Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Güncel Mevzuata Göre Soru ve Cevaplarla Yapım İşlerinde Sözleşmenin Feshi Tanım – Yargı Kararları – Örnek Vaka Analizleri

Güncel Mevzuata Göre Soru ve Cevaplarla Yapım İşlerinde Sözleşmenin Feshi Tanım – Yargı Kararları – Örnek Vaka AnalizleriSayfa Sayısı
:  
472
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750262142

209,00 TL


Uzun yıllar, ihaleler konusunda görev yapan yazarlar tarafından hazırlanan kitap; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi sonuçlandırılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmesi imzalanan yapım sözleşmelerinin feshedilmesini detaylı şekilde irdeleyerek konu ile ilgilenenlere ileri seviyede bilgi vermektedir.


 


Sözleşmenin feshedilmesi, idareler açısından yapılan hatalı hesaplama ile uygulamalardan dolayı kamu zararına sebebiyet verme ve bunun sonucunda da Sayıştay tarafından yapılan denetlemelerde zimmet olarak karşımıza çıkarken, yükleniciler açısından ise tam bir yıkım olmaktadır. Bu sebeple kitap sözleşmenin feshedilmesinde karşılaşılan sorunları incelemek, bu sorunlara mevzuat ve yargı kararları ışığında çözüm bulmak, idare personeli ve yüklenicilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.


 


Kitabımızda sözleşmenin hangi durumlarda feshedileceği, idare ve yüklenicilerin kanuni haklarının neler olduğu, anlaşmazlık durumunda hangi yolların tercih edilmesi gerektiği detaylı olarak incelenmiştir. Konular güncel yargı kararlarıyla desteklenmiş, idarelerin sıklıkla karşılaşabileceği vakalar, sayısal örneklerle analiz edilerek hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.


 


İşlenen konular, cevapları verilmiş 374 Soru ve 4 Vaka Analizi ile işlenmiştir.


 


Konu Başlıkları


Sözleşmenin Devri, İzinsiz Devir Durumunda Fesih


Yüklenicinin İflası Durumunda Fesih


Yüklenicinin Ölümü Durumunda Fesih


Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk Veya Özgürlüğü Kısıtlayıcı Cezaya Mahkûm Olması Durumunda Fesih


Yüklenicinin Mali Acze Düşmesi Durumunda Fesih


Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Davranışları Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesi


Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışları Nedeniyle Sözleşmenin Feshedilmesi


Mücbir Sebepler (COVID–19) Nedeniyle Fesih


İş Artışı ve İş Eksilişi Durumunda Fesih


İdarenin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshedilmesi


İhalenin Yargı Kararıyla İptali Durumunda Fesih


İdare ve Yüklenicinin Anlaşması Durumunda Fesih


Eserin Yok Olması ve İfanın Olanaksızlaşması Durumunda Fesih


Fesihte Yasaklama


Fesih Sebepleri


Fesihte Tebligat


Fesihte Teminatın Gelir Kaydedilmesi


Fesihte İdare Zararının Karşılanması


Fesih Süreci ve Sonuçları


 


Örnek Vaka Analizleri