Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon CMR ŞERHİ

Karayolunda Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi Hakkında Konvansiyon CMR ŞERHİSayfa Sayısı
:  
1067
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5593-55-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...BİRİNCİ BOLUM UYGULAMA ALANI KARAYOLUNDA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE 11 A) GENEL OLARAK 13 B) KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 20 1- Tanımı 20 2-Unsurları 21 a) Karayoluyla uluslararası eşya taşıma 21 aa) Taşıma 21 i- Genel olarak 21 ii- Yan edimler 21 iii- Taşıt kira sözleşmesi 22 iv- Çekici tahsis sözleşmesi 22 v- Taşıma işleri yüklenme sözleşmesi 23 bb) Eşya Taşıma 23 i- Anlamı 23 ii- Römork 24 iii- Ambalaj 24 iv- Yolcu ve bagaj 25 cc) Karayolunda taşıtla taşıma 25 i- Genel olarak 25 ii- Doğrudan taşıma 26 dd) Uluslararası taşıma 26 i- Genel olarak 26 ii-Tesellüm ve teslim yerleri 27 iii- Ulusal taşımalar 28 iv- Bölünmüş taşımalar 29 v- Ardışık taşımalar 29 vı- Doğrudan taşımalar 29 vıı- Alt taşımalar 29 b) Taşıma ücreti 30 c) Anlaşma 31 3-Taşıt 31 4- Devlet taşıması 33 5- CMR dışı eşya taşımaları 33 a) Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalar 33 b) Cenaze taşımaları 33 c) Taşınma eşyası taşımaları 34 6- CMR.yi aynen yürürlüğe sokma yükümlülüğü 35 7- Konteynır taşımacılığı 36 II. KARMA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE 84 A) GENEL OLARAK 86 B) CMR.NİN UYGULANMASI 92 C) BAŞKA TAŞIMA ARACINA ÖZEL REJİMİN UYGULANMASI 95 VI İKİNCİ BÖLÜM TAŞIMACININ SORUMLU OLDUĞU KİŞİLER I. GENEL OLARAK 104 II. FİİLERİNDEN SORUMLU OLUNAN KİŞİLER 105 III. SORUMLULUĞUN TÂBİ OLDUĞU REJİM 106 IV. TAŞIMACININ ADAMLARININ SORUMLULUĞU 108 V. RÜCU İLİŞKİSİ 108 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ YE UYGULANMASI I. SEVK MEKTUBUNUN TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİ TEYİDİ 121 II. SEVK MEKTUBUNUN DÜZENLENMESİ 126 III. SEVK MEKTUBUNUN İÇERİĞİ 137 A) GENEL OLARAK 140 B) HER HALÜKÂRDA SEVK MEKTUBUNDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR 141 1- Sevk mektubunun tarihi ve düzenleme yeri 141 2- Göndericinin adı ve adresi 142 3- Taşımacının adı ve adresi 142 4- Eşyanın tesellüm yeri ve tarihi ile teslimi için belirlenen yer....143 5- Alıcının adı ve adresi 143 6- Eşyanın cinsi ile ambalajlama metodunun mutat tarifi ve tehlikeli eşya söz konusu olduğunda, bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi 144 7- Koli sayısı ve bunların özel işaret ve numaraları 144 8- Eşyanın brüt ağırlığı veya başka bir şekilde ifade edilmiş miktarı 145 9- Taşımayla ilgili ödentiler 145 10- Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlar 145 11-CMR beyanı 145 C) GEREKTİĞİNDE SEVK MEKTUBUNDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR 146 1- Aktarma yasağı 146 2- Göndericinin ödemeyi kabul ettiği ödentiler 147 3- \"Ödemeli teslim\"deki ödenti tutarı 147 4- Eşyanın değeri ile teslimindeki özel menfaat değeri hakkındaki beyan 147 5- Sigortalama talimatı 147 6- Taşımanın tamamlanması için kararlaştırılmış süre 148 7- Taşımacıya elden verilen belgelerin listesi 148 D) SEVK MEKTUBUNA EKLENMESİ İHTİYARÎ HUSUSLAR... 148 IV. SEVK MEKTUBUNDAKİ BEYANDAN SORUMLULUK 154 A) GÖNDERİCİNİN SORUMLULUĞU 156 1- Sorumluluk sebebi 156 2- Sorumluluk şartlan 156 a) Tazminat hakkı veren bir hukukî ilişkinin varlığı 156 b) Sevk mektubundaki eşyanın taşıtılmasıyla ilgili beyanın yanlışlığı veya yetersizliği., 158 c) Zarar 159 d) Uygun illiyet bağı 160 3- Sorumluluktan kurtuluş 160 4-Tazminat 161 5-Saklı hükümler 161 6- Beyanın göndericiye aidiyeti 161 B) TAŞIMACININ SORUMLULUĞU 162 1- Sorumluluk sebebi 162 2- Sorumluluk şartları 162 a) Tazminat hakkı veren bir hukukî ilişkinin varlığı 162 iii b) CMR beyanının noksanlığı 163 c) Zarar 163 d) Uygun illiyet bağı 163 3- Sorumluluktan kurtuluş 164 4- Tazminat 164 5- Saklı hükümler 164 V. TAŞIMACININ TESLİM ALDIĞI EŞYAYI KONTROL MÜKELLEFİYETİ 168 A) GENEL OLARAK 170 B) KONTROL ZAMANI 170 C) KONTROLÜ GEREKLİ HUSUSLAR 170 1- Koli sayısı ve bunların üzerindeki işaret ve numaralar 170 2- Eşyanın veya ambalajının görünür durumu 171 D) ÇEKİNCE KOYMA HAKKI 172 E) EŞYANIN AĞIRLIĞININ VEYA KOLİNİN İÇERİĞİNİN KONTROLÜ 174 VI. SEVK MEKTUBUNUN İŞLEVLERİ 178 A) GENEL OLARAK 179 B) SEVK MEKTUBUNUN İSPAT İŞLEVİ 180 1- Taşıma sözleşmesini tevsik işlevi 180 2- Taşınmak üzere teslim alınan eşyayı betimleme işlevi 180 VII. GÖNDERİCİNİN YETERSİZ AMBALAJLAMADAN SORUMLULUĞU 191 A) SORUMLULUK SEBEBİ 191 B) SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 192 1- Tazminat hakkı veren bir hukukî ilişkinin varlığı 192 2- Ambalajdaki yetersizlik 193 4-Zarar 194 5- Uygun illiyet bağı 194 ıx C) TAZMİNAT 195 D) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ 195 E) SAKLI HÜKÜMLER 196 F) İŞARETLEME VEYA NUMARALANDIRMADAKİ YETERSİZLİK 196 G) ÜSTLENİLDİĞİ TAKDİRDE, YÜKLEME, İSTİFLEME VEYA BOŞALTMANIN GEREĞİ GİBİ YAPILMAMASI 197 VIIII. REFAKAT BELGE VE BİLGİLERİ 199 A) GENEL OLARAK 200 B) GÖNDERİCİNİN REFAKAT BELGE VE BİLGİLERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 201 C) GÖNDERİCİNİN SORUMLULUĞU 202 1- Sorumluluk sebebi 202 2- Sorumluluğun şartları 203 a) Tazminat hakkı veren bir hukukî ilişkinin varlığı 203 b) Refakat belge ve bilgilerinde yetersizlik 204 c) Zarar 205 d) Uygun illiyet bağı 205 3-Tazminat 205 4- Sorumluluktan kurtuluş 206 5-Saklı hükümler 206 D) TAŞIMACININ SORUMLULUĞU 206 1- Sorumluluk sebebi 206 2- Sorumluluk şartları 207 a) Tazminat hakkı veren bir hukukî ilişkinin varlığı 207 b) Refakat belgesinin zıyaı veya hatalı kullanımı 209 c) Zarar 209 d) Uygun illiyet bağı 210 3- Sorumluluktan kurtuluş 210 4-Tazminat 210 5-Saklı hükümler 210 IX. EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI 216 A) GENEL OLARAK 219 B) TASARRUF HAKKININ KAPSAMI 220 C) TASARRUF HAKKI SAHİBİ 220 1-Gönderici 220 2-Alıcı 221 3- Alıcı tarafından gösterilen yeni alıcı 222 C) TASARRUF HAKKININ KULLANIMI ŞARTLARI 222 1- Sevk mektubunun birinci nüshasına talimatın işlenmesi ve zararın karşılanması 222 2- Talimatın uygulanması taşımacının durumunu ağırlaştırmamalıdır 223 3- Talimatın uygulanması gönderinin bölünmesine yol açmamalıdır 223 4- İspat yükü 224 5- Talimatın yerine getirilememesi 224 D) TAŞIMACININ SORUMLULUĞU 224 1- Sorumluluk sebebi 224 2- Sorumluluk şartları 224 a) Tazminat hakkı veren bir hukukî ilişkinin varlığı 224 b) Talimatın hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi 225 c) Zar ar 225 d) Uygun illiyet bağı 226 3- Sorumluluktan kurtuluş 226 4-Tazminat 226 5-Saklı hükümler 226 X. ALICININ HAKLARI VE BORÇLARI 228 A) GENEL OLARAK 229 B) ALICININ HAKLARI 229 XI 1- Eşyanın teslimini talep hakkı 229 2-Tazminat talep hakkı 230 C) ALICININ BORÇLARI 233 1- Taşıma ödentilerini ödeme borcu 233 2- Taşımacının eşyayı teslimden kaçınma hakkı 233 3- Taşımacının eşya üzerinde kanunî rehin hakkı 234 D) GÖNDERİCİNİN DURUMU 234 XI. İFA ENGELLERİ 243 A) TAŞIMA ENGELLERİ 243 1-Genel olarak 244 2-Anlamı 244 3-Hükmü 246 a) Talimat alındığı takdirde 246 b) Talimat alınamadığı takdirde 247 c) Masrafl ar 248 B) TESLİM ENGELLERİ 253 1-Genel olarak 254 2-Anlamı 254 3-Hükmü 256 a) Talimat alındığı takdirde 256 b) Talimat alınamadığı takdirde 257 c) Alıcı tarafından eşyanın tesellümünden kaçınılması halinde 258 d) Alıcının yeni bir alıcı göstermesi halinde 258 e) Masraflar 258 C) TEDBİRLER VE MASRAFLAR 271 1-Genel olarak 273 2-Masraflar 273 3-Tedbirler 274 a) Eşyanın boşaltılması 274 XII b) Eşyanın koruma altına alınması 275 aa) Eşyanın saklanması 275 bb) Eşyanın saklatılması 276 c) Eşyanın satılması 277 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAŞIMACININ, EŞYANIN ZIYAI, HASARI VEYA TESLİMİNDEKİ GECİKMEDEN SORUMLULUĞU I. SORUMLULUK SEBEBİ 294 II. SORUMLULUK ŞARTLARI 295 A) TAZMİNAT HAKKI VEREN BİR HUKUKÎ İLİŞKİNİN VARLIĞI 296 1- Karayolunda uluslararası eşya taşıma sözleşmesi 296 2- Sorumlu kişi: (Âkid) taşımacı 296 3- Talep hakkı sahibi: Gönderici veya alıcı 301 B) EŞYANIN TAŞIMACININ HÂKİMİYETİNDE İKEN ZIYAA, HASARA VEYA TESLİMİNDE GECİKMEYE MARUZ KALMASI 303 1- Teslim borcunun ihlâli 303 2- Taşımacının eşya üzerindeki hâkimiyeti 304 3- Zıya, hasar veya teslimdeki gecikme 308 a) Zıya 308 b) Hasar 310 c) Teslimde gecikme 311 d) Sorumluluk sebeplerinin yarışması 313 D) ZARAR 315 E) UYGUN İLLİYET BAĞI 318 III. SORUMLULUKTAN KURTULUŞ 318 xuı A) GENEL OLARAK 318 B) ŞARTLARI 319 1- Sorumluluktan kurtuluş halinin varlığı 319 a) Genel sorumluluktan kurtuluş sebebi: Kaza (kaçınılamayan olay) 319 aa) Genel olarak 319 bb)Olay 319 cc) Kaçınılmazlık 319 b) Özel sorumluluktan kurtuluş halleri 327 aa) Talep sahibinin hukuka aykırı davranışı 327 bb) Talep sahibinin talimatı 329 cc) Eşyaya has gizli ayıp 331 c) Uygun illiyet bağını kesen haller 333 2- Uygun illiyet bağı 333 C) TAŞITIN ELVERİŞSİZLİĞİ 333 D) ÖZEL RİSKLER 336 1- Genel olarak 336 2- Üstü açık örtülmemiş taşıtta taşıma 337 3- Yetersiz ambalajlama 338 4- Eşyanın gönderici veya alıcı tarafından elden geçirilmesi 340 5- Eşyanın hassas özelliği 343 6- Kolilerin yetersiz etiketlenmesi 344 7- Canlı hayvan nakli 345 E) KAÇINILMAZLIK KARİNESİNİN ÇÜRÜTÜLMESİ 346 IV. İSPAT YÜKÜ 506 XIV A) GENEL OLARAK 508 B) SORUMLULUK ŞARTLARI BAKIMINDAN 509 C) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ ŞARTLARI BAKIMINDAN 509 D) SORUMLULUKTAN KURTARAN ÖZEL RİSKLER BAKIMINDAN 509 1 - Genel olarak 509 2- Üstü açık taşıtta taşınan eşya bakımından 510 3- Hassas özellikli eşya bakımından 511 4- Canlı hayvan bakımından 511 E) LEHE İSPAT KURALINA DAYANMA HAKKININ KAYBI ....512 V. EŞYANIN TESLİMİNDEKİ GECİKME 519 A) GENEL OLARAK : 519 B) SÖZLEŞMESEL VE FİİLİ TAŞIMA SÜRELERİ ...520 C) KARARLAŞTIRILAN (AÇIK) TAŞIMA SÜRESİ 520 D) KANUNÎ (ÖRTÜLÜ) TAŞIMA SÜRESİ 521 E) EŞYANIN ALICIYA TESLİM EDİLDİĞİ AN 522 VI. HÜKMEN ZIYA 537 A) GENEL OLARAK 539 B) ZIYA KARİNESİ 539 C) EŞYANIN ELE GEÇİRİLDİĞİNİN BİLDİRİLMESİ 541 D) ELE GEÇİRİLEN EŞYANIN İADESİ 542 E) TAŞIMACININ ELE GEÇİRDİĞİ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF HAKKI 543 F) EMTEA NAKLİYAT SİGORTALARINDA ZIYA RİSKİ 543 VII. TAŞIMACININ, EŞYANIN TESLİMİNDE YAPILACAK ÖDENTİYİ TAHSİL ETMEMESİNDEN SORUMLULUĞU 548 XV A) SORUMLULUK SEBEBİ 548 B) SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 551 1- Tazminat hakkı veren bir hukukî ilişkinin varlığı 551 2- Eşyanın tesliminde yapılacak ödentinin tahsil olunmaması 551 3-Zarar 552 4- Uygun illiyet bağı 553 C) SORUMLULUKTAN KURTULUŞ 553 D) TAZMİNAT 553 E) KAST 554 F)RÜCU HAKKI 554 G) SAKLI HÜKÜMLER 554 VIII. TEHLİKELİ EŞYA TAŞIMASI 566 A) GENEL OLARAK 567 B) ANLAMI 567 C) GÖNDERİCİNİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 568 D) TAŞIMACININ HAKLARI 568 E) GÖNDERİCİNİN SORUMLULUĞU 569 1- Sorumluluk sebebi 569 2- Sorumluluk şartları 569 a) Tazminat hakkı veren bir hukukî ilişkinin varlığı 569 b) Eşyanın tehlikeli özelliği hakkında bildirimde bulunulmaması 571 c) Zar ar 571 d) Uygun illiyet bağı 572 3- Sorumluluktan kurtuluş 572 4-Tazminat 572 5-Saklı hükümler 573 IX. TAZMİNAT 574 I A) SINIRLI SORUMLULUK 579 1-Genel olarak 579 2- Eşyanın zıyaı halinde 581 a) Eşyanın objektif değeri ile sınırlı sorumluluk 581 b) Belli bir meblağla sınırlı sorumluluk 584 c) İade olunacak ödentiler 587 3- Eşyanın tesliminde gecikme halinde 589 4- Daha yüksek tazminat 591 5- Hesap birimi 591 B) SINIRLI SORUMLULUK TUTARININ, EŞYANIN BEYAN OLUNAN DEĞERİNE YÜKSELTİLMESİ 644 C) HASAR HALİNDE TAZMİNAT 652 1- Genel olarak 653 2- Eşyanın objektif değer farkıyla sınırlı sorumluluk 653 3- Belli bir meblağla sınırlı sorumluluk 654 4- İspat yükü 655 D) SINIRLI SORUMLULUK TUTARININ ÖZEL MENFAAT DEĞERİNE YÜKSELTİLMESİ 667 EjCMRFAİZİ 671 1- Genel olarak 672 2- Faiz ödeme yükümlülüğü 672 3- Anlamı 672 4- Hukukî niteliği 673 5-Oranı 676 6- İşlemeye başladığı tarih 676 7- Yetersizliği 677 X. SÖZLEŞME DIŞI TAZMİNAT İSTEMLERİNDE SORUMLULUK 720 XVII A) GENEL OLARAK 721 B) TAŞIMACIYA KARŞI SÖZLEŞME DIŞI TALEPTE BULUNULMASI HALİNDE 722 C) TAŞIMACININ ADAMLARINA KARŞI SÖZLEŞME DIŞI TALEPTE BULUNULMASI HALİNDE 723 D) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SÖZLEŞME DIŞI TALEPTE BULUNMASI HALİNDE 724 XI. SORUMLULUKTAN KURTULUŞ VE SORUMLULUĞU SINIRLAMA HAKKININ KAYBI 731 A) GENEL OLARAK 732 B) TAŞIMACININ KASTI HALİNDE 733 1-Hükmü 733 2-Anlamı 734 C) TAŞIMACININ ADAMLARININ KASTI HALİNDE 740 BEŞİNCİ BÖLÜM TALEP VE DAVALAR I. İHBAR MÜKELLEFİYETİ 775 A) GENEL OLARAK 777 B) ZIYA VEYA HASAR HALİNDE 778 1- Eşyanın müştereken kontrolü 778 2- İhbarın konusu 779 3-İhbarın tarafları 779 4- İhbar zamanı 780 5- İhbarın hükmü 781 6-İhbar usulü 782 7- Kontrol sonucunun hükmü 783 C) TESLİMDEKİ GECİKME HALİNDE 783 1- İhbarın konusu 783 II 2- İhbarın tarafları 784 3- İhbar zamanı 784 4- ihbarın hükmü 785 5-İhbar usulü 785 D) İHBAR SÜRESİNİN HESABI 786 E) YARDIM MÜKELLEFİYETİ 786 F) SİGORTALININ İHBAR MÜKELLEFİYETİ 786 II. YARGILAMA USULÜ 834 A) GENEL OLARAK 837 B) YARGI YETKİSİ 837 C) DERDESTLİK VE KESİN HÜKÜM 841 D)TENFİZ 842 E) TEMİNAT 844 III. DAVA AÇMA SÜRESİ 856 A) GENEL OLARAK 858 B) HUKUKÎ MAHİYETİ 859 C) ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TÂBİ DAVA 860 D) SÜRE 861 1- Uzunluğu 861 a) Bir yıl 861 b) Üç yıl 861 2- İşlemeye başlayacağı an 862 3-Hesabı 864 E) DAVA AÇMA MÜKELLEFİYETİ 864 F) ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN KESİLMESİ VE DURMASI 865 G) KARŞI DAVA, TAKAS VEYA MAHSUP DEF\′İ 868 H) SİGORTALININ KANUNÎ HALEFİYETİ 868 IV. TAHKİM 904 XIX A) GENEL OLARAK 904 B) TAHKİM KAYDI 905 C) UYGULANACAK HUKUK: CMR 906 D) TAHKİM YARGILAMASI USULÜ 906 ALTINCI BÖLÜM ARDIŞIK TAŞIMA SÖZLEŞMESİ I. MÜTESELSİL SORUMLULUK 909 A) HÜKMÜN KAPSAMI 910 B) ARDIŞIK TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE 911 C) HÜKMEN ARDIŞIK TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE 912 1- Bölünmüş taşımacılar bakımından 912 2- Alt taşımacılar bakımından 914 II. ARDIŞIK SEVK MEKTUBU 938 III. TAZMİNAT DAVALISI 941 IV. RÜCU İLİŞKİSİ 952 V. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ 964 VI. RÜCU DAVALARINDA YARGILAMA 966 A) GENEL OLARAK 968 B) DAVANIN İHBARI VE KESİN DELİL 968 C) YARGI YETKİSİ 969 D)TENFİZ 969 E) DAVA AÇMA SÜRESİ 969 VII. İRADE SERBESTİSİ İLKESİ 973 YEDİNCİ BOLUM EMREDİCİ HÜKÜMLER SEKİZİNCİ BOLUM SON HÜKÜMLER I. KONVANSİYONA TARAF OLMA USULÜ 997 II. KONVANSİYONUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 1000 III. KONVANSİYONDAN ÇEKİLME 1004 IV. KONVANSİYONUN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI 1005 V. KOLONİLERCE KONVANSİYONA TARAF OLUNMASI 1006 VI. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ 1008 VII. ÇEKİNCE 1010 VIII. KONVANSİYONUN TADİLİ 1012 IX. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİNE İHBAR 1018 X. KONVANSİYONUN TEVDİ MAKAMI VE DİLİ 1020 İMZA PROTOKOLÜ 1024 KAYNAKÇA I. TEMEL KAYNAKLAR 1027 A) ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1027 B) KANUNLAR 1029 C) YÖNETMELİKLER VE DİĞERLERİ 1030 II. YARDIMCI KAYNAKLAR 1030 XXI A) MAHKEME KARARLARI 1030 1-Almanya 1030 2-Amerika Birleşik Devletleri 1032 3- Avrupa Birliği 1032 4- Avusturya 1032 5-Belçika 1033 6-Danimarka 1034 7-Fransa 1034 8-Hollanda 1035 9-İngiltere 1036 10-İsviçre 1038 11-İtalya 1038 12-Kanada 1038 13-Norveç 1038 14- Rusya Federasyonu 1038 15-Türkiye 1038 16-Yunanistan 1050 B) DOKTRİN 1051 1-Kitaplar 1051 a) Almanca 1051 b) İngilizce 1051 c) Türkçe 1052 2- Yayınlanmamış tezler 1056 3-Makaleler 1056 a) İngilizce 1056 b) Türkçe 1062