Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Hukuki Himaye Sigortası

Hukuki Himaye SigortasıSayfa Sayısı
:  
347
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1993
ISBN NO
:  
975-7680-10-9

50,00 TLöNSöZ

 

Hukukî Himaye Sigortası, uzun zamandan beri, sigortanın yeterince geliştiği bütün ülkelerde klâsik sigorta nevileri arasında zikri gerekli bir uygulama şekli olarak kabul edilegelmektedir. Halbuki, her yeni sigorta uygulamasında olduğu gibi, Hukukî Himaye Sigortası′nın başlangıcında da, her yerde toplumun çeşitli kesimlerinden itiraz sesleri yükselmiştir. Nitekim, ülkemizde önemli bir zaman kaybıyla başlatılan ilk teşebbüs, baroların büyük ölçüde gürültüler koparmalarına, bu sigortayla avukat seçme serbestisinin zedeleneceği iddialarını (!) ortaya atmalarına sebep olmuş ve akim kalmıştır. Hukukî himaye sigortasının, avukat seçme serbestisini zorunlu olarak engelleyen herhangi bir yönü yoktur. Bu sigortanın uygulandığı gelişmiş Batı demokrasilerinde, avukat seçme serbestisi konusunda, o ülke barolarının ülkemiz barolarından daha az hassas olduğu ise, düşünülemez. Mesele, gelişmelerin getirdiği yeni kurumlara, geçmişte de örneklerine sıkça rastlanan bir şekilde, çeşitli çıkar saikleriyle engel olmak çabasından ibarettir. Günümüzün çok sık kullanılan bir deyişiyle, büyük düşünmek ve ergeç doğacak bir sonucu geciktirmemek, her yönüyle gereklidir. Genç meslektaşını Kemal ŞENOCAK, ülkemizde bugüne kadar hemen hemen hiç denecek kadar az işlenmiş bu konuyu tezinde, olağanüstü bir başarıyla incelemiş; ilgililere karşılaştırmalar yapmak imkânını sağlamış; getirilecek kanunî bir düzenlemeye en mükemmel şekilde yol göstermiştir. Genç meslektaşımı kalpten tebrik ederim. Prof. Dr. Fırat öZTAN

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XV BİBLİYOGRAFYA XIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER § 1—HUKUKİ HİMAYE SİGORTASININ UYGULANMASININ TARİHİ GELİŞİMİ 3 I. MESLEKİ TEŞEKKÜLLER TARAFINDAN SAĞLANAN HUKUKİ HİMAYENİN ORTAÇAĞDAN 20′NCİ YY′LIN İLK YARISINA KADAR GEÇEN SÜREDEKİ GELİŞİMİ. 3 II. HUKUKİ HİMAYE SİGORTASININ AVRUPA ÜLKELE RİNDE GÜNÜMÜZE KADAR OLAN GELİŞİMİ 8 A- Fransa′da 8 B- İtalya′da 11 C- İsviçre′de 13 D- Belçika′da 15 E- Almanya′da 16 F- İngiltere′de 20 G- Avusturya′da 23 H- Hollanda′da 26 I- İspanya′da 28 J- Lüksemburg′da 29 K- Yunanistan′da 29 L- Skandinav Ülkelerinde 30 1- İsveç′de 30 2- Norveçlde 31 3- Danimarka′da 31 4- Finlandiya′da 31 VII III. TÜRKİYE′DE HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASININ GELİŞİMİ 31 IV. AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA HUKUKÎ Hİ MAYE SİGORTASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN AHENKLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI 32 § 2—HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASINI DOĞURAN NEDENLER 39 I. HUKUKÎ HİMAYENİN DEVLET TARAFINDAN SAĞ LANMASI 39 II. ÖZEL KİŞİLER -SİGORTACILAR- TARAFINDAN HU KUKÎ HİMAYENİN SAĞLANMASI 47 III.DEVLET VE ÖZEL SİGORTA TARAFINDAN SAĞLA NAN HUKUKÎ HİMAYEYE ALTERNATİF OLARAK ÖNERİLEN SİSTEMLER 49 A—Mecburî Hukuki Himaye Sigortası (Pllichlrechtsschutzversicherung) 49 B—Hukukî Himaye Sigortasının Sosyal Sigorta Olarak Uygulanması (Sozialle Rechtsschutzversicherung) 57 İKİNCİ BÖLÜM HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASININ SİGORTA OLMA NİTELİĞİ, SİGORTA SİSTEMİNDEKİ YERİ VE SORUMLULUK SİGORTASIYLA KARŞILAŞTIRILMASI § 1—HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASININ SİGORTA OLMA Nİ TELİĞİ 63 § 2— HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASININ SİGORTA SİSTEMİNDEKİ YERİ 80 I. HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASI BİR ÖZEL SİGORTA ÇEŞİDİDİR 80 II. HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASI BİR ZARAR SİGORTA SI ÇEŞİDİDİR 83 III.HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASI BİR PASİFİN SİGOR TASI ÇEŞİDİDİR 85 VIII § 3— HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASININ SORUMLULUK SİGORTASIYLA KARŞILAŞTIRILMASI 88 UÇUNCU BOLUM HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASININ KONUSU VE KAPSAMI § 1- -HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASININ KONUSU 93 I. TAZMİNAT TALEPLERİNE İLİŞKİN HUKUKÎ HİMA YE (Schadencrsatzrcchtsschutz) 93 A—Alman Hukukunda 93 B— İsviçre Hukukunda : 97 C— Avusturya Hukukunda 97 D— Türk Hukukunda 98 II. BORÇ AKİTLERİNDEN DOĞAN HUKUKÎ MENFAAT LERİN HİMAYESİ (Akit Hukukî Himayesi, Vertragsrechtsschutz) 99 A—Alman Hukukunda 99 1. Kıymetli Evraktan Doğan 99 2. Dernek İlişkilerinden Doğan 100 3. Tek Taraflı İşlemlerden Doğan ′.′ 101 4. Kamu Hukuku Akitlerinden Doğan 101 5. Aktin Hazırlık Görüşmelerindeki Kusurdan Doğan 101 6. Batıl Akitlerden Doğan 102 7. Motorlu Taşıtlara İlişkin Akitlerden Doğan 103 B— İsviçre Hukukunda 104 C— Avusturya Hukukunda ... 105 D— Türk Hukukunda , 106 III.İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKÎ HİMAYE (Arbeilsreehtsschutz) 106 A— Alman Hukukunda ".. 107 B— İsviçre Hukukunda 109 C— Avusturya Hukukunda 109 D—-Türk Hukukunda 110 IV.MÜLKİYET HAKKINA İLİŞKİN HUKUKÎ HİMAYE (Eigentumsrechtsshulz) 112 A—Alman Hukukunda 112 B— İsviçre Hukukunda 113 C— Avusturya Hukukunda 113 D—Türk Hukukunda 113 V.GAYRİMENKUL MÜLKİYETİ VE KİRAYA İLİŞKİN OLARAK HUKUKÎ HİMAYE (Rechlsschutz l"ür Grundstückseigentum und Miete) 114 A— Alman Hukukunda 114 B— İsviçre Hukukunda 117 C— Avusturya Hukukunda 118 D—Türk Hukukunda ; 119 VI.CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKÎ HİMAYE (Strafrcclıtsschutz) 119 A—Alman Hukukunda 120 B— İsviçre Hukukunda 123 C— Avusturya Hukukunda 124 D—Türk Hukukunda 125 VII.VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKÎ HİMAYE (Steuerrechtsschutz) 128 VIII.DANIŞMAYA İLİŞKİN HUKUKÎ HİMAYE (Beratungsrechtsschulz)..... 130 A— Alman Hukukunda 130 B— İsviçre Hukukunda 132 C— Avusturya Hukukunda 133 D— Türk Hukukunda 133 2—HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASININ KAPSAMI 134 I. TRAFİK İLE İLGİLİ OL AR AK 134 A- Trafik Hukukî Himayesi 134 1. Sigorta Himayesinden Yararlanan Şahıslar 134 2. Sigortalanan Edim Türleri 135 B- Motorlu Taşıt Hukukî Himayesi 136 1. Sigorta Himayesinden Yararlanan Şahıslar 136 2. Sigortalanan Edim Türleri 136 C- Sürüeü Hukukî Himayesi 137 1. Sigorta Himayesinden Yararlanan Şahıslar 137 2. Sigortalanan Edim Türleri 138 II. TACİRLER VE SERBEST MESLEKLE UĞRAŞANLAR LA İLGİLİ OLARAK 138 A- Sigorta Himayesinden Yararlanan Şahıslar 138 B- Sigortalanan Edim Türleri 139 III. AİLE İLE İLGİLİ HUKUKÎ HİMAYE :... 141 A- Sigorta Himayesinden Yararlanan Şahıslar 141 B- Sigortalanan Edim Türleri 142 X IV.TARIMLA VE TRAFİK İLE İLGİLİ (TARIMSAL ARAÇ LARLA İLGİLİ) HUKUKÎ HİMAYE 143 A- Sigorta Himayesinden Yararlanan Şahıslar 143 B- Sigortalanan Edim Türleri 144 V. DERNEKLERLE İLGİLİ HUKUKÎ HİMAYE 145 A- Sigorta Himayesinden Yararlanan Şahıslar 145 B- Sigortalanan Edim Türleri 146 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASI AKTİ § 1—HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASI AKTİNİN İNİKADI VE SİGORTA HİMAYESİNİN BAŞLAMASI 147 § 2—HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASININ SÜRESİ. 149 § 3—HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASI AKTİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI I. SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 151 A— Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 151 B— Hizmet Yükümlülüğü 154 II. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE KÜL FETLERİ 156 A—Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlülüğü 156 B—Sigorta Ettirene Düşen Külfetler 159 § 4- HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASINDA SİGORTALANAN Rİ ZİKO, SİGORTALANAN OLAY, AVUKATIN SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ VE DÂVANIN KAZANILMA ŞANSININ TETKİKİ 163 I. HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASINDA SİGORTALANAN RİZİKO.... 163 II. SİGORTALANAN OLAY (Versicherungsfall) 165 A- Tazminat Taleplerine İlişkin Hukukî Himayede Sigorta lanan Olay 166 B- Ceza Hukuku ile Sürücü Belgelerine İlişkin Hukukî Hi mayede Sigortalanan Olay 168 C- Danışma Hukukî Himayesi Sağlayan Sigortalarda Sigor talanan Olay 170 D- Diğer Hallerde Sigortalanan Olay 171 XI III. AVUKATIN SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ 173 IV. DÂVANIN KAZANILMA ŞANSININ TETKİKİ 175 § 5— HUKUKÎ HİMAYE SİGORTASININ SONA ERMESİ 180 A—Taraflarca Kararlaştırılan Sigorta Süresinin Geçmesiyle. 180 B— Rizikonun Zail Olması ile 180 C— Primin Ödenmesinde Temerrüde Düşme Nedeniyle 182 D—Olağanüstü Fesih Hakkı 183 SONUÇ 187 EKLER 191 EKLER Ek 1— Hür Sigorta AŞ, Hukukî Korunma Sigortası Özel Şartları. Ek 2— Almanya ARB 75. Ek 3— Avusturya ARB 88. Ek 4— DAS-Allgenıeine Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung zugunsten von Privatpersonen. Ek 5— DAS-Allgemene Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung zugunsten von Haltern und Lenkern von Motorfahrzeugen (boote und Flugzeuge inbegriffen). Ek 6— DAS-Allgemeine Bedingungen für die Rechsschutz-Versicherung für Betriebe und Selbstaendigerwerbende. Ek 7— WİNTERTHUR-Motorfahrzeug-Rechtsschutz-versicherung AVB. Ek 8— WİNTERTHUR-Rechtsschu(zversicherung für Landwirte AVB. Ek 9— WINTERTHUR-Prival-Rechtsschutzversichcrung AVB. Ek 10— WINTERTHUR-Verkehrs-Reclıtsschutzversichcrung AVB. Ekil— PROTEKTA-Conditions Generales (CGA) d′Assurances pour la Protcction Juridique de Parüculiers, de Familles et en Matiere de Cırculation. Ek 12— PROTEKTA Conditıons Gönerales (CGA) Pour L′assurance De La Proteclion Juridicjue Entreprise, En Maliere Çivile, Penale Et De Cırculation Ek 13— ARAG-Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) Ek 14— FORTUNA~-Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) Ek 15— ORION-AVB für die Betriebs-und Verkehrs Rechtsschutzversic- herung Ek 16— ORION-AVB für die Privat-und Verkehrs Rechtsschutzversiche- rung Ek 17— ORION-AVB für die Landvvirtschafts-und Verkehrs Rechtsschutz- versicherung Ek 18— ASSISTA-Verkehrs-Rcchtsschutz-Versicherung AVB. Ek 19— ASSISTA-Privat-Vcrkehrs-Rechtsschutz-Versicherung AVB. Ek 20— COOPARBC81.