Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası

Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat DavasıSayfa Sayısı
:  
368
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257953108

114,00 TL

  Özel hukuk yargılamasında en çok başvurulan geçici hukuki korumalar ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizdir. Uzun süren yargılamalarda talep sonucunu garanti altına almak için başvurulan söz konusu geçici hukuki korumalarda, başlangıçta talepte bulunan tarafın haklarını korumak amaçlanmaktadır. Ne var ki verilen ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararları, talepte bulunanı korumak bakımından her zaman "haklı" olmayabilirler. Haksızlık, geçici hukuki korumanın en başından itibaren var olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Aleyhine geçici hukuki koruma kararı verilen tarafın da haklarını korumak amacıyla haksız ihtiyati tedbirden (HMK m. 399) ve haksız ihtiyati hacizden (İİK m. 259/4) kaynaklanan tazminat davası öngörülmüştür. Bu çalışmada her iki tazminat davasının da hukuki niteliği, şartları, ispatı ve sonuçları Alman ve İsviçre hukuku ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İHTİYATİ TEDBİR, İHTİYATİ HACİZ VE SORUMLULUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§ 1. Geçici Hukuki Koruma ve Menfaat Dengesi
§ 2. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haczin Genel Özellikleri
§ 3. Borçlar Hukuku Bakımından Sorumluluk ve Türleri
§ 4. Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davasının Uygulaması, Hukuki Niteliği ve Benzer Müesseseler ile Karşılaştırılması


İKİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASININ ŞARTLARI
§ 5. Tazminat için Geçici Hukuki Koruma Kararının Uygulanmış Olmasının Gerekip Gerekmediği Sorunu
§ 6. Geçici Hukuki Korumanın "Haksız" Olması
§ 7. Zarar ve Zararın Kapsamı
§ 8. İlliyet Bağı
§ 9. Zamanaşımı


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAZMİNAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ, HÜKÜM VE HÜKMÜN İCRASI
§ 10. Görevli ve Yetkili Mahkeme
§ 11. Tazminat Davasının Tarafları
§ 12. Dava Açılması ve Yargılamanın Gösterdiği Özellikler
§ 13. İspat ve Deliller
§ 14. Hüküm ve Kanun Yolları
§ 15. Hükmün İcrası
SONUÇ


KAYNAKÇA