Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması ( Açıklamalı - İçtihatlı ) - ( Devlet İhale Kanunu'nun Yürürlükteki İlgili Hükümleri )

Kamu İhale Kanunu ve Uygulaması ( Açıklamalı - İçtihatlı ) - ( Devlet İhale Kanunu'nun Yürürlükteki İlgili Hükümleri )Sayfa Sayısı
:  
1552
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
9789750238116

300,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Kamu İhale Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra mevzuatta çok sayıda önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak, esasa dönük önemli değişiklikler 20.11.2008 tarih ve 5812 sayılı yasa ile getirilmiştir. Değişiklikler bununla da sınırlı kalmamış 2014 yılı da dahil devam etmiştir. Nitekim, 6552 sayılı yasayla alt yüklenici ve taşeron uygulamaları ile ilgili önemli düzenlemeler getirilmiştir. Tüm bu değişiklikler ile ikincil mevzuat ve tebliğlerde buna paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. Kitabın 11 'inci baskısında, yapılan bu son değişiklikler de işlenerek 4734 ve 4735 sayılı yasalar açıklamalı olarak yer almıştır.

Kitap hazırlanırken teorik bilgilerden çok uygulamalı örneklerle uygulayıcıların işlerini kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Yeniden düzenlenen yönetmelik, şartname, tebliğ ve standart formlar yanında uygulamalara ışık tutması ve yön vermesi amacıyla konularına göre seçilen yeni örnek Kamu İhale Kurulu kararları ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Fen Kurulu kararlarına yer verilmiştir. Diğer yandan, uygulamaya yönelik olarak yeniden düzenlenen Kamu İhale Genel Tebliğ ve diğer ilgili mevzuata da geniş bir şekilde yer verilerek uygulayıcıların ihale işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Kitapta ayrıca, yapım işlerine özel bir önem verilerek ayrı bir bölüm halinde düzenleme yapılmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun yürürlükte olan maddelerine de geniş bir şekilde yer verilerek, mevzuatın bütünlüğünün korunmasına özen gösterilmiştir.

İhale alanında içtihata dönüşmüş olan en yeni KİK'nun düzenleyici ve diğer kararlarına da oldukça fazla yer verilerek ilgililere örnek kararlarla yardımcı olunmaya çalışılmıştır. İhale mevzuatına ilişkin yönetmelik, tebliğ, şartname, sözleşme ve standart formlar ile diğer ilgili yasa ve yönetmelikler kitap ekinde ayrıca CD olarak uygulayıcıların yararlanmaları amacıyla sunulmuştur.

Konu Başlıkları
    4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
    4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
    2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Yürürlükteki Maddeleri
    Tüm Uygulama Yönetmelikleri
    Tip Sözleşmeler, Şartnameler ve Standart Formlar
    Muayene ve Kabul Yönetmelikleri
    Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
    Yapım İşleri Uygulamaları
    Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Kurumların İhale Esasları
    Maliye Bakanlığı Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelgesi
    Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapım İşleri Uygulama Esasları Genelgesi ve Örnek Uygulamalar