Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

KKTC Hukuku'nda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu

KKTC Hukuku'nda Tıbbi Müdahalenin Hukuka UygunluğuSayfa Sayısı
:  
98
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-503-7

20,00 TL

 

KKTC Hukuku'nda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu adlı bu çalışmada, Tıbbi Müdahalenin Koşulları, Bilgilendirilmiş Rıza ve Rıza, Tıbbi Müdahalenin Hukuka Aykırılığının Sonuçları KKTC Hukuku açısından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Konu ile ilgili olarak KKTC Hukuku'nda az sayıda mahkeme kararı bulunduğundan, ayni hukuk sistemini benimseyen İngiliz Hukuku ve Kıbrıs Rum Kesimine ilişkin kararlara da atıf yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk koşulları bakımından KKTC'deki mevcut yasal yapı ve uygulamadaki güçlükler ortaya çıkarılmıştır. Çünkü, hastayı sağlığına kavuşturma amaçlı dahi olsa, bir tıbbi müdahale hukuka uygunluk unsurlarını taşımazsa kişi dokunulmazlığına ve vücut bütünlüğüne karşı yapılmış hukuka aykırı bir saldırı olarak nitelendirildiğinden, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarının tümünün oluşması gerekmektedir.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm 
Tıbbi Müdahalenin Unsurları 
I. Tıbbi Müdahale Kavramı 
II. Tıbbi Müdahalenin Unsurları 
A. Tıbbi Müdahalenin Müdahaleye Yetkili Bir Kişi Tarafından Yapılması 
1. Hekimler Bakımından Tıbbi Müdahale 
2. Diğer Sağlık Personeli Bakımından Tıbbi Müdahale
3. Sağlık Personeli Dışındaki Kişiler Tarafından Tıbbi Müdahaleler
B. Tıbbi Endikasyon 
1. Klasik Anlamda Tıbbi Endikasyon 
2. Yeni Tıbbi Müdahale Yöntemleri Bakımından Tıbbi Endikasyon
İkinci Bölüm 
Rıza ve Bilgilendirilmiş Rıza 
I. Genel Olarak 
II. Tıbbi Müdahleye Rıza 
A. Rızanın Kapsamı ve Şekli 
B. Rıza Vermeye Yetkili Kişiler
1. Hastanın Rızası 
2. Küçük ve Kısıtlının Rızası 
3. Rıza Aranmayan Haller 
a. İntihar Girişimi Halinde Tıbbi Müdahale
b. Bir Suç Delilinin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Tıbbi Müdahale 
c. Kamu Sağlığı Açısından Zorunlu Olan Haller
d. Diğer Haller 
4. Rızanın Geçerli Olmadığı Haller 
III. Bilgilendirilmiş Rıza 
A. Bilgilendirilmiş Rıza Türleri 
B. Bilgilendirmenin Tarafları 
1. Bilgilendirme Yükümlüsü
2. Bilgilendirilecek Olan Kişi
3. Bilgilendirilmiş Rızanın Aranmadığı Haller
Üçüncü Bölüm 
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Aykırılığını Sonuçları 
I. Genel Olarak 
II. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Aykırılığının Haksız Fiil Sorumluluğu Açısından Sonuçları
A. Hukuka Aykırı Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Kurumunda Yapılması Halinde Sorumluluk 
B. Tıbbi Müdahalenin Bağımsız Çalışan Bir Hekim ya da Benzer Bir Kişi Tarafından Yapılması 
C. Davanın Niteliği ve Tarafları 
III. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Aykırlığının İdari Açıdan Sonuçları 
A. Tıbbi Müdahalenin Bir Hekim Tarafından Yapılması Halinde KTTB'ne Şikayet 
B. Tıbbi Müdahalenin Kamu Çalışanı Tarafından Yapılması Halinde Kamu Hizmetleri Komisyonuna Şikayet
SONUÇ
KAYNAKÇA
ÖRNEK MAHKEME KARARLARI