Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (43)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Kasten Adam Öldürme Suçları ( Hayata Karşı Suçlar )

Kasten Adam Öldürme Suçları ( Hayata Karşı Suçlar )Sayfa Sayısı
:  
700
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
9789756068649

50,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini önceleyip, yüzyılımızın \′insan hakları\′ değerleriyle harmanlayıp, köklü değişimlerle birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yıllar önce bir Yargıtay Başkanımızın \′hukuku tam öğrenmeye başlamıştım, emekli ettiler\′ sözü çok anlamlı olsa gerek. Bilginin sonsuzluğu ve sürekli değişimine vurgu yapan bilgece söylenmiş anlamlı bir söz..,

Bu bağlamda, hukuk kuralları da bu evrensel yasaya, değişime uymak zorundadır. Bunu uygulamaya aktaran, soyut kurallara işlevlik kazandıran, uygularken de yorumlarıyla soyutu somuta indirgeyen hukukçulardır, en başta gelenleri de yargıçlardır.

Yasayı uygulamakla yükümlü olanların kuralları uygularken, bilgi birikimini oluşturan Yargıtay uygulamasını gözetmesi, bu oluşumu zenginleştiren akademisyenlerin öğretisi ile çoğaltması ve kendi çağdaş yorumunu da katmasıyla, sonuçta doğru ve adil yargılama adına adalet hizmetine önemli katkı sağlayacaktır. Bu bakımdan da \′kem âletle kelâmı sanat olmaz\′ sözü bu gerçeği doğrular.

Bu kitap öğretideki akademisyenlerin yanı sıra, uygulama içindeki değerli hukukçularımızın görüşleri ve Yargıtay uygulamasını da içine alan yeni içtihatlarla desteklenmiş bir çalışmadır.

\′Kasten Adam Öldürme Suçları\′ nı içeren bu yapıt TCK. 81, 82, 83, 87/4, maddelerini içermekle beraber, ilişkisi nedeniyle yasanın \"genel hükümler\" bölümünde düzenlenen ilgili maddeleri de bu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu bakımdan söz konusu adam öldürme suçları (TCK. 81, 82, 83, 87/4,) yasanın genel hükümleri ışığı altında değerlendirilmiştir.

\′Her çalışma arkasında mutlaka bir eksiklik bırakır\′ mantığından yola çıkarak bu yapıtın uygulayıcılara katkı vereceğini düşünmekteyiz.

Kitabın basımını üstlenen Bilge Yayınevinden Menderes Yavuz ve çalışanlarına, dizgiyi gerçekleştiren Taner Yenilmez\′e en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Ekim 2008, İZMİRVeysel GÜLTAŞ
hmekli Hâkim

Kadir CANBELDEK
AvukatİÇİNDEKİLER

Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması
Madde 19- : 1
Madde Gerekçesi : 1
Madde 19-Açıklama : 2
YARGITAY İÇTİHATLARI : 3


Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Kanunun hükmü ve amirin emri
Madde 24- : 6
Madde Gerekçesi : 6
Madde24-Açıklama : 7
YARGİTAY KARARLARI : S
Meşru savunma ve zorunluluk hâli
Madde 25- : 13
Madde Gerekçesi : 13
Madde25-Açıklama : 14
YARGITAY KARARLARI : 18
Sınırın aşılması
Madde27- : 39
Madde Gerekçesi : 40
Madde27-Açıklama: : 40
YARGITAY KARARLARİ : 53
Haksız tahri
Madde29- : 73
Madde Gerekçesi : 73
Madde29-Açıklama: .- 74
YARGITAY İÇTİHATLARI : 76
HAKSIZTAHRİKİN UYGULANMA KOŞULLARI: : 117
TAHRİK KONUSU HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI OLMASI
GEREKİR .- 118

X
FAİLİN İŞLEDİĞİ SUÇ İLE HAKSIZ TAHRİK ARASINDA
NEDENSELLİK BAĞI BULUNMASI GEREKİR: : 120
HAKSIZ TAHRİK TEŞKİL EDEN EYLEMİN MAĞDURDAN
SADIROLMASI GEREKİR: : 121
ÖZEL HALLER
1-HAKSIZTAHRİK-MEŞRU MÜDAFAA: : 121
HAKSIZTAHRİK-TASARLAMA: : 122
YARGITAY KARARLARI 123
Hata
Madde30- = 196
Madde Gerekçesi . . . : 196
Değişiklik Gerekçesi : 197
Madde 30-Açıklama: : 198
I- Kastı kaldıran hata : 198
Il-Kusurluluğu etkileyen hata : 198
YARGITAY KARARLARI : 203
Akıl hastalığı
Madde32- : 206
Madde Gerekçesi : 206
Madde32-Açıklama : 207
YARGITAY KARARLARI : 209
Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma
Madde34- = 214
Madde Gerekçesi : 215
Madde: 34- Açıklama : 215
YARGITAY KARARLARI : 216
Suça Teşebbüs
Madde35- = 221
Madde Gerekçesi : 221
Madde35-Açıklama : 222
YARGITAY KARARLARI : : 225

XI
Faillik
Madde37- : 240
Madde Gerekçesi : 240
Madde 37-Açıklama: : 242
YARGITAY KARARLARI : 244
Azmettirme
Madde 38- : 249
Madde Gerekçesi : 249
Madde38-Açıklama: :250
YARGITAY KARARLARI : 252
Yardım etme
Madde 39- : 260
Madde Gerekçesi : 260
Madde39-Açıklama : 260
YARGITAY KARARLARI : 262
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
Madde 57- : 277
Madde Gerekçesi : 278
Madde57-Açıklama: : 279
Kasten Öldürme
MADDE81 : 279
Madde Gerekçesi : 279
Madde81-Açıklama; : 279
YARGITAY KARARLARI : 286
Nitelikli hâller
MADDE82- : 365
Madde Gerekçesi : 365
Madde82-Açıklama : 367
YARGITAY KARARLARI 377

XII
Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
MADDE83-1 ; 558
MADDE83-MADDEGEREKÇESİ; : 559
Madde 83-Açıklama: ; 560
YARGITAY KARARLARI -.563
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Madde 87- : 573
Değişiklik Gerekçesi : 574
6.12.2006tarihlive5 560s. Kanun 4. md./TBMM : 576
Madde87-Açıklama; : 576
YARGITAY İÇTİHATLARI : 578
YARARLANILAN KAYNAKLAR ; 699