Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm YollarıSayfa Sayısı
:  
334
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
9786055263072

45,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ- Gümrük Vergisi
- Gümrük İşlemleri
- Gümrük Rejimleri
- Gümrük Uyuşmazlıkları
- Gümrük Kabahatleri ve Cezaları
- Kanun Yolları
- Yargı Kararları


Bir tür dış ticaret vergisi olan gümrük vergisi tarihte bilinen en eski vergilerdendir. Dünyada dış ticaretin serbestleştirilmesi eğilimleri gümrük vergilerinin ve gümrük konusunun önemini azaltmamıştır. Dış ticarette serbestleşme yönündeki gelişmeler dış ticaret önlemleri ve gümrük konusunu gittikçe karmaşıklaştırmıştır. Türkiye 1996 yılında AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nı imzalamış ve tam üyelik için 1999 yılından beri süregelen ve devam eden süreç başlamıştır. Bu nedenle de, AB normları ve Dünya Gümrük Örgütü çalışmaları ile paralel düzenlemeler yapılmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile ilgili olarak ise yapılan değişikliklerle AB mevzuatına uyum sağlanmaya çalışılmıştır.


Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte gümrük vergisine ilişkin idari para cezalarının kimlere ve ne şekilde uygulanacağı, zamanaşımı ve cezada indirim oranının nasıl belirleneceği, cezada indirimden yararlanılması durumunda itiraz yoluna başvurulup başvurulmayacağı, cezalar bakımından kasıt unsurunun aranıp aranmayacağı, iştirak ve teşebbüs hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı gibi konularda tartışmalar ortaya çıkmıştır.


Kitabımızın konusunu gümrük uyuşmazlıkları, gümrük kabahatleri ve cezaları ile çözüm yolları bu kapsamda kanunların mukayesesi, uygulama, içtihatlar, doktrin görüşleri ve tenkitlerimiz oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın amacı gümrük uyuşmazlıklarına sebebiyet veren durumların ve gümrük mevzuatının ihlali halinde öngörülen idari para cezalarının açıklanması ve gümrük idaresinin yaklaşımının ne olması gerektiği konusunda bir değerlendirme yapılmasıdır. Bu doğrultuda genel olarak konuya hakim olabilmek adına gümrük ve gümrük vergisi ile ilgili temel kavramlar açıklanmıştır. Önemli bir devlet geliri olan gümrük vergileri gümrüğün temel bir kavramı olmasına rağmen ayrıntılı bir konu olduğundan unsurları ve usul kuralları temel hatlarıyla açıklanmıştır. Gümrük işlemleri, gümrük rejimleri, gümrük uyuşmazlıkları, gümrük kabahatleri ve çözüm yolları ele alınarak mevzuat hükümleri, uygulama, içtihatlar, doktrin görüşleri çerçevesinde ve diğer boyutlarıyla değerlendirilmiştir.İÇİNDEKİLER :

BİRİNCİ BÖLÜM


GÜMRÜK VERGİSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI. -GÜMRÜK KANUNU’NUN KAPSAMI, ÖZELLİKLERİ VE TEMEL TANIMLAR-1
A. -GÜMRÜK KANUNU’NUN KAPSAMI-1
B. -GÜMRÜK KANUNU’NUN ÖZELLİKLERİ-3
1. -Gümrük Kanunu Avrupa Birliği’ne Uyum Çalışmaları Kapsamında Çıkan Bir Uyum Yasasıdır-3
2. -Gümrük Kanunu Bir Çerçeve Yasadır-4
3. -Gümrük Kanunu Esasen Vergi Kanunudur-4
C. -GÜMRÜK MEVZUATINDA GEÇEN BAZI TEMEL TANIMLAR-5
II. -GÜMRÜK VERGİSİNİN TANIMI, NİTELİKLERİ, GELİŞİM SÜRECİ VE EKONOMİK ETKİLERİ-10
A. -GÜMRÜK VERGİSİNİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE GELİŞİM SÜRECİ-10
1. -Gümrük Kavramı-10
2. -Gümrük Vergisinin Tanımı ve Özellikleri-10
3. -Gümrük Vergisinin Gelişim Süreci-12
a. -Gümrük Vergisinin Dünya Tarihindeki Gelişimi-12
b. -Gümrük Vergisinin Türkiye Tarihindeki Gelişim Süreci-13
ba. -İlk Türk Devletleri Dönemi-13
bb. -Osmanlı Devleti Dönemi-13
bc. - Cumhuriyet Dönemi-15
B. -GÜMRÜK VERGİSİNİN EKONOMİK ETKİLERİ-16
1. -Gümrük Vergisinin Fiyatları Değiştirme Etkisi-16
2. -Gümrük Vergisinin Ticaret Hadleri Üzerindeki Etkisi-16
3. -Gümrük Vergisinin Koruma (Üretim) Etkisi-16
III. -GÜMRÜK VERGİSİNİN SİSTEMATİK AÇIKLAMASI-17
A. -GÜMRÜK VERGİSİNİN UNSURLARI-17
1. -Gümrük Vergisinin Temel Unsurları-17
a. -Gümrük Vergisinin Konusu-17
b. -Gümrük Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay-18
c. -Gümrük Vergisinde Yükümlülük-18
d. -Gümrük Vergisinde Kıymet-19
e. -Gümrük Vergisinde İstisna ve Muafiyetler-27
2. -Gümrük Vergisinde Tarife ve Oran-33
3. -Türk Gümrük Tarifesinin Özellikleri-35
B. -GÜMRÜK VERGİSİNDE VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ-38
1. -Gümrük Vergisinin Tarhı-38
2. -Gümrük Vergisinin Tebliği-39
3. -Gümrük Vergisinin Tahakkuku-42
4. -Gümrük Vergisi Uygulamasında Teminat-43
5. -Gümrük Vergisi Uygulamasında İhtiyati Haciz-44
6. -Gümrük Vergisi Uygulamasında İhtiyati Tahakkuk-45
7. -Gümrük Vergisi Uygulamasında Gecikme Faizi-46
8. -Gümrük Vergisinin Ortadan Kalkması-46
a. -Gümrük Vergisinin Ödenmesi-47
b. - Gümrük Vergisine Konu Eşyanın Beyan Edilme Özelliğini Yitirmesi-47
c. -Gümrük Vergisinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması-47
d. - Gümrük Beyannamesinin İptali-49
e. -Gümrük Vergisinin Zamanaşımına Uğraması-49
f. -Gümrük Vergisi Affı-51
C. -Gümrük Vergisinde Süreler-51
IV. -KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA GÜMRÜK VERGİSİ-54
A. -AVRUPA BİRLİĞİ-54
1. -Genel Olarak-54
2. -Avrupa Birliği’nde Uygulanan Ortak Gümrük Tarifesinin Yapısı-54
3. -Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerdeki Farklı Dolaylı Vergi Uygulamalarının Gümrük Vergisine Yansıması-56
B. -Almanya-56
C. -Hollanda-57
D. -Fransa-58
E. -İspanya-58
F. -Amerika Birleşik Devletleri-58
G. -Belçika-59İKİNCİ BÖLÜM


GÜMRÜK İŞLEMLERİ


I. -DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-61
II. -GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VEYA KULLANIM-63
A. -GENEL OLARAK GÜMRÜK İŞLEMLERİ-63
B. -SUNUM VE ÖZET BEYAN İŞLEMLERİ-67
C. -GÜMRÜK BEYAN TÜRLERİ-71
1. -Yazılı Beyanlar-72
a. -Normal Usul-72
b. -Basitleştirilmiş Usul-75
2. -Diğer Beyanlar-75
a. -Sözlü Beyan-75
b. -Beyanın Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılması-76
c. -Serbest Dolaşıma Giren Eşya İçin Başka Bir Tasarruf Yoluyla Beyan-76


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


GÜMRÜK REJİMLERİ


I. -GÜMRÜK REJİMİ KAVRAMI-77
II. -GÜMRÜK REJİMİ TÜRLERİ-78
A. -EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ-78
1. -Gümrük Antrepo Rejimi-78
a. -Gümrük Antrepo Rejiminin Konusu ve Kapsamı-78
b. -Gümrük Antrepo Rejiminin İşleyişi-79
c. -Gümrük Antrepo Türleri-80
d. -Gümrük Antrepo Rejiminin İhlali ve Yaptırım-82
2. -Dahilde İşleme Rejimi-82
a. -Dahilde İşleme Rejiminin Konusu ve Kapsamı-82
b. -Dahilde İşleme Yöntemleri-83
ba. -Şartlı Muafiyet Sistemi-84
bb. -Geri Ödeme Sistemi-85
c. -Dahilde İşleme Rejiminde İzin, Süre, İşleyiş ve Kullanılan INF Belgeleri-86
d. -Dahilde İşleme Rejiminin İhlali ve Yaptırım-91
3. -Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi-92
a. -Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin Konusu ve Kapsamı-92
b. -Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminde İzin, Süre ve İşleyiş-92
c. -Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminin İhlali ve Yaptırım-94
4. -Geçici İthalat Rejimi-94
a. -Geçici İthalat Rejiminin Konusu ve Kapsamı-94
b. -Geçici İthalat Rejiminde İzin, Süre ve İşleyiş-95
c. -Geçici İthalat Rejiminin İhlali ve Yaptırım-96
5. -Hariçte İşleme Rejimi-97
a. -Hariçte İşleme Rejiminin Konusu ve Kapsamı-97
b. -Hariçte İşleme Rejiminde İzin, Süre ve İşleyiş-98
c. -Hariçte İşleme Rejiminin İhlali ve Yaptırım-99
B. -EKONOMİK ETKİLİ OLMAYAN GÜMRÜK REJİMLERİ-99
1. -Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi-99
a. -Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminin Konusu ve Kapsamı-99
b. -Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde İzin, Süre ve İşleyiş-101
c. -Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminin İhlali ve Yaptırım-102
2. -Transit Rejimi-102
a. -Transit Rejiminin Konusu ve Kapsamı-102
b. -Transit Rejiminde İzin, Süre ve İşleyiş-103
c. -Transit Rejiminin İhlali ve Yaptırım-104
3. -İhracat Rejimi-105
a. -İhracat Rejiminin Konusu ve Kapsamı-105
b. -İhracat Rejiminde İzin, Süre ve İşleyiş-105
c. -İhracat Rejiminin İhlali ve Yaptırım-106


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


GÜMRÜK VERGİSİ UYUŞMAZLIKLARI GÜMRÜK KABAHATLERİ VE CEZALARI VE ÇÖZÜM YOLLARII. -GÜMRÜK VERGİSİ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMININ TANIMI VE KAPSAMI-107
A. -GÜMRÜK VERGİSİ UYUŞMAZLIĞININ TANIMI-107
B. -GÜMRÜK VERGİSİ UYUŞMAZLIKLARININ KAPSAMI-108
II. -GÜMRÜK KABAHATLERİ VE CEZALARI (İDARİ GÜMRÜK SUÇLARI VE CEZALARI) İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR-109
A. -VERGİ CEZALARI-109
1. -Vergi Cezalarının Nitelikleri-110
2. -Vergi Cezalarının Türleri-111
a. -İdari Vergi Cezaları-111
b. -Adli Vergi Cezaları-111
3. -Ceza Ehliyeti-111
B. -KABAHAT KAVRAMI, UNSURLARI VE ÖZEL OLUŞUM BİÇİMLERİ-112
1. -Kabahat Kavramı-112
2. -Kabahatin İcrai ve İhmali Davranışla İşlenmesi-114
3. -Kabahatin Unsurları-115
a. -Kanuni Unsur-115
b. -Maddi Unsur-115
c. -Manevi Unsur-116
d. -Hukuka Aykırılık-117
4. -Kabahatler Kanunu’nun Gümrük Para Cezalarına Uygulanabilirliği-117
III. -GÜMRÜK KABAHATLERİ VE CEZALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖN KOŞULLARI-120
A. -GÜMRÜK KABAHATLERİ VE CEZALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ-120
B. -GÜMRÜK CEZALARININ KESİLMESİNİN ÖN KOŞULLARI-122
1. -Tahakkukun Kesinleşmesi-122
2. -Zamanaşımı-123
IV. -GÜMRÜK KANUNU’NDA DÜZENLENEN GÜMRÜK KABAHATLERİ VE CEZALARI-126
A. -Vergi Kaybına Neden Olan Gümrük Kabahatleri ve Cezaları-126
1. -Vergi Kaybı Kavramı-126
2. -Vergi Kaybına Neden Olan Gümrük Kabahatinin Kanuni Tanımı-127
3. -Korunan Hukuksal Değer-130
4. -Vergi Kaybına Neden Olan Gümrük Kabahatinin Unsurları-130
a. -Maddi Unsur-130
aa. -Fiil-131
ab. -Netice-139
ac. -Nedensellik Bağlantısı-140
ad. -Fail ve Mağdur-141
b. -Manevi Unsur-142
c. -Hukuka Aykırılık-144
5. -Kabahatin Özel Oluşum Biçimleri-145
a. -Kast ve Taksir-145
b. -Teşebbüs-148
c. -İştirak-150
d. -İçtima-151
6. -Kabahatin Yaptırımı-153
B. -USULSÜZLÜK GÜMRÜK KABAHATLERİ VE CEZALARI-158
1. -Usulsüzlük Kavramı ve Gümrük İncelemelerinde Sonradan Kontrol Yöntemi-158
a. -Usulsüzlük Kavramı-158
b. -Gümrük İncelemelerinde Sonradan Kontrol Yöntemi-159
2. -Usulsüzlük Gümrük Kabahatinin Kanuni Tanımı-161
3. -Korunan Hukuksal Değer-161
4. -Usulsüzlük Gümrük Kabahatinin Unsurları-162
a. -Maddi Unsur-162
aa. -Fiil-163
ab. -Netice-176
ac. -Nedensellik Bağlantısı-177
ad. -Fail ve Mağdur-177
b. -Manevi Unsur-178
c. -Hukuka Aykırılık-178
5. -Kabahatin Özel Oluşum Biçimleri-178
a. -Kast ve Taksir-178
b. -Teşebbüs-179
c. -İştirak-179
d. -İçtima-180
6. -Kabahatin Yaptırımı-182
C. -Gümrük Kanunu’nda Ayrı Ceza Tayin Edilmemiş Haller-183
V. -GÜMRÜK VERGİSİ UYUŞMAZLIKLARINDA VE GÜMRÜK KABAHATLERİNDE SORUMLULUK HALLERİ-184
A. -KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUK HALLERİ-184
1. -Genel Olarak-184
2. -Vergisel Sorumluluk Halleri-187
3. -Cezai Sorumluluk Halleri-189
B. -Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluk Halleri-190
1. -Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluk Halleri-190
2. -Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluk Halleri-191
VI. -GÜMRÜK PARA CEZALARINDA İNDİRİM-193
VII. -GÜMRÜK PARA CEZALARININ TAHSİLİ VE TAKSİTLENDİRİLMESİ-195
VIII. -GÜMRÜK VERGİSİ UYUŞMAZLIKLARININ VE GÜMRÜK KABAHATLERİNİN VE CEZALARININ ÇÖZÜM YOLLARI-197
A. -UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ SÜREÇTE ÇÖZÜMÜ-197
1. -İtiraz Yolu İle Uyuşmazlıkların Çözümü-199
2. -Tahlile İtiraz-İkinci Tahlil-201
3. -Uzlaşma İle Uyuşmazlıkların Çözümü-202
a. -Genel Kurallar-202
b. -Uzlaşmanın Kapsamı-204
c. -Uzlaşmaya Konu Olabilecek Alacaklar-204
d. -Uzlaşmaya Konu Olamayacak Alacaklar-205
e. -Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili, Sorumlulukları Ve Yetkisi-205
B. -UYUŞMAZLIKLARIN YARGI SÜRECİNDE ÇÖZÜMÜ-205
1. -Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Kişiler-205
2. -Yetkili Vergi Mahkemesi-206
3. -Dava Açma Süresi ve Sürelerin Hesaplanması-207
4. -Vergi Davasının Açılması-209
5. -Vergi Yargılamasında İspat-211
6. -Vergi Davasının Tahsilata Etkisi ve Yürütmenin Durdurulması-211
7. -Davanın Karara Bağlanması-213
8. -Kanun Yolları-214
a. -İtiraz ve Temyiz-214
b. -Yargılamanın Yenilenmesi-216
c. -Kanun Yararına Bozma-217
d. -Karar Düzeltme-218


SONUÇ-219

EMSAL YARGI KARARLARI-221

KAYNAKÇA-327