Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

FORFAİTİNG ( Hukuksal Ve Finansal Açıdan )

FORFAİTİNG ( Hukuksal Ve Finansal Açıdan )Sayfa Sayısı
:  
191
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
9786055336103

81,32 TL

ÖNSÖZ

Forfaiting sistemi, dünyada ikinci dünya savaşından sonra uygulanmaya başlamış olan bir dış ticaret finansman tekniğidir. Ülkemizde ise 24 Ocak 1980 Ekonomi Kararlarından sonra uygulama alanı bulmuş olmasına rağmen, yeterince yaygınlaşamamıştır
Forfaiting tekniğini Türkçe′de tam olarak karşılayacak bir kelime bulunmamaktadır. Bunun nedeni Türk dış ticaret piyasalarının bu işlemle tanışmasının yeni olması, fazla yaygınlaşmamış ve incelenmemiş olmasıdır. Bu konuda Türkçe yazılmış literatürde -forfaiting- kavramının yerleştiği görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada da -forfaiting- kavramı kullanılmıştır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde forfaiting ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde forfaiting’in hukuksal ve vergisel boyutu incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise forfaiting işlemlerinin hem ihracatçı hem de bankalar açısından muhasebeleştirilmesi anlatılmıştır.


İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜMGENEL OLARAK FORFAITING
1. 1. FORFAITING’İN TANIMI-1
1. 2. FORFAITING’İN TARİHÇESİ-8
1. 3. FORFAITING SİSTEMİNDE TARAFLAR-12
1. 3. 1. Forfaitist (Alacak Hakkını Satan - İhracatçı)-12
1. 3. 2. Forfaiter (Alacak Hakkını Satınalan)-13
1. 3. 3. İthalatçı-13
1. 3. 4. Garantör-14
1. 4. FORFAITING SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ-14
1. 5. FORFAITING SİSTEMİNİN FONKSİYONLARI-18
1. 5. 1. Finansman (Kredi) Fonksiyonu-19
1. 5. 2. Hizmet (İş Görme) Fonksiyonu-19
1. 5. 3. Teminat Fonksiyonu-20
1. 6. FORFAITING SİSTEMİNDE KULLANILAN KIYMETLİEVRAKLAR-21
1. 6. 1. Poliçe-22
1. 6. 1. 1. Poliçenin Tanımı-23
1. 6. 1. 2. Poliçenin Tarafları-24
1. 6. 1. 2. 1. Keşideci-25
1. 6. 1. 2. 2. Muhatap-25
1. 6. 1. 2. 3. Lehtar-25
1. 6. 1. 2. 4. Ciranta-25
1. 6. 1. 2. 5. Hamil-25
1. 6. 1. 2. 5. Avalist-25
1. 6. 1. 3. Poliçenin Unsurları-26
1. 6. 1. 4. Açık Poliçe-27
1. 6. 1. 5. İkametgahlı ve Adresli Poliçeler-27
1. 6. 1. 6. Poliçede İmzaların Bağımsızlığı İlkesi-28
1. 6. 1. 7. Poliçede Kabul-28
1. 6. 1. 8. Poliçede Aval-30
1. 6. 1. 9. Poliçede Vade-31
1. 6. 1. 9. 1. Görüldüğünde Ödemeli Poliçeler-31
1. 6. 1. 9. 2. Görüldüğünden Belli Bir Süre Sonra Ödemeli Poliçeler-31
1. 6. 1. 9. 3. Keşide Tarihinden Belli Bir Süre Sonra Ödemeli Poliçeler-31
1. 6. 1. 9. 4. Belirli Bir Tarihte Ödemeli Poliçeler-32
1. 6. 1. 10. Poliçenin Devri-32
1. 6. 1. 11. Poliçede Ödeme-32
1. 6. 1. 12. Poliçede Araya Girme-33
1. 6. 2. Bono (Emre Yazılı Senet)-33
1. 6. 2. 1. Bononun Tanımı-34
1. 6. 2. 2. Bononun Unsurları-35
1. 6. 2. 3. Bonoyu Düzenleyenin Sorumluluğu-36
1. 6. 2. 4. Bonoda Hak Sahibi-36
1. 6. 2. 5. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri-37
1. 6. 3. Diğer Ödeme Araçları-37
1. 6. 3. 1. Teminat Mektubu-38
1. 6. 3. 1. 1. Teminat Mektubunun Tanımı-38
1. 6. 3. 1. 2. Teminat Mektubunun Tarafları-39
1. 6. 3. 1. 3. Teminat Mektubunun Çeşitleri-39
1. 6. 3. 1. 3. 1. Biçimine Göre Teminat Mektupları-39
1. 6. 3. 1. 3. 1. 1. Geçici Teminat Mektupları-39
1. 6. 3. 1. 3. 1. 2. Kesin Teminat Mektupları-40
1. 6. 3. 1. 3. 1. 3. Avans Teminat Mektupları-41
1. 6. 3. 1. 3. 1. 4. Serbest Konulu Teminat Mektupları-41
1. 6. 3. 1. 3. 2. Süresine Göre Teminat Mektupları-41
1. 6. 3. 1. 3. 2. 1. Süresiz Teminat Mektupları-41
1. 6. 3. 1. 3. 2. 2. Süreli Teminat Mektupları-42
1. 6. 3. 1. 3. 3. Dış Ticaretle İlgili Teminat Mektupları-42
1. 6. 3. 1. 3. 3. 1. İhracatla İlgili Olarak Yurt Dışına Verilen Teminat Mektupları-42
1. 6. 3. 1. 3. 3. 2. İthalatla İlgili Olan Teminat Mektupları-43
1. 6. 3. 1. 4. Teminat Mektubunun Özel Hukuktaki Yeri-44
1. 6. 3. 1. 5. Teminat Mektuplarının Tazmini-45
1. 6. 3. 2. Vadeli Akreditif-46
1. 6. 3. 2. 1. Akreditifin Tanımı-47
1. 6. 3. 2. 2. Akreditifte Taraflar-48
1. 6. 3. 2. 2. 1. Akreditif Amiri (Applicant, Principal)-48
1. 6. 3. 2. 2. 2. Akreditif Lehtarı -49
1. 6. 3. 2. 2. 3. Amir Banka -49
1. 6. 3. 2. 2. 4. Aracı Banka -50
1. 6. 3. 2. 3. Akreditifte Süreler-51
1. 6. 3. 2. 3. 1. Akreditif Vadesi -51
1. 6. 3. 2. 3. 2. Yükleme Vadesi -51
1. 6. 3. 2. 3. 3. İbraz Süresi -51
1. 6. 3. 2. 3. 4. Ödeme Vadesi -51
1. 6. 3. 2. 4. Akreditif Türleri-52
1. 6. 3. 2. 4. 1. Akreditiften Dönme Hakkına Göre-52
1. 6. 3. 2. 4. 1. 1. Dönülemez Akreditif -52
1. 6. 3. 2. 4. 1. 2. Dönülebilir Akreditif -52
1. 6. 3. 2. 4. 2. Teyit Durumuna Göre-53
1. 6. 3. 2. 4. 2. 1. Teyitli Akreditif -53
1. 6. 3. 2. 4. 2. 2. Teyitsiz Akreditif -54
1. 6. 3. 2. 4. 3. Ödeme Biçimine Göre-54
1. 6. 3. 2. 4. 3. 1. İbrazında Ödemeli Akreditif -54
1. 6. 3. 2. 4. 3. 2. Vadeli Akreditif -55
1. 6. 3. 2. 4. 3. 3. Kabul Kredili Akreditif -55
1. 6. 3. 3. İthalatçı Firmanın Direkt Garantisi-56
1. 7. FORFAITING SİSTEMİNDE KULLANILAN GARANTİYÖNTEMLERİ-56
1. 7. 1. Aval-57
1. 7. 2. Garanti Mektubu-59
1. 7. 3. Vadeli Akreditif-61
1. 8. FORFAITING SİSTEMİNİN GENEL UNSURLARI-62
1. 8. 1. Döviz Cinsi-62
1. 8. 2. Geri Ödeme-63
1. 8. 3. İskonto-63
1. 8. 4. Ödeme Araçları-64
1. 8. 5. Banka Garantisi-65
1. 8. 6. Rücu Etmeme (Without Recourse) Klozu-65
1. 9. FORFAITING SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ-66
1. 9. 1. Forfaiter’a Verilecek Bilgiler-66
1. 9. 2. Kıymetli Evrakın Şekli-68
1. 9. 3. Kredi Analizi-68
1. 9. 4. Verilen Garantinin Şekli-69
1. 9. 5. Belgelerin İncelenmesi ve İmzaların Kontrolü-69
1. 10. FORFAITING SİSTEMİNDE SÜRELER-70
1. 10. 1. Opsiyon Süresi-70
1. 10. 2. Taahhüt Süresi-71
1. 10. 3. Tahsil Süresi (Grace Period)-72
1. 11. FORFAITING SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ-72
1. 11. 1. İhracattan Sonra Yapılan Forfaiting -73
1. 11. 2. İhracattan Önce Yapılan Forfaiting-77
1. 12. FORFAITING SİSTEMİNİN YARARLARI-79
1. 12. 1. Forfaiting’in Forfaitist Açısından Yararları-80
1. 12. 2. Forfaiting’in Forfaiter Açısından Yararları-81
1. 12. 3. Forfaiting’in İthalatçı Açısından Yararları-82
1. 12. 4. Forfaiting’in Garantör Açısından Yararları-83
1. 12. 5. Forfaitingin İhracatçı Ülke Ekonomisi AçısındanYararları-83
1. 13. FORFAITING SİSTEMİNİN SAKINCALARI-84
1. 13. 1. Forfaiting’in Forfaitist Açısından Sakıncaları-84
1. 13. 2. Forfaiting’in Forfaiter Açısından Sakıncaları-85
1. 13. 3. Forfaiting’in İthalatçı Açısından Sakıncaları-85
1. 13. 4. Forfaiting’in Garantör Açısından Sakıncaları-86
1. 14. FORFAITING SİSTEMİNDE RİSKLER-86
1. 14. 1. Politik Risk-86
1. 14. 2. Transfer Riski-87
1. 14. 3. Kur Riski-87
1. 14. 4. Ticari Risk-87
1. 14. 5. Faiz Riski-87
1. 15. FORFAITING TARAFLARININ RİSKLERİ-87
1. 15. 1. Forfaitist’in Riski-87
1. 15. 2. Forfaiter’ın Riski-88
1. 15. 3. İthalatçı’nın Riski-89
1. 15. 4. Garantör’ün Riski-89
1. 16. FORFAITING ŞİRKETİNİN RİSK ANALİZİ-90
1. 16. 1. Risk Analizinin Amacı-90
1. 16. 2. Risk Analizinin Unsurları-90
1. 16. 2. 1. Opsiyon Süresi-91
1. 16. 2. 2. Taahhüt Süresi-91
1. 16. 2. 3. İskonto Tarihi-91
1. 16. 2. 4. Senetleri Elde Tutma Süresi-92
1. 16. 2. 5. Senetlerin Ödeme Tarihleri-92
1. 16. 2. 6. Grace Period-92
1. 16. 2. 7. Faiz Oranı Riski-92
1. 16. 2. 8. Garantörün Kredi Riski-93
1. 16. 2. 9. Ülke Riski-93
1. 16. 2. 10. Hatalı Belge Riski-93
1. 16. 2. 11. İhracatçı Riski-94
1. 16. 2. 12. Forfaiting Şirketinin İçinde Barındırdığı İş Riski-94
1. 17. FORFAITING SİSTEMİNDE MALİYETLER-95
1. 17. 1. İhracatçı Açısından Maliyet-95
1. 17. 1. 1. İskonto Oranı-95
1. 17. 1. 2. Taahhüt Ücreti-96
1. 17. 1. 3. Opsiyon Ücreti-96
1. 17. 1. 4. Bekleme Süresi Komisyonu-96
1. 17. 2. İthalatçı Açısından Maliyet-97
1. 18. FORFAITING SİSTEMİNDE FAİZ VE İSKONTOHESAPLARI-97
1. 18. 1. Faiz Hesapları-97
1. 18. 1. 1. Basit Faiz-97
1. 18. 1. 2. Bileşik Faiz-98
1. 18. 1. 3. Taksitlerle Ödeme-99
1. 18. 2. İskonto Hesapları-102
1. 18. 2. 1. Ticari İskonto-102
1. 18. 2. 1. 1. İç İskonto-102
1. 18. 2. 1. 2. Dış İskonto-103
1. 18. 2. 2. Ortalama Ömür Yöntemi-104
1. 19. FORFAITING SİSTEMİNDE İKİNCİL PİYASA-105
1. 20. FORFAITING VE FİNANSAL SİSTEM-109
1. 20. 1. Forfaiting ve Diğer Finansal Teknikler-109
1. 20. 1. 1. Forfaiting ve Factoring-109
1. 20. 1. 2. Forfaiting ve Ticari Kredi-111
1. 20. 1. 3. Forfaiting ve Senet Karşılığı Kredi-111
1. 20. 1. 4. Forfaiting ve Poliçe İskonto İşlemleri-112
1. 20. 1. 5. Forfaitingin Diğer Finansal Teknikler ile Karşılaştırma Tablosu-113
1. 20. 2. Bankaların Forfaiting Alanındaki Rolü-114


İKİNCİ BÖLÜMTÜRKİYE’DE FORFAITING
2. 1. TÜRKİYE’DE FORFAITING SİSTEMİNİN GELİŞİMİ-117
2. 2. FORFAITING SİSTEMİNİN HUKUKSAL BOYUTU-120
2. 2. 1. Genel Açıklama-120
2. 2. 2. Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname-121
2. 2. 3. Borçlar Kanunu -121
2. 2. 4. Türk Ticaret Kanunu -122
2. 2. 5. Bankacılık Kanunu -122
2. 2. 6. Kambiyo Mevzuatı -123
2. 3. FORFAITING SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU-124
2. 3. 1. Gelir Vergisi-124
2. 3. 1. 1. Genel Olarak Gelir Vergisi-124
2. 3. 1. 1. 1. Genel Açıklama-124
2. 3. 1. 1. 2. Gelir Vergisinin Konusu-126
2. 3. 1. 1. 3. Gelir Vergisinin Mükellefleri-127
2. 3. 1. 1. 4. Gelir Vergisinin Tarhı-128
2. 3. 1. 1. 5. Gelir Vergisinde Muaflık ve İstisnalar-128
2. 3. 1. 1. 6. Gelirin Toplanması-128
2. 3. 1. 1. 7. Gelir Vergisinin Beyan ve Ödeme Dönemleri-130
2. 3. 1. 2. Gelir Vergisinin Forfaiting ile İlgisi-130
2. 3. 2. Kurumlar Vergisi-131
2. 3. 2. 1. Genel Olarak Kurumlar Vergisi-131
2. 3. 2. 1. 1. Genel Açıklama-131
2. 3. 2. 1. 2. Kurumlar Vergisinin Konusu-132
2. 3. 2. 1. 3. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri-132
2. 3. 2. 1. 3. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Çeşitleri-134
2. 3. 2. 1. 4. Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar-134
2. 3. 2. 1. 5. Kurumlar Vergisinde Matrahın Belirlenmesi-135
2. 3. 2. 1. 6. Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu-135
2. 3. 2. 1. 7. Kurumlar Vergisinde Beyan-137
2. 3. 2. 1. 8. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi-138
2. 3. 2. 1. 9. Kurumlar Vergisinin Oranı-138
2. 3. 2. 1. 10. Kurumlar Vergisinde Kar Dağıtım Stopajı-139
2. 3. 2. 2. Kurumlar Vergisinin Forfaiting ile İlgisi-139
2. 3. 3. Katma Değer Vergisi-140
2. 3. 3. 1. Genel Olarak Katma Değer Vergisi-140
2. 3. 3. 1. 1. Genel Açıklama-140
2. 3. 3. 1. 2. Katma Değer Vergisinin Konusu-141
2. 3. 3. 1. 3. Katma Değer Vergisinin Mükellefi veSorumlusu-142
2. 3. 3. 1. 4. Katma Değer Vergisinde Matrah-143
2. 3. 3. 1. 5. Katma Değer Vergisinin Oranı-143
2. 3. 3. 1. 6. Katma Değer Vergisinde İstisnalar-144
2. 3. 3. 2. Katma Değer Vergisinin Forfaiting ile İlgisi-144
2. 3. 4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi-145
2. 3. 4. 1. Genel Olarak Banka ve Sigorta MuameleleriVergisi-145
2. 3. 4. 1. 1. Genel Açıklama-145
2. 3. 4. 1. 2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Konusu-146
2. 3. 4. 1. 3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Mükellefleri-146
2. 3. 4. 1. 4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde İstisnalar-147
2. 3. 4. 1. 5. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Matrahı-149
2. 3. 4. 1. 6. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Oranı-149
2. 3. 4. 2. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Forfaiting ile İlgisi-151
2. 3. 5. Damga Vergisi-151
2. 3. 5. 1. Genel Olarak Damga Vergisi-151
2. 3. 5. 1. 1. Genel Açıklama-151
2. 3. 5. 1. 2. Damga Vergisinin Konusu-151
2. 3. 5. 1. 3. Damga Vergisinin Mükellefleri-153
2. 3. 5. 1. 4. Damga Vergisinde Matrah-153
2. 3. 5. 1. 5. Damga Vergisinin Oranı-154
2. 3. 5. 1. 6. Damga Vergisinde Ödeme Şekilleri-155
2. 3. 5. 1. 6. 1. Basılı Damga Konularak Ödeme-155
2. 3. 5. 1. 6. 2. Makbuz Karşılığı Ödeme-155
2. 3. 5. 1. 6. 3. İstihkaktan Kesinti Yapılarak Ödeme-155
2. 3. 5. 1. 7. Damga Vergisinde İstisnalar-156
2. 3. 5. 2. Damga Vergisinin Forfaiting ile İlgisi-156
2. 3. 6. Vergi Usul Kanunu-156
2. 3. 6. 1. Genel Açıklama-156
2. 3. 6. 2. Vergi Usul Kanununun Forfaiting ile İlgisi-157
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


FORFAITING İŞLEMLERİNİNMUHASEBELEŞTİRİLMESİ

3. 1. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-159
3. 2. FORFAITER AÇISINDAN MUHASEBE İŞLEMLERİ-163
3. 2. 1. Tekdüzen Muhasebe Sistemi-163
3. 2. 2. İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi-165
3. 2. 2. 1. Kıymetli Evrakların Alınması-165
3. 2. 2. 2. Kıymetli Evrakların İskonto Edilmesi-166
3. 2. 2. 3. Dönem Sonlarında Gelir Tahakkuku Yapılması-167
3. 2. 2. 4. Kıymetli Evrakın Tahsil Edilmesi-168
3. 2. 2. 5. Nazım Hesaplarının Kapanması-169
3. 3. İHRACATÇI AÇISINDAN MUHASEBE İŞLEMLERİ-169
3. 3. 1. Tekdüzen Muhasebe Sistemi-169
3. 3. 2. İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi-170
3. 3. 2. 1. İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi-170
3. 3. 2. 1. 1. Vadeli İhracat Yapılması-170
3. 3. 2. 1. 2. Müşteriden Kıymetli Evrak Alınması-174
3. 3. 2. 1. 3. Dönem Sonu İşlemleri-176
3. 3. 2. 1. 3. 1. Faiz Tutarlarının Gelir Hesabına Kaydedilmesi-176
3. 3. 2. 1. 3. 2. Uzun Vadeli Hesapların Kısa Vadeli Hesaplara Devri-177
3. 3. 2. 2. Kıymetli Evrakların Forfaiting Şirketine Satılmasıİşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi-178
3. 3. 2. 2. 1. Kıymetli Evrakların Forfaiting ŞirketineDevredilmesi-178
3. 3. 2. 2. 2. Forfaiting Şirketinden Tahsilat Yapılması-178
3. 3. 2. 2. 3. Dönem Sonu İşlemleri-181
3. 3. 2. 2. 3. 1. Faiz Tutarlarının Gider HesabınaKaydedilmesi-181
3. 3. 2. 2. 3. 2. Uzun Vadeli Hesapların Kısa Vadeli Hesaplara Devri -182

KAYNAKÇA-183