Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İrtikap Ve Rüşvet Suçları

İrtikap Ve Rüşvet SuçlarıSayfa Sayısı
:  
278
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4378-66-1

39,00 TL

Akademik yaşam, insanoğlunun yaşamında belki de hem en zor hem de en kolay ve de en güzel meslektir. En zordur; çünkü sürekli araştırma, kendini yenileme, yenilikleri takip etme ve üretme süreci içinde bulunursun. Bu süreçte, ilk başta kendine daha sonra ailene ve daha geniş anlamda ise bütün dostlarına gerekli özeni gösteremediğin için hem sağlığını hem özel hayatı hem de dostluklarını kaybedebilirsin. En kolaydır; çünkü, tabiri caiz ise insanlarla uğraşmak yerine kelimelerle uğraşırsın, masa başında ömür geçirirsin, mesai kavramın yoktur, amirin yoktur, doğal olarak paran da yoktur. En güzel meslektir; çünkü, söz uçar gider yazı kalır atasözüyle de ifade edildiği gibi ebedi konuşursun .
İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm

İRTİKAP SUÇU
I. -GENEL OLARAK-3
II. -KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI-3
A. -İdare Hukuku Anlamında Kamu Görevlisi Kavramı-4
1. -En Geniş Anlamda Kamu Görevlisi-5
2. -Geniş Anlamda Kamu Görevlisi-5
3. -En Dar Anlamda Kamu Görevlisi-5
4. -Dar Anlamda Kamu Görevlisi-5
B. -Ceza Hukuku Anlamında Kamu Görevlisi Kavramı-9
1. -765 Sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu Döneminde Kamu Görevi - Kamu Hizmeti Kavramı ve Ayrımı-10
2. -5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Bakımından Kamu Görevlisi Kavramı-17
a- -Kamusal Faaliyet Kavramı-18
b- -Kamusal Faaliyetin Unsurları-22
-1- -Kamu Adına Yürütülen Bir Hizmetin Bulunması-22
-2- -Hizmetin Kuruluşunun Yasaya ve Siyasi İradeye Dayanması-23
-3- -Hizmetin Yürütülmesinde Kamu Erkinin Kullanılması-23
c- Kamu Görevlisi Kavramı-23
3. -Kamu Görevlisi Kavramının Ceza Hukuku İle İdare Hukukundaki Anlamı-29
4. Karşılaştırmalı Hukukta Kamu Görevlisi Kavramı-30
III. -DEVLET İDARESİ KAVRAMI VE DEVLET İDARESİ ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLARIN ÖZELLİKLERİ-31
A. -Devlet İdaresi Kavramı-31
B. -Devlet İdaresine Karşı İşlenen Suçların Özellikleri-33
IV. -İRTİKAP SUÇUNUN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLENİŞ ŞEKLİ-34
A. -Anglo Sakson Hukukunda-34
1. -İngiliz Hukukunda-34
2. -Amerika Hukukunda-35
B. -Kara Avrupa sı Hukukunda-36
1. -İtalyan Hukukunda-36
2. -İspanyol Hukukunda-36
V. -İRTİKAP SUÇUNUN 765 SAYILI MÜLGA TÜRK CEZA KANUNU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU NDAKİ DÜZENLENİŞ ŞEKLİ-37
VI. -SUÇTA KORUNAN HUKUKİ DEĞER-39
A. -Hukuki Değerin Belirlenmesi Konusunda Ortaya Atılan Görüşler-39
B. -İrtikap Suçunda Korunan Hukuki Değer-41
VII. İRTİKAP SUÇUNUN TÜRLERİ-46
A. -İcbar Suretiyle İrtikap Suçu-47
1. -Kötüye Kullanma Kavramı-48
2. -Sıfatın Kötüye Kullanılması-49
3. -Nüfuzun Kötüye Kullanılması-51
B. -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunun Maddi Unsuru-55
1. -Bir Kimseyi İcbar Etmek-55
2. -Yarar Sağlanması veya Bu Yönde Vaatte Bulunulması-68
a- -Yarar Sağlanması-68
b- -Yararın Sağlanacağına Yönelik Vaatte Bulunulması-79
3. -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunda Fail-81
4. -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunda Mağdur-83
5. -Suçun Konusu-85
a- -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunun Maddi Konusu-85
b- -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunun Hukuki Konusu-86
C. -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunun Manevi Unsuru-86
D. -Hukuka Aykırılık-88
E. -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunun Özel Görünüş Şekilleri-89
1. -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunda Teşebbüs-89
2. -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunda İştirak-94
3. -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunda Suçların İçtimaı-96
a- -Zincirleme Suç-96
b- -Bileşik Suç-98
c- -Fikri İçtima-99
F. -İkna Suretiyle İrtikap Suçu-99
1. -İkna Suretiyle İrtikap Suçunun Maddi Unsuru-99
a- -Bir Kimseyi İkna Etmek-100
b- -Yarar Sağlanması veya Bu Yönde Vaatte Bulunulması-106
c- -İkna Suretiyle İrtikap Suçunda Fail-107
d- -İkna Suretiyle İrtikap Suçunda Mağdur-107
e- -İkna Suretiyle İrtikap Suçunun Konusu-108
-1- -İkna Suretiyle İrtikap Suçunun Maddi Konusu-108
-2- -İkna Suretiyle İrtikap Suçunun Hukuki Konusu-108
2. -İkna Suretiyle İrtikap Suçunun Manevi Unsuru-108
3. -Hukuka Aykırılık-108
G. -İkna Suretiyle İrtikap Suçunun Özel Görünüş Şekilleri-109
1. -İkna Suretiyle İrtikap Suçunda Teşebbüs-109
2. -İkna Suretiyle İrtikap Suçunda İştirak-110
3. -İkna Suretiyle İrtikap Suçunda İçtima-110
a- -Zincirleme Suç-110
b- -Bileşik Suç-111
c- Fikri İçtima-112
H. -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçu-112
1. -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunun Maddi Unsuru-113
a- -Bir Kimsenin Hatasından Yararlanmak-113
b- -Yarar Sağlanması Veya Bu Yönde Vaatte Bulunulması-117
-1- -Yarar Sağlanması-117
-2- -Para veya Diğer Yararın Sağlanacağına Yönelik Vaatte Bulunulması-117
c- -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunda Fail-118
d- -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunda Mağdur-118
e- -Suçun Konusu-118
-1- -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunun Maddi Konusu-118
-2- -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunun Hukuki Konusu-119
2. -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunun Manevi Unsuru-119
3. -Hukuka Aykırılık-120
İ. -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunun Özel Görünüş Şekilleri-120
1. -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunda Teşebbüs-120
2. -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunda İştirak-121
3. -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunda İçtima-121
a- -Zincirleme Suç-121
b- -Bileşik Suç-122
c- -Fikri İçtima-122
J. -İrtikap Suçunun Nitelikli Halleri-122
K. -Etkin Pişmanlık-124
VIII. DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ SUÇU-124
A. -Genel Olarak-124
B. -Suçun Maddi Unsuru-125
1. -Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yummak-125
2. -Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlamak-126
3. -Fail-126
4. -Mağdur-126
C. -Manevi Unsur-126
D. -Denetim Görevinin İhmali Suçunun Özel Görünüş Şekilleri-127
1. -İştirak-127
2. -Teşebbüs-127
3. -İçtima-128
E. -Yaptırım-128
IX. -İRTİKAP SUÇUNUN DİĞER SUÇLARDAN FARKI-129
A. -İcbar Suretiyle İrtikap Suçunun Yağma Suçundan Farkı-129
B. -İkna Suretiyle İrtikap Suçunun Dolandırıcılık Suçundan Farkı-130
C. -İkna Suretiyle İrtikap Suçunun Zimmet Suçundan Farkı-130
D. -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunun Görevi Kötüye Kullanma Farkı-131
E. -Hatadan Yararlanma Suretiyle İrtikap Suçunun Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarrufta Bulunma Suçundan Farkı-131
F. -İrtikap Suçunun Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama Suçundan Farkı-131
G. -İrtikap Suçunun Rüşvet Suçundan Farkı-134


İkinci BölümRÜŞVET SUÇU


I. -GENEL OLARAK-137
II. -RÜŞVETİN SEBEPLERİ VE RÜŞVETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ-138
III. -RÜŞVET SUÇUNUN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLENİŞ ŞEKLİ-140
A. -Anglo - Sakson Hukukunda-140
1. -İngiliz Hukukunda-140
2. -Amerika Hukukunda-140
B. -Kara Avrupa sı Hukukunda-141
1. -İtalyan Hukukunda-141
2. -İspanyol Hukukunda-142
IV. -AVRUPA BİRİLİĞİ CEZA HUKUKU BAKIMINDAN RÜŞVET SUÇU VE TÜRK CEZA HUKUKUNA ETKİSİ-143
A. -Avrupa Birliği Ceza Hukuku-143
B. -Avrupa Birliği Ceza Kanunu-144
V. -RÜŞVET SUÇUNUN 765 SAYILI MÜLGA TÜRK CEZA KANUNU VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU NDAKİ DÜZENLENİŞ ŞEKLİ-146
VI. RÜŞVET SUÇUNU YAPISI-153
VII. RÜŞVET SUÇUNDA KORUNAN HUKUKİ DEĞER-156
VIII. RÜŞVET SUÇUNUN UNSURLARI-159
A. -Rüşvet Suçunun Maddi Unsuru-159
1. -Görevin Gereklerine Aykırı Olarak Bir İş Yapmak Veya Yapmamak-159
2. -Yarar Sağlamak-171
3. -Yarar Sağlama Vaadinde Bulunmak-178
4. -Rüşvet Anlaşması Yapmak-179
5. -Rüşvet Suçunda Fail-187
a- -Kamu Görevlisinin Yarar Sağlaması Veya Yarar Sağlama Vaadini Kabul Etmesi -Rüşvet Alma Fiili--188
b- -Özel Kişinin Yarar Sağlaması Veya Yarar Sağlama Vaadinde Bulunması -Rüşvet Verme Fiili--195
6. -Rüşvet Suçunda Mağdur-197
7. -Suçun Konusu-198
a- -Rüşvet Suçunun Maddi Konusu-198
b- -Rüşvet Suçunun Hukuki Konusu-199
B. -Rüşvet Suçunun Manevi Unsuru-199
C. -Hukuka Aykırılık-201
D. -Rüşvet Suçunun Özel Görünüş Şekilleri-201
1. -Rüşvet Suçunda Teşebbüs-206
a- -Rüşvet Alma Bakımından-207
b- -Rüşvet Verme Bakımından-209
2. -Rüşvet Suçunda İştirak-211
3. -Rüşvet Suçunda İçtima-214
a- -Zincirleme Suç-215
b- -Bileşik Suç-216
c- -Fikri İçtima-217
E. -Suça Etki Eden Nitelikli Haller-218
1. -Cezayı Artıran Nitelikli Haller-218
2. -Cezayı Azaltan Nitelikli Haller-218
F. -Etkin Pişmanlık-219
1. -Rüşvet Alanın Soruşturma Başlamadan Önce Etkin Pişmanlığı-221
a- -Rüşvet Alanın Soruşturma Başlamadan Önce Sağladığı Yararı Aynen Teslim Etmesi-221
b- -Rüşvet Alanın Soruşturma Başlamadan Önce Durumu Haber Vermesi-225
2. -Rüşvet Verenin Soruşturma Başlamadan Önce Durumu Haberdar Etmesi-226
3. -Rüşvet Suçuna İştirak Eden Kişilerin Soruşturma Başlamadan Önce Durumu Haberdar Etmesi-227

Üçüncü BölümİRTİKAP VE RÜŞVET SUÇLARINA İLİŞKİN YAPTIRIMLAR VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA İLİŞKİN SONUÇLARI


I. -İRTİKAP VE RÜŞVET SUÇLARINA İLİŞKİN YAPTIRIMLAR-229
A. -Genel Olarak-229
B. -Hapis Cezasının Ertelenmesi-230
1. -İrtikap Suçu-230
a- -İcbar Suretiyle İrtikap Suçu-231
b- -İkna Suretiyle İrtikap Suçu-231
c- -Hatadan Yararlanmak Suretiyle İrtikap Suçu-231
2. -Rüşvet Suçu-231
a- -Rüşvet Alma Ve Verme Fiilleri Şeklinde Gerçekleşen Rüşvet Suçu-232
b- -Yargı Görevi Yapan, Hakem, Bilirkişi, Noter Veya Yeminli Mali Müşavirlerin Rüşvet Alması-232
C. -Güvenlik Tedbirleri-232
1. -Genel Olarak-232
2. -Belli Haklardan Yoksun Bırakılma-234
a- -Erteleme Kararının Hak Yoksunluklarına Etkisi-240
b- -Hak Yoksunlukları Ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu-242
c- -Hak Yoksunlukları Ve 2839 Milletvekili Seçimi Kanunu-243
D. -Müsadere-245
E. -Tüzel Kişiler Hakkında Güvelik Tedbiri-247
F. -Temel Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi-252
II. -CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA İLİŞKİN SONUÇLARI-252
A. -Uluslar Arası Ceza Hukuku Bakımından-252
1. -Non Bis İn İdem İlkesi-252
2. -Memur Ve Kamu Görevlisi Kavramı-253
3. -Hak Yoksunlukları-253
B. -Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından-254
1. -Genel Olarak-254
2. -Soruşturma ve Kovuşturma Usulü-254
C. -Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma-256
D. -İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması-257
E. -Teknik Araçlarla İzleme-257
F. -Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi-258
G. -Hüküm-259
H. -Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı-260
1. -İrtikap Suçu-260
a- -İcbar Suretiyle İrtikap Suçu-260
b- -İkna Suretiyle İrtikap Suçu-260
c- -Hatadan Yararlanmak Suretiyle İrtikap Suçu-260
2. -Rüşvet Suçu-261
a- -Rüşvet Alma ve Verme Suçu-261
b- -Yargı Görevi Yapan, Hakem, Bilirkişi, Noter Veya Yeminli Mali Müşavirlerin Rüşvet Alması-261
c- -Suçun Bir Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Tarafından İşlenmesi-262SONUÇ-263


KAYNAKÇA-271