Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Joint Venture Sözleşmelerine Konu İş Ortaklıklarının Hukuki Niteliği ve Yapısı

Joint Venture Sözleşmelerine Konu İş Ortaklıklarının Hukuki Niteliği ve YapısıSayfa Sayısı
:  
115
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786050505610

110,00 TL


İÇİNDEKİLER 


KISALTMALAR 13


GİRİŞ


JOINT VENTURE KAVRAMI İLE 


JOINT VENTURE’IN ORTAYA ÇIKIŞI, 


TARİHSEL GELİŞİMİ VE AMACI 


I)JOINT VENTURE KAVRAMI  15


II)JOINT VENTURE’IN ORTAYA ÇIKIŞI, TARİHSEL


 GELİŞİMİ VE AMACI 17


A)Joint Venture’ın Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi 17


B)Joint Venture’ın Amacı 21


BİRİNCİ BÖLÜM


JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİNİN


TANIMI VE UNSURLARI


I.JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 23


II.JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 28


A) Kişi Unsuru 30


B) Sözleşme - Ortaklık Unsuru 32


C) Sermaye Unsuru 37


D)Ortak Amaç - Kâr Etme Unsuru 38


E)Faal Katılım Unsuru (Affectio Societatis)  39


F)Ortak Yönetim Unsuru 40


G)Süre Unsuru  40


İKİNCİ BÖLÜM


JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ İLE


BENZER SÖZLEŞMELERİN KARŞILAŞTIRMASI


I)JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 43


A)Kuruluş Şekli Bakımından  43


1) Sözleşmeye Dayalı Ortaklıklar  43


2) Sermaye Katılımlı Ortaklıklar  46


B) Çalışma Alanları Bakımından 48 


1) İnşaat Sektörü Alanında Oluşturulan Ortaklıklar  48


2) Petrol ve Maden İşletmeciliği Alanında Oluşturulan Ortaklıklar  49


3) Ortak Araştırma ve Üretim Alanında Oluşturulan Ortaklıklar  50


C) Ortakların Tabiiyeti Bakımından  51


1) Ulusal Ortaklıklar  51


2) Uluslararası Ortaklıklar  51


D) Ortakların Niteliği Bakımından  53


1) Devletler Arasında Öngörülen Ortaklıklar  53


2) Devletler ile Özel Kişiler Arasında Öngörülen 


Ortaklıklar  54


3) Gerçek Kişiler Arasında Öngörülen Ortaklıklar  54


4) Tüzel Kişiler Arasında Öngörülen Ortaklıklar 55


II.JOINT VENTURE SÖZLEŞMESİ İLE BENZER


 SÖZLEŞMELERİN KARŞILAŞTIRMASI56


A) Konsorsiyum Sözleşmesi ile Karşılaştırması  56


B) Holding Sözleşmesi ile Karşılaştırması  58


C) Konzern Sözleşmesi ile Karşılaştırması  59


D) Kartel Sözleşmesi ile Karşılaştırması  59


E) Partnership Sözleşmesi ile Karşılaştırması  60


F) Şirket Birleşme Sözleşmesi ile Karşılaştırması 61


G) Franchising Sözleşmesi ile Karşılaştırması 62


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


JOINT VENTURE’IN HUKUKİ NİTELİĞİ, 


YORUMLANMASI VE YAPISI


I.GENEL OLARAK  63


II.JOINT VENTURE’IN SÖZLEŞMESEL YAPISI 69


A) Temel Sözleşme  69


B) Ortaklık Sözleşmesi  72


C) Uydu (Satelit) Sözleşme 73


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


JOINT VENTURE’IN YÖNETİM VE TEMSİLİ İLE ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI


I.JOINT VENTURE’IN YÖNETİM VE TEMSİLİ  75


A)Adi Şirketler Bakımından 75


1) Adi Şirketlerin Yönetimi  75


2) Adi Şirketlerin Temsili 78


B)Joint Venture’lar Bakımından  80


1)Joint Venture’ın Yönetimi 80


a) İnşaat Komisyonu (Yönetim Kurulu – Ortaklar 


Kurulu – Müdürler Kurulu Yönetim Komitesi) 80


b) Pilot – Lider Firma  81


2)Joint Venture’ın Temsili 82


II.ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI  84 


A)Sermaye Payı Koyma Borcu 85


B)İşbirliği Yapma Borcu 87


C)Kâr ve Zarara Katılma Borcu 87


D)Özen Borcu 91


E) Haksız Fiillerden Doğan Borçlar 91


F)Rekabet Yasağı  92


G)Denetleme Hakkı  93


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


JOINT VENTURE’IN SONA ERMESİ İLE TASFİYESİ


I.JOINT VENTURE’IN SONA ERMESİ97


A) Kuruluş Amacının Gerçekleşmesi 99


B) Kuruluş Amacının Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale 


Gelmesi 99


C) Ortaklık Süresinin Dolması  100


D) Borca Batıklık - İflâs  100


E) Haklı Fesih Bildirimi veya Mahkeme Kararı 101


F) Tarafların Rızası  101


G) Ortaklardan Birinin Ölümü  102


II.JOINT VENTURE’IN TASFİYESİ  102


SONUÇ  107


 


KAYNAKÇA  109