Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

ISLAH ( Medeni Usul Hukukunda )

ISLAH ( Medeni Usul Hukukunda )Sayfa Sayısı
:  
108
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-5118-23-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

GİRİŞ   6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 12 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu′nda kabul edilmiş ve 4 Şubat 2011 ta¬rih ve 27836 sayılı Resmi Gazete′de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bir yürürlük kanunu bulunmayan Kanun, md. 448 hükmü uya¬rınca tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulana¬caktır. 6100 sayılı Kanun, ıslah kurumunu büyük oranda muhafaza etmiş olmakla beraber bazı değişiklikler ve yenilikler de öngörmüş¬tür1. Çalışmada iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı ile ilgili 6100 sayılı Kanunun getirdiği sisteme ana hatlarıyla değinildikten sonra bu yasağın istisnalarından biri olan ıslah kurumu incelenmeye çalışılacaktır.     Doç. Dr. Adnan DEYNEKLİ- İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi

- Islah

- Görevli Mahkeme

- Islah Yapılamayacak Durumlar

- Islahın Çeşitleri ve Konusu

- Islahın Etkisi

- Islahı Gerektirmeyen Durumlar

- Islah Yoluyla Düzeltilebilecek Usul İşlemleri

- Islaha Zamanaşımının İlişkisi

- İtirazın İptali Davasında Islahın Özelliği

- Islahla İlgili Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER       3

KISALTMALAR    7

GİRİŞ            9

§-1- İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi         9

I-                  Yazılı Yargılama Usulünde    9

II-               Basit Yargılama Usulünde     13

III-            Tahkim Yargılama Usulünde 13

IV-            İdari Yargılama Usulünde     14

§-2- Islah        15

I-                  Genel Olarak  15

II-               Şartlan                        17

    Islaha Elverişli Bir İşlemin Bulunması Şartı  17
    Islahın Taraflarca İstenmesi Şartı      18
    Islaha Bir Kez Başvurabilme Şartı     23
    Süre Şartı        25
    Zarar ve Masrafların Yatırılması Şartı                       36
    Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulması Zorunlu­luğu Yoktur                                              42

§-3- Görevli Mahkeme       43

§-4- Islah Yapdamayacak Durumlar     43

    ikinci T anık Listesi    43
    T araf Değişikliği        44

 

İlk İtirazlar                             51

Dava Konusu Olmayan Bir Talebin Islahla Dava Kapsamına Alınıp Alınamayacağı 53

Manevi Tazminat Talebinin Islahla Artırılıp Artın- lamayacağı        59

Islahla Delillerde Değişildik Yapılıp Yapılamayacağı          61

Islahın Çeşitleri ve Konusu    64

Islahın Çeşitleri          64

Tam Islah        64

Kısmi Islah                             67

Islahın Konusu           69

Islahın Etkisi   73

Islahı Gerektirmeyen Durumlar         74

Maddi Hataların Düzeltilmesi                       74

Talep Sonucunun Azaltılması                                    77

Menfi Tespit Davasının İstirdata Davasına Dönüş­mesi        78

Kendiliğinden Araştırma İlkesinin Uygulandığı Da­valar                             78

Belirsiz Alacak Davası                                   78

Hukuki Sebebin Değiştirilmesi          79

Sorumluluk Sebeplerinin Yanşması                           79

Yargılama Faaliyetinden Dolayı Açılan Tazminat Davaları 80

 

Islah Yoluyla Düzeltilebilecek Usul                        81

Dava Sebebinin Islahı            81

Dava Konusunun ve Talep Sonucunun Islahı           81

Müddeabihin Islah Yoluyla Artırılması Halinde Faiz           82

Islah Yoluyla Faiz İstenmesi  .83

Islahta Faiz Başlangıcı                       84

Islah Dilekçesinde Faiz Talebi           85

Islah Dilekçesinin Temerrüde Etkisi          85

Davalı Daha Önce Temerrüde Düşürülmemişse       85

Davalı Daha Önce Temerrüde Düşürülmüş veya Temerrüt İçin Bell Bir Tarih Belirlenmişse         86

Islahla Zamanaşımının              87

Islahın Zamanaşımının Kesilmesine Etkisi    87

Tam Islahın Zamanaşımının Kesilmesine Etkisi        87

Kısmi Islahın Zamanaşımının Kesilmesine Etkisi     88

Zamanaşımı Definin Islah Yoluyla İleri Sürülüp Sü­rülemeyeceği    95

İtirazın İptali Davasında Islahın Özelliği   96

İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi ve­ya Değiştirilmesi                     96

İtirazın İptali Davasmda Islah           98

Islahla İlgili Hükümlerin Zaman Bakımından Uygu­lanması      101

Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulması       101

 

İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletil­mesi île İlgili Düzenleme            102

Tahkikata Tabi Olan Olmayan Davalar Yönünden Islah Hükümlerinin Uygulanması        102

Belirsiz Alacak Davası İle İlgili Düzenlemenin Isla­ha Etkisi           103

1086 Sayılı HUMK Döneminde Açılan Kısmi Davanın Kendiliğinden Belirsiz Alacak Davasma Dönüşüp Dönüşemeyeceği        103

HUMK Döneminde Açılan Kısmi Davanın Isla­ha Belirsiz Alacak Davasına Dönüşüp Dönüşme­yeceği  103

SONUÇ         105

KAYNAKÇA           107