Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (131)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Hekimin Sorumluluğu

Hekimin SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
398
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-315-135-7

122,00 TLBu değerli eser, Avukat Ümit Erdem’in sağlık hukuku alanında yıllardır yaptığı çalışmalardan sadece küçük bir kesitin yazıya dökülmüş halidir. İş bu eserde, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nce, 2014 yılı Ocak ayı ila 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar sonuçlandırılmış, “Hekim Sorumluluğu” ile ilgili 204 adet kararın tam metinleri bir araya getirilmiştir. Her bir karar için, özet metin hazırlanarak ve birkaç anahtar kelime belirlenerek, arama kolaylaştırılmış olup, hukuk ve tıp meslek profesyonelleri ile öğrencilerine, yargı mensuplarına, akademisyenlere ve sağlık hukuku ile ilgilenenlere faydalı olması amaçlanmıştır.


 


İÇİNDEKİLER


 


SUNUŞ V


GİRİŞ VII


TEŞEKKÜR IX


İÇİNDEKİLER XI


 


ÖLÜM OLAYI İLE SANIK DOKTOR’UN GEREKLİ TETKİKLERİ YAPTIRMADAN TEDAVİYE BAŞLAMASINDA, KUSURLU DAVRANIŞI İLE MEYDANA GELEN ÖLÜM SONUCU ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNDUĞU, ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN İLLİYET BAĞININ TESPİTİ AÇISINDAN RAPOR ALINMASININ DOSYAYA YENİLİK KATMAYACAĞI HK. 


* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * HEMATOLOJİ UZMANI * KONSÜLTASYON RAPORUNUN İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ * OPERASYON ÖNCESİ TETKİKLERİN YETERLİLİĞİ * STEROİD TEDAVİSİNE BAĞLI  


KOMPLİKASYONLAR 1


 


BİLİRKİŞİ RAPORLARI HEP BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK, SANIK DOKTOR’UN İHMALİ EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI KURULAMASA BİLE GÖREVİNİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEK HUSUSUNDA İHMALİ BULUNDUĞU GÖZETİLEREK, TCK’NIN 257/2. MADDESİ GEREĞİNCE MAHKÛMİYETİ GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * SOL KOLDA AĞRI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * GÖZLEM ALTINDA TUTMA GEREKLİLİĞİ * KONSÜLTASYON İSTEMENİN ÖNEMİ * MYALJİ TANISINA YÖNELİK SEMPTOMATİK TEDAVİNİN ÖNEMİ. 3


 


HÜKMÜN GEREKÇESİNDE SANIKLARIN KUSURSUZ OLDUĞU KANAATİNE VARILARAK BERAATLERİNE HÜKMEDİLMESİNE RAĞMEN, HÜKÜM FIKRASINDA “TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN UNSURLARI BULUNMAMASI” GEREKÇESİNİN YAZILMAMASI GEREKTİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * PEDİATRİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * MİADINDA AĞRILI GEBEYE YAKLAŞIM * NTS TETKİKLERİ / ÇKS TAKİPLERİNİN GEREKLİLİĞİ * AMNİON SIVI ASPİRASYONU SONUCU BEBEK ÖLÜMÜ 5


 


DOSYA İÇİNDE YENİDEN CANLANDIRMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YETERLİ BİLGİ VE BELGE BULUNMADIĞI GÖRÜLMEKLE; YENİDEN CANLANDIRMA İŞLEMİNE AİT TÜM TIBBİ BELGELERİN İLGİLİ SAĞLIK KURULUŞUNDAN GETİRTİLMESİ, İŞLEME KATILAN KİŞİ VEYA KİŞİLERİN TANIK SIFATI İLE DİNLENMESİ VE YENİDEN CANLANDIRMA İŞLEMİNİN SÜRESİ, ŞİDDETİ, BİÇİMİ VE SONUÇLARI KONUSUNDA GEREKLİ ARAŞTIRMANIN YAPILMASI GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * AMBULANS İLE SEVK KARARI * TORAKS TRAVMASINA YÖNELİK KONSÜLTASYON GEREKLİLİĞİ * YENİDEN CANLANDIRMA (CPR) UYGULAMALARI 8


 


YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BULUNMAYAN HASTANEDE PRÖMOTORAKS GELİŞEN BEBEĞİN TAKİBİNİN UYGUN OLMADIĞI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BULUNAN BİR HASTANE’YE ACİLEN SEVKİNİN GEREKTİĞİ, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BULUNMAYAN ŞARTLARDA HASTAYI TAKİP EDEN VE ERKEN DÖNEMDE BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK ETMEYEN SANIK DOKTORLAR’IN, BEBEĞİN ÖLÜMÜ OLAYINDA SORUMLU OLDUKLARI HK. 


* ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * SEZERYAN DOĞUM KOMPLİKASYONLARI * HOOD UYGULAMASI / CPAP TEDAVİSİ SONUCU PRÖMOTORAKS KOMPLİKASYONU * HASTANEDE YETERLİ VE GEREKLİ UZMAN DOKTORLARIN OLMAMASI * YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ OLAN BİR HASTANEYE ZAMANINDA SEVK ETMEMEK 10


 


ENTÜBASYON TÜPÜNÜN SİSTEMDEN AYRILMASI YA DA HASTANIN SOLUK BORUSUNDAN ÇIKMASI HALİNDE ALARMIN ÇALMASI GEREKTİĞİ, BU ALARMIN SUSTURULAMAYACAĞI, BU NEDENLE KARDİYAK ARREST NEDENİ OLARAK TÜPÜN SİSTEMDEN AYRILMASI YA DA HASTANIN SOLUK BORUSUNDAN ÇIKMIŞ OLMASININ OLASI OLMADIĞI HK. 


* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * KONJENİTAL KİFOZ CERRAHİSİ KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT SIRASINDA KALP DURMASI * CANLANDIRMA İŞLEMİNDEN SONRA HİPOKSİ * ENTÜBASYON TÜPÜNÜN SİSTEMDEN AYRILMA İHTİMALİ 12


 


TETANOS ANTİSERUMU YAPMAYAN VEYA SERUM YAPILABİLECEK BİR MERKEZE YÖNLENDİRİLMEYEN SANIK DOKTOR’UN İHMALİ EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI KURULAMASA BİLE GÖREVİNİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEK HUSUSUNDA İHMALİNİN BULUNDUĞU HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * DERİNLİĞİ 1 CM.Yİ GEÇEN KİRLİ YARALANMA * SÜTÜR / ATEL / PANSUMAN UYGULAMALARI * TETANOS AŞISI VE TEK DOZ AŞININ KORUYUCULUĞUNUN OLMAMASI * KASILMA ŞİKAYETİ İLE SEVK SONRASI TETANOS ÖN TANISI * TETANOSTA KULUÇKA SÜRESİ * 24 SAAT İÇİNDE TETANOS ANTİSERUMUNUN YAPILMASI GEREKLİLİĞİ 14


 


SANIK DOKTOR’UN MUAYENE YAPIP TETKİKLER İSTEMEDEN SADECE YAPILAN TETKİKLERE BAKARAK SEDASYONA KARAR VERMESİ, İŞLEMİN ANESTEZİ TEKNİSYENİ TARAFINDAN YAPILMASINA KARAR VERMESİ, DİĞER SANIK’IN İSE AMELİYATHANE DIŞI GİRİŞİMLERDE ASESYON/ANESTEZİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI SAĞLAMADAN ENDOSKOPİ ODASINDA ÖZEFAGUSTDUODENOSKOPİ İŞLEMİ YAPMASININ EKSİKLİK OLDUĞU VE SANIKLARIN EYLEMLERİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNDUĞUNUN KABULÜNDE ZORUNLULUK OLDUĞU, ÖZEFAGUSTDUODENOSKOPİ İŞLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDAKİ SÜREDE İLLİYET BAĞINI KESEN HERHANGİ BİR NEDEN SAPTANMADIĞINDAN SANIKLARIN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU OLDUKLARI HK. 


* GENEL CERRAHİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * ÖZOFAGUSTDUODENEOSKOPİ KOMPLİKASYONLARI * SEDASYON ANESTEZİSİ ÖNCESİNDE AYRINTILI FİZİKİ MUAYENENİN ÖNEMİ * HASTAYI MONİTORİZE ETMEDEN ANESTEZİ UYGULANMAMASI GEREKLİLİĞİ 16


 


İLLİYET BAĞINA İLİŞKİN RAPORLARI DÜZENLEYEN HEYETLER ARASINDA ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI İLE KALP DAMAR CERRAHİSİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARINA YER VERİLMEMESİ VE BİLİMSEL MÜTALAALARDA İLERİ SÜRÜLEN HUSUSLARLA BU RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİLERİN GİDERİLİP, OLAY İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI VE ÖLÜM NEDENİNİN DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE TESPİTİ BAKIMINDAN; BİR DE ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * FİBULA TİBİA KEMİK KIRIĞI KOMPLİKASYONU OLARAK PULMONER EMBOLİ  * KONJENİTAL KİFOZ CERRAHİSİ KOMPLİKASYONLARI 21


 


KUSUR YÖNÜNDEN İKİ RAPOR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GÖRÜLMESİ KARŞISINDA, BU ÇELİŞKİNİN ADLİ TIP GENEL KURULU’NDAN RAPOR ALINARAK GİDERİLMESİ İÇİN, SANIK DOKTOR’UN RUTİN TETKİKLERİ İSTEMEYEREK, TEŞHİS VE TEDAVİDE GECİKMEYE YOL AÇIP AÇMADIĞI, MENENJİTE BAĞLI ÖLÜM OLAYINDA İLLİYET BAĞI VE KUSURU BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * TANI İÇİN GEREKLİ TETKİKLERİ İSTEM ZORUNLULUĞU * SİNÜZİT / MENENJİT AYIRICI TANISI * TEDAVİDE GECİKME İDDİASININ PROGNOZA ETKİSİ 26


 


HASTAYI KAPALI AMELİYATA ALAN SANIK DOKTOR’UN AMELİYAT SIRASINDA ÜRETERDE DARLIK OLDUĞUNU TESPİT ETMESİYLE, DARLIĞA YÖNELİK İLERİ BİR TETKİK YAPMADAN, HEMEN AÇIK CERRAHİYE DEVAM ETMESİNİN, DOĞRU BİR TIBBİ YAKLAŞIM OLUP OLMADIĞI VE BÖBREKTE MEYDANA GELEN FONKSİYON KAYBININ, SANIK DOKTOR’UN AMELİYAT SIRASINDAKİ EKSİK VEYA HATALI MÜDAHALESİNDEN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞI HUSUSUNDA ADLİ TIP KURUMU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 


* ÜROLOJİ UZMANI * ÜRETER TAŞI AMELİYATINDA ONAM ALINMADAN AÇIK CERRAHİYE GEÇİLMESİ * AÇIK CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI * HASTA ONAMININ ÖNEMİ 29


 


ÖLÜMÜN TAKİP VE TEDAVİ EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANDIĞININ KESİN OLARAK SAPTANAMAMASI KARŞISINDA ÖLÜM İLE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞI BULUNMADIĞI ANLAŞILMAKLA, SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TCK’NIN 257/2. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * BULANTI, KUSMA, İSHAL ŞİKÂYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * DİYABETİK HASTADA KAN ŞEKERİ TAKİBİNİN ÖNEMİ * DAHİLİYE UZMANINDAN KONSULTASYON İSTENİLMEMESİ * DİYABETİK KETOASİDOZ KOMPLİKASYONU OLARAK AKCİĞER ÖDEMİ 30


 


BAĞIRSAK PERFORASYONU VE GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYINDA HASTAYA YAPILAN TETKİKLERİN HASTALIĞIN TESPİTİ AÇISINDAN YETERLİ OLUP OLMADIĞI, SANIK DOKTORLAR’IN HASTALIĞIN TESPİTİ İÇİN YAPMIŞ OLDUKLARI TETKİKLERİN SONUÇLARINI DOĞRU DEĞERLENDİRİP DEĞERLENDİRMEDİKLERİ, HASTALIĞIN SEYRİ İLE OTOPSİDE TESPİT EDİLEN BULGULARIN TAHLİL SONUÇLARINDAN SONRA DA GERÇEKLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ, SAVUNMALAR DA DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ VE NE KADAR SÜREDE ÖNLEM ALINMAZSA ÖLÜMLE SONUÇLANACAĞI GİBİ HUSUSLARIN SORULARAK, SANIK DOKTORLAR’IN KUSURLARI BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNDA RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * GENEL CERRAHİ UZMANI * ACİL TIP UZMANI * KARIN AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM * KONSULTASYON GEREKLİLİĞİNİN ÖNEMİ * İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE BAĞIRSAK PERFORASYONU AYIRICI TANISI 33


 


ŞÜPHELİ DOKTOR’UN BAHSE KONU AMELİYATI BİZZAT YAPTIĞI, AMELİYAT SONRASINDA MÜŞTEKİNİN RAHİM KISMINDA SPANÇIN UNUTULDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI, SPANÇIN VAJİNAL YOLLA SERVİKSTEN ÇIKARILMAYA ÇALIŞILDIĞI, ANCAK BU ŞEKİLDE ÇIKARILAMAYINCA MÜŞTEKİNİN YENİDEN BATIN KISMININ AÇILARAK SPANÇIN ÇIKARILDIĞI OLAYDA, KUSUR BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZERYAN İLE DOĞUMDA UNUTULAN AMELİYAT MALZEMESİ * MALZEME SAYIMININ EKSİKSİZ YAPILMASI GEREKLİLİĞİ 37


 


ACİL HASTANIN SEVK EDİLECEĞİ SAĞLIK KURULUŞUNUN BELİRLENMESİ VE NAKİL İŞLEMLERİNİN 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ’NİN YÖNETİMİNDE VE KOORDİNASYONUNDA YAPILACAĞI, KOMUTA KONTROL MERKEZİ’NİN, HASTAYA AİT BİLGİLERİ ALIP, BU BİLGİLER IŞIĞINDA HASTANIN HANGİ SAĞLIK KURULUŞUNA SEVK EDİLECEĞİNE KARAR VERECEĞI, İLGİLİ KURULUŞUN YETKİLİLERİYLE İRTİBATA GEÇEREK GEREKLİ GÖRÜŞMELERİ YAPTIKTAN SONRA HASTANIN NAKLİNE ENGEL BİR DURUM YOKSA, SEVK İÇİN AMBULANSA ÇIKIŞ EMRİ VEREREK NAKLİN GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAYACAĞI, GEREKTİĞİNDE İNTİKAL SÜRESİNİ KISALTMAK AMACIYLA YUKARIDAKİ İŞLEMLERİN BİR KISMININ HASTA YOLA ÇIKARILDIKTAN SONRA YAPILABİLECEĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SIRT AĞRISI VE SOLUNUM SIKINTISI OLAN 32 HAFTALIK GEBEYE YAKLAŞIM * GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSULTASYONUNUN ÖNEMİ * AORT DİSEKSİYONU * AMBULANS İLE ACİL SEVK PROSEDÜRÜ 40


 


ÖLENİN TEDAVİSİNDE TIBBİ HATA EMARELERİ TESPİT EDİLEN DAVA DIŞI DOKTORLAR HAKKINDA AÇILMIŞ BİR DAVANIN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI, AÇILMIŞ BİR DAVANIN OLMASI HALİNDE BU DAVA DOSYASI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ, AÇILMIŞ BİR DAVANIN BULUNMADIĞININ ANLAŞILMASI HALİNDE İSE, DAVA AÇILMASI SAĞLANDIKTAN SONRA BU DOSYA İLE BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * NÖROLOJİ / ORTOPEDİ / BEYİN CERRAHİsi KONSULTASYONLARININ ÖNEMİ * KAFA KAİDESİ KIRIKLARINDAN SONRA GELİŞEN POSTTRAVMATİK MENENJİT  * BBT GÖRÜNTÜLERİNİN RADYOLOJİ UZMANINCA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREĞİ 43


 


ÖLENİN; FAZ 3, RANDOMİZE, ÇOK MERKEZLİ, ÇİFT, KÖR, PARALEL GRUP, AKTİF KONTROLLÜ ÖZEL İLAÇ FİRMASI TARAFINDAN DESTEKLİ GİZLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN “REMEDY” ADLI ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINDIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA, DERİN VEN TROMBOZU TEŞHİSİ KONULAN ÖLENE, SANIK DOKTORLAR TARAFINDAN “REMEDY” ÇALIŞMASINA BAŞLAMADAN ÖNCE BİLENEN TIBBİ MÜDAHALE YÖNTEMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMADIĞI, UYGULANMASI HALİNDE İSE SONUÇ VERİP VERMEDİĞİ ARAŞTIRILARAK, SONUCA GÖRE SANIK DOKTORLAR HAKKINDA TCK’NIN 90/4. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 


* GENEL CERRAHİ UZMANI * SOL BACAKTA AĞRI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * NÖROLOJİ KONSULTASYONUN ÖNEMİ * DERİN VEN TROMBOZU * BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU * KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI UYGULAMALARI 46


 


BİLİRKİŞİ RAPORU’NA GÖRE DE SANIK DOKTOR’UN KUSURLU OLDUĞU ANCAK, SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ BULUNMADIĞININ BİLDİRİLMESİ KARŞISINDA, SANIĞIN EYLEMİNİN BİR BÜTÜN HALİNDE TCK’NIN 257/2. MADDESİ KAPSAMINDA KALDIĞININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * MULTİPL TRAVMALARDA GENEL CERRAHİ VE ORTOPEDİ KONSULTASYONLARININ ÖNEMİ * ACİL SERVİSTE VİTAL BULGU TAKİBİNİN GEREKLİLİĞİ 48


 


ŞİKAYETE YÖNELİK MUAYENENİN YAPILDIĞI, İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA YÖNELİK SEMPTOMATİK TEDAVİ BAŞLATILARAK HASTANIN MÜŞAHADE ALTINA ALINDIĞI, İLAÇLARLA GENEL DURUMU DÜZELEN HASTANIN KONTROL ÖNERİSİ İLE REÇETESİ DÜZENLENEREK TABURCU EDİLDİĞİ, ÖLENİN EŞİNİN İFADESİNDE DE EVE TABURCU OLDUKTAN SONRA O GECE ANTİBİYOTİĞİNİN DE İÇİRİLDİĞİ BEYANI DA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE; SANIK DOKTOR’A ATFI KABİL KUSUR BULUNMADIĞI HK. 


* ACİL TIP UZMANI * İDRAR YOLU ENFEKSİYONU OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * ERTESİ GÜN GELİŞEN KARDİAK ARRESTİN DEĞERLENDİRİLMESİ * UYGUN TETKİK İSTEMENİN, YETERLİ SÜRE MÜŞAHADE ALTINDA TUTMA GEREKLİLİĞİ * GEREKLİ TEDAVİYE ZAMANINDA BAŞLANILMASININ ÖNEMİ 50


 


KİŞİNİN MUAYENESİNİN, GEREKLİ TETKİKLERİNİN VE KONSÜLTASYONLARININ YAPILDIĞI, İLERİ TETKİK VE TEDAVİSİ AMACIYLA SEVK KARARININ UYGUN OLDUĞU VE SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE MUAYENİN YAPILMIŞ OLDUĞU, TANIYA UYGUN TEDAVİSİNİN YAPILDIĞI CİHETLE KİŞİNİN MUAYENE, TAKİP VE TEDAVİSİNE KATILAN İLGİLİ DOKTORLARA VE SAĞLIK PERSONELİNE ATFI KABİL KUSUR BULUNMADIĞI HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * DAHİLİYE UZMANI * KARIN AĞRISI VE KUSMA ŞİKAYETİ OLAN KADIN HASTAYA YAKLAŞIM * HEMOGLOBİN TAKİBİNİN ÖNEMİ * İCAP NÖBET DEĞİŞİMİNDE ACİL SERVİS HEKİMİNİN BİLGİLENDİRİLMEMESİ  * TANIYA UYGUN TEDAVİNİN GEREKLİLİĞİ 53


 


ENJEKTE EDİLEN İLAÇLARIN DOKU İÇİ YAYILIMI İLE SİNİR HASARINA NEDEN OLABİLECEKLERİNİN TIBBEN BİLİNDİĞİ, BU DURUMUN ENJEKSİYONLARIN TEKNİĞİNE UYGUN YAPILMASI DURUMUNDA DA DAHA ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEMEYECEK VE ÖNLENEMEYECEK ARAZLARA SEBEP OLABİLDİĞİ, BU DURUMUN HER TÜRLÜ ÖZENE RAĞMEN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR KUSUR VE İHMALDEN KAYNAKLANMAYAN KOMPLİKASYON OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ, ENJEKSİYONUN YAPILIŞ TEKNİĞİ VE UYGULANAN BÖLGENİN UYUMSUZLUĞU YÖNÜNDEN TIBBİ BİR DELİL DE TANIMLANMADIĞINDAN, TÜM BULGULAR BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE, ENJEKSİYONU UYGULAYAN SAĞLIK PERSONELİNE VE ENJEKSİYON YAPILMA TALİMATI VEREN İLGİLİ DOKTOR’A HERHANGİ BİR KUSUR İZAFE EDİLEMEDİĞİ HK. 


* GENEL CERRAHİ UZMANI * İM ENJEKSİYON KOMPLİKASYONU * SİYATİK SİNİR HASARINA BAĞLI DÜŞÜK AYAK * ENJEKSİYONUN YAPILIŞ TEKNİĞİ VE UYGULANAN BÖLGENİN ÖNEMİ 56


 


BİLGİ İŞLEM’DE GÖREVLİ MEMURLAR TARAFINDAN İSİMLERİNİN BİLGİSAYARA KAYDEDİLMESİ DIŞINDA SANIK DOKTORLAR’IN ADI GEÇEN HASTAYA MÜDAHALE ETTİKLERİNE VE FİLMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE KATILDIKLARINA DAİR HASTA YAKINININ MAHKEME’DEKİ BEYANI DIŞINDA DELİL BULUNMADIĞINDAN, ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN ALINACAK RAPOR’UN OLAYIN AYDINLATILMASINA SAĞLAYACAĞI BİR KATKININ BULUNMAYACAĞI HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * ÇOKLU TRAVMALARDA SİSTEMİK MUAYENENİN ÖNEMİ * GÖĞÜS CERRAHİSİ KONSULTASYONUNUN GEREKLİLİĞİ * HEMOPİNÖTORAKS TANISININ KONULMASI 58


 


KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN REDDİ GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * NÖROLOJİ UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * GENEL CERRAHİ KONSULTASYONUNUN ÖNEMİ * GÖZLEM KAĞIDINA KONSULTASYON İSTEĞİNİN SONRADAN YAZILDIĞI İDDİASI 60


 


HASTAYA YAPILAN TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE AMELİYATLARIN TIBBEN UYGUN OLDUĞU, BUNLARIN DIŞINDA DAHA FARKLI TIBBİ VE TEKNİK BİR YÖNTEM VE TEDAVİ GEREKMEDİĞİ VE SANIK DOKTOR’A ATFEDİLEBİLECEK BİR KUSUR BULUNMADIĞI HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * GENEL CERRAHİ UZMANI * KARIN AĞRISI VE KUSMASI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM VE BRİD İLEUS * PEDİATRİK CERRAHİ KONSULTASYONUN GEREKLİLİĞİ * BRİDEKTOMİ AMELİYATI  KOMPLIKASYONLARI 63


 


HASTANIN MÜRACAATINDA GEREKLİ FİZİK MUAYENESİNİN UYGUN ŞEKİLDE YAPILMADIĞI, MANTAR ZEHİRLENMESİ BİLİNMESE DE LABORATUAR BULGULARI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YATIRILMASI GEREKTİĞİ, ANCAK BU DURUMLA ÖLÜMÜN ARASINDA İLLİYET BAĞININ KURULAMAYACAĞI, BU TÜR MANTAR ZEHİRLENMELERİNİN UYGUN TEDAVİYE RAĞMEN KURTULAMAYABİLECEĞİ, TEDAVİDE YER ALAN PLAZMAFEREZ VE PENİSİLİNİN TEDAVİYE EKLENEBİLECEĞİ ANCAK HASTALARIN BAŞVURULARININ ZAMANLAMASI VE TANININ GECİKMESİ SONUCU BU TEDAVİLERİN GEREKLİLİĞİNİN KALMADIĞI, SONUÇ OLARAK SANIK DOKTOR’UN YATIRARAK TAKİP ETMESİ GEREKEN HASTAYI TABURCU ETMESİNİN BİR KUSUR OLDUĞU HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * NÖROLOJİ UZMANI * ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI * DAHİLİYE KONSULTASYONUNUN GEREKLİLİĞİ * HASTANIN EKSİK ANAMNEZ VERMESİ * MANTAR ZEHİRLENMESİNDE İLK 48 SAATİN  ÖNEMİ 65


 


ÖLEN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEDAVİNİN TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, ÖLÜMÜN NEDEN KAYNAKLANDIĞI, ÖLÜM İLE SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ ARASINDA İLLİYET BAĞI KURULUP KURULAMAYAĞI VE MEVCUT EYLEM NEDENİYLE SANIK DOKTOR’A KUSUR İZAFE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ KONUSUNDA, 3. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * ÜROLOJİ UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * KARIN AĞRISI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM * GENEL CERRAHİ KONSULTASYONUNUN ÖNEMİ * RENAL KOLİK / AKUT KOLESİSTİT AYIRICI TANISI * AYNI / GEÇMEYEN ŞİKAYET İLE TEKRAR BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM 67


 


ÖLENE AİT AMELİYAT EVRAKLARI, TEDAVİ EVRAKLARI VE DOSYA, ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NA GÖNDERİLEREK, YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI İLE ADLİ TIP İHTİSAS KURULU’NCA DÜZENLENEN RAPORLAR YENİDEN VE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLEREK, SANIK DOKTORLAR’IN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ TEDAVİLERİNDE KUSURLU OLUP OLMADIKLARI, KUSURLU OLDUKLARININ TESPİTİ DURUMUNDA İSE, TEŞHİS VE TEDAVİDE KUSUR İLE ÖLÜM OLAYI ARASINDA İLLİYET BAĞININ KURULUP KURULAMAYACAĞININ TESPİTİ GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * GENEL CERRAHİ UZMANI * GASTROENTOLOJİ UZMANI *  ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * ORTOPEDİ KONSULTASYONUNUN GEREKLİLİĞİ 70


 


DUODENUM YARALANMASINA SEBEBİYET VEREN BALON PROTEZ UYGULAMASI SIRASINDA VE SONRASINDAKİ KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE TIP KURALLARINA AYKIRILIP OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA DOKTOR’UN, ATILI SUÇU GÖREVİNDEN DOLAYI İŞLEDİĞİNİN İDDİA EDİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA, 4483 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SORUŞTURMA İZNİ DE ALINDIKTAN SONRA ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU’NDAN KUSUR RAPORU’NUN ALINMASI SAĞLANMADAN, KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMEMESİ GEREKTİĞİ HK


* GENEL CERRAHİ UZMANI * SAFRA KESESİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * BALON PROTEK VE DUODENUM YARALANMASI * LİTERATÜRDE YER ALAN VE ALMAYAN KOMPLİKASYONLAR * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 73


 


ZAMANINDA HEMOTORAKS TANISI KONULARAK TIBBİ VE CERRAHİ TEDAVİSİNİN YAPILMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE SANIK DOKTOR’UN KUSURLU OLDUĞU, KUSURLU OLARAK ÖLENİN ARACINA ÇARPAN ŞOFÖR SANIK’IN EYLEMİNİN ÖLÜMÜ MEYDANA GETİRMEDİĞİ, BU NEDENLE ANCAK TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN SORUMLU TUTULABİLECEĞİ HK. 


* GÖĞÜS CERRAHİ UZMANI * GENEL CERRAHİ UZMANI * BEYİN SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * AKCİĞER GRAFİSİNİN DOĞRU DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ * HEMOTORAKS TANISININ ZAMANINDA KONULMASININ ÖNEMİ 76


 


KİŞİNİN KARIN AĞRISI, BULANTI, KUSMA ŞİKAYETİ İLE GELDİĞİ HASTANEDEKİ MUAYENESİNİN VE GEREKLİ TETKİKLERİN YAPILARAK KONULAN TANININ UYGUN OLDUĞU, AMELİYATTA OLUŞAN İNCE BARSAK YARALANMASININ; LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATLARINDA BEKLENEN KOMPLİKASYONLARDAN OLUP, ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİLDİĞİ, GEREKLİ CERRAHİ VE TIBBİ TEDAVİSİNİN YAPILDIĞI, TAKİPLERİNİN DÜZENLİ OLARAK YAPILMIŞ OLDUĞU, GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR NEDENİ İLERİ TETKİK VE TEDAVİSİ İÇİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İLE GÖRÜŞÜLEREK HASTANIN UYGUN BİR ŞEKİLDE SEVKİNİN YAPILDIĞI DA DİKKATE ALINDIĞINDA; KİŞİNİN MUAYENE, TETKİK VE TEDAVİSİNİ YAPAN SANIK DOKTOR’A ATF-I KABİL KUSUR BULUNMADIĞI HK. 


* GENEL CERRAHİ UZMANI * LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * HASTANIN UYGUN ŞEKİLDE SEVK EDİLMESİ GEREKTİĞİ 79


 


ÖLENE İLK MÜDAHALEYİ YAPAN SANIK DOKTOR İLE BU DAVANIN SANIKLARININ MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYINDAKİ KUSUR VE SORUMLULUKLARININ TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN; ÖNCELİKLE DAVA DOSYASININ, BAZI SANIKLAR HAKKINDAKİ DİĞER DAVA DOSYASI İLE BİRLEŞTİRMESİ, BİRLEŞTİRME MÜMKÜN OLMADIĞI TAKDİRDE DOSYANIN BU DOSYA İÇERİSİNE ALINMASI GEREKTİĞİ HK


* GENEL CERRAHİ UZMANI * KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATI SONRASI SAFRA YOLU YARALANMASI * KOMPLİKASYONUN ERKEN TESPİT EDİLMESİ * ERKEN DÖNEMDE AMELİYAT KARARI VERİLMESİNİN ÖNEMİ 81


 


KİŞİNİN KLİNİK BULGULARINA GÖRE KONULAN TANININ DOĞRU OLDUĞU, TANIYA UYGUN CERRAHİ YAPILDIĞI, AMELİYATTA AKUT KANAMA ODAĞI OLMADIĞI, BU TÜR AMELİYATLARDA YAKIN DAMAR KOMŞULUKLAR NEDENİYLE KANAMA OLABİLECEĞİ, BUNUN BİR KOMPLİKASYON OLDUĞU, KOMPLİKASYONA YÖNELİK ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILDIĞI DİKKATE ALINDIĞINDA KİŞİNİN TEDAVİSİNE KATILAN ŞÜPHELİ DOKTOR’A ATFI KABİL KUSUR BULUNMADIĞI HK. 


* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * SERVİKAL DİSK HERNİSİ AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK KANAMA  * AMELİYAT SONRASI TAKİBİN GEREKLİLİĞİ * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 84


 


KENDİSİNE MÜRACAAT EDEN HASTANIN GÖZ DURUMUNUN KOMPLİKE BİR VAKA OLDUĞUNU, ÇALIŞTIĞI HASTANEDE ARKA GÖZ SEGMENTE YÖNELİK MÜDAHALEDE BULUNABİLECEK TEKNOLOJİK İMKÂNIN OLMADIĞINI BEYAN EDEN VE BUNA RAĞMEN GÖZ İÇİ LENSİ KONULAMAYARAK GİRİŞTİĞİ KATARAKT CERRAHİSİ SIRASINDA KAPSÜL YIRTILMASINA SEBEBİYET VEREN SANIK DOKTOR’UN SAVUNMASI DA GÖZETİLEREK EYLEMİNİN TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, SANIK DOKTOR’A ATFEDİLECEK KUSURUN TARTIŞMAYI GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE KESİN BİR BİÇİMDE SAPTANMASI YÖNÜNDEN HASTANE TEDAVİ EVRAKLARI DA İRDELENEREK YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 


* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * ARKA KORTİKAL KATARAKT AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI  * KOMPLİKASYONUN ERKEN TESPİT EDİLMESİNİN ÖNEMİ * YETERSİZ ŞARTLARDA RİSKLİ AMELİYAT YAPILMASI 86


 


TANIK OLARAK BEYANLARI ALINAN HEMŞİRE VE SEKRETER DE İFADELERİNDE HASTA’NIN AMELİYAT HAKKINDA AYRINTILI OLARAK ÇİZİM YAPILMAK SURETİYLE BİLGİLENDİRİLDİĞİ VE ONAM ALINDIĞINI SÖYLEDİKLERİ, AYRICA DOSYA İÇERİSİNDEKİ HASTA DOSYASI İNCELENDİĞİNDE HASTA’NIN İMZASI BULUNAN BİR ONAM BELGESİ ALINDIĞININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 


* PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI * MEME PROTEZİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KARIN BÖLGESİNDE LİPOSUCTİON İŞLEMİ * BİRDEN ÇOK ESTETİK AMELİYAT GEÇİREN VE AMELİYAT KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ HASTA * AYRINTILI ÇİZİM YAPILARAK HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ * YAZILI ONAM FORMUNUN ÖNEMİ 88


 


HASTANIN AMELİYAT ÖNCESİ HEMATOLOJİ DOKTORU’NA DANIŞILARAK LOKOSİT SEVİYELERİ BU OPERASYONA UYGUN HALE GELDİĞİNDE BY-PASS AMELİYATI YAPILDIĞI ANLAŞILDIĞI, AMELİYAT SONRASINDA EJEKSİYON FRAKSİYONUN OLUMSUZ ETKİSİ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEREK, ATRİAL FİBRİLASYONU DÜZELTME AMACIYLA BY-PASS OPERASYONU SIRASINDA RF-ABLASYON YAPILDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN CİHETLE SANIK DOKTOR’A KUSUR ATFEDİLEMEYECEĞİ HK. 


* KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI * HEMATOLOJİ UZMANI  * MEDİKAL TAKİP YERİNE CERRAHİ MÜDAHALE KARARI ALINMASI * KORONER ARTER HASTALIĞI VE BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR 90


 


SANIK DOKTOR’UN EYLEMİ İLE ÖLÜM ARASINDA İLLİYET BAĞININ BULUNMADIĞININ TESPİT EDİLDİĞİ, BU NEDENLE SANIK DOKTOR’UN TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI, ANCAK TÜM DOSYA KAPSAMINDAN KOT KIRIKLARI TESPİT EDİLEN HASTANIN YATIRILARAK TAKİBİ YAPILMASI GEREKİRKEN EVE GÖNDERİLMESİ ŞEKLİNDEKİ EYLEMİNİN TCK’NIN 257/2. MADDESİNDEKİ GÖREVİ İHMAL SUÇUNU OLUŞTURDUĞU HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * ACİL TIP UZMANI  * YÜKSEKTEN DÜŞME ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * BEYİN CERRAHİSİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE ORTOPEDİ KONSULTASYONLARININ GEREKLİLİĞİ * MEDİKAL TAKİP YERİNE CERRAHİ MÜDAHALE KARARI ALINMASI * İKİ TARAFLI KOT KIRIKLARI OLAN HASTANIN TABURCU EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ 95


 


MAHKEME’CE, SANIKLARIN MAHKÛMİYETLERİNE YETER, HER TÜRLÜ DERECEDE ŞÜPHEDEN UZAK, KESİN VE İNANDIRICI DELİL BULUNMAMASINDAN DOLAYI SANIK DOKTORLAR HAKKINDA CMK’NIN 223/2-E MADDESİ GEREĞİNCE BERAAT KARARI VERİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI  * HİSTEKTOMİ VE SAĞ OVERİN ALINMASI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * TESPİT EDİLEN YABANCI CİSMİN YAPILAN AMELİYAT İLE İLGİSİNİN BULUNMAMASI * HASTADA UYGULANAN OPERASYONLAR İLE HASTADA SAPTANAN KIRIK ENJEKTÖR İĞNELERİNİN TIBBİ AÇIDAN İLİŞKİSİNİN BULUNMADIĞI 98


 


HİÇ BİR TIBBİ MÜDAHALENİN TEDAVİSİNİN KESİN OLMADIĞI DA DİKKATE ALINDIĞINDA; MANTAR İNTOKSİKASYONU ÖN TANISI İLE HASTANENİN ACİL SERVİSİ’NE GİRİŞİ YAPILAN HASTANIN KARACİĞER ENZİMLERİNİN YÜKSEK OLUŞU DA DİKKATE ALINIP MÜŞAHEDE ALTINA ALINARAK TAKİBİNİN YAPILMASI GEREKLİ OLDUĞU HALDE REFLÜ TANISI VE REFLÜYE YÖNELİK İLAÇLARLA TEDAVİ EDİLEREK TABURCU EDİLMESİ NEDENLERİ İLE SANIK DOKTOR’UN HASTANIN ÖLÜMÜNDE KUSURLU OLDUĞU GÖZETİLİP, SANIK DOKTOR’UN MAHKUMİYETİNİN GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * MANTAR YEME ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * KARACİĞER ENZİMLERİNİN YÜKSEK OLMASININ ÖNEMİ * REFLÜ TANISI VE İLAÇLARI İLE TABURCULUK * HASTANIN MÜŞAHADE ALTINA ALINMASI GEREKLİLİĞİ 101


 


YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ GEREKEN HASTANIN SEVK EDİLDİĞİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE YER OLMAMASI NEDENİYLE KABUL EDİLEMEDİĞİ, BU NEDENLE YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI’NDAKİ TESPİTLER İDARENİN HİZMET KUSURU KAPSAMINDA HUKUKİ SORUMLULUĞUNU GEREKTİREBİLECEK İSE DE, OLAY TARİHİNDE HASTANEDE GÖREVLİ BULUNAN SANIK DOKTORLAR’IN CEZAİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEMEYECEĞİ HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * GENEL CERRAHİ UZMANI * SEVK KARARI * AMBULANS İLE SEVK EDİLEN HASTANIN YER OLMADIĞI GEREKÇESİ İLE KABUL EDİLMEMESİ * HASTAYI KABUL ETMEYEN HEKİMLERİN İSMEN TESPİT EDİLEMEMESİ * İDARENİN HİZMET KUSURU 103


 


HASTADA KÜRTAJ SONRASI KANAMANIN MEYDANA GELMESİ VE SEYRİNDE, SANIK DOKTOR’UN KUSURLU EYLEMİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI, KÜRTAJ SONRASI GEREKLİ TAKİP VE KANAMA KONTROLLERİNİN YETERİNCE YAPILIP YAPILMADIĞI HUSUSLARININ TESPİTİ İÇİN, EK RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * AĞRI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN GEBEYE YAKLAŞIM * KÜRTAJ SONRASI AĞRI TAKİBİNİN ÖNEMİ * KÜRTAJ SONRASI KANAMA KONTROLÜNÜN GEREKLİLİĞİ 105


 


RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNDUĞU ANLAŞILMAKTA İSE DE, MAKTULE UYGULADIĞI TEDAVİ YÖNTEMİNİN HATALI OLDUĞU BELİRTİLEN ÜROLOJİ DOKTORU SANIK’IN VEFAT ETTİĞİ, PRATİSYEN HEKİM OLAN SANIK İLE ANESTEZİ UZMANI DOKTOR’UN TEDAVİYE YÖNELİK KUSURLU EYLEMLERİNİN BULUNMADIĞI, DOLAYISIYLA ÜROLOJİ DOKTORU DIŞINDAKİ SANIKLARA KUSUR ATFEDİLEMEYECEĞİ, DOLAYISIYLA RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ YÖNÜNDEKİ BİR İNCELEMENİN ÜROLOJİ DOKTORU DIŞINDAKİ SANIKLARIN HUKUKİ DURUMUNU ETKİLEMEYECEĞİ, BU SANIK DOKTOR’UN DA ÖLMESİ NEDENİYLE HAKKINDA YARGILAMA YAPILAMAYACAĞI HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * ANESTEZİ UZMANI * ÜROLOJİ UZMANI * BEYİN CERRAHİ, GÖĞÜS CERRAHİ VE ORTOPEDİ KONSULTASYONLARININ ÖNEMİ * MEDİKAL TAKİP YERİNE CERRAHİ MÜDAHALE KARARI ALINMASI GEREKLİLİĞİ * İKİ TARAFLI KOT KIRIKLARI OLAN HASTANIN TABURCU EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ 106


 


HASTAYA AMELİYAT ÖNCESİ YAPILAN TETKİK VE HAZIRLIKLARIN, AMELİYAT YAPILMASI KARARININ YERİNDE OLDUĞU, AMELİYAT SONRASI MEYDANA GELEN DURUMUN KOMPLİKASYON OLDUĞU, SANIK DOKTOR’UN UYGULAMALARININ TIP KURALLARINA UYGUN OLDUĞU, SANIK DOKTOR’UN TAKSİRİNİN BULUNMADIĞI HK. 


* GENEL CERRAHİ UZMANI * TRİOİDEKTOMİ AMELİYATI VE KOMPLİKASYONLARI * CERRAHİ TEDAVİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR BELGESİ * ONAM FORMUNUN ÖNEMİ 109