Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Sorumluluğu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ve Garanti Fonu

Karayolları Trafik Kanununa Göre İşletenin Sorumluluğu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ve Garanti FonuSayfa Sayısı
:  
103
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-146-323-0

25,92 TLİÇİNDEKİLER

 

 

 


 • BİRİNCİ BÖLÜM 

 


 • TRAFİK KAZALARINDAN DOĞANSORUMLULUK VE KAVRAMLAR


 • I. -TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SORUMLULUK-17


 • A. -Araç İşletenin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği-17


 • B. -Karayolları Trafik Kanununun Zarar Gören Kişiler ve Zaman Bakımından Uygulama Alanı-18


 • 1. -Karayolları Trafik Kanununun Zarar Gören Kişiler Bakımından Uygulama Alanı-18


 • 2. -Karayolları Trafik Kanununun Zaman Bakımından Uygulama Alanı-19


 • II. -KAVRAMLAR-19


 • A. -Motorlu Araç-19


 • 1. -Hareket Unsuru-20


 • 2. -Makine (Kendi İtici) Gücüyle Hareket Unsuru-20


 • 3. -Toprak Üzerinde Hareket Unsuru-21


 • B. -Motorlu Araç İşleten-26


 • 1. -İşletenin Sorumluluğunun Kaynağı-26


 • 2. -İşleten Sıfatı-26


 • a)-İşleten Çeşitleri-28


 • aa)-Gerçek İşletenler-28


 • -Araç Maliki-28


 • -Araç Maliki Dışındaki Gerçek İşletenler-29


 • -Mülkiyetin Saklı Tutulması Kaydıyla Satın Alan-29


 • -Motorlu Araç Kiracısı-30


 • -Motorlu Aracı Ariyet Alan-32


 • -Motorlu Aracı Rehin Alan-32


 • -Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmalar-33


 • -Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişilerine Ait Araçlarda İşleten Sıfatı-34


 • -Araç İşleten Diğer Kişiler-35


 • bb)-Farazi İşleten-35


 • -Motorlu Araçla İlgili Meslek Sahipleri-36


 • -Yarış Düzenleyicileri-38


 • -Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişiler-39


 • 3. -İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişiler-40


 • a)-Sürücü-41


 • b)-Aracın Kullanılmasına Katılan Yardımcı Kişiler-43


 • 4. -Birden Fazla İşletenin Kazaya Karışması-44


 • C. -İşletilme Kavramı-45 

 


 • İKİNCİ BÖLÜM 

 


 • MOTORLU ARAÇ İŞLETİLMESİNDEN DOĞANSORUMLULUĞUN ŞARTLARI


 • I. -İŞLETENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI-49


 • A. -Bir Zarar Doğmuş Olmalıdır-49


 • 1. -Karayolları Trafik Kanunu Kapsamında Olan Zararlar-49


 • 2. -Karayolları Trafik Kanunu Kapsamında Olmayan Zararlar-50


 • a)-Yolcu Beraberindekiler Dışında Kalan Eşya Zararları-50


 • b)-Aracın Uğradığı Zarar-51


 • c)-Manevi Zararlar-52


 • B. -Bu Zarar İşletilme Halinde Olan Bir Aracın Karıştığı Bir Trafik Kazasından Doğmuş Olmalıdır-53


 • C. -Meydana Gelen Zarardan İşleten Sorumlu Olmalıdır-55


 • 1. -İşletenin Sorumluluğunu Gerektiren Haller-55


 • a)-Kazaya İşletenin veya Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusuru Sebep Olmalıdır-55


 • b)-Kazaya Araçtaki Bir Bozukluk Sebep Olmalıdır-56


 • c)-Zarara, Kazadan Sonra Yapılan Yardım Çalışmaları Sebep Olmalıdır-58


 • 2. -İşleten Kurtuluş Kanıtı Getirememiş Olmalıdır-59


 • a)-İşleten, Kendisinin veya Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kusursuz Olduğunu İspat Zorundadır-60


 • b)-İşleten, Araçtaki Bir Bozukluğun Kazayı Etkilemiş Olmadığını İspat Zorundadır-61


 • c)-İşleten, Kazanın Münhasıran Mücbir Sebepten İleri Geldiğini İspat Zorundadır-62


 • II. -ARACI ÇALINAN VEYA GASBEDİLEN İŞLETENİN SORUMLULUĞU-65


 • A. -İşleten veya Sigortacısının Sorumlu Olduğu Durumlar-66


 • B. -İşletenin, Zarar Gören Üçüncü Kişilere Karşı Çalan veya Gasbedenle Birlikte Müteselsil Sorumluluğu-66


 • C. -İşletenin, Çalınmış veya Gasbedilmiş Araca Binen Kişilere Karşı Sorumluluğu-67


 • D. -İşletenin, Motorlu Aracı Çalan veya Gasbeden Kişilere Karşı Sorumluluğu-68


 • E. -İşletenin Rücu Hakkı-69


 • F. -İşletenin Sorumluluktan Kurtulması-69


 • G. -İşletenin Sorumlu Olmadığı Durumlar-70


 • H. -Çalınan veya Gasbedilen Aracı Kullanan Sürücünün Sorumluluğu-72 

 

 
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 


 • İŞLETENİN SORUMLU OLDUĞUMOTORLU ARAÇ ZARARLARI VE TAZMİNAT DAVASI


 • I. -MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLU OLDUĞU ZARARLAR-73


 • A. -Cismani Zararlar, Tarif ve Mahiyeti-73


 • 1. -Tedavi Giderleri-73


 • 2. -Kazanç Kaybı-74


 • 3. -Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar-74


 • a)-Çalışma Gücünün Geçici Olarak Azalmasından Doğan Zararlar-74


 • b)-Zarar Sebebiyle Şahsın Çalışma Gücünün Kısmen veya Tamamen Sürekli Olarak Azalması veya Yok Olması Halinde Doğan Zararlar-76


 • 4. -Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Zararlar-77


 • B. -Trafik Kazalarında Ölüm Halinde Maddi Zararın Tayini ve Hesaplanması-77


 • 1. -Cenaze Giderleri-78


 • 2. -Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Giderleri ile Çalışma Gücünün Azalmasından ya da Yitirilmesinden Doğan Kayıplar-78


 • 3. -Ölenin Desteğinden Yoksun Kalan Kişilerin Bu Sebeple Uğradıkları Zararlar-79


 • a)-Genel Olarak-79


 • b)-Kimler Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteyebilirler-80


 • aa)-Ölenin Baba ve Annesi-80


 • bb)-Eşlerin Birbirine Destek Olması-81


 • cc)-Çocukların Anne ve Babaya Destek Olma Durumları-81


 • dd)-Kardeşlerin Birbirlerine Destek Olmaları-81


 • ee)-Nişanlı Erkek veya Kadının Destek Durumları-82


 • ff)-Kanun dışı Yaşayanların Birbirine Destek Durumları-82


 • c)-Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Unsurları-83


 • aa)-Tazminatın Doğumu İçin Bir Zarar Bulunmalıdır-83


 • bb)-Destekten Yoksun Kalanların Bakım İhtiyacı Bulunmalıdır-84


 • cc)-Ölen Desteğin Bakma Gücüne Sahip Bulunması Lazımdır-84


 • d)-Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Tayini ve Hesaplanması-85


 • C. -Konusu Eşya Olan Maddi Tazminatın Tayini-85


 • 1. -Objektif Tayin Usulü-85


 • 2. -Subjektif Tayin Usulü-86


 • II. -İŞLETENİN SORUMLU OLDUĞU ZARARLARA İLİŞKİN AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARI-87


 • A. -Maddi Tazminat Davaları-87


 • B. -Manevi Tazminat Davaları-88


 • III. -İŞLETEN VEYA TEŞEBBÜS SAHİBİNİN SORUMLULUĞUNUN AZALTILMASI, MECBURİ MALİ MESULİYET SİGORTALARI VE GARANTİ FONU-89


 • A. -İşleten veya Teşebbüs Sahibinin Sorumluluğunun Azaltılması-89


 • 1. -Zarar Görenin Kusuru-89


 • 2. -Hatır İçin Taşıma veya Aracın Hatır İçin Kullandırılması (Verilmesi)-90


 • B. -Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası-92


 • 1. -Genel Olarak-92


 • 2. -Mecburi Mali Mesuliyet Sigortaları-94


 • 3. -Mecburi Mali Mesuliyet Sigortasının Kapsamı-94


 • C. -Garanti Fonu-96 


 • SONUÇ-99 


 • KAYNAKLAR-101