Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (131)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Kat Mülkiyeti Kanunu ( Açıklamalı - İçtihatlı )

Kat Mülkiyeti Kanunu ( Açıklamalı - İçtihatlı )Sayfa Sayısı
:  
345
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-377-297-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ (1985) 1966yılında yürürlüğe giren \′Kat Mülkiyeti Kanunu\", ara-dan 17yıl geçtikten sonra, 14.4.1983 günü yayımlanan 2814 sayılı kanunla geniş ölçüde bir değişikliğe uğradı. Daha önce, 30.4.1969 tarih ve 1166 sayılı yasayla da bir değişiklik getirilmişti. Ama bu, sadece bir maddede (m. 51) yer alan süre hükmünün uzatılması ile ilgili, önemsiz bir değişiklik idi. 2814 sayılı yasanın getirdikleri ise -asıl yasanın yapısını ve sistemini bozmamakla birlikte-oldukça önemli sayılabilecek yeniliklerdir. 634 sayı Kat Mülkiyeti Kanunu\′nun yayımlandığı 1965 yılında, bu kitabın çekirdeği sayılabilecek \"notlu \" bir metin yayınlamıştık. Bu metinde uygulama ile ilgili malzemenin yer almasına, doğal olarak, imkân yoktu. Daha sonra, gelişen uygulamadan bazı seçmeler yaparak, 1969 yılında \"notlu metni\" yeniden gözden geçirip yayınladık. O tarihten bu yana ise, uygulama iyice gelişti ve zenginleşti. Bunları da kullanmak suretiyle, yasa metnini notlayıp yeniden okuyucuya sunmayı planladık. Fakat hazırlıklarımızı sürdürürken ortaya çıkan yasada değişiklik yapılacağı haberleri bizi durdurdu. Sonunda, 2814 sayılı değişiklik yasası yürürlüğe girince, malzememizi bu yasanın getirdiği değişiklikler açısından yeniden gözden geçirip işleyerek, şimdi sunduğumuz kitabı meydana getirdik. Öncekilerden nicelik ve nitelikçe oldukça farklı olmakla birlikte, bu yayını, ilk notlu metnin \"üçüncü basısı\" sayıyoruz. Metni notlarken kullandığımız yöntemi değiştirmedik. Yasa maddesinin hemen arkasından, ilgili mevzuat atıfları gelmektedir. (Bu arada, ilgilenenlere karşılaştırma imkânı sağlamak amacıyla, \"Alman Konut Mülkiyeti Yasası\" ile \"İsviçre Medeni Yasası \"mn kat mülkiyeti konusundaki yeni düzenlemelerini de zikrettik ve ilgili maddelerini gösterdik). Bunun ardından gelen bölüm ise açıklamalar\′dır. Her maddenin altında o madde ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bunların çok ayrıntılı ve kuramsal olmasından olanak ölçüsünde kaçındık. Amacımız, madde metninde yer alan kavram ve çözümleri pratiğe dönük yönleriyle açıklığa kavuşturmaktan ibarettir. Her madde\′nin altında, son olarak, o hükümle ilgili olarak, verilen Yargıtay Kararlarını özetledik. Bu kararlar\′ın tamamını değil, sadece özetini vermeyi yeğleyişimizin nedeni, metni, kitabın amacından uzaklaşarak, gereksiz yere bü-yümemekti. Kitabın sonuna bir de kavram dizini koyduk. Bunun kullanışlı olması bakımından geniş tutulmasını yararlı saydık. Bu nedenle dizinde yalnız hukuksal kavramlar değil, yasa metninde yeralan hemen bütün kavramlar bulunabilir. Kitabın hazırlanmasında, kararların toplanması ve dizinin tertibi işlerinde bize yardım eden Av. Aybars Sanal\′a teşekkür ediyoruz. N. SANAL A. AYBAY İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ m ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ V GİRİŞ 1-15 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER A) KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI I- Genel Kural 1 17 II- Tarifler 2 21 III- Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Niteliği 3 32 IV- Ortak Yerler 4 41 B) BAĞLANTILAR I- Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı 5 52 II- Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı 6 56 C) ORTAKLIĞIN (SUYUNUN) GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLE SATIN ALMA (ŞUF\′A) HAKKI I- Ortaklığın Giderilmesi 7 63 II- Öncelikle satın alma hakkı 8 66 D) GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMA ALANI 9 70 İkinci Bölüm KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI A) GENEL KURAL 10 72 B) KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ 11 87 C) KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASININ - : I- İstem ve belgeler 12 88 II- Sözleşme ve tescil 13 97 D) KAT İRTİFAKININ KURULMASI 14 104 Üçüncü Bölüm KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI A) KAT MALİKLERİNİN HAKLARI I- Bağımsız bölüm üzerinde 15 108 II- Ortak yerler üzerinde 16 110 B) KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI 17 115 Dördüncü Bölüm KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI A) KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI I- Genel Kural ..18 120 II- Anagayimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk ...19 128 III- Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma 20 143 IV- Sigorta anlaşması 21 158 V- Ortak giderlerin teminatı 22 160 VI- Müsaade mecuriyeti ,23 165 VII- Yasak işler 24 168 VIII- Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti 25 181 B) KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI 26 186 Beşinci Bölüm ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ A) GENEL KURAL 27 190 B) YÖNETİM PLANI 28 193 C) KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI I- Toplantı zamanı 29 201 II- Yeler sayı 30 206 III- Oya katılma 31 209 IV- Kararlar 32 213 V- Hâkimin müdahalesi 33 218 D) YÖNETİCİ I- Atanması 34 229 II- Yöneticinin görevleri 235 1. Genel yönetim işlerinin görülmesi 35 235 2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması 36 240 3. İşletme projesinin yapılması 37 243 III- Sorumluluğu 248 1. Genel kural 38 248 2. Hesap verme 39 249 IV- Hakları 40 254 E) YÖNETİMİN DENETLENMESİ 41 256 F) YENİLİK VE İLAVELER 258 I- Faydalı olanlar 42 258 II- Çok masraflı ve lüks olanlar 43 263 III- Bağımsız bölüm ilavesi 44 265 G) TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ İŞLER 45 274 Altına Bölüm KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ A) KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ 276 I- Anagayrimenkulün arsasıyla birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile 46 276 II- Anayapının harabolması 47 280 III- Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi 48 283 B) KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ 49 285 Yedinci Bölüm SON HÜKÜMLER A) YASAKLAR , 50 288 B) YENİ DURUMA UYMA 289 I- Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklarda 51 289 II- Medeni kanundan önce kurulmuş olan haklarda 52 290 III- Medeni kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi 53 290 C) ÖZEL KANUNA GÖRE ORTAKLAŞTIRMA (ŞUYULANDIRMA) HALİNDE KAT MÜLKİYETİNİN DURUMU 54 291 D) HARÇ VE VERGİLER 55 293 E) BELEDİYESİ OLMAYAN YERLER 56 294 F) YÜRÜRLÜK TARİHİ 57 300 G) YÜRÜTME MAKAMI 58 300 Sekizinci Bölüm DEVRE MÜLK HAKKI DEVRE MÜLK HAKKI 59/61 301 Dokuzuncu Bölüm TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER . Kapsam ...66/74 311 66 312 Ortak yerler 67 314 Vaziyet Planı 68 315 Yönetim 69 316 Değiştirilmesi 70 319 Yönetici ve Denetçi Atama 71 320 Ortak Giderler 72 32i Geçici Yönetim 73 322 Uygulanacak Hükümler 74 323 Görevli Mahkeme Ek 1 294 Kullanım Yerlerinin Boşaltılması Ek 2 296 Kat İrtifakına Geçiş Ek 4 299 Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik 325 Yönetim Planı Örneği 333 Kaynakça 341 Kavram Dizini 343