Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Hukuk Rehberi ( Adli Yargı )

Hukuk Rehberi ( Adli Yargı )Sayfa Sayısı
:  
1181
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
9786055473235

110,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

EMİN ŞAHİN
1948 yılında Niğde ili, Borilçesi,Çukurkuyukasabasında doğdu. İlköğrenimini Çukurkuyu kasabasında, orta ve lise öğrenimini Bor Şehit Nuri Pamir Lisesi nde tamamladı.
1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, Mardin ili, pzıdağı ilçesi, Sivas ili, Zara ilçesi, Konya ili, Ermenek ilçesi, Manisa ili, Turgutlu ilçesi ve İzmir ili, ı-Karşıyaka ilçesinde Tapulama, Sorgu, Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği, Sulh Ceza, Asliye Ceza, Sulh Hukuk, Asliye Hukuk Hâkimliği ile ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Adalet Komisyonu Üyeliği ve Başkan vekilliği görevlerinde bulundu.
Temmuz - 2000 yılında Karşıyaka Asliye Hukuk hâkimliğinden emekli oldu.
Yazarın, Aile Hukuku davaları, Asliye Hukuk davaları, Trafik Kazalarında Hukuki Sorumluluk-Sigorta-Tazminat ve Rücu Davaları, Tatbikatta Sulh Hukuk Davaları isimli yayınlanmış dört eseri ve meslektaşı Veysel Gültaş ile birlikte yazdığı Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk isimli iki eseri olmak üzere yayınlanmış altı eseri bulunmaktadır.
Halen İzmir ili, Karşıyaka ilçesinde ikamet etmektedir.
ÖNSÖZ

Aile Hukuku davaları, Tatbikatta Asliye Hukuk davaları, Trafik Kazalarında Hukuki Sorumluluk-Sigorta-Tazminat ve Rücu Davaları, Tatbikatta Sulh Hukuk Davaları isimli yayınlanmış dört eserim ve meslektaşım Veysel Gültaş ile birlikte yazdığım Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk isimli iki eserim olmak üzere yayınlamış altı eserden sonra yedinci eser olarak, herkesin başvuracağı ve faydalanacağı bir eser olarak hazırlanmıştır.
Bu eser 01. 01. 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre hazırlanan bu kitap, Adli Yargı Hukuk mahkemelerinde açılacak dava çeşitlerini ve Hukuk Usulünü kapsamaktadır.
Eserde, Adli yargı hukuk mahkemelerinde görülecek dava çeşitleri ayrı başlıklar altında düzenlenmiş ve her konu ile ilgili dava özellikleri, araştırılması gereken hususlar, davacı, davalı, görevli mahkeme, yetkili mahkeme ve zamanaşımı belirtilmiş ve örnek dilekçeler konulmuştur.
Kitabımız uygulama kitabıdır. Yıllarımı verdiğim onurlu Hakimlik ve Avukatlık mesleklerimin birikimi olarak kaleme aldığım bu eserden meslektaşlarım ve hukukla ilgilenen herkesin yararlanacağı ümidini taşıyorum.
İÇİNDEKİLER :

• 1-Adın değiştirilmesi -İsim tashihi- davası-1
• 2-Ad ve Soyadı değiştirilmesine itiraz davası-6
• 3-Adın korunması davası-8
• 4-Adli ara verme -Bkz. Adli tatil- -22
• 5-Adli müzaheret -Adli yardım-16
• 6-Adli tatil -Adli ara verme- -22
• 7- -Adli yardım -Bkz. Adli müzaheret-16
• 8-Aile konutu şerhi-27
• 9-Aile konutunun Özgülenmesi istemi -34
• 10-Aile konutu sebebine bağlı tapu iptali ve tescil davası-36
• 11-Aile konutu tespiti istemi -Konutun Aile Konutu Olup Olmadığının Tespiti-39
• 12-Aile içi şiddete maruz kalma -Ailenin korunması-42
• 13-Ailenin korunması -Bkz. Aile içi şiddete maruz kalma-42
• 14-Akde aykırılık nedeniyle tahliye davası -Bkz. Borçlar Kanununa göre tahliye davaları-950
• 15-Alacağın iflas masasına kaydı talebi-56
• 16-Alacağın iflas masasına kaydı davası-57
• 17-Alacak davası-59
• 18-Anayasaya aykırılık iddiası-61
• 19-Anlaşmalı boşanma davası -Bkz. Boşanma davaları bölümü-212
• 20-Anlaşmalı boşanma protokolü -Bkz. Boşanma davaları-Anlaşmalı boşanma bölümü-217
• 21-Apartman yöneticisi atanması istemi -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-688
• 22-Anonim Şirketin İflasının ertelenmesi talebi-65
• 23-Ara kararı-70
• 24-Ara kararından dönülmesi talebi -71
• 25-Arazi kaymasından doğan davalar-74
• 26-Arsa payının düzenlenmesi istemi -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-682
• 27-Atiye terk -Davayı takipten vazgeçme - Davanın geri alınması-77
• 28-Avans payı alacağı davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-685
• 29-Avrupa insan Hakları Mahkemesine -AİHM- başvuru-80
• 30-Ayrılık kararı verilmesi -Boşanma davasında- -Bkz. Boşanma davaları bölümü-224
• 31-Ayrılık kararı verilmesi davası -Bkz. Boşanma davaları bölümü-224
• 32-Ayrılık süresi içinde eşlerin bir araya gelememesi nedeniyle boşanma davası -Bkz. Boşanma davaları bölümü-226
• 33-Babalığın -Soydanlığın- hükmen tayini davası-92
• 34-Babalığın -Soydanlığın- reddi davası -Nesebin -Soybağının-reddi davası -95
• 35-Babalığın -Soydanlığın- Bozulması Davası - Nesebin -Soybağının- Bozulması Davası - Nesebin -Soybağının- Düzeltilmesine itiraz davası- -100
• 36-Bağımsız Bölümün Yasaya Aykırı Kullanımı Nedeniyle Devir İstemi -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-685
• 37-Bağımsız Bölüme Girilmesine İzin İstemi -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-676
• 38-Basit Yargılama Usulü -yöntemi- -104
• 39-Bekleme süresinin kaldırılması davası -Bkz. İddet müddetinin kaldırılması davası- -529
• 40-Bekletici mesele -Meselei müstehire - Ön mesele- -106
• 41-Birinci Haciz İhbarnamesine itiraz -Bkz. Haciz İhbarnamesine itiraz-443
• 42-Bilirkişi -ehl-i vukuf-107
• 43-Borca itiraz -Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte- -114
• 44-BORÇLAR KANUNUNDAN DOĞAN DAVALAR-117
• A- -Haksız fiilden doğan tazminat davaları BK 41, 60-117
• B-Haksız fiil neticesi ölümden doğan tazminat davaları BK. 45, -117
• C-Haksız fiil neticesi cismani zarardan doğan tazminat davası BK. 46, -117
• D-Haksız rekabetten doğan tazminat davaları BK 48-117
• E-İstihdam edenlerin mesuliyetinden doğan tazminat davası BK 55-117
• F-Hayvanların yaptığı zararlardan doğan tazminat davası BK 56-117
• G-Haksız fiil ile mal kazanılmasından doğan davalar BK 61, 62, 63, 65, 66-117
• H- -Alacak davaları BK 67, 68, 69, 73, 101, 113, 116, 125, 126, 128, 140-117
• I- -Haksız iktisap nedeniyle sebepsiz zenginleşme davası-117
• 45-BORÇLAR KANUNUNDAN DOĞAN TAHLİYE DAVALARI-946
• A-Akde aykırılık nedeniyle tahliye davası -Bkz. Tahliye davaları bölümü- -950
• B-Geçici tahliye davası -Bkz. -Bkz. Tahliye davaları bölümü-948
• C-Kira sözleşmesinin çekilmez hale gelmesi nedeniyle sözleşmenin feshi -Bkz. -Bkz. Tahliye davaları bölümü- -968
• Ç-Kira sözleşmesinin feshi nedeniyle tahliye davası -Kira süresinin hitamı -Süresi belirsiz kira sözleşmesinin hitamı- -Bkz. Tahliye davaları bölümü- -971
• D-Kiracının iflası nedeniyle tahliye davası -Bkz. Tahliye davaları bölümü- -967
• E-Kiracının ölmesi halinde fesih -Bkz. Tahliye davaları bölümü- -944
• F-Kiralananın üçüncü şahsa satılması halinde tahliye davası -Bkz. Tahliye davaları bölümü-952
• G-Kiralananın kiracı tarafından üçüncü kişiye kiralanması halinde tahliye davası -Bkz. Tahliye davaları bölümü-953
• H-Kiralananın kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle kira sözleşmesinin feshi davası -Bkz. Tahliye davaları bölümü-970
• I-Kiralananın sözleşmeye uygun teslim edilmemesi nedeniyle fesih -Bkz. Tahliye davaları bölümü-946
• İ-Süre bitimi nedeniyle tahliye davası -Bkz. Tahliye davaları bölümü-977
• J-Temerrüt nedeniyle tahliye davası -Bkz. Tahliye davaları bölümü-955
• 46- -Borçlunun İflasına Karar Verilmesi Davası-172
• 47- -Borçtan Kurtulma Davası -Bkz. Menfi Tespit Davası-786
• 48- -BOŞANMA DAVALARI-175
• A-Zina nedeniyle boşanma davası-175
• B-Hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası-180
• C-Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası-185
• D-Terk nedeniyle boşanma davası-189
• E-Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası-196
• F-Evlilik birliğinin sarsılması -Geçimsizlik- nedeniyle boşanma davası-201
• G-Anlaşmalı boşanma davası-212
• H-Boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren üç yıl geçmesine rağmen ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davası-219
• İ-Boşanma davasında ayrılık kararı verilmesi-222
• J-Ayrılık kararı verilmesi davası-224
• K-Ayrılık süresi içinde eşlerin bir araya gelmemesi nedeniyle boşanma davası-226
• 49-Boşanma davası açılmadan önceki dönemde açılan tedbir nafakası davası -Bkz. Tedbir nafakası davası-1044
• 50-Boşanma veya ayrılık davası açıldıktan sonra açılan tedbir nafakası davası -Bkz. Tedbir nafakası davası-1047
• 51-Boşanma Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası-230
• 52-Boşanma protokolü -Bkz. Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma protokolü-217
• 53-Cebri tescil -Ferağa icbar- davası -Bkz. Satış vaadinden doğan davalar-867
• 54-Cevap dilekçesi -Bkz. Davaya cevap-295
• 55-Cevap süresinin uzatılması talebi-235
• 56-Cevaba cevap -Replik-238
• 57- -Ceza mahkemesince verilen kararların hukuk mahkemesine etkisi-243
• 58-Cinsiyet düzeltilmesi davası-244
• 59- -Çek ile ilgili ödeme yasağı konulması davası -Kıymetli evraka ödeme yasağı konulması davası-248
• 60-Çek iptali -250
• 61-Çocuklarla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi -254
• 62-Çocukla kişisel ilişkinin kaldırılması davası-256
• 63-Dahili dava talebi -Davayı teşmil-Davaya katma-Davaya dahil etme- talebi-258
• 64-Dava arkadaşlığı -260
• 65-Dava çeşitleri -Hukuk yargılamasında-261
• 66-Dava ehliyeti-262
• 67-Davadan feragat -263
• 68-Davaların ayrılması -Davanın Tefriki-267
• 69-Davaların birleştirilmesi -269
• 70-Davanın geri alınması - Davayı takipten vazgeçme -Bkz. Atiye terk-77
• 71-Davanın Görevli Mahkemeye gönderilmesi -Dosyanın Görevli Mahkemeye gönderilmesi-273
• 72-Davanın ıslahı -Davanın düzeltilmesi- -275
• 73-Davanın ihbarı -280
• 74-Davanın işlemden kaldırılması -Düşürülmesi- -285
• 75-Davanın konusuz kalması -Dava konusunun ortadan kalkması-286
• 76-Davanın nakli -287
• 77-Davanın reddi -289
• 78-Davanın ve savunmanın genişletilmesi ve mahiyetinin değiştirilmesi yasağı-290
• 79-Davanın tefriki -Bkz. Davaların ayrılması-267
• 80-Davanın yenilenmesi -291
• 81-Davanın Yetkili Mahkemeye gönderilmesi -Dosyanın Yetkili Mahkemeye gönderilmesi-293
• 82-Davaya cevap -295
• 83-Davaya dahil etme -Bkz. Dahili dava talebi-258
• 84-Davaya katılma -Müdahale- -300
• A-Feri müdahale -300
• B-Asli müdahale-300
• 85-Davaya katma -Bkz. Dahili dava talebi-258
• 86-Davayı takipten vazgeçme -Bkz. Atiye terk-77
• 87-Davayı teşmil -Bkz. Dahili dava talebi-258
• 88-Değişiklik davası -Bkz. Yargılamanın yenilenmesi-1141
• 89-Delil bildirme talebi -305
• 90-Delil tespiti -309
• 91-Delil tespitine itiraz -318
• 92-Derdestlik itirazı-321
• 93-Derneğin feshi davası-323
• 94-Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti-330
• 95-Dernek Genel Kurulunu olağan üstü toplantıya çağırma-332
• 96- -Dernek üyeliğinden çıkarılma -İhraç- kararının iptali davası-334
• 97-Destekten yoksun kalma davası-338
• 98- -Devlet İhale Kanununa göre tahliye -Bkz. Diğer kanunlardan doğan tahliye davaları-980
• 99-Dosyanın Görevli mahkemeye gönderilmesi -Bkz. Davanın Görevli Mahkemeye gönderilmesi- -273
• 100-Dosyanın Yetkili mahkemeye gönderilmesi -Bkz. Davanın Yetkili Mahkemeye gönderilmesi- -293
• 101-Düplik -351
• 102-Ecrimisil -İşgal tazminatı- davası-354
• 103-Eda davası -Bkz. Dava çeşitleri-261
• 104-Ek dava-362
• 105-El atmanın önlenmesi davası -Bkz. Meni müdahale davası-796
• 106-Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası -Bkz. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi davası- -613
• 107-Ergin kılınma -Kazai rüşt- davası -Bkz. Kazai rüşt kararı-703
• 108-Eski Eşin Soyadını kullanmaya izin davası-367
• 109-Eski hale getirme -Hali sabıka icra- -370
• 110-Eski kararda direnme -Israr- talebi -376
• 111-Eşin Aile Birliğini Temsil Yetkisinin sınırlandırılması-kaldırılması -Bkz. Evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması davası-407
• 112-Eşin Aile Birliğini Temsil Yetkisinin geri verilmesi -Bkz. Evlilik birliğini temsil yetkisinin geri verilmesi davası-411
• 113-Eşler arasında eşya anlaşmazlığı davası -Karı koca arasında eşya davası-378
• 114-Eşlerin Mal Ayrılığına Karar Vermesi-382
• 115-Evi terk eden eşe ihtar -Bkz. Boşanma davaları -Terk nedeniyle boşanma-189
• 116-Evlat edinme davası-384
• 117-Evlatlık ilişkisinin kaldırılması davası-388
• 118-Evlenme talebinin reddine itiraz davası-394
• 119-Evlenmeye izin davası -397
• 120-Evliliğin Butlanı -Bozulması- davaları -399
• A-Mutlak butlan nedeniyle evliliğin bozulması davası-399
• B-Nisbi butlan nedeniyle evliliğin bozulması davası-403
• 121-Evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması davası-407
• 122-Evlilik birliğini temsil yetkisinin geri verilmesi davası-411
• 123-Faiz-413
• 124-Ferağa icbar -Cebri tescil- davası -Bkz. Satış vaadinden doğan davalar ve Ferağa icbar -Cebri tescil- davası-867
• 125-Fikir ve sanat eserleri davaları -416
• 126-Finansal Kiralama Kanununa göre tahliye -Bkz. Diğer kanunlardan doğan tahliye davaları-996
• 127-Fuzuli işgal -Kiralanın devri- nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-897
• 128-Gabin -Aşırı yararlanma davası-421
• 129-Gaiplik -Yitiklik- kararı verilmesi davası-424
• 130-Gaiplik -Yitiklik- nedeniyle evliliğin feshi davası-428
• 131-Gecekondu Kanununa göre tahliye -Bkz. Diğer kanunlardan doğan tahliye davaları-997
• 132-Gecikmiş itiraz davası -432
• 133-Geçici tahliye davası -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-948
• 134-Geçit hakkı verilmesi davası-435
• 135-Görev ve Görevsizlik -439
• 136-Görmen -Kayyım- atanması davası -Bkz. Kayyım atanması davası-698
• 137-Haciz ihbarnamesine itiraz -Birinci Haciz ihbarnamesi-443
• 138-Hakem tayini talebi-446
• 139-Hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti -449
• 140-Hakimin Hukuki sorumluluğu -Hakimlerden Tazminat istemi davası-450
• 141-Hakimin reddi-454
• 142-Hakimlerden Tazminat istemi davası -Bkz. Hakimin Hukuki sorumluluğu-450
• 143-Haksız fiilden doğan davalar-459
• 144-Haksız fiil neticesi cismani zarardan doğan tazminat davası -Bkz. Haksız fiilden doğan davalar-459
• 145-Haksız fiil neticesi ölümden doğan tazminat davası -Bkz. Haksız fiilden doğan davalar-459
• 146-Haksız fiil neticesi zarardan doğan tazminat davası -Bkz. Haksız fiilden doğan davalar-459
• 147-Haksız ihtiyati tedbirden doğan tazminat davası-480
• 148-Haksız rekabetin önlenmesi davası -483
• 149-Haksız tutuklama ve yakalama nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası-494
• 150-Hapis hakkı davası -498
• 151-Hasar tespiti -Bkz. Delil tespiti-309
• 152-Hizmet tespiti davası -505
• 153-Islah -Bkz. Davanın ıslahı-275
• 154-İade-i muhakeme -Bkz. Yargılamanın yenilenmesi davası-1141
• 155-İCRA VE İFLAS KANUNUNA GÖRE TAHLİYE DAVALARI -Bkz. Diğer kanunlardan doğan tahliye davaları-980
• 156-İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Tazminat Davası-508
• 157-İcra Memurunun Muamelesini Şikayet-512
• 158-İcra Takibinin Geri Bırakılması -Tehiri İcra-514
• 159-İcra Takibin Kaldırılması -İptali- İstemi. -518
• 160-İcra Takibinin Yenilenmesi İstemi-524
• 161-İcranın Geri Bırakılması Kararı Verilmesi İçin Süre Verilmesi Talebi -Tehiri icra- -526
• 162-İddet -Bekleme- Müddetinin Kaldırılması Davası-529
• 163-İflas Kararı Verilmesi Talebi -Acizlik Nedeniyle-531
• 164-İflas Masasına Kayıt Talebi-534
• 165-İflas Nedeniyle İtibarın İadesi Talebi-535
• 166-İflasın Ertelenmesi Davası-536
• 167-İflasın Kaldırılması Talebi -Konkordatonun Onanması Sebebiyle-538
• 168-İflasta Sıra Cetveline İtiraz -Kayıt - Kabul Davası-539
• 169-İhalenin feshi davası -541
• 170-İhtiyaç nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-897
• 171-İhtiyari tahkim -Bkz. Tahkim- -887
• 172-İhtiyati haciz isteme davası -549
• 173-İhtiyati haciz kararına itiraz davası -563
• 174-İhtiyati tedbir davası-566
• 175-İhtiyati tedbir kararına itiraz -İhtiyati tedbir kararının kaldırılması, değiştirilmesi- -572
• 176-İhtiyati tedbir kararının değiştirilmesi -İhtiyati tedbir kararına itiraz-572
• 177-İhtiyati tedbir kararının kaldırılması -İhtiyati tedbir kararına itiraz-572
• 178-İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-897
• 179-İktisap nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye -897
• 180-İnşaat veya tadilat nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-897
• 181-İşyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye davası-Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-897
• 182-İlliyet -576
• 183-İnşai dava-578
• 184-İpoteğin Kaldırılması -Terkini- Davası-579
• 185-İpotek Bedelinin Artırılması Davası-583
• 186-İsim tashihi davası -Bkz. Adın değiştirilmesi davası-1
• 187-İstihdam edenlerin mesuliyetinden doğan tazminat davası -Bkz. Borçlar kanunundan doğan davalar-117
• 188-İstihkak Davası-584
• 189-İstihkak İddiası-587
• 190-İstihkak iddiasına itiraz-589
• 191-İstirdat -Geri alma- davası-591
• 192-İşçi alacağı davaları-593
• 193-İşe iade davası-610
• 194-İşletme borcunu isteme davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-664
• 195-İşletme projesinin iptali davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-664
• 196-İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi davası -Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası- -613
• 197-İştirak -Katılım- nafakası davası -615
• 198-İştirak -katılım- nafakasının artırılması davası -Bkz. Nafakanın artırılması, azaltılması ve kaldırılması davası-833
• 199-İtirazın geçici olarak kaldırılması davası -İcra takibine yapılan itirazın kaldırılması davası-621
• 200-İtirazın kesin olarak kaldırılması davası -İcra takibine yapılan itirazın kaldırılması davası-624
• 201-İtirazın İptali Davası-628
• 202-İzale-i şüyuu -Ortaklığın giderilmesi- davası-630
• 203-İzale-i Şuyu -Ortaklığın giderilmesi- ile ilgili satışın feshi davası -637
• 204-Kamu konutları kanununa göre tahliye -Bkz. Diğer kanunlardan doğan tahliye davaları-998
• 205-Kamulaştırma kanununa göre tahliye -Bkz. Diğer kanunlardan doğan tahliye davaları-1000
• 206-KAMULAŞTIRMA KANUNUNDAN DOĞAN DAVALAR-640
• A-Kamulaştırılan taşınmazın amacına uygun kullanılmaması halinde geri alma -İade- davası-640
• B-Kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili davası-643
• C-Kamulaştırmasız elatma davası-649
• D-Kamulaştırma işleminin iptali davası -652
• E-Kamulaştırmadan arta kalan ve işe yaramayan kısmın kamulaştırılması talebi davası-654
• 207-Kapıcı konutunun tahliyesi davası -634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre tahliye davası-992
• 208-Karar Tashihi -Karar Düzeltilmesi- -655
• 209-Karı koca arasında eşya davası -Bkz. Eşler arasında eşya anlaşmazlığı davası-378
• 210-Karşılık -mukabil- dava-659
• 211-Kat malikleri kurulu kararının iptali davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-694
• 212-Kat Mülkiyeti Kanununa göre tahliye davaları -Bkz. Diğer kanunlardan doğan tahliye davaları- -989
• 213-Kat mülkiyeti kurularak ortaklığın giderilmesi davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-697
• 214-KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN DOĞAN DAVALAR-664
• I-Ortak hükümler-664
• II-Dava çeşitleri-672
• A-Yönetim planını imzadan kaçınanın imzasının alınması davası-672
• B-Yönetim planında değişiklik yapılması davası-674
• C-Bağımsız bölüme girmeye izin davası-676
• D-Tecavüzün önlenmesi davası-678-
• E-Ortak yerlere el atmanın önlenmesi davası-680
• F-Tapudaki arsa payının düzeltilmesi davası-682
• G-Borcunu ödemeyen hissedarın hissesinin devri davası-685
• H-Yönetici atanması davası-688
• I-İşletme projesinin iptali davası-691
• J-Kat malikleri kurulu kararının iptali davası-694
• K-Kat mülkiyeti kurularak ortaklığın giderilmesi davası-697
• 215-Kayıt - Kabul Davası -Bkz. İflasta Sıra Cetveline İtiraz-539
• 216-Kayyım -Görmen- atanması davası-698
• 217-Kaza-i rüşt-703
• 218-Kıdem tazminatı davası -Bkz. İşçi alacağı davaları-593
• 219-Kısmi dava -708
• 220-Kira bedeli tespiti davası -710
• 221-Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası -Bkz. İcra İflas Kanununa göre tahliye-980
• 222-Kira süresinin bitmesi nedeniyle tahliye davası -Bkz. İcra İflas Kanununa göre tahliye-986
• 223-Kira sözleşmesinin çekilmez hale gelmesi nedeniyle sözleşmenin feshi -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-968
• 224-Kira sözleşmesinin feshi nedeniyle tahliye davası -Kira süresinin hitamı -Süresi belirsiz kira sözleşmesinin hitamı- -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-971
• 225-Kiracının iflası nedeniyle tahliye davası -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-967
• 226-Kiracının ölmesi halinde fesih -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-969
• 227-Kiracının ölümü nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-944
• 228-Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde konutunun bulunması nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-938
• 229-Kiralananın üçüncü şahsa satılması halinde tahliye davası -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-952
• 230-Kiralananın devri nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-941
• 231-Kiralananın kiracı tarafından üçüncü kişiye kiralanması halinde tahliye davası -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-953
• 232-Kiralananın kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle kira sözleşmesinin feshi davası -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-970
• 233-Kiralananın sözleşmeye uygun teslim edilmemesi nedeniyle fesih -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-946
• 234-Kiranın yeni koşullara uyarlanması davası -Bkz. Uyarlama davası-710
• 235-Kişilik haklarına saldırıdan doğan davalar-716
• 236-Kişisel ilişki kurulması-734
• 237-Kişisel ilişkinin kaldırılması-736
• 238-Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davası-738
• 239-Kocanın soyadını kullanmaya izin davası-741
• 240-Konkordato talebi-743-
• 241-Konkordatonun feshi talebi-747
• 242-Konkordato komiserliğine alacak bildirimi-750
• 243-Konut ihtiyacı nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-901
• 244-Konutun Aile Konutu Olup Olmağının Tespiti -Bkz. Aile konutu tespiti istemi-39
• 245-Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması-751
• 246-Korunman atanması -Vasi tayini- davası -Bkz. Vasi tayini davası-1101
• 247-Maddi tazminat -754
• 248-Mahsup -Bkz. Takas ve Mahsup-1001
• 249-Mal rejimleri-758
• I-Yasal Mal Rejimi -Edinilmiş mallara katılma rejimi- -761
• II-Seçimlik Mal Rejimi-764
• a-Mal ayrılığı rejimi -764
• b-Paylaşmalı mal ortaklığı rejimi-764
• c-Mal ortaklığı rejimi -769
• 250-Mal rejimi tasfiyesi ve değer artış payı alacağı davası-777
• 251-Manevi tazminat -780
• 252-Mecburi tahkim -Bkz. Tahkim-887
• 253-Menfi tespit davası -İİK. madde 89/3 göre-786
• 254-Menfi tespit davası -İcra takibinden sonra-789
• 255-Meni müdahale -Elatmanın önlenmesi- davası-796
• 256-Miras sebebiyle istihkak davası-807
• 257-Miras sözleşmesinden doğan tenkis -İndirim- davası-811
• 258-Miras sözleşmesinin iptali davası -Bkz. Ölüme bağlı tasarrufun iptali davası- -860
• 259-Miras şirketine mümessil tayini davası-Miras ortaklığına temsilci tayini-814
• 260-Mirasçılık belgesi verilmesi davası -Bkz. Veraset ilamı davası- -1117
• 261-Mirasçılık belgesinin iptali ve mirasçılık belgesi verilmesi davası -Bkz. Veraset ilamının iptali ve veraset ilamı verilmesi davası- -1122
• 262-Mirasçılıktan çıkarılmanın -miras hakkından ıskatın- iptali davası-816
• 263-Mirasın reddi davası-820
• 264-Mirasın tespiti davası -Bkz. Terekede koruma önlemleri -Terekede ihtiyati tedbir-1069
• 265-Mirasta iade -denkleştirme- davası-824
• 266-Mirasta defter tutulması -Bkz. Terekede resmi defter tutma talebi-1072
• 267-Mukabil dava -Bkz. karşılık dava- -659
• 268-Mücbir Sebep ve Umulmayan Haller-828
• 269-Müdahalenin meni -Elatmanın önlenmesi- -Bkz. Meni müdahale davası- -796
• 270-Müddeti muhafaza -Süre tutum-829
• 271-Nafakanın Artırılması davası -Bkz. Nafakanın artırılması-Azaltılması ve Kaldırılması davası-833
• 272-Nafakanın Azaltılması davası -Bkz. Nafakanın artırılması - Azaltılması ve Kaldırılması davası-833
• 273-Nafakanın Kaldırılması davası -Bkz. Nafakanın artırılması-Azaltılması ve Kaldırılması davası-833
• 274-Nafakanın Artırılması -Azaltılması ve Kaldırılması Davası-833
• 275-Nesebin -Soybağının- bozulması davası - Nesebin -soybağının- düzeltilmesine itiraz davası- -Bkz. Babalığın -Soydanlığın- bozulması davası -100
• 276-Nesebin -Soybağının- reddi davası -Bkz. Babalığın -Soydanlığın- reddi davası-95
• 277-Nişanın bozulması davasından doğan davalar-839
• 278-Nüfus kayıt düzeltilmesi -Tashihi- davası-849
• 279-Ortak yerlere el atmanın önlenmesi davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-680
• 280-Ortaklığın giderilmesi -İzale-i şüyu- davası -Bkz. İzale-i şüyu davası-630
• 281-Ortaklığın giderilmesi -izale-i şüyu- ile ilgili satışın feshi davası -Bkz. İzale-i şüyu -Ortaklığın giderilmesi- ile ilgili satışın feshi davası-637
• 282-Ölü kaydının sağ olarak düzeltilmesi davası-855
• 283-Ölü olduğunun tespiti -Saptanması-davası-857
• 284-Ölüme bağlı tasarrufun iptali davası-860
• 285-Önalım -Şufa- davası -Bkz. Şufa davası-881
• 286-Replik -Bkz. Cevaba cevap-238
• 287-Satış vaadinden doğan davalar ve Ferağa icbar -Cebri tescil- davası-867
• 288-Sebepsiz zenginleşme davası -Haksız iktisap nedeniyle- -Bkz. Borçlar kanunundan doğan davalar-117
• 289-Senetsizden tapu tescili davası -Bkz. Taşınmaz Tapu tescili davası-1037
• 290-Sıra cetveline itiraz davası -873
• 291-Sigortalı sayılma davası -Bkz. Hizmet tespiti davası-505
• 292-Soyadı değiştirilmesi -Düzeltilmesi- davası-877
• 293-Soyadı değiştirilmesine itiraz davası -Bkz. Adın ve soyadının değişikliğine itiraz davası-6
• 294-Soydanlığın -Babalığın- hükmen tayini davası -Bkz. Babalığın -Soydanlığın- hükmen tayini davası-92
• 295-Soydanlığın -babalığın- reddi davası -Bkz. Babalığın -Soydanlığın- reddi davası -95
• 296-Soydanlığın -babalığın- bozulması davası -Bkz. Babalığın -Soydanlığın- bozulması davası-100
• 297-Süre bitimi nedeniyle tahliye davası -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-977
• 298-Süre tutum talebi -Bkz. Müddeti muhafaza-829
• 299-Süre -mehil- istemi İİK madde 36 -Bkz. Tehiri icra- -514
• 300-Şufa -önalım- davası -881
• 301-Taahhüt nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-897
• 302-Tahkim -İhtiyari tahkim - Mecburi tahkim- -887
• 303-Tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-897
• 304-TAHLİYE DAVALARI-889
• I-6570 Sayılı Kanuna Göre Tahliye Davaları-897
• A-Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye Davası -897
• B-Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası -901
• C-İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası-911
• D-İnşaat veya Tadilat Nedeniyle Tahliye Davaları-920
• E-Yeni Satın Alma -İktisap- Nedeniyle Tahliye Davası -927
• F-İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası-933
• G-Kiracının veya Eşinin Aynı Belediye Sınırları İçinde Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye Davası-938
• H-Fuzuli İşgal -Kiralanın Devri- Nedeniyle Tahliye Davası -941
• İ-Kiracının Ölümü Nedeniyle Tahliye Davası -944
• II-Borçlar Kanununa Göre Tahliye Davaları-946
• A-Kiralananın sözleşmeye uygun teslim edilmemesi nedeniyle fesih -946
• B-Geçici Tahliye Davası-948
• C-Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası -950
• D-Kiralananın Üçüncü Şahsa Satılması Halinde Tahliye Davası -952
• E-Kiralananın Kiracı Tarafından Üçüncü Kişiye Kiralanması Halinde Tahliye Davası -953
• F-Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası -955
• G-Kiracının İflası Nedeniyle Tahliye Davası -967
• H-Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hale Gelmesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi-968
• İ-Kiracının Ölmesi Halinde Fesih-969
• J-Kiralananın Kullanılmaz Hale Gelmesi Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Feshi Davası -970
• K-Kira Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle Tahliye Davası -Kira Süresinin Hitamı - Süresi Belirsiz Kira Sözleşmesinin Hitamı-971
• L-Süre Bitimi Nedeniyle Tahliye Davası -977
• III-Diğer Kanunlara Göre Tahliye Davaları -980
• 1-İcra ve İflas Kanununa Göre Tahliye Davaları-980
• A-Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası-980
• B-Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye Davası -986
• 2-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Tahliye Davaları-989
• A-Yasak İşler Nedeniyle Tahliye Davası -989
• B-Kapıcı konutunun tahliyesi davası -992
• 3-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Tahliye -995
• 4-3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre tahliye -996
• 5-775 sayılı Gecekondu kanununa göre tahliye -997
• 6-2946 sayılı Kamu konutları kanununa göre tahliye-998
• 7-2942 sayılı Kamulaştırma kanununa göre tahliye -1000
• 305-Takas ve mahsup-1001
• 306-Taksim -Paylaşım- davası-1003
• 307-Taksimin -Paylaşımın- feshi davası-1008
• 308-Taleple bağlılık -Talepten fazlaya hükmedememe-1011
• 309-Talepten fazlaya hükmedememe -Bkz. Taleple bağlılık-1011
• 310-Tanıma -1012
• 311-Tanımanın iptali davası-1013
• 312-Tapu iptali davası-1017
• 313-Tapu iptali davası çeşitleri-1027
• 314-Tapu kaydı tashihi -Düzeltilmesi- davaları-1029
• 315-Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğan Zararın Tazmini Davası-1034
• 316-Tapuda mesken olan yerin iş yeri haline getirilmesi davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-667
• 317-Tapudaki arsa payının düzeltilmesi davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-682
• 318-Tashihi karar talebi -Bkz. Karar tashihi-655
• 319-Taşınmaz tapu tescili davası-1037
• 320-Taşınmaza el atmanın önlenmesi -Bkz. Meni müdahale-796
• 321-Tavzih -açıklama- talebi -1043
• 322-Tecavüzün önlenmesi davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-678
• 323-Tedbir nafakası -1044
• A-Boşanma veya ayrılık davası açılmadan önceki dönemde açılan tedbir nafakası davası -4721 sayılı TMK. madde 195, 197, 198, 200-1044
• B-Boşanma veya ayrılık davası açıldıktan sonra açılan tedbir nafakası davası -4721 sayılı TMK. madde 169-1047
• 324-Tehiri icra -Bkz. İcra Takibinin Geri Bırakılması- -514
• 325-Temerrüt nedeniyle tahliye davası -Bkz. Borçlar kanununa göre tahliye davaları-955
• 326-Temyiz-1051
• 327-Temyiz süreleri-1057
• 328-Temyize cevap -1058
• 329-Temyize cevap süreleri-1059
• 330-Temyizden Feragat-1060
• 331-Tenkis -İndirim- Davası-1062
• 332-Terditli dava -1068
• 333-Terekede koruma önlemleri -Terekede ihtiyati tedbir-1069
• 334-Terekede resmi defter tutma talebi-1072
• 335-Terekede resmi tasfiye-1074
• 336-Terk nedeniyle ihtar -Bkz. Terk nedeniyle boşanma-189
• 337-Tevdii mahalli tayini -1076
• 338-Tevdi mahalli tayinine itiraz -1080
• 339-Tüketici davası-1082
• 340-Tüketici hakem heyetine başvuru-1090
• 341-Vakıf tescili davası-1094
• 342-Vakfın dağılması -İptali- davası-1098
• 343-Vasi Tayini -Korunman Atanması- 101
• 344-Velayetin Geri Verilmesi Davası-1111
• 345-Velayetin Nezi -Kaldırılması- Davası-1113
• 346-Veraset ilamı -Mirasçılık belgesi verilmesi- davası-1117
• 347-Veraset ilamının iptali ve veraset ilamı verilmesi davası -1122
• 348-Vesayet dairelerinin görevleri-1125
• 349-Vesayet makamının -Sulh Hukuk Mahkemesi- iznine tabi tasarruflar -1126
• 350-Vesayet makamının -Sulh Hukuk Mahkemesi- izninden sonra denetim makamının da iznini gerektiren tasarruflar. -1127
• 351-Vesayet organlarının sorumluluğu-1128
• 352-Vesayeti gerektiren hallerin sona ermesi-1129
• 353-Vesayetin sona ermesinin sonuçları-1130
• 354-Yabancı mahkeme kararlarının tanınması davası -Bkz. Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması-1131
• 355-Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi davası-1131
• 356-Yardım nafakası davası-1136
• 357-Yardım nafakasının artırılması davası -Bkz. Nafaka artırılması ve azaltılması davası-833
• 358-Yargıçlardan tazminat isteme davası -Bkz. Hakimlerden tazminat isteme davası-450
• 359-Yargılamanın yenilenmesi -İade-i muhakeme- davası -1141
• 360-Yargısal rüşt -Bkz. Kaza-i rüşt-703
• 361-Yasak işler nedeniyle tahliye davası -Bkz. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre tahliye davası-664, 680
• 362-Yasal danışman atanması-1146
• 363-Yaş düzeltilmesi davası-1147
• 364-Yeni arazi oluşumundan doğan tescil davası-1151
• 365-Yeniden inşaat veya tadilat nedeniyle tahliye davaları -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-920
• 366-Yeni satın alma -iktisap- nedeniyle tahliye davası -Bkz. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davaları-927
• 367-Yetki ve Yetki itirazı -1154, 1156
• 368-Yoksulluk nafakası davası-1158
• 369-Yoksulluk nafakasının artırılması davası -Bkz. Nafakanın artırılması, azaltılması ve kaldırılması davası-833
• 370-Yoksulluk nafakasının kaldırılması davası -Bkz. Nafakanın artırılması, azaltılması ve kaldırılması davası-833
• 371-Yönetici atanması davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-688
• 372-Yöneticinin değiştirilmesi davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-674
• 373-Yönetim planında değişiklik yapılması davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-674
• 374-Yönetim planını imzadan kaçınanın imzasının alınması davası -Bkz. Kat Mülkiyetinden doğan davalar-672
• 375-Zamanaşımı-1163
• 376-Zilyetliğin korunması davası -1172
• 377-KAYNAKÇA-1177
• 378-Kısaltmalar-1181