Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (106)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

İİBF, SBF, MYO’lar İçin Türk İdare Hukuku

İİBF, SBF, MYO’lar İçin Türk İdare HukukuSayfa Sayısı
:  
284
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789757197805

50,00 TL


Türk İdare Hukuku


 


Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ


İdare Hukuku Öğretim Üyesi


 


Prof. Dr. Murat SEZGİNER


İdare Hukuku Öğretim Üyesi


 


Prof. Dr. Cemil KAYA


İdare Hukuku Öğretim Üyesi


 


 - Genel Olarak İdare ve İdare Hukuku


- İdari Teşkilat


- İdari İşlem, İdari Eylem ve İdari Sözleşmeler


- Kamu Hizmeti


- Kolluk


- İdari Usul


- Kamulaştırma


- Kamu Malları


- Kamu Görevlileri


 


İçindekiler


 


Birinci Bölüm


Genel Olarak İdare Ve İdare Hukuk


Kamu Hukuku Branşı Olarak İdare Hukuku


İdare İle İlgili Genel Bilgiler


İdare Hukukunun Özellikleri


İdare Hukukunun Kaynakları


İdari Rejim


İdarenin Alanı


İdareyi Etkileyen Temel İlkeler


 


İkinci Bölüm


Organik İdare (İdari Teşkilât)


İdari Teşkilâta Hâkim Olan Genel Esaslar


Yetki Devri / İmza Devri / Vekâlet


İdarenin Bütünlüğü İlkesi


Kamu Tüzel Kişiliği


Genel Olarak Merkezden Yönetim Teşkilâtı


Genel Olarak Taşra Teşkilatı


Genel Olarak Yerinden Yönetim Teşkilâtı


 


Üçüncü Bölüm


İdarenin Faaliyet Araçları


İdari Eylemler


İdari İşlemler


İdarenin Sözleşmeleri


 


Dördüncü Bölüm


İdari Faaliyetin Konusu


Kamu Hizmeti


Kolluk


 


Beşinci Bölüm


İdarenin Malları


Kamu Malları


 


Altıncı Bölüm


İdarenin Personeli


Kamu Görevlileri


Kaynaklar


Kavramlar Dizini


 


Önsöz


 


     Türk İdare Hukuku, Hukuk Fakültelerinin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler gibi Fakülteler ile başta Adalet Meslek Yüksek Okulları olmak üzere çeşitli yüksekokullarda ders olarak görülmektedir. Aynı şekilde, Türk İdare Hukuku konuları içinde yer alan “Türk İdari Teşkilatı”, “Mahalli İdareler” ve “Kamu Görevlileri” konuları da ders olarak müfredatta yer almaktadır.


 


     Elinizde bulunan kitap, Hukuk Fakülteleri dışındaki okullardaki öğrencilerin ihtiyacı gözetilmek suretiyle, 2019 yılı başında 10. Baskısı yapılan “Türk İdare Hukuku” kitabımızın kısaltılmış halidir. Bu kitapta, sadece hukukçuları ilgilendirebilecek ayrıntılar ve teorik tartışmalardan kaçınılarak, Türk İdare Hukuku’nun temel konularına yer verilmiştir.


 


     Bilindiği üzere, 21 Ocak 2017 tarihli Anayasa değişikliği ve 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile Türkiye “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” adı verilen yeni bir hükümet sistemine geçmiştir. Yeni sistemle birlikte, başta Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri olmak üzere yapılan düzenlemeler ile Türk İdare Teşkilatı ve İşleyişinde önemli değişiklikler olmuştur. Bütün bu değişiklikler ile Türk İdare Hukuku da değişikliklere uğramış, konuların yeni sisteme uyumlu bir şekilde ele alınması zorunluluğu doğmuştur. Kitap, yeni hükümet sistemine uygun olarak ve öğrencilerin hem derslerde hem de çeşitli sınavlardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır.


 


     Kitabın Türk Hukuk dünyasına ve öğrencilerimize katkı sağlamasını dileriz.


 


Nisan 2020


AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA