Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (51)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

İstanbul Hukuk Mecmuası Cilt:76 Sayı:1 2018

İstanbul Hukuk Mecmuası Cilt:76 Sayı:1 2018Sayfa Sayısı
:  
384
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
26367734

65,00 TL

KİTAP HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası'nın 2018/1 Haziran sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. 1916 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk hukuk camiasında kısaca "Mecmua" olarak da anılan fakülte dergimizin "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası" (=İÜHFM) şeklindeki ismi, uluslararası platformdaki diğer bazı önemli örnekler de göz önünde bulundurularak "İstanbul Hukuk Mecmuası" (=İHM), İngilizce karşılığı da "Istanbul Law Review" (=ILR) olarak değiştirilmiştir. Bu tercihin temel amacı, dergimizin uzun adının özellikle uluslararası endekslerdeki görünürlük ve ulaşılabilirliği açısından sebebiyet verdiği sorunu ortadan kaldırarak, uluslararası yayınlardan alma potansiyeline sahip olduğu atıfları mümkün mertebe artırmaktır. Böylece dergimizin, 2018 yılı itibariyle İstanbul Hukuk Mecmuası şeklindeki yeni ismi ile yayın hayatına devam edeceğini siz değerli takipçilerinin bilgilerine sunuyoruz. Dergimizin bu sayısı yine özel hukuk ve kamu hukuku ana başlıkları altında tasnif edilmiş, birbirinden değerli on üç makale içermekte ve söz konusu makalelerden ikisi İngilizce olarak yayınlanmaktadır.(EDİTÖRDEN)

İÇİNDEKİLER
MAKALELER
Democracy, Free Elections and Independent Candidates: Critical Remarks On The Jurisprudence Of The European Court Of Human Rights
Demokrasi, Serbest Seçimler ve Bağımsız Adaylar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararları Üzerine Eleştirel Değerlendirmeler
H. Burak Gemalmaz
Kamu Görevlilerinin Dernekler ve Vakıflar Bağlamında Örgütlenme Özgürlüğü:
Anayasa Hukuku Perspektifinden Bir Değerlendirme
Civil Servants' Freedom of Association within the Context of Associations and Foundations:
An Assessment from a Constitutional Law Perspective
Ulaş Karan
Arama Kararının Hukuka Aykırı Şekilde İcrasından Elde Edilen Delilin Hükme Esas Alınması Sorunu Üzerine Karar İncelemesi
Review of Decision on the Issue of Verdict Based on Evidence Obtained from Unlawful Execution of the Search Warrant
Tülay Kitapçıoğlu Yüksel
Borçlar Hukukunda "Falsa Demonstratio Non Nocet (Yanlış Niteleme Zarar Vermez)" Kuralının Uygulanması
Implementation of "Falsa Demonstratio Non Nocet" Rule in Law of Obligations
Sanem Aksoy Dursun
Kuruluş ve Sermaye Artırımında İbra (TTK md. 559)
Discharge of the Responsibilities of Foundation and Capital Increase
Sergül Balsever
Türev İşlemlerin Hukuka Uygunluğu Sorunu - Bankaların Türev İşlemlerden Doğan Yükümlülükleri
Validity Issue of Derivative Contracts - Resultant Duties of the Banks
Arslan Kaya, Koray Demir
Elektronik Vasiyetname
Murat Oruç
Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkı
Appraisal Right in Public Joint Stock Companies
Neşe Ölekli
Hedef Anonim Ortaklığın Kar Dağıtımı ve Bu Yöndeki Taahhüdü Finansal Yardım Yasağını (TTK 380/1) İhlal Eder Mi?
Do Dividend Distributions and Dividend Commitments of a Target Company Violate
the Prohibition of Financial Assistance (TCC Article 380/1)?
Ali Paslı, Cem Veziroğlu
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar
Consequences of Not Using a Trademark Based on Industrial Property Rights Act Number 6769
Numan Sabit Sönmez
Responsibility of the Recognizing Person
Caner Taşatan
Yoksulluk Nafakasında "Süresizlik" Sorunu
The Problem of Post Marital Spousal Support Without a Time Limit
Kürşad Yağcı
TBK.m.117 ile Karşılaştırmalı Olarak TTK.m.1530 Uyarınca Borçlu Temerrüdünün İhtarsız Gerçekleşmesi
The Occurrence of Debtor's Default without a Reminder According to Article 1530 of the Turkish Commercial Code, in Comparison with the Article 117 of the Turkish Code of Obligations
Mustafa Göktürk Yıldız
MAKALE YAZIM KURALLARI