Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Hukuk Postası 2018

Hukuk Postası 2018Sayfa Sayısı
:  
476
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786057622464

98,00 TL

Hukuk Postası 2018 kitabımızı sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu yıl dokuzuncu kez sizlere ulaşan Hukuk Postası kitabımızı, 2010 yılından beri her ay Büromuzun internet sitesinde yayınladığımız aylık bültenlerimizde yer alan makaleleri düzenli bir şekilde bir araya getirerek hazırlıyoruz. Hukuk Postası kitabımız bir geleneğin ürünüdür. Bu gelenek günümüz iş dünyasının gereksinimlerini karşılamak amacıyla ortaya çıkan pek çok yeni alanda ve konuda araştırma yapmak ve bu araştırmaları kısa makaleler olarak yayınlamaktır.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER    


TİCARET HUKUKU


Anonim Şirketlerde Pay Rehni


Limited Şirketlerde Pay Rehni


Nama Yazılı Anonim Şirket Payı Üzerinde İntifa Hakkı


Anonim Şirketlerde Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı


Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı


Ticari Satış Sözleşmelerinde Sözleşmesel Garantiler ve Sorumsuzluk Anlaşmaları


Taksitle Satış Sözleşmeleri


Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri


Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu


Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları


Teknik İflasta Yenilikler


Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile Kefalette Aranan Eş Rızasının Avalde Aranmayacağına Hükmedildi


REKABET HUKUKU


Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları


Güncel Gelişmeler Işığında Çevrimiçi Platformlarda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması


Rekabet Kurumu'nun Elektrik Dağıtım Sektöründeki Kararlarına İlişkin Genel Değerlendirme


Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı


Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor


Rekabet Kurulu'nun Trafik Sigortası Kararı


Komisyon Kararı Ardından Gelen Rekabet Kurulu'nun Google Kararı


TAHKİM HUKUKU


7101 Sayılı Kanun ile Tahkim Yargılamasında Yapılan Değişiklikler


Milletlerarası Tahkimde Çeşitlilik


New York Sözleşmesi'nin 60 Yılı


ICSID Kuralları'nda Öngörülen Değişiklikler


Tahkimde Delil İkamesi Hakkında Prag Kuralları


Milletlerarası Tahkimde Belge İbrazı Emirlerine Uyulmamasının Sonuçları


Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na Göre Akdedilen Sözleşmelerde Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu ile Çözülmesi


Temsilciler Aracılığıyla Akdedilen Tahkim Anlaşmaları ve Özel Yetki Meselesi


Türkçe Kullanma Zorunluluğunun Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine Etkisi


Tahkim Anlaşmasının Halefiyet İlkesi Uyarınca Sigortacıya Teşmili


Tahkim Masraflarının Paylaşımı


Hakem Kararlarının İptal Davasına Tabi Olması Hakkında Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı


Hakemin Reddi ve LCIA'in Hakemin Reddine İlişkin Kararları


Achmea Kararının Yatırım Tahkimine Etkisi


SERMAYE PİYASASI HUKUKU


Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Önemli Değişiklikler


Sermaye Piyasası Hukukunda Manipülasyon Suçu


MiFID II ve Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri


Zorunlu Pay Alım Teklifi


Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü


Bilgi Sistemleri Yönetimi


Avrupa Birliği'nde Kitle Fonlamasına İlişkin Düzenleme Yaklaşımları


Türkiye'de Kitle Fonlaması


BORÇLAR HUKUKU


Milletlerarası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Eser Sözleşmelerini de Kapsar Mı?


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Yapılan Değişiklikler


Dövizle veya Dövize Endeksli Sözleşme Yapma Yasağı


Elektrik Piyasasındaki Doğal Gaza Dayalı İkili Anlaşmaların Uyarlanması


MEDENİ USUL HUKUKU


Uzman Görüşü ve Bilirkişi Raporu'nun Çelişmesi Haline İlişkin Yargıtay'ın Görüşü


Bozmadan Sonra Islah Yapılamayacağına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı


İsviçre Federal Mahkemesi'nin Forum Shopping Kararı


İCRA VE İFLAS HUKUKU


İcra ve İflas Kanunu'na İlişkin Güncel Gelişmeler ve Konkordato


İcra ve İflas Hukuku, Konkordato ve Zorunlu Arabuluculuk ile İlgili Önemli Değişiklikler


Konkordato Komiserinin Nitelikleri ve Görevleri


Anayasa Mahkemesi'nin Tasarrufun İptali Davalarına İlişkin İptal Kararı


FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU


Çalışan Buluşları


Markaların Birlikte Var Olması Anlaşması


Markaların Karıştırılma Tehlikesi ve İltibas


Marka Hukukunda Kötüniyetli Tescil


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Uygulamaya Girdi


Veri Sorumluları Siciline Kayıt ile İlgili Genel Bilgiler ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne Getirilen İstisnalara İlişkin
Kararı


İŞ HUKUKU


İş Hukukunda Savunma Alınmasının Önemi


Yargıtay Kararları Işığında İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Sorumlulukları


VERGİ HUKUKU


Taşınmazların Kısmi Bölünme Suretiyle Devri


MUHTELİF


Grup İçi Borçlanma


Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik


Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda Yapılması Düşünülen Bazı Değişiklikler


Türkiye'de Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - I


Türkiye'de Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi - II


Aldatılan Eş Diğer Eşle Beraber Olan Üçüncü Kişiden Tazminat İsteyebilir mi?


HUKUKİ GELİŞMELER


Önemli Milletlerarası Antlaşmalar


Önemli Bakanlar Kurulu Kararları


Önemli Cumhurbaşkanı Kararları


Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları


Kanunlardaki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler


Yönetmeliklerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler


Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler


Genel Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler


Diğer Önemli Değişiklik ve Gelişmeler


Rekabet Hukukunda Önemli Mevzuat ve Kararlar


Birleşme ve Devralmalarda Önemli Mevzuat ve Kararlar


Enerji Hukukunda Önemli Değişiklik ve Gelişmeler


Önemli İçtihatlar ve Diğer Kararlar


KAVRAM DİZİNİ