Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

KDV - İstisnalar ve İadeler

KDV - İstisnalar ve İadelerSayfa Sayısı
:  
1040
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789758899173

195,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Giriş 1
KDV SİSTEMİMİZDE KATMA DEĞERİN VERGİLENMESİ 3
A) KDV İSTİSNALARI 4
1. KISMİ İSTİSNA 5
2. İNDİRİMLİ İSTİSNA 7
3. TAM İSTİSNA 10
B) İNDİRİMLİ ORANDA VERGİLENDİRİLEN İŞLEMLER 12
C) KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI 13
D) FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV 13
BİRİNCİ KISIM
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER 15
Birinci Bölüm-TAM İSTİSNALAR 17
İHRACAT İSTİSNASI 19
I) MAL İHRACATI 20
A. GÜMRÜK BEYANNAMESİ İLE YAPILAN İHRACAT 22
a) İstisnanın Beyanı 24
b) İstisnanın Belgelendirilmesi 24
c) Mal İhracı İstisnasına İlişkin Özel Durumlar 26
1) İhracat Bedelinin Beyanında Uygulanacak Döviz Kuru 26
2) Geçici İhracat Yoluyla Yurt Dışına Çıkarılan Malların Satışı 26
3) Yurt Dışında Sefer Yapmakta Olan Taşıt Araçlarının Satışı 26
4) Yurt Dışına Satılmak Üzere Mal Gönderilmesi 27
5) Yurt Dışındaki İnşaatlara Makian ve Ekipman Götürülmesi 27
6) Yurt Dışına Mal Kiralanması 27
7) Transit İhracat 28
8) Millileşmemiş Malların Satışı 28
9) İhracat Sayılan Yutiçi Satışlar 29
10) Sınır ve Kıyı Ticareti 29
11) Yetkili Gümrük Anreposuna Mal Konulması 29
12) Serbest Bölgelere Mal Gönderilmesi 30
13) Ayni Sermaye İhracı 30
14) Hizmet İfalarında Kullanılan Kart, Bant, CD ve Benzeri Malların İhracı 30
15) Kısmi İstisna Kapsamına Giren Malların İhracı 31
16) Özel Matrah Şekline Göre Vergilenen Malların İhracı 31
17) Gemilere ve Uçaklara Yapılan Teslimler 32
18) Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları 34
19) Posta ile Yurt Dışına Mal Gönderilmesi 35
20) İhraç Edilen Malların Zayi Olması 35
21) İhraç Bedelinde Artış 36
22) İhracat Bedelinde İndirim (Reklamasyon) 36
23) Yurt Dışı Giderleri 37
24) Navlun ve Sigorta Bedelleri 37
25) Elektrik İhracı 37
26) Bedelsiz İhracat 38
d) İhrac Edilen Malların Geri Gelmesi 39
e) Gümrük Beyannameli Mal İhracında KDV İadesi 41
i) Aranılan Belgeler 41
ii) Mahsuben İade 42
iii) Nakden İade 42
B. ÖZEL FATURA İLE YAPILAN İHRACAT (BAVUL TİCARETİ) 42
1. İstisna Belgesi 43
2. Asgari Tutar 44
3. Özel Fatura 44
4. Çıkış Kapıları 45
5. Malların Yurt Dışına Çıkarılması 45
6. İstisnanın Beyanı 46
7. İstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi 47
8. Bavul Ticareti Yoluyla İhracat Yapanlara Teslim Edilen Mallar İçin
Tecil-Terkin Uygulanması 49
9. Bavul Ticareti Yoluyla İhracatta KDV İadesi 49
a) Aranılan Belgeler 49
b) Mahsuben İade 50
c) Nakden İade 50
II) İHRAC KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 50
A. İMALATÇILARIN İHRAÇ KAYDIYLA YAPTIĞI MAMUL MAL
TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 51
1- Kapsama Giren Satıcılar 51
2- Kapsama Giren Mallar 54
3- Satış, Beyan, Tecil, Terkin ve İade İşlemleri 57
a) İhraç Kaydıyla Teslimin Faturada Gösterilmesi 57
b) İhraç Kaydıyla Teslimin Beyannamede Gösterilmesi 57
c) Tecil İşlemi 60
d) Terkin İşlemi 60
e) İade Edilecek KDV'nin Hesaplanması 62
f) İhraç Kaydıyla Teslimlerde KDV İadesi 64
i) Aranılan Belgeler 64
ii) Mahsuben İade 66
iii) Nakden İade 66
4- İhracat İçin Ek Süre Verilmesi 66
5- İhracatın Gerçekleşmemesi 68
6- Diğer Hususlar 70
a) Tecil-Terkin Uygulamasının İhtiyariliği 70
b) Kendi Üretiminin Yanı Sıra Fason İmalat da Yaptıranlar 70
c) Fason İş Yapanlar 71
d) İmalatçının Piyasadan Hazır Olarak Satın Aldığı Malların İhraç
Kaydıyla Teslimi 71
e) Sanayi Sicil Belgesi Almamış Olanlar 71
f) Gümrük Beyannamesinde İmalatçının Adının Olmaması 72
g) Gümrük Beyannamesinde Birden Fazla İmalatçı Olması 72
h) İmalatçı Faturasının İhracat Faturasından Sonra Düzenlenmesi 73
i) İmalatçı Lehine Ortaya Çıkan Ödemeler 73
j) İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farkları 75
k) Başkasının Kotası Üzerinden İhracat 78
l) İhracatın Bedelsiz Yapılması 78
m) İmalatçının Pişmanlıkla Beyanname Vermesi 79
n) Kısmi İstisna Kapsamındaki Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 79
o) Süs Bitkilerinin İhraç Kaydıyla Teslimleri 80
p) İhracatçının Tecil Edilen KDV'yi Ödemesi ve İndirim Konusu Yapması 80
r) İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Geri Gelmesi 82
s) Geçici ihracat veya hariçte işleme rejimleri çerçevesinde ihraç edilecek mallar için tecil-terkin uygulanmaması 85
t) İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 85
u) Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İmal Edilen Malların İhraç Kaydıyla
Teslimi 86
B. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN İMALİNDE KULLANILACAK HAM VE YARDIMCI MADDELERİN TESLİMİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 88
1. Uygulamanın Kapsamı 89
2. Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar 90
3. Satış ve KDV Uygulaması 91
4. Beyan ve Tecil İşlemleri 92
5. Terkin İşlemleri 94
6. Eşdeğer Eşya Uygulaması 95
7. İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması 97
8. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 98
9. DİİB Kapsamında Üretilen Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 99
10. DİİB Kapsamında Üretilen Malların Ihracatçılara KDV Uygulanarak Teslimi 99
11. DİİB Kapsamında Üretilen Malların, Bir Başka DİİB Kapsamındaki Malın İmalatında Kullanılmak Üzere Teslimi 100
12. Satıcılara KDV İadesi Uygulaması 101
a) Aranılan Belgeler 101
b) Mahsuben İade 102
c) Nakden İade 102
III) HİZMET İHRACI İSTİSNASI 103
A. HİZMET İHRACI 104
a) İstisnanın Kapsamı 104
1) Hizmetin Yurt Dışındaki Bir Müşteri İçin Yapılması 105
2) Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılması 106
b) Uygulama Örnekleri 106
c) Hizmet İhracı İstisnasının Tevsiki ve Beyanı 117
d) Hizmet İhracı İstisnasında KDV İade İşlemleri 118
i) Aranılan Belgeler 118
ii) Mahsuben İade 120
iii) Nakden İade 121
B.SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER 121
a) İstisnanın Beyanı 122
b) İstisnanın Tevsiki 123
c) Serbest Bölgelere Yapılan Fason Hizmetlerden Doğan KDV’nin İadesi 123
C. ULUSLARARASI ROAMİNG ANLAŞMALARI KAPSAMINDA SERVİS SAĞLAYICI HİZMETLERİ 124
a) İstisnanın Beyanı 125
b) İstisnanın Tevsiki 125
c) Roaming (Uluslararası Dolaşım) Hizmetlerinden Doğan KDV’nin İadesi 126
i) Aranılan Belgeler 126
ii) Mahsuben İade 126
iii) Nakden İade 126
D. YURT DIŞINDA YAPILAN HİZMETLER 126
E. HİZMET İTHALİ 129
F. ULUSLARARASIİ HİZMET İFALARINDA KDV UYGULAMASINA İLİŞKİN SONUÇLAR 131
IV) TÜRKİYE'DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KDV İADESİ 131
A. YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA KDV İADESİ 132
1. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar 132
2. İstisna Kapsamında İşlem Yapacak Satıcılar 132
3. İstisna Kapsamına Giren Mallar 133
4. Satıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler 133
5. Alıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler 134
6. Alıcılara KDV İadesinin Yapılması 134
a) İadenin Gümrük Çıkışında Yapılması 134
b) İadenin Yurt Dışına Çıkıştan Sonra Alınması 135
c) Verginin Elden İadesi 135
d) İadenin Avans Olarak Önceden Ödenmesi 135
e) İadenin Yetki Belgeli Aracı Firmalar Tarafından Yapılması 135
i) Başvuru Şartları 136
ii) Yetki Belgesinin Verilmesi 136
iii) Belge Düzeni 137
iv) İadenin Yapılması 139
7. Satıcının İstisna Kapsamındaki Satışlarla İlgili Ödevleri 140
a) İstisnanın Beyanı 140
b) İstisnanın Tevsiki 140
c) Satıcılara KDV İadesi Yapılmasına İlişkin İşlemler 141
i) Aranılan Belgeler 141
ii) Mahsuben İade 142
iii) Nakden İade 142
B. YABANCI TAŞIMACILAR İLE FUAR VE SERGİYE KATILANLARA KDV
İADESİ 142
C. YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA KDV İADESİ 145
1. İstisnanın Kapsamı 145
2. Asgari Tutar 146
3. İade İçin Başvurulacak Vergi Dairesi 146
4. İade Talebi 146
DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI İSTİSNASI 148
A. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER 149
1. Deniz Taşıma Araçları, Yüzer Tesis ve Araçları İmal ve İnşa Edenlerin Alımları 150
a) İstisnanın Kapsamı 150
b) Asgari Tutar 150
c) İstisna Uygulaması 151
d) İstisnanın Beyanı 152
e) İstisna Belgesinin Kapatılması 153
f) 25/2/2011 Tarihinden Önceki Tarhiyatlar 153
g) Müteselsil Sorumluluk 153
h) Satıcıların KDV İadesi Talepleri 154
2. Faaliyeti Deniz, Hava, Demiryolu Aracı Kiralamak veya İşletmek
Olanların Alımları 154
a) Deniz, Hava, Demiryolu Aracı Alımı 154
b) Deniz, Hava, Demiryolu Aracı İthali 157
c) Bizzat Deniz, Hava, Demiryolu Aracı İmal ve İnşa Edilmesinde
Kullanılacak Mal ve Hizmet Alımı 158
d) Siparişle Deniz, Hava, Demiryolu Aracı İmal veya İnşa Ettirilmesi 160
i) Sipariş Verenin Mal ve Hizmet Alımları 161
ii) Sipariş Üzerine Araç İmal veya İnşa Edenlerin Mal ve Hizmet Alımları 163
e) Araçların Tadili, Bakımı, Onarımı 166
B. ASGARİ TUTAR 170
C. İSTİSNANIN BEYANI 171
D. MÜTESESİL SORUMLULUK 171
E. PROJE UYGULAMASIYLA İLGİLİ HUSUSLAR 172
LİMAN HAVA MEYDANI MEYDANI HİZMETLERİ 173
A. İSTİSNANIN KAPSAMI 174
a) İstisna Kapsamına Giren Hizmetler 177
b) İstisna Kapsamına Girmeyen Hizmetler 178
B. İSTİSNA UYGULAMASI 179
C. ASGARİ TUTAR 180
D. BEYAN 181
E. HAVA ALANI YOLCU SERVİS ÜCRETİNDE İSTİSNA UYGULANMASI 181
F. LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERDEN
DOĞAN KDV’NİN İADESİ 183
a) Aranılan Belgeler 183
b) Mahsuben İade 183
c) Nakden İade 184
ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN ARAMA VE İŞLETME FAALİYETLERİ İSTİSNASI 185
A. İSTİSNANIN KAPSAMI 185
B. ASGARİ TUTAR 185
C. İSTİSNANIN UYGULAMASI 186
I. 1 MAYIS 2014 TARİHİNDEN SONRA ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA BAŞVURMUŞ OLANLAR 186
a) Beyan 188
b) Satıcılara Yapılacak KDV İadesi 188
1) Aranılan Belgeler 188
2) Mahsuben İade 189
3) Nakden İade 189
II. 30 NİSAN 2014 TARİHİNDEN ÖNCE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA BAŞVURMUŞ OLANLAR 189
D. İSTISNA KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER SONUCU ELDE EDİLEN
MADENLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA UYGULANMASI 192
PETROL ARAMA FAALİYETLERİ İSTİSNASI 193
A. İSTİSNANIN KAPSAMI 193
B. ASGARİ TUTAR 194
C. İSTİSNA UYGULAMASI 194
D. PETROL ARAMA FAALİYETLERİNDEN DOĞAN KDV’NİN İADESİ 196
a) Aranılan Belgeler 196
b) Mahsuben İade 196
c) Nakden İade 196
E. MÜTESELSİL SORUMLULUK 196
BORU HATLARININ İNŞASI VE MODERNİZASYONU İLE İLGİLİ İSTİSNA 198
A. KAPSAM 198
B. ASGARİ TUTAR 199
C. İSTİSNANIN UYGULAMASI 199
D. BEYAN 201
E. İSTİSNA KAPSAMINDA İŞLEM YAPAN SATICILARA KDV İADESİ 201
a) Aranılan Belgeler 201
b) Mahsuben İade 202
c) Nakden İade 202
d) Proje Uygulaması ile İlgili Hususlar 202
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMİ İLE YAZILIM VE GAYRİMADDİ HAK SATIŞ VE KİRALAMALARINDA İSTİSNA 204
A. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN MAKİNE VE TEÇHİZATIN TANIMI VE
KAPSAMI 204
B. İSTİSNADAN YARARLANACAK MÜKELLEFLER 207
C. ASGARİ TUTAR 209
D. İSTİSNANIN UYGULANMASI 209
E. BİLDİRİMLER 211
F. FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI 212
G YATIRIMIN USULÜNE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞMEMESİ 213
H. İSTİSNADAN YARARLANILAN MALLARIN TEŞVİK BELGESİNDEN ÇIKARILMASI 214
İ. İSTİSNANIN BEYANI 214
J. TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE VE TEÇHİZAT
TESLİMLERİNDEN DOĞAN KDV’NİN İADESİ 215
a) Aranılan Belgeler 215
b) Mahsuben İade 215
c) Nakden İade 215
K. TEŞVİK BELGELİ MALLARDAN MAKİNE VE TEÇHİZAT KAPSAMINDA OLMAYANLARIN İTHALİNDE KDV ERTELEMESİ 216
LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ, LİMANLARA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİ 217
A. İSTİSNADAN YARARLANACAKLAR 217
B. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN MAL VE HİZMETLER 219
C. ASGARİ TUTAR 220
D. İSTİSNANIN UYGULANMASI 221
E. İSTİSNANIN BEYANI 222
F. YÜKLENİLEN KDV'NİN İADESİ 223
a) Aranılan Belgeler 223
b) Mahsuben İade 223
c) Nakden İade 223
G. MÜTESELSİL SORUMLULUK 223
H. PROJE UYGULAMASIYLA İLGİLİ HUSUSLAR 224
ULUSAL GÜVENLİKLE İLGİLİ YATIRIM VE HARCAMALAR 225
A. İSTİSNADAN YARARLANACAK KURUMLAR 225
B. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER 226
C. İSTİSNANIN UYGULANMASI 226
a) Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması 227
b) Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması 227
1. Yurt İçi Teslimler 227
2. İthalat 228
3. Yüklenicilerin Bildirim Zorunluluğu 229
4. Satıcıların Bildirim Zorunluluğu 229
D. İSTİSNANIN BEYANI 229
E. MÜTESELSİL SORUMLULUK 230
F. KDV İADESİ 230
a) Aranılan Belgeler 230
i) Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde 230
ii) Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde 231
b) Mahsuben İade 231
c) Nakden İade 231
G. PROJE UYGULAMASIYLA İLGİLİ HUSUSLAR 231
CUMHURBAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINA TAŞIT ARACI TESLİMİ 233
A) KAPSAM 233
B. İSTİSNAIN BEYANI 233
C. İNDİRİM VE İADE 234
a) Mahsuben İade 234
b) Nakden İade 234
TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUKTA ÜRÜN SENETLERİNİN İLK TESLİMİ 235
A. LİSANSLI DEPOCULUK İŞLEMİNDE KDV UYGULAMASI 235
B. KDV KANUNUNUN 13/Ğ MADDESİ KAPSAMINDAKİ İSTİSNA
UYGULAMASI 240
C. KDV İADESİ 241
a) Mahsuben İade 241
b) Nakden İade 241
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER İLE DERNEĞİN TESLİM VE HİZMETLERİ 242
A. TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNİN ALIMLARI 242
a) İstisna Kapsamına Giren Teslim ve Hizmetler 242
b) İstisna Belgesi ve Onaylı Liste 244
c) Satıcıların Yapacağı İşlemler 244
d) İndirim ve İade 244
e) Müteselsil Sorumluluk 245
B. TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNİN TESLİM VE HİZMETLERİ 245
HAYVAN YEMİ, GÜBRE VE GÜBRE HAMMADDELERİ TESLİMİ 246
A. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN MALLAR 247
a) Gübre 247
b) Gübre Hammadeleri 247
c) Yemler 249
B. İSTİSNANIN BEYANI 254
C. KDV İADESİ 255
a) Mahsuben İade 255
B) Nakden İade 256
D. MÜTESELSİL SORUMLULUK 256
YURT DIŞINDA İKAMET EDENLERE KONUT VE İŞYERİ TESLİMİ 257
A. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN TAŞINMAZLAR 258
B. İSTİSNADAN YARARLANACAK ALICILAR 258
1. Türk Vatandaşları 258
2. Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler 259
3. Tüzel Kişiler 260
C. SATIŞ BEDELİN DÖVİZ OLARAK TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ 260
D. İSTİSNANIN BEYANI 262
E. YÜKLENİLEN KDV’NİN İADESİ 262
F. İSTİSNA KAPSAMINDA SATIN ALINAN TAŞINMAZIN BİR YIL İÇERİSİNDE ELDEN ÇIKARILMAMASI 263
G. İSTİSNA USULLERİNE UYULMAMASI 264
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNE YAPILAN
TESLİM VE HİZMETLER 265
A. İSTİSNADAN YARARLANACAK ALICILAR 265
B. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER 266
C. İSTİSNA UYGULAMASI 266
D. İSTİSNANIN BEYANI 268
E. İADE VE MAHSUP 268
KAMU KURUMLARINA, İL ÖZEL İDARELERİNE, BELEDİYELERE VE KÖYLERE BAĞIŞLANACAK BİNA VE TESİSLERİN İNŞASINA İLİŞKİN İSTİSNA 270
A. İSTİSNA KAPSAMINDA YER ALAN TESİSLER 270
B. İSTİSNADAN YARARLANACAK ALICILAR 271
C. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER 271
D. İSTİSNANIN UYGULANMASI 272
E. İSTİSNADAN YARARLANANLARIN KDV ÖDEDİĞİ ALIMLARDA İADE UYGULAMASI 274
F. BAĞIŞ YAPACAKLARA İSTİSNA KAPSAMINDA SATIŞ YAPANLARIN
BEYANI 275
G. KDV ÖDEYEREK MAL VE HİZMET SATIN ALAN BAĞIŞÇILARIN BEYANI 275
H. KDV İADESİ 276
YABANCILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ 278
A. İSTİSNA KAPSAMINDA YER GİREN HİZMETLER 278
B. İSTİSNADAN YARARLANACAK ALICILAR 279
C. İSTİSNANIN UYGULANMASI 279
D. İSTİSNANIN BEYANI 280
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE VE ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINA MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ 282
A. İSTİSNADAN YARARLANACAK ALICILAR 282
B. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN TESLİMLER 282
C. İSTİSNANIN UYGULANMASI 283
D. MAKİNA VE TEÇHİZATIN ÜÇ YIL İÇİNDE BELİRLENEN FAA-LİYETLER DIŞINDA KULLANIMI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI 284
E. SATICILARIN İSTİSNA BEYANI, İNDİRİLEMEYEN VERGİLERİN İADESİ 284
GAZETE, KİTAP VE SÜRELİ YAYIN TESLİMİ 286
A. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN YAYINLAR 286
B. İSTİSNANIN UYGULANMASI 287
C. İNDİRİM VE İADE 287
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK 289
A. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASI 289
1. Taşımacılığın Tamamının veya Bir Kısmının Başkalarına Yaptırılması 290
2. Taşımacılıkta Araç Kiralanması 291
3. Taşımacılık İstisnasının Beyan Edileceği Dönem 292
4. Uluslararası Taşımacılığa Ait Aracılık Hizmetleri 293
5. Taşımacılık İstisnasının Beyanı 294
6. Taşımacılık İstisnasından Doğan KDV İadeleri 295
a) Aranılan Belgeler 297
b) Mahsuben İade 299
c) Nakden İade 300
7. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Taşımacılık İşlemleri 300
8. Transit Taşımacılık Yapan Yabancı Taşımacılara Türkiye’de Ödedikleri
KDV’nin İadesi 301
B. YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPAN KAMYON VE TIR’LARA YAKIT TESLİMİ 301
a) İstisnanın Uygulanacağı Gümrük Çıkış Kapıları 302
b) İstisnadan Yararlanacak Araçlar 304
c) İstisnadan Kapsamına Giren Yakıtlar 306
d) İstisna Kapsamindaki Motorinin Dağıtıcılar Tarafindan Bayilere Teslimi 306
1. Dağıtıcıların İthal veya İmal Ettikleri Motorini Teslimi 306
2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı 307
e) Vergisiz Motorin Satabilecek Bayiler 307
f) YMM Raporlarının Düzenlenmesi 309
g) KDV İstisnasının Beyanı 310
h) Bayilerin Yüklendiği ve İndirim Konusu Yapamadiği KDV’nin İadesi 310
1. Mahsuben İade 310
2. Nakden İade 310
I) Sorumluluk ve Ceza Uygulaması 311
DİPLOMATİK İSTİSNA 312
A. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILAN TESLİM
VE HİZMETLERDE İSTİSNA 312
1. Genel Olarak İstisnanın Uygulanması 313
2. Takrir Yöntemiyle İstisnanın Uygulanması 314
a) Akaryakıt Alımlarında İstisna Uygulanması 314
b) Doğalgaz Teslimlerinde İstisna Uygulaması 315
c) Motorlu Taşıt Alımlarında İstisna Uygulaması 316
d) Taşınmaz Mal (Gayrimenkul) Alımlarında İstisna Uygulanması 316
3) İstisnanın Beyanı 316
4) KDV’nin İadesi 317
a) Mahsuben İade 317
b) Nakden İade 317
B. ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE
İSTİSNA 317
1. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlemlerinde KDV İstisnası Uygulaması 318
2. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması Gereğince, Ortak Savunma Amacıyla Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında KDV İstisnası Uygulaması 319
a) İstisnanın Beyanı 320
b) KDV İadesi 320
c) Mahsuben İade 321
d) Nakden İade 321
C. DİPLOMATİK HAKLARA SAHİP MENSUPLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 321
1. İstisnanın Kapsamı ve Asgari Tutar 322
2. Diplomatik Haklara Sahip Mensuplara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde
KDV Uygulaması 323
3. Diplomatik Haklara Sahip Mensuplara KDV İadesi Yapılması 324
4. Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler 325
ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ-GEREÇLER 326
A. İSTİSNANIN KAPSAMI 326
B. İSTİSNANIN BEYANI 328
C. İADE 328
a) Mahsuben İade 328
b) Nakden İade 329
D. GEÇİŞ DÖNEMİNDE İSTİSNADAN VAZGEÇENLER 329
İkinci Bölüm-GEÇİCİ MADDELERDEKİ TAM İSTİSNALAR 331
A. ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE BU KURULUŞLARA BAĞLI
PROGRAM, FON, TEMSİLCİLİK VE ÖZEL İHTİSAS KURULUŞLARINA
YAPILAN TESLİM VE HIZMETLERDE İSTİSNA 331
a) İstisnanın Kapsamı 333
b) İstisnanın Uygulanması 333
i) Uluslararası Kuruluşların Alımları 333
ii) Kuruluşların Yönetici Kadrolarında Görev Yapan Mensupların Alımları 334
c) Beyan 335
d) İade 335
i) İstisna Kapsamında Satış Yapan Satıcıların Yüklendiği KDV’nin İadesi 335
ii) Yönetici Kadrolarında Görev Yapan Mensupların Ödediği KDV’nin İadesi 336
B. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDAKİ TESLİM VE HİZMETLER 338
a) İstisnadan Yararlanacak Projeler 339
b) İstisna Kapsamına Giren İşlemler 340
c) İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler 340
d) İstisnanın Uygulanması 341
e) Proje Uygulaması ile İlgili Hususlar 343
f) Beyan 344
g) KDV İadesi 344
1) Mahsuben İade 345
2) Nakden İade 345
h) Müteselsil Sorumluluk 345
ı) Yap-İşlet-Devret Modelinde İnşa Edilen Tesislerin İlgili Kuruma Devri 345
j) Yap-İşlet-Devret Modelinde İnşa Edilen Tesislerin Kiralanması, İşletilmesi 347
C. TEŞVİK KAPSAMINDA 500 MİLYON LİRAYI AŞAN YATIRIMLAR 348
a) İstisna Uygulamasının Kapsamı 348
b) İstisnanın Uygulaması 349
c) İstisnanın Beyanı 349
d) İade 349
1) Mahsuben İade 350
2) Nakden İade 350
D. TANAP PROJESİ KAPSAMINDAKİ TESLİM VE HİZMETLER 350
a) İstisnanın Kapsamı 351
b) İstisnanın Uygulanması 352
c) Beyan 353
d) İade 354
e) Müteselsil Sorumluluk 354
f) 1/1/2014 Tarihinden İstisna Belgesinin Alındığı Tarihe Kadar KDV
Ödenerek Yapılan Alımlar 355
E. İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
KAPSAMINDA 2017, 2018 VE 2019 YILLARINDA YAPILAN İNŞAAT İŞLERİ 358
F. FATİH PROJESİ KAPSAMINDAKİ TESLİM VE HİZMETLER 362
G. İMALAT SANAYİİNDE, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE VE
AR-GE TASARIM MERKEZLERİNDE KULLANILACAK YENİ MAKİNA VE
TEÇHİZAT TESLİMLERİ 364
H. 2019 UEFA FİNALLERİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI 372
I. İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER 374
a) İstisnanın Kapsamı 375
b) İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler 375
c) İstisna Uygulaması 375
d) İstisnanın Beyanı 375
e) İade 376
1) Mahsuben İade 376
2) Nakden İade 376
Üçüncü Bölüm- ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAKİ TAM İSTİSNALAR 377
A. BAKÜ-CEYHAN BORU HATTI İNŞASI VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN
ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ TESLİM VE HİZMETLE 378
B. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ MALİ
İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALİ YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMA 381
I) KDV İSTİSNA SERTİFİKASI İLE YURT İÇİ ALIMLARDA İSTİSNA UYGULANMASI 384
a) KDV İstisna Sertifikası Başvurusunda Bulunabilecek Olanlar 384
b) KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam 385
c) KDV İstisna Sertifikası Başvurusunda İstenilen Belgeler 386
d) KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Üzerine Gelir İdaresince Yapılacak İşlemler 388
e) Birlik Sözleşmesinde Değişiklik Olması 389
f) KDV İstisna Sertifikasının Kullanılması 390
g) KDV İstisna Sertifikasının Zayi Olması 392
II) YÜKLENİLEN KDV’NİN İADESİ 392
a) Birlik Yüklenicisine KDV İadesi 392
i) KDV İadesi İçin Başvurulacak Makam 392
ii) KDV İadesi İçin İstenilen Belgeler 393
b) Tedarikçiye KDV İadesi 395
c) KDV İadesi İçin Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler 395
d) Yıllara Sari İnşaat-Taahhüt İşleri 396
e) KDV İstisna Sertifikası İbraz Edilmeden KDV’siz Fatura Düzenlenmesi 396
f) Sözleşme Makamınca Nihai Uygun Harcama Tutarının Tespiti 397
g) Birlik Sözleşmesinin Feshi 398
h) Müteselsil Sorumluluk 398
ı) Birlik Sözleşmesinin Süresi Dışında Yapılan Zorunlu Harcamalar 398
j) Sözleşme Makamlarına Düzenlenen Faturalar 399
k) Kamu İdarelerine Yapılacak İadeler 399
III) İTHALATTA KDV İSTİSNASI 399
a) İstisnanın Uygulanması 399
b) İthalat İstisnası İle İlgili Özellikli Durumlar 400
IV) SORUMLULUKLAR 401
1) Türkiye’de Yerleşik Sözleşme Makamlarının Sorumluluğu 401
2) Birlik Yüklenicilerinin Sorumluluğu 402
V) 5824 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN IPA ÇERÇEVE ANLAŞMASI VE BUNUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞLERİN DURUMU 402
Dördüncü Bölüm- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER 403
A) KDV ORANLARI 403
a) Tarihçe 403
b) Mevzuat 404
B) İNDİRİMLİ KDV ORANLARI 414
(I) SAYILI LİSTE: KDV ORANI % 1 OLAN İŞLEMLER 414
1. Kurutulmuş Bazı Tarım Ürünleri ile Kuruyemişlerin Toptan Teslimi 414
2. Baharatlar, Meyve Çekirdekleri ve Diğer Tarım Ürünlerinin Toptan Teslimi 418
3. Tahıllar, Baklagiller, Kasaplık Hayvanlar, Arılar, Zeytin, Zeytinyağı,
Soğan, Sarımsak, Patates Tavuk Yumurtasının Toptan Teslimi 420
4. Ekmek, Yufka ve Buğday Unu 423
5. Sertifikalı Tohumluk ve Meyve Fidanı 424
6. Toptancı Hallerinde Taze Sebze ve Meyve ile Balık Teslimi 425
7. Dondurulmuş Hayvan Spermaları 426
8. Gazete ve Dergiler 427
9. Kullanılmış Binek Otomobilleri ve Traktörler 427
a) Kullanılmış Binek Otomobilleri 428
b) Kullanılmış Tarım Traktörleri 433
10. Penetrasyon Asfalt 434
11. 150 m2’nin Altındaki Konutların Teslimi ile TOKİ, Belediye veya İl Özel İdarelerinin 150 m2’nin Altındaki Konutlara Ait Arsa Teslimi 434
a) Net Alanı 150 m²’nin Altındaki Konut Teslimleri 435
b) TOKİ, Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin 150 m²’nin Altındaki Konutlara
Ait Arsa Teslimi 454
12. Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri 455
a) % 1 Oranı Uygulaması Kapsamına Giren İşler 456
b) % 1 Oranı Uygulaması Kapsamına Girmeyen İşler 461
c) Net Alanın Hesaplanması 461
d) İnşaat Taahhüt İşlerinin Taşeronlara Yaptırılması 461
e) Emanet Usulüyle İnşaat Yaptırılması 461
f) İnşa Edilen Konutların Alanı 462
g) Konut Dışındaki Yerlerin İnşası 462
h) Müteahhidin Taahhüt Ettiği İşi Taşerona Yaptırması 462
ı) Konut Yapı Kooperatiflerinin Arsa Alımları 463
13. Sosyal Güvenlik Kuruluşları ile Belediyelere Yapılan 150 m2’nin Altında Konut İnşasina İlişkin İnşaat Taahhüt İşleri 463
14. Cenaze Hizmetleri 463
15. Deniz, Hava ve Demiryolu Araçlarının İşleticilere Kiralanması 464
16. Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizatın Finansal Kiralama Şirketleri Tarafından Satın Alınması ve Finansal Kiralama Kapsamında Kiralanması 466
a) %1 Oranı Uygulanabilecek Makine ve Teçhizatın Kapsamı 466
b) %1 Oranı Uygulamasından Yararlanacak Mükellefler 468
c) Asgari Tutar 470
d) Finansal Kiralama Sözleşmesi Tarihi 470
e) %1 Oranı Uygulamasının Usul ve Esasları 470
f) Finansal Kiralama Şirketlerinin %1 Oranı Uygulayarak Kiralayacağı
Malları Alımında KDV İstisnası Uygulanması 472
g) Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi 473
h) %1 Oranı Uygulanan Malların Teşvik Belgesinden Çıkarılması 473
17. Sanayi Makineleri ve Teçhizatın Finansal Kiralama Şirketleri Tarafından Satın Alınması ve Finansal Kiralama Kapsamında Kiralanması veya Teslimi 474
18. Kutsal Kitapların Teslimi 488
19. Yatlar, Kotralar, Tekneler ve Gezinti Gemileri 488
20. Belediye ve İl Özel İdarelerinin Hizmet Alımı 490
21. Geçici Olarak %1 Oranı Uygulaması 490
a) 22/8/2009-30/11/2009 Tarihleri Arasında Yat, Kotra ve Diğer Deniz Araçlarının Teslimi 490
b) 28/1/2012-15/7/2012 Tarihleri Arasında Okul, Sağlık Tesisi ve Öğrenci Yurdu Olarak Kullanılmak Amacıyla İnşa Edilen Prefabrik Yapı Teslimleri 491
c) 15/8/2018 – 10/9/2018 Tarihleri Arasında Büyük ve Küçükbaş Hayvan
Teslimleri 491
d) 31/10/2018 – 31/12/2018 Tarihleri Arasında Ticari Araçların Teslimleri 491
(II) SAYILI LİSTE: KDV ORANI % 8 OLAN İŞLEMLER 494
A) GIDA MADDELERİ 494
1. Hayvanlar, Etler, Sakatatlar, Deniz Mahsulleri 495
a) Canlı Hayvanlar 495
b) Etler ve Sakatatlar 497
c) Deniz Ürünleri 499
2. Süt Ürünleri ile Yumurta ve Bal 500
a) Süt ve Süt Mamulleri 500
b) Yumurta 500
c) Bal 501
d) Bitkisel Destek ürünleri 501
3. Bağırsak ve İşkembe 502
4. Asma, Fide, Çelik ve Misel 502
5. Sebzeler 502
6. Meyveler 503
7. Çay, Kahve ve Baharat 504
8. Hububat 505
9. Un, Nişaşta, Malt ve Gluten 505
10. Tohum, Çekirdek, Spor ve Diğer Bitkisel Ürünler 505
11. Yemeklik Yağlar 507
12. Sucuk, Salam, Sosis ve Diğer Şarküteri 509
13. Şeker, Şekerleme, Lokum ve Tatlılar 509
14. Kakao, Çikolata ve Diğer Kakaolu Ürünler 510
15. Unlu Mamuller, Pasta ve Tatlılar, Makarnalar 510
16. Konserve, Turşu, Meyve Suları ve Kuruyemiş 511
17. Salça, Sos, Hazır Çorba, Dondurma 512
18. Sular, Meşrubatlar, Şıralar ve Sirke 513
19. Prina 514
20. Tuz 514
B) DİĞER MAL VE HİZMETLER 514
1. Tekstil Hammaddeleri (Pamuk, Tiftik, Yün) 514
2. Ham Post ve Deriler 515
3. İplik ve Lifler 515
4. Tekstil ve Mensucat Ürünleri 517
5. İç ve Dış Giyim Eşyasi ile Ev Tekstili Ürünleri 522
6. İşlenmiş Deri ve Suni Deriden Mamul Eşya 526
7. Ayakkabı, Terlik, Çizme 527
8. Çanta, Bavul, Valiz ve Benzeri Eşya 528
9. Halılar ve Dokumadan Mamul Yer Kaplamaları 529
10. Fason Olarak Yapılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri 530
11. Yazar Kasa 532
12. Takograf 532
13. Baskı Kağıtları 532
14. Ders Araç Gereçleri 533
15. Özel Okul ve Üniversiteler, Yurtlar, Kurslar, Öğrenci Taşımacılığı 534
16. Sanatsal Gösterilere ve Müzelere Giriş Ücreti 537
17. Mama, Serum ve Aşılar 537
18. İnsan Sağlığıyla İlgili İlaçlar 537
19. Zirai Mücadele İlaçları 539
20. Veteriner İlaçları 539
21. Sağlık Hizmetleri, Veterinerlik Hizmetleri ve Ambulans Servisleri 540
22. Tibbi Cihazlar 543
23. Hayvan Yemleri 550
24. Lokanta, Kahvehane, Pastanelerde Yeme-İçme Hizmetleri 551
25. Yemek Çeki, Kuponu ve Kartları 553
26. Otel, Motel, Pansiyon ve Tatil Köylerinde Konaklama Hizmetleri 553
a) Konaklama Tesislerinde Verilen Yiyecek-İçecek Hizmetleri 556
b) Konaklama Tesislerindeki Diğer Hizmet Birimleri 557
c) Seyahat Acentelerinin Durumu 557
d) Hayvan Konaklama Hizmetleri (Kedi-Köpek Otelleri) 558
27. Huzurevi, Düşkünevi ve Yetimhaneler 558
28. Belediyelerce Alınan Atık Su Bedeli 559
29. Traktörler ile Diğer Tarım Alet ve Makinaları 559
30. İş Makinaları, Örgü ve Dikiş Makinaları, Takım Tezgahları 564
31. Köprü Geçiş Ücretleri 565
32. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) 566
33. Avukatlık Hizmetleri 567
34. Mobilyalar 568
GEÇİCİ OLARAK %8 ORANI UYGULAMALARI 572
1- 2009 Yılındaki Global Ekonomik Kriz Nedeniyle Geçici Oran İndirimleri 572
a) 17/3/2009-15/6/2009 Tarihleri Arasında 150 m²’in Üzerinde Konut Teslimi 572
b) 30/3/2009-30/6/2009 Tarihleri Arasında İşyeri Teslimi 573
c) 30/3/2009-30/6/2009 Tarihleri Arasında İş Makinaları, Takım Tezgahları,
Mesleki Makina, Cihaz ve Demirbaşlar ile Mobilya ve Avize Teslimleri 573
2- 8/9/2016-30/9/2017 Tarihleri Arasında  Oranına Tabi Konutların Teslimi 579
3- 3/2/2017-30/9/2017 Tarihleri Arasında Mobilya Teslimleri 581
4- 5/5/2018-31/12/2018 Tarihleri Arasında  Oranına Tabi Konutların Teslimi 582
5- 18/5/2018 – 31/12/2018 Tarihleri Arasında İşyeri Teslimleri 582
6- 31/10/2018 – 31/12/2018 Tarihleri Arasında Mobilya Teslimleri 583
İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ÖZEL HUSUSLAR 584
1. Vade Farkları 584
2. Kur Farkları 584
3. Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden
Vazgeçilmesi 584
4. İndirimli Orana Tabi Mallar ile Genel Orana Tabi Malların Birlikte Satılması 585
5. Finansal Kiralama İşlemleri 585
C) İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ 585
1. İade Uygulamasının Kapsamı 589
a) Maliyetler 590
b) Stoklarda Yer Alan Mallar 591
c) Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 592
d) Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler 593
e) İade Hesabına Dahil Edilmeyecek Unsurlar 595
f) Yapılandırma Kanunu Kapsamında Kayda Alınan Mallar 596
2. İade Tutarının Hesaplanması 597
3. İade İşlemlerinin Yapılması 608
a) Yıl İçinde Mahsuben İade 608
i) Aranılan Belgeler 608
ii) Mahsuben İade 609
1. Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesi 609
2. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 612
3. Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsup 613
4. İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimlerinde Mahsuben İade 614
b) Yıl İçinde Nakden İade 616
c) Yılı İçinde İade Edilemeyen Vergilerin Nakden veya Mahsuben İadesi 616
5. İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 621
a) Yılı İçinde İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 621
b) Yıllık İade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 621
c) Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi 622
6. Diğer Husular 623
a) İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri Bulunan Mükellefler 623
b) İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi 625
c) Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İade Uygulaması 626
d) Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması 626
e) İndirimli Orana Tabi İşlem Matrahında Meydana Gelen Değişiklikler 627
f) Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin İade Talepleri 630
g) Seyahat Acentelerinin Durumu 631
h) Önceki Yıllara Ait İade Edilmeyen Alt Sınır Tutarları 632
ı) Yıl İçinde İşin Bırakılması Halinde İade 632
Beşinci Bölüm- KDV TEVKİFATI UYGULAMASI 633
1) Genel Açıklamalar 633
a) Tevkifat Uygulamasının Tarihçesi 633
b) KDV Tevkifatının Niteliği 635
c) KDV Tevkifatının Beyanı ve Ödenmesi 635
d) Tevkif Edilen KDV’nin İndirimi 637
I. TAM TEVKİFAT UYGULAMASI 639
1) Hizmet İthali 639
2) Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti 640
3) Yurt Dışındaki Firmaların Türkiye’de Hizmet Yapması 645
4) Gelir Vergisi Kanununun 18. Maddesi Kapsamına Gi