Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

İdari Yaptırım Boyutuyla İmar Para Cezası Artırım / İndirim ve İptal Sebepleri

İdari Yaptırım Boyutuyla İmar Para Cezası Artırım / İndirim ve İptal SebepleriSayfa Sayısı
:  
323
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786050505979

150,00 TL


İÇİNDEKİLER


ÖZ 5


ABSTRACT 7


ÖNSÖZ 9


İÇİNDEKİLER 13


KISALTMALAR LİSTESİ 17


GİRİŞ 19


1. BÖLÜM


İDARİ YAPTIRIMLAR, İMAR PARA CEZASININ İDARİ YAPTIRIMLAR İÇERİSİNDEKİ YERİ ve HESAPLANMA YÖNTEMİ ile YETKİ PAYLAŞIMI


1.  İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI 27


1.1 İdari Yaptırımın Tanımı 30


1.2. İdari Yaptırımın Nitelikleri 32


1.3. İdari Yaptırım – Ceza Yaptırımı Ayrımı 38


2.  İMAR PARA CEZASININ TANIMI ve HESAPLANMA YÖNTEMİ 45


2.1. İmar Para Cezasının Şartları 51


2.2. İmar Para Cezasının Hesaplandığı Haller 68


2.3. İmar Para Cezasının Maktu Olduğu Haller 103


2.4. İmar Para Cezası Vermeye Yetkili İdareler 111


2. BÖLÜM


İMAR PARA CEZASI ARTIRIM ve İNDİRİM SEBEPLERİ


1.  İMAR PARA CEZASI ARTIRIM SEBEPLERİ 127


1.1. Hisseli Parselde Diğer Maliklerin Muvafakatinin Alınmaması 130


1.2. Yapının Kamuya veya Başkasına Ait Parselde 


Yapılması 136


1.3. Uygulama İmar Planında veya Parselasyon Planında


Kamu Tesisi Alanı veya Umumi Hizmet Alanı Kullanımına Ayrılan Alanda Yapılması 138


1.4. Mevcut Haliyle veya Öngörülen Bir Afet Tehlikesi Karşısında Can ve Mal Emniyetini Tehdit Etmesi 142


1.5. Uygulama İmar Planı Bulunan Bir Alanda Yapılması 145


1.6. Yapılaşmaya Yasaklanmış Bir Alanda Yapılması 146


1.7. Özel Kanunlar ile Belirlenmiş Özel İmar Rejimine Tabi Bir Alanda Yapılması 155


1.8. Yapının Ruhsatsız Yapılması 158


1.9. Ruhsatı Hükümsüz Hale Gelmesine Rağmen İnşaatın Sürdürülüyor Olması 163


1.10. Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmış Olmakla Birlikte, Ruhsat Alınmaksızın Yeni İnşai Faaliyet Yapılması 165


1.11. İnşai Faaliyetlerin Tamamlanmış ve Kullanılmıyor Olması 167


1.12. İnşai Faaliyetlerin Tamamlanmış ve Kullanılıyor 


Olması 169


1.13. Çevre ve Görüntü Kirliliğine Sebebiyet Vermesi 170


1.14. Yapının İnşa Edilmesi Süreci İçinde İmar Mevzuatına Aykırı Fiil ve Hallerin Tekrar Etmesi 178


1.15. Yapının Kıyı Alanında İnşa Edilmesi 185


2.  İMAR PARA CEZASI İNDİRİM SEBEPLERİ 187


2.1. Yapının Köy Yerleşik Alanında Yapılması 191


2.2. Yapının Tarım ve Hayvancılık Maksatlı Yapılması 202


3. BÖLÜM


İMAR PARA CEZASI İPTAL SEBEPLERİ


1.  İMAR PARA CEZASI İPTAL SEBEPLERİ 206


1.1. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Mahkumiyet 206


1.2. Yapı Tatil Zaptının Usulüne Uygun Tutulmaması 216


1.3. Zamanaşımı Süresinin Dolmuş Olması 230


1.4. Yapı Sınıf ve Grubunun Hatalı Belirlenmesi 236


1.5. Aykırılıktan Etkilenen Alanın Hatalı Hesaplanması 253


1.6. Mükerrer Ceza Uygulanması 265


1.7. Yapı Kayıt Belgesi Alınması 269


SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 295


BİBLİYOGRAFYA 309


ÖZGEÇMİŞ 319


Yayınlar       : 319


Kitaplar       : 319


Makaleler    : 320


Sempozyum : 320


EKLER 321


EK - 1 İMAR PARA CEZASI HESAPLAMA RAPORU  321 EK - 


2 AFET İLANINA İLİŞKİN KARAR  322


 


EK - 3 YAPI TATİL ZAPTI 323