Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Hukuksal ve Finansal Açıdan FACTORING

Hukuksal ve Finansal Açıdan FACTORING

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
679
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786054823390

400,00 TL

4. BASKI ÖNSÖZÜ

Elinizdeki kitabın genişletilmiş ve güncellenmiş 3. Baskısı Mart 2011’de yapılmıştı. Kitabın 3. Baskısı önceki baskıları temel almakla birlikte önemli ölçüde değişiklikler ve konularda genişlemeler yapılarak hemen hemen yeniden yazılmıştı. Bu tarihten sonra factoring mevzuatında önemli değişiklikler olmuştur. Daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen mevzuat kanun ile düzenlenir duruma gelmiştir.

13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de Finansal Kiralama, Faktoring ve Finanman Şirketleri Kanunu yayımlanmıştır. Daha sonra bu Kanun kapsamında Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Kitabın 4. Baskısında temel factoring mevzuatı ve diğer mevzuatlarda meydana gelen değişiklikler güncellenmiştir. Bunun dışında kitap temel olarak 3. Baskının aynısıdır.

Kitabın yeni basımını gerçekleştiren Vedat Kitapçılık yöneticisi Vedat Canbaş ve çalışanları ile her zaman çalışmalarımda beni destekleyen sevgili eşim Pınar’a teşekkür ederim. Çalışmanın okuyuculara faydalı olmasını dilerim.

M. Vefa TOROSLU

İstanbul, Nisan 2014

www.vefatoroslu.com

İÇİNDEKİLER

4. BASKI ÖNSÖZÜ................................................................................... V

KISALTMALAR............................................................................... XXXVII

ŞEKİLLER LİSTESİ   ............................................................................. XL

TABLOLAR LİSTESİ XL

GRAFİKLER LİSTESİ............................................................................. XL

Birinci Kısım
GENEL OLARAK FACTORING

Birinci Bölüm
FACTORING HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1.            FACTORING’IN TANIMI........................................................... 1

1.2. FACTORING İŞLEMİNİN TARAFLARI................................................. 8

         1.2.1.     Factor................................................................................................................... 8

         1.2.2.     Satıcı Firma.......................................................................................................... 9

         1.2.3.     Borçlu Firma........................................................................................................ 9

         1.2.4.     Muhabir Factor................................................................................................... 9

1.3.            FACTORING İŞLEMİNİN FONKSİYONLARI.............................. 9

         1.3.1.     Finansman Fonksiyonu................................................................................... 10

         1.3.2.     Hizmet Fonksiyonu 12

         1.3.3.     Teminat Fonksiyonu........................................................................................ 13

1.4.            FACTORING İŞLEMİNİN KOŞULLARI.................................... 15

         1.4.1.     Süreklilik Koşulu.............................................................................................. 15

         1.4.2.     Bütünlük Koşulu.............................................................................................. 16

         1.4.3.     Satış Öncesi Bilgi Verme Koşulu................................................................... 16

         1.4.4.     Temlik Öncesi Bilgi Verme Koşulu................................................................ 16

1.5. FACTORING SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ.................................................. 16

         1.5.1.     Yurtiçi Factoring Sisteminin İşleyişi.............................................................. 16

         1.5.2.     Uluslararası Factoring Sisteminin İşleyişi.................................................... 18

1.6.            FACTORING İŞLEMİNİN SATICI FİRMAYA ETKİLERİ............. 19

       1.6.1.     Likidite Etkisi..................................................................................................... 19

         1.6.2.     Kredi İhtiyacına Etkisi..................................................................................... 19

         1.6.3.     Hizmet Fonksiyonunun Etkisi........................................................................ 20

         1.6.4.     İhracat Kredi Sigortası Etkisi.......................................................................... 20

         1.6.5.     Pazarlama Fonksiyonuna Etkisi...................................................................... 21

         1.6.6.     Bilanço Yapısına Etkisi.................................................................................... 21

         1.6.7.     Kârlılık Etkisi..................................................................................................... 23

         1.6.8.     Organizasyon Yapısına Etkisi......................................................................... 24

İkİncİ Bölüm
FACTORING İŞLEMİNİN ÇEŞİTLERİ

2.1.            GERÇEK OLMA DURUMUNA GÖRE....................................... 25

         2.1.1.     Gerçek (Tam) Factoring................................................................................... 25

         2.1.2.     Gerçek Olmayan Factoring.............................................................................. 26

2.2.            YAPILDIĞI YER DURUMUNA GÖRE....................................... 27

         2.2.1.     Yurtiçi Factoring............................................................................................... 27

         2.2.2.     Uluslararası Factoring..................................................................................... 27

                       2.2.2.1.    İhracat Factoringi............................................................................. 28

                       2.2.2.2.    İthalat Factoringi.............................................................................. 29

                                       2.2.2.2.1.    İthalatın Factor Tarafından Finanse Edilmesi........... 30

                                       2.2.2.2.2.    İthalat Borcunun Factore Devredilmesi..................... 32

2.3.            RİSKİN YÜKLENİMİ DURUMUNA GÖRE................................. 33

         2.3.1.     Rücu Edilemez Factoring................................................................................. 33

         2.3.2.     Rücu Edilebilir Factoring................................................................................. 33

2.4. ÖDEME ZAMANINA GÖRE............................................................... 34

         2.4.1.     Ön Ödemeli Factoring...................................................................................... 34

         2.4.2.     Vadede Ödemeli Factoring.............................................................................. 34

2.5.            BİLDİRİM DURUMUNA GÖRE................................................ 34

         2.5.1.     Bildirimli Factoring  34

         2.5.2.     Bildirimsiz Factoring........................................................................................ 35

2.6.            DİĞER FACTORING ÇEŞİTLERİ............................................. 36

         2.6.1.     Geleneksel Factoring....................................................................................... 36

         2.6.2.     Acente Factoringi............................................................................................ 37

         2.6.3.     Toptan Factoring............................................................................................. 38

         2.6.4.     Fatura İskontosu.............................................................................................. 39

         2.6.5.     Vade Factoringi (Maturity Factoring)........................................................... 41

2.7. FACTORING ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI........................... 41

Üçüncü Bölüm
FACTORING İŞLEMİNDE RİSKLER VE MALİYETLER

3.1.            YURTİÇİ FACTORING İŞLEMİNDE RİSKLER.......................... 43

         3.1.1.     Satıcı Firma ile İlgili Riskler............................................................................. 43

                       3.1.1.1.    Satıcı Firmanın Sürekliliği................................................................ 43

                       3.1.1.2.    Satın Alınacak Olan Alacakların Kalitesi...................................... 43

         3.1.2.     Borçlu Firma ile İlgili Riskler........................................................................... 44

         3.1.3.     Ülke Riski........................................................................................................... 45

                       3.1.3.1.    Politik Risk......................................................................................... 45

                       3.1.3.2.    Transfer Riski.................................................................................... 46

                       3.1.3.3.    Ticari Risk                                                                                           46

         3.1.4.     Kur Riski............................................................................................................ 46

3.2.            FACTORING İŞLEMİNDE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ............ 47

         3.2.1.     Satıcı Firmanın Risk Değerlendirmesi............................................................ 47

         3.2.2.     Müşteri Riski Değerlendirmesi....................................................................... 48

3.3.            FACTORING İŞLEMİNDE MALİYETLER.................................. 49

         3.3.1.     Factoring Komisyonu...................................................................................... 50

         3.3.2.     Factoring Finansman Faizi.............................................................................. 51

                       3.3.2.1.    Borçlu Cari Yöntemi......................................................................... 52

                       3.3.2.2.    İskonto Yöntemi............................................................................... 52

                                       3.3.2.2.1.    İç İskonto Yöntemi........................................................ 52

                                       3.3.2.2.2.    Dış İskonto Yöntemi..................................................... 53

3.4.            FACTORING İŞLEMİNDE MALİYETLER İLE İLGİLİ ÖRNEK..... 53

         3.4.1.     Borçlu Cari Yöntemi......................................................................................... 54

         3.4.2.     Dış İskonto Yöntemi........................................................................................ 55

         3.4.3.     Yöntemler Arası Karşılaştırma........................................................................ 56

Dördüncü Bölüm
FACTORING İŞLEMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

4.1.            FACTORING İŞLEMİNİN AVANTAJLARI................................. 57

         4.1.1.     Factor Açısından Avantajlar.......................................................................... 57

         4.1.2.     Satıcı Firma Açısından Avantajlar................................................................. 57

         4.1.3.     Alıcı Firma Açısından Avantajlar.................................................................. 59

         4.1.4.     Muhabir Factor Açısından Avantajlar.......................................................... 60

         4.1.5.     Ülke Ekonomisi Açısından Avantajlar.......................................................... 60

4.2.            FACTORING İŞLEMİNİN DEZAVANTAJLARI........................... 61

         4.2.1.     Factor Açısından Dezavantajlar..................................................................... 61

         4.2.2.     Satıcı Firma Açısından Dezavantajlar............................................................ 62

Beşinci Bölüm
FACTORING ŞİRKETLERİNDE FON YÖNETİMİ

5.1.            FACTORING ŞİRKETLERİNİN FON KAYNAKLARI................... 63

         5.1.1.     Özsermaye......................................................................................................... 63

         5.1.2.     Otofinansman................................................................................................... 63

         5.1.3.     Yabancı Kaynaklar                                                                                            64

                       5.1.3.1.    Krediler.............................................................................................. 64

                       5.1.3.2.    Tahvil İhracı...................................................................................... 65

                       5.1.3.3.    Finansman Bonosu İhracı............................................................... 69

                       5.1.3.4.    Halka Açılma..................................................................................... 70

5.2.            FACTORING ŞİRKETLERİNDE FİYATLAMA............................ 75

         5.2.1.     Komisyon Oranı............................................................................................... 75

         5.2.2.     Finansman Faizi Oranı..................................................................................... 75

Altıncı Bölüm
ULUSLARARASI FACTORING

6.1.            ULUSLARARASI FACTORING YÖNTEMLERİ.......................... 77

         6.1.1.     Çift Factor ile Factoring................................................................................... 77

         6.1.2.     Direkt İthalat Factoringi.................................................................................. 80

         6.1.3.     Direkt İhracat Factoringi................................................................................. 80

         6.1.4.     Zincirleme Factoring........................................................................................ 81

6.2.            ULUSLARARASI FACTORING ZİNCİRLERİ............................. 83

         6.2.1.     Açık Factoring Zinciri...................................................................................... 84

         6.2.2.     Kapalı Factoring Zinciri................................................................................... 85

6.3.            ULUSLARARASI FACTORING’DE MUHABİRLİK İLİŞKİLERİ... 86

         6.3.1.     Uluslararası Muhabir İlişkilerinin Oluşturulması......................................... 86

         6.3.2.     Muhabir İlişkilerinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar.............................. 86

6.4. ULUSLARARASI FACTORING İŞLEMLERİNDE

         KARŞILAŞILAN SORUNLAR.................................................................................. 86

Yedinci Bölüm
FACTORING VE DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

7.1.            GENEL AÇIKLAMA................................................................ 89

7.2.            PEŞİN ÖDEME (CASH PAYMENT).......................................... 90

         7.2.1.     Peşin Ödeme Şeklinin Tanımı......................................................................... 90

         7.2.2.     Peşin Ödeme Şeklinin İşleyişi......................................................................... 91

         7.2.3.     Peşin Ödeme Şeklinin Yöntemleri.................................................................. 92

                       7.2.3.1.    Havale Şeklinde Ödeme................................................................... 92

                       7.2.3.2.    Nakit Ödeme...................................................................................... 92

                       7.2.3.3.    Prefinansman.................................................................................... 92

                       7.2.3.4.    Red Clause Akreditif........................................................................ 93

7.3.            MAL MUKABİLİ ÖDEME (CASH AGAINST GOODS)................ 93

         7.3.1.     Mal Mukabili Ödeme Şeklinin Tanımı........................................................... 93

         7.3.2.     Mal Mukabili Ödeme Şeklinin İşleyişi........................................................... 94

7.4. VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (CASH AGAINST DOCUMENTS)...................... 95

         7.4.1.     Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Tanımı....................................................... 95

         7.4.2.     Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin İşleyişi...................................................... 98

7.5.            KABUL KREDİLİ ÖDEME (ACCEPTANCE CREDITS)................ 99

         7.5.1.     Kabul Kredili Ödeme Şeklinin Tanımı............................................................ 99

         7.5.2.     Kabul Kredili Ödeme Şeklinin İşleyişi......................................................... 101

7.6. AKREDİTİFLİ ÖDEME (LETTER OF CREDIT -

       DOCUMENTARY CREDIT)............................................................... 102

         7.6.1.     Akreditifin Tanımı                                                                                           102

         7.6.2.     Akreditifin Fonksiyonları.............................................................................. 103