Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (5)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

İDARİ GÖZETİM - 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda

İDARİ GÖZETİM - 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma KanunundaSayfa Sayısı
:  
174
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786053331452

87,50 TLiçindekiler 

ÖNSÖZ                III

KISALTMALAR               XI

Giriş      1


 1. I.                    Genel Olarak İdari Gözetim (Administrative Detention)     3


 2. II.                 Anayasamızda ve Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Antlaşmalarda İdari Gözetim    7


 3. III.               Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu YürürlüğeGirene Kadar Olan Dönemde İdari Gözetim           12


 1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Yürürlüğünden Önce İdari Gözetimin Yasal Dayanakları            12


 2. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Yürürlüğünden Önce İdari Gözetim Yerleri      13


 3. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Yürürlüğünden Önce İdari Gözetime İlişkin İdariYargı Kararları    16


 1. İdari Gözetim Kararlarının Denetiminin İdariYargının Görevine Girip Girmediği Meselesi 16


 1. İdari Gözetim Kararlarının İdari Yargıda Denetlenebileceğine İlişkin Kararlar  16


 2. Ankara 14. İdare Mahkemesinin 27.10.2009Tarihli Kararı       17


 1. Ankara 12. İdare Mahkemesinin 19.11.2009Tarihli Kararı       19


 1. Ankara 5. İdare Mahkemesinin 07.10.2009Tarihli Kararı       20


 1. Danıştay 10. Dairesinin 31.03.2014 Tarihli Kararı    21


 2. Danıştay 10. Dairesinin 03.04.2014 Tarihli Kararı    24


 3. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundan Önceki Uygulamanın Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve İdari Gözetim Uygulamasıyla Türkiye’nin AİHS’in 5. Maddesini İhlalEttiğine İlişkin AİHM Kararları      26


 1. I.                    Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundan Önceki Uygulamanın Ortaya Çıkardığı Sorunlar          26


 2. II.                 AİHM Kararlarında Türkiye’nin İdari Gözetim Uygulamasının AİHS’in 5. Maddesinin İhlali Sayılması  27


 3. İdari Gözetim Uygulamasının AİHS’in 5. Maddesinin İhlali Sayılmasına İlişkin 22.9.2009 Tarihli İlkAİHM Kararı: Abdolkharıi ve Karimrıia v. Türkiye Davası 28


 1. Abdolkharıi ve Karimrıia v. Türkiye DavasındaVerilen 22.9.2009 Tarihli Karardan Sonra İdari Gözetim Uygulamasıyla Türkiye’nin AİHS’in 5. Maddesini İhlal Ettiğine İlişkin Diğer AİHM Kararları  34


 1. İdari Gözetim Uygulamasının AİHS’in 5. Maddesine Aykırı Olduğuna İlişkin AİHM Kararlarının Yabancılarve Uluslararası Koruma Kanununa Etkisi   49

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca

İdari Gözetim     50

A. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre

İdari Gözetim Sebepleri ve İdari Gözetim Sayılmayan Haller 50


 1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göreİdari Gözetim Sebepleri     50


 1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göreİdari Gözetim Sayılmayan Haller  52


 1. Türkiye'ye Girişine İzin Verilemeyen ve Sınır Kapılarında Tutulan Yabancıların Ülkeden Çıkışları Yapılana Kadaridari Gözetim Altına Alınıp Alınamayacakları Meselesi          53

B idari Gözetim Kararı Vermeye Yetkili Makamlar  55

I idari Gözetim Kararını Veren Birim Tarafından İdari

Gözetim Kararının Denetlenmesi   55

D İdari Gözetim Süresi      55

E idari Gözetim Yerine Uygulanabilecek Tedbirler     56

r idari Gözetim Altına Alman Yabancıların Geri Gönderme

Merkezlerinde Tutulması  57

1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunundan Önce Geri Gönderme Merkezlerindeki İdari Gözetim Koşullarının AİHS’in 3. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi      57

 


 1. I.                    Geri Gönderme Merkezlerindeki İdari Gözetim Koşullarını AİHS’in 3. Maddesinin İhlali SayanAİHM Kararları  58

aa. Abdolkhani ve Karimnia v. Türkiye No. 2 Davası               58

bb. Tehrani ve Diğerleri v. Türkiye Davası  64

cc. Yarashonen v. Türkiye Davası  74


 1. II.                 İdari Gözetim Koşullarının AİHS’in 3. Maddesine Aykırı Olduğuna İlişkin AİHM KararlarınınYabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Etkisi             75


 1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Geri Gönderme Merkezlerine İlişkin Hükümleri               75


 2. Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi,İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik        76


 1. Geri Gönderme Merkezlerinde Sağlanacak Hizmetler               79İdari Gözetim Kararma İtiraz         79


 1. İtirazın Sulh Ceza Hakimliklerine Yapılması              80


 2. Sulh Ceza Hakimliklerine Yapılan İtirazın Yürütmeyi Kendiliğinden Durdurmaması      82


 3. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Açık Hüküm Olmamasına Rağmen İçtihatla Sulh Ceza Hâkimlerinin Yürütmeyi Durdurma Yetkisi Tesis Edip Edemeyeceği Sorunu               84


 4. İdari Gözetim Kararlarına İtiraz Davalarında Sulh Ceza Hâkimleri Tarafından Verilen Kararlar                91


 5. İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesinin 30.04.2014Tarihli Kararı       91


 1. İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 27.05.2014Tarihli Kararı       94


 1. İstanbul 32. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 11.06.2014Tarihli Kararı       95


 1. İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 23.06.2014Tarihli Kararı       101


 1. İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 23.06.2014Tarihli Kararı       103


 1. İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi nin 24.06.2014Tarihli Kararı                      106

 


 1. I.                    İstanbul 21. Sulh Ceza Mahkemesinin 01.07.2014Tarihli Kararı    108


 1. II.                 Bakırköy 19. Sulh Ceza Mahkemesinin 03.07.2014 Tarihli Kararı           110


 2. İdari Gözetim Kararma Karşı Anayasa Mahkemesi’neBireysel Başvuru          112


 1. İdari Gözetim Sebebiyle AİHM’e Başvurulması   116V. Uluslararası Koruma Talep Eden Yabancıların Başvuru

Sürecinde İdari Gözetimi    118


 1. Uluslararası Koruma Talep Eden Yabancıların İdari Gözetiminin İstisnai Bir Yol Olması            118


 2. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre Uluslararası Korama Talep Eden Yabancıların İdariGözetim Altına Alınmasının Sebepleri   118


 1. İdari Gözetim Yerine Uygulanabilecek Tedbirler 119


 2. İdari Gözetim Kararının Tebliği 120


 3. İdari Gözetim Süresi     120E İdari Gözetim Altına Alman Uluslararası Koruma Başvuru

Sahiplerinin Görüşme Yapabileceği Kişi ve Kurumlar     121

G. İdari Gözetim Altına Alman Uluslararası Koruma Başvuru

Sahiplerinin İdari Gözetim Kararma İtirazı        121

1. İdari Gözetim Altına Alman Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin İdari Gözetim Kararma Karşı Sulh Ceza Hâkimliklerine İtiraz Etmesi      121


 1. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun68(7). Maddesi  121


 1. Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin İdari Gözetim Kararma İtirazı Üzerine Van 2. Sulh Ceza Mahkemesi Tarafından Verilen 04.07.2014Tarihli Karar     122


 1. Uluslararası Koruma Talepleri Reddedilerek Kabul ve Barınma Merkezine Konulan Yabancıların Kabul ve Barınma Merkezinde Barındırılmaları Kararma Karşı Sulh Ceza Hâkimliklerine İtiraz Edemeyeceklerine İlişkin Yalova 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 18.06.2014 Tarihli ve Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 27.06.2014 Tarihli Kararlan    1252. İdari Gözetim Altına Alınan Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin İdari Gözetim Kararı Sebebiyle Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e Başvuru Haklan 130

Sonuç    130

Yararlanılan Kaynaklar                133