Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Karayolları Trafik Kanununa Göre HUKUKİ SORUMLULUK - TAZMİNAT - SİGORTA ve RÜCU DAVALARI

Karayolları Trafik Kanununa Göre HUKUKİ SORUMLULUK - TAZMİNAT - SİGORTA ve RÜCU DAVALARISayfa Sayısı
:  
1495
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9789750229190

399,00 TL

Sekizinci Basıya Sunuş

 

Karayolu taşıt trafiği ve sorunları ile günlük hayatımızın her anında karşılabilmekteyiz. Meydana gelen bir trafik kazasını hukuk ve ceza davaları ya da sigorta ve tazminat istekleri izlemektedir. Diğer yandan, trafik kazasına dayalı hu­kuk davalarında, 2918 sayılı Kanun dışında çok sayıda kanun da uygulanmaktadır. Örneğin, kazada yaralanan kişinin işçi olması halinde İş Kanunu ve Sosyal Sigorta­lar Kanunu, yaralananın Bağ-Kur'lu olması halinde Bağ-Kur Kanunu gündeme gelmektedir. Kazada zarar gören kişi yolcu ise Ticaret Kanunundaki taşıma hukuku uygulanmakta, zarara neden olan kişinin sıfatına göre de bazen Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, da uygulanmaktadır. Yine, trafik kazaları dolayısıyla en sık gündeme gelen bir konu da sigorta hukuku­dur. Zarardan kanunen sorumlu olanın tazminatı ödedikten sonra zarar verene açtığı rücu davası da bu kanunun içerisindedir. Dolayısıyla trafik kazasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar, çok sayıda hukuk disiplinini ilgilendiren karmaşık hukuki sorunlara yol açabilmektedir.

 

Bu kitapta, trafik kazalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar konu edi­nilmiştir. Kitabın hazırlanmasında, sorumluluk ve tazminat hukuku, medeni hukuk ve sigorta hukuku doktrininden yararlanılmış ve Yargıtay uzmanlık dairelerinden 3, 4, 10, 11, 17, 19, 21 gibi hukuk dairelerinin kararları incelenmiştir.

 

Açıklama ve kararlara daha çok yer verilmesi amacıyla, kolay ulaşılabilen ilgili yasa ve yönetmelikler kitaba alınmamıştır.

Sekizinci baskıda Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, HMK ve ilgili diğer kanun değişiklikleri, doktrin ve yeni içtihatlar incelenerek tüm konular güncellenmiş ve çok sayıda yeni karar eklenmiş, benzer nitelikteki eski kararlar çıkartılmıştır.

 

Kitaptan en fazla yararın elde edilebilmesi amacıyla; araştırılan konu için önce­likle içindekiler kısmına bakılmalı, gerekirse son bölümde yer alan dizinden yarar­lanılmalıdır. Ayrıca, emsal karar aranırken, yakın hukuki kurumlarla ilgili diğer kararlara da göz atılması gerektiğini hatırlatmaktayız.

 

Kitabın önceki baskılarında ceza bölümü de yer almaktaydı. Ceza bölümünü hazırlayan değerli arkadaşım ve meslektaşım Dr. Şeydi Kaymaz'ın akademik ça­lışmalarının yoğunluğu sebebiyle güncellenemeyen bu bölüme kendi isteği ile yeni basıda yer verilememiştir. Kendisine önceki baskılardaki kıymetli katkısı ve mesle­ki çalışlarımda her zaman sürmekte olan desteği nedeniyle teşekkür ediyorum.

  İlk baskıdan itibaren katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkürü borç bi­liyorum. Kitabı yayınlayan Seçkin Yayınevi adına Aytaç Seçkin ve Koray Seçkin'e ve yayınevi personeli ile sayfa ve kapak tasarımım yapan Ömer Candan ile İsmail Çam'a teşekkür ediyor, kitabın Türk hukuk uygulamasına yararlı olmasını diliyo­rum.  

Hasan Tahsin GÖKCAN

                               

 

KİTAP HAKKINDA

  Trafik kazasına dayalı hukuk davalarında, 2918 sayılı Kanun dışında çok sayıda kanun da uygulanmaktadır. Örneğin, kazada yaralanan kişinin işçi olması halinde İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu, yaralananın Bağ-Kur'lu olması halinde Bağ-Kur Kanunu gündeme gelmektedir. Kazada zarar gören kişi yolcu ise Ticaret Kanunundaki taşıma hukuku uygulanmakta, zarara neden olan kişinin sıfatına göre de bazen Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da uygulanmaktadır. Yine, trafik kazaları dolayısıyla en sık gündeme gelen bir konu da sigorta hukukudur. Zarardan kanunen sorumlu olanın tazminatı ödedikten sonra zarar verene açtığı rücu davası da bu kanunun içerisindedir. Dolayısıyla trafik kazasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar, çok sayıda hukuk disiplinini ilgilendiren karmaşık hukuki sorunlara yol açabilmektedir.

Bu kitapta, trafik kazalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar konu edinilmiştir. Kitabın hazırlanmasında, sorumluluk ve tazminat hukuku, medeni hukuk ve sigorta hukuku doktrininden yararlanılmış ve Yargıtay uzmanlık dairelerinden 3,4,10,11,17,19,21 gibi hukuk dairelerinin konuları incelenmiştir. Açıklama ve kararlara daha çok yer verilmesi amacıyla, kolay ulaşılabilen ilgili yasa ve yönetmelikler kitaba alınmamıştır.

Sekizinci baskıda; Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, HMK ve ilgili diğer kanun değişiklikleri, doktrin ve yeni içtihatlar incelenerek tüm konular güncellenmiş ve çok sayıda yeni karar eklenmiş, benzer nitelikteki eski kararlar çıkartılmıştır.Konu Başlıkları
 

  • Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Motorlu Araç İşletenin ve Teşebbüs Sahibinin Hukukî Sorumluluğu
  • Trafik Kazaları Nedeniyle (Doğrudan) Genel Hükümlere Göre Sorumluluk Halleri
  • Trafiğe İlişkin Sigortalar ve Güvence Hesabı
  • Rücu Davaları Yargıtay Uygulamasında Trafik Kazalarında Kusurun ve Tazminatın Belirlenmesi
  • Trafik Kazalarından Doğan Davalarda Usule ve Uygulamaya İlişkin Konular
  • Trafik Kabahatleriyle İlgili Genel Hükümler ve Trafik Kazalarından Kaynaklanan Ceza Davaları
  • Trafik Kabahatleri İle İlgili Genel Hükümler
  • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Düzenlenen Bazı Kabahatlerin İncelenmesi
  • Trafik Kazalarından Kaynaklanan Ceza Davaları