Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (148)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Gerçek Ve Tüzel Kişilerin AB Tasarruflarına Karşı Yargısal Korunması

Gerçek Ve Tüzel Kişilerin AB Tasarruflarına Karşı Yargısal KorunmasıSayfa Sayısı
:  
249
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-5633-39-4

25,38 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Kitabın birinci baskısı norm denetimi perspektifinden hazırlanmış ve başlığı, AB ve Topluluk tasarruflarının yargısal denetimine gerçek ve tüzel kişilerin gerek Topluluk yargı organlarına kendileri tarafından yapılan başvuruları itibariyle etken katılımını, gerekse taraf oldukları ulusal davalarda ulusal mahkemelerin Divan a önkarar usulü çerçevesinde geçerlilik denetimi başvurusu itibariyle edilgen katılımını kuşatabilmesi adına -Avrupa Birliği Normlarının Denetiminde Gerçek ve Tüzel Kişiler Faktörü- olarak belirlenmişti. Kitabın elinizdeki ikinci baskısı ise, söz konusu tasarruflara karşı gerçek ve tüzel kişilerin yargısal korunması perspektifinden hazırlanmış, içeriği genişletilerek başlığının bu eksende mevcut şekli itibariyle değiştirilme gereği duyulmuştur. Çalışmanın meslektaşlarımız ve AB hukukuna ilgi duyan öğrenciler adına yararlı olması dileklerimizle.   İÇİNDEKİLER :  
    BÖLÜM I
    GİRİŞ
    BÖLÜM II
    AVRUPA TOPLULUĞU TASARRUFLARINA KARŞI YARGISAL KORUNMA
    I. -TOPLULUK HUKUK DÜZENİNDE İÇ HUKUK YOLLARI
    A. -Dava Türleri
    1. -İptal Davası
    a--İptal Davasının Konusunu Teşkil Eden Tasarruflar
    b--Dava Açma Süresi
    c--Gerçek ve Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti -Locus Standi-
    aa--Doğrudan İlgi
    bb--Bireysel İlgi
    aaa--Tasarrufun Doğasını Tespite ve Bireysel İlgiye İlişkin Testler Arasındaki İlişki
    bbb--Rekabet, Antidamping ve Devlet Yardımları Hukuku Alanlarında Bireysel İlgi Şartına İlişkin Liberal Yaklaşım
    cc--Hukuki Menfaat
    d--İptal Nedenleri
    e--İptal Kararının Hukuki Sonuçları
    2. -İhmal Davası
    a--İhmal Davasının Konusu
    b--İdari Ön Başvuru ve Dava Açma Süresi
    c--Gerçek ve Tüzel Kişilerin Dava Ehliyeti
    d--Hukuka Aykırılık Nedenleri
    e--İhmal Kararının Hukuki Sonuçları
    3. -Tazminat Davası
    a--Tazminat Davasının Konusu
    b--Topluluk Yargısının Tam Yargı Yetkisi
    c--Dava Açma Süresi
    d--Gerçek ve Tüzel Kişilerin Davacı Olabilme Şartları ve Sözleşme Dışı Sorumluluk Sebepleri
    e--Kararın Hukuki Sonuçları
    4. -Tüzüklerdeki Cezai Hükümlerin Uygulanmasına Dair Davalar
    5. -Personel Davaları
    B. -Sui Generis Dolaylı Hukuk Yolları
    1. -Önkarar Usulü
    a--Önkarar Usulünün Konusunu Teşkil Eden Tasarruflar
    b--Başvuru Süresi ve Ulusal Mahkemenin Re sen Başvuru Yetkisi
    c--Geçerlilik Denetimi Başvuru Şartları
    d--Geçersizlik Nedenleri
    e--Önkararın Hukuki Sonuçları
    f--Vize, Sığınma, Göç ile Kişilerin Serbest Dolaşımına Dair Diğer Politikalar Çerçevesinde Önkarar Usulü
    2. -Hukuka Aykırılık Def i
    a--Hukuka Aykırılık Def inin Konusunu Teşkil Eden Tasarruflar
    b--Zamanaşımı Süresi ve Hukuka Aykırılık Def inin Öne Sürülebilme Şartları
    c--Hukuka Aykırılık Def i Sebepleri ve Kararın Hukuki Sonuçları
    C. -Kanun Yolları
    1. -Temyiz
    2. -Olağanüstü Kanun Yolları
    a--Yargılamanın Yenilenmesi -İade-i Muhakeme-
    b--Üçüncü Kişilerin İtirazı
    c--Kararların Yorumlanması
    D. -Diğer Başvuru Yolları
    1. -İhtiyati Tedbir İstemi
    a--Topluluk Yargı Organlarında İhtiyati Tedbirler
    b--Ulusal Mahkemelerde İhtiyati Tedbirler
    2. -İvedi Yargılama İstemi
    3. -Davaya Müdahil Olma İstemi
    4. -Adli Yardım İstemi
    II. -AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NE BAŞVURU
    BÖLÜM III
    Topluluk Antlaşması Kişilerin Etkili Yargısal Korunması Açısından Tam Bir Hukuk Yolları ve Usulleri Sistemi Kurmuş mudur?
    I. -YARGISAL KORUMANIN GEREKLİLİĞİ VE ETKİLİ YARGISAL KORUMA İLKESİ
    II. -ETKİLİ YARGISAL KORUMA İLKESİ AÇISINDAN BAŞLICA HUKUK YOLLARI
    A. -Etkili Yargısal Koruma İlkesi Açısından İhmal Davası
    B. -Etkili Yargısal Koruma İlkesi Açısından Önkarar Usulü
    C. -Etkili Yargısal Koruma İlkesi Açısından Hukuka Aykırılık Def i
    D. -Etkili Yargısal Koruma İlkesi Açısından Tazminat Davası
    E. -Etkili Yargısal Koruma İlkesi Açısından İptal Davası
    1. -Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yargısal Korunmasında Alternatif ve/veya Tamamlayıcı Hukuk Yollarının Etkili Olup Olmamalarının İptal Davası Ehliyet Şartlarına Etkisi
    2. -Mevcut Dava Ehliyeti Şartları Çerçevesinde İptal Davası
    III. -GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN YARGISAL KORUNMASINDA ÜYE DEVLETLERİN ROLÜ
    A. -Hukuki İşbirliği İlkesi
    B. -Ulusal Parlamentolar ve Ulusal Mahkemelerin Rolü
    C. -Kurucu Kuvvet Olarak Üye Devletlerin Rolü
    BÖLÜM IV
    Avrupa Birliği Tasarruflarına Karşı Yargısal Korunma
    I. -ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI
    A. -Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Çerçevesinde Yapılan AB Tasarruflarını Uygulayıcı Mahiyetteki Topluluk Tasarrufları Bağlamında Yargısal Korunma
    II. -CEZAİ KONULARDA POLİS VE ADLİ İŞBİRLİĞİ
    BÖLÜM V
    Lizbon Antlaşması
    BÖLÜM VI
    Genel Değerlendirme
    Bibliyografya
    Karar Dizini