Hukuk: 351


Borçlar Hukuku: 402


Ticaret Hukuku: 331


İcra ve İflas Hukuku: 374


Medeni Usul Hukuku: 250


Vergi Hukuku ve TVS: 392


İş Hukuku: 100


Toplam: 3881


 


14 Nisan 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 59 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 47 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 4 Mart 2020 Tarih ve 2186 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı


 


5253 Sayılı Dernekler Kanununu Değiştiren 26 Mart 2020 Tarih ve 7226 Sayılı Kanun


 


14 Şubat 2020 Tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


 


24 Aralık 2019 Tarih ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılma-sına Dair Kanun


 


5 Aralık 2019 Tarih ve 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


 


24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (YARGI REFORMU PAKETİ)


 


10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


 


Anayasa Mahkemesinin 24 Temmuz 2019 Tarih ve E.:2018/73; K.:2019/65 Sayılı DMK 48. Maddede yer alan “Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak” maddesinin İptali Kararı


 


Son Dönemde 193 Sayılı Gelir Vergisi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1319 Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Tüm Değişiklikler


&


29 Aralık 2019 Adli-İdari Hâkimlik ve Savcılık Sınavı, 9 Kasım 2019 Kaymakamlık Sınavı ve 14-20 Temmuz 2019 KPSS dâhil 2019 Yılında Yapılan Sınav


Sorularının Uyarlanması Suretiyle Yeni Eklenmiş 306 Soru


 


ve Diğer Tüm Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde


YENİLENİP GÜNCELLENMİŞ KONULARINA GÖRE TASNİF EDİLMİŞ


 


3881 ÇIKMIŞ SINAV SORUSU


VE AÇIKLAMALI GEREKÇELİ YÖNLENDİRİCİ ÇÖZÜMLERİ


14. Baskıya Önsöz


 


    KONSENSUS ADLİ-İDARİ HÂKİMLİK HUKUK Soru Bankamızın elinizde tuttuğunuz 14. Baskısı, önceki 13. Baskımızdan sonra yapılan aşağıda adı geçen sınavlarda sorulan toplam 306 civarında yeni sorunun uyarlanarak ilave edilmesiyle hazırlanmıştır:


 


29 Aralık 2019 Adli-İdari Hâkimlik ve Savcılık Adaylığı


 


9 Kasım 2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı


 


14 ve 20 Temmuz 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)


 


Vergi Hukukunda Şubat 2020 İl Göç - Merkez Göç Uzmanlığı Sınav Soruları


    Malumunuz olduğu üzere, 2019 yılında hukuk dünyamızın en çok üzerinde konuşulan ve kamuoyunda Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM’de 17 Ekim 2019 tarihinde kabul edilmiş ve 24 Ekim 2019 Tarihinde de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7188 sayılı Kanunla özellikle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda çok ciddi değişiklikler yapılmış, bunu yanında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, idari yargıya ilişkin 2576 ve 2577 sayılı Kanunlarda, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanununda ve diğer bazı kanunlarda önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Yargı Reformu Paketi kapsamında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı getirilmiştir.


 


    İşte KONSENSUS ADLİ-İDARİ HÂKİMLİK HUKUK soru bankamızın 14. baskısında, bu değişiklikler göz önünde bulundurularak başta Ceza Muhakemesi ve Türk Ceza Hukuku olmak üzere tüm sorular baştan sona titizlikle gözden geçirilmiş, geçerliliği kalmamış sorular çıkarılmış, bazı sorular ve açıklamaları güncellenerek değişikliklere göre uyarlanmış, değişikliklerden sonraki yeni mevzuata göre sorulan KPSS, Sayıştay, Kaymakamlık ve Hâkimlik sınavları soruları uyarlanarak ilave edilmiştir.


 


    Bu çerçevede Konsensus’un elinizde tuttuğunuz 14. baskısı, aşağıdaki yenilikler dikkatlice ve detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular, cümleler ve tablolarda gerekli güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır:


 


    14 Nisan 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 59 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 47 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 4 Mart 2020 Tarih ve 2186 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı


 


    5253 Sayılı Dernekler Kanununu Değiştiren 26 Mart 2020 Tarih ve 7226 Sayılı ile 24 Aralık 2019 Tarih ve 7196 Sayılı Kanunlar


 


    14 Şubat 2020 Tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


 


    24 Aralık 2019 Tarih ve 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


 


    5 Aralık 2019 Tarih ve 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


 


    Kamuoyunda Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


 


    10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


 


    Anayasa Mahkemesinin 24 Temmuz 2019 Tarih ve E.:2018/73; K.:2019/65 Sayılı DMK 48. Maddede yer alan “Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak” maddesinin İptali Kararı


 


    7 Mart 2019 Tarihli Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı


 


    9 Ekim 2018 Tarih ve 1200 Sayılı TBMM Kararıyla gerçekleşen TBMM İçtüzüğü Değişiklikleri


 


    16 Nisan 2017 Referandumuyla Kabul Edilen 6771 Sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu Gereğince 9 Temmuz 2018 Tarihinde Tamamı Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri Son Dönemde 193 Sayılı Gelir Vergisi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1319 Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Tüm Değişiklikler


 


    2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan hâkimlik-savcılık, kaymakamlık, KPSS ve diğer A Grubu Kurum Sınavlarında sorulan sorular analiz edilip değerlendirildiğinde, içlerinde nadiren özgün sorular bulunmakla beraber büyük ölçüde önceki yıllarda sorulan soruların benzeri ve tekrarı olduğu görülmektedir. 2000’li yıllarda sorulan tartışmalı veya içtihada dayalı sorular yerine doğrudan mevzuat temelli ve cevabında tartışma olmayan sorular tercih edilmektedir.


 


    Bu bağlamda, 2020 yılının sonunda yapılacak adli ve idari hâkimlik-savcılık sınavı olmak üzere sınavlara hazırlanan adayların kitabımızda yer alan çıkmış soruları ve cevaplarını en az 3 kez baştan sona hızlı biçimde gözden geçirmeleri, girecekleri sınavlara hem tecrübe ve ön hazırlıklı hem de sınav pratiği kazanarak girip başarılı olmalarına çok ciddi ve önemli katkı sağlayacaktır.


 


Anayasa Hukuku: 360 Sayfa


İdare Hukuku: 387 Sayfa


İdari Yargılama Hukuku: 238 Sayfa


Ceza Hukuku (Genel ve Özel) ve Ceza Muhakemesi Hukuku: 488 Sayfa


İcra ve İflas Hukuku: 278 Sayfa


Medeni Usul Hukuku: 207 Sayfa


Medeni Hukuk: 287 Sayfa


Borçlar Hukuku: 332 Sayfa


Ticaret Hukuku: 274 Sayfa


Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi: 359 Sayfa


İş Hukuku: 156 Sayfa


 


    KONSENSUS ADLİ-İDARİ HÂKİMLİK Hukuk Soru Bankası kitabımızın başta adli-idari hâkimlik ve savcılık sınavına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımızın başarılarına vesile olmasını ümit ederim.


 


Avşa Adası / 15 Nisan 2020


Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU


 


NOT: Kitaptaki çözümlerle alakalı her türlü soru, anlaşılmayan kısım, yanlış olduğunu düşündüğünüz husus ya da ek bilgi için ilgili alandaki soruların çözümünü yapan hocayla memnuniyetle e-posta yoluyla irtibat kurabilirsiniz.