Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (14)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Kadın Emeği ( (Farklı Feminizm ve Feminist İktisat Anlayışları Temelinde Bilgi Kuramsal Bir İrdeleme)

Kadın Emeği ( (Farklı Feminizm ve Feminist İktisat Anlayışları Temelinde Bilgi Kuramsal Bir İrdeleme)Sayfa Sayısı
:  
289
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0555-9

65,00 TLİÇİNDEKİLERGİRİŞ11


 


BİRİNCİ BÖLÜM


ATAERKİ, TOPLUMSAL CİNSİYET VE BİLGİ


I. ATAERKİ15


 


A. Ataerki Kavramının Kökenine Tarihsel Bir Bakış16


 


B. Feminist Perspektifle Ataerki21


 


II. TOPLUMSAL CİNSİYET28


 


A.Cinsiyetten Toplumsal Cinsiyete: Toplumsal Cinsiyetin Yol Haritası29


 


B.Toplumsal Cinsiyete İlişkin Farklı Kuramlar36


 


1. Toplumsal cinsiyetin biyolojik temelleri36


 


2. Bir inşa olarak toplumsal cinsiyet40


 


3. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin inşası42


 


III.BİLGİ45


 


A. Ontoloji47


 


B. Epistemoloji49


 


C. Metodoloji53


 


D. Bilgiye İlişkin Farklı Yaklaşımlar54


 


1. Pozitivizm55


 


2. Non-Pozitivizm61


 


3. Yorumsamacı (hermeneutik) yaklaşım71


 


4. Postmodern yaklaşım(lar)77


 


İKİNCİ BÖLÜM


FARKLI FEMİNİST ANLAYIŞLAR VE


BİLGİYE YAKLAŞIMLARI


I. FARKLI FEMİNİST ANLAYIŞLAR85


 


A. Liberal Feminizm87


 


B. Radikal Feminizm96


 


C. Marksist Feminizm101


 


D. Sosyalist Feminizm106


 


E. Postmodern Feminizm110


 


II. FARKLI FEMİNİST BİLGİ ANLAYIŞLARI115


 


A. Feminist Deneycilik118


 


B. Feminist Duruş Kuramı124


 


C. Postmodern Feminist Yaklaşımlar130


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


FEMİNİST İKTİSAT VE KADIN EMEĞİ


I. FEMİNİST İKTİSAT(LAR)139


 


A. Feminist İktisat(lar) Ne(değil)dir?140


 


B. Farklı Feminist İktisat Anlayışları144


 


1. Olumlu Ayrımcılık Yaklaşımı144


 


2. Feminist Deneycilik145


 


3. Feminist Farklılık145


 


4. Postmodern Feminist Yaklaşım146


 


5. Feminist Yapısallaştırmacılık147


 


C.Adam-akım İktisadın Konu, Model, Yöntem ve


Eğitiminin Feminist İktisat Perspektifiyle Eleştirisi148


 


D. Feminist İktisadın Yol Haritası151


 


1.1990’lar: Feminist iktisadın konusu ve kapsamına ilişkin arayışlar151


 


2.2000’ler: Feminist iktisat içinde bilgi kuramsal sorgulamalar158


 


II. KADIN EMEĞİ166


 


A. Niçin kadın emeği?167


 


B. Ücretli Kadın Emeği/ Kadın İşgücü173


 


1.Klasik/Neo-klasik ayrımcılık kuramları174


 


a. Beşeri Sermaye Kuramı174


 


b. Ayrımcılık Tercihleri Yaklaşımı177


 


2. Kurumcu iktisat ve ayrımcılık kuramları178


 


a. İçsel Piyasalar ya da Birincil ve İkincil İşler179


 


b. İkili İşgücü Piyasası180


 


c. Radikal Yaklaşım181


 


3. Marksist ayrımcılık kuramı182


 


a. Yedek İşgücü Ordusu Kuramı182


 


4. Feminist ayrımcılık/ayrışma kuramları183


 


a. Göreli Çekicilik ve İkili Derecelendirme Süreci184


 


b. Yatay ve Dikey Ayrışma186


 


c. Eğreti Çalışma ve Ücretli Kadın Emeği188


 


C. Ücretsiz/Karşılıksız Kadın Emeği193


 


1. 1930’lar: Eviçi üretim tartışmaları194


 


2. 1960’lar ve 1970ler: Eviçi kadın emeği tartışmaları195


 


3. 1990’lar ve sonrası, görünmeyeni görünür kılmak: Karşılıksız kadın emeği kavramsallaştırmaları198


 


4. Bakım emeği208


 


5. Duygusal ve duygulanımsal emek209


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


KADIN EMEĞİ’NİN FEMİNİZM(LER) VE


FEMİNİST İKTİSAT(LAR) BAĞLAMINDA


BİLGİ KURAMSAL TEMELLERİ


I.1970’ler Öncesi: Kamusal Alan ve Eşit Haklar Talebi217


 


II.1970’ler: Özel Alan ve Yeniden Üretim Vurgusu221


 


A.Kapitalizm ve Yeniden Üretim221


 


III.1980’ler: İkili Sistem Analizi229


 


IV.1990’lar: Görünmeyeni Görünür Kılmak231


 


V.2000’ler ve Sonrası: Farklılıklara Saygı235


 


SONUÇ YERİNE245


 


 


 


KAYNAKÇA257