Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (5)      Kasım (154)      Ekim (92)      Eylül (68)

Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı ( 2014 )

Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı ( 2014 )Sayfa Sayısı
:  
480
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
9786050500509

230,00 TL

 
EDİTÖRDEN...

Saygıdeğer okurlar...

Yıllığımızın yeni sayısını çıkarmış bulunuyoruz. Bu sayıyla birlikte, fikri mülkiyet hukuku bilgi ve bilincinin geliştirilmesi için bir adım daha attığımızı düşünüyoruz. Bir eksik sayımızın olduğunu ve bir yıl geriden geldiğimizin de farkındayız. Ancak bu yıl içinde yayınlayacağımız ilave bir sayı ile bu eksiğimizi tamamlamayı amaçlamaktayız.

Bu Yıllığın çıkmasının amacı, bilgi üretimine bir katkı sağlanmasıdır. Ülke olarak o kadar az üretiyoruz ki... Doktora çalışmaları için gittiğim ülkede sadece bilişim hukuku alanında 15 adet aylık hukuk dergisinin yayınlandığını, iki yüze yakın aylık derginin çıkarıldığını ve nihayet haftalık hukuk dergisinin ebatının bile ülkemizde yayınlanan üç aylık bir derginin ebatından daha kalın olduğunu, içeriğinin de daha zengin olduğunu gördüğümde bilimsel üretim konusunda ne kadar geride olduğumuzu ve ne kadar yol kat etmemiz gerektiğini anladım. İlerlemek ile zenginliğin farklı şeyler olduğunu da tabii. Gerçekten bilim üretmenin kişi başına düşen milli gelirle de ilgisi yok. Nihayetinde kişi başı elli bin dolar gelirimiz de olsa, bilimi üretmedikten sonra hep başkalarına bakarak hizaya geçeceğiz ve yine geri kalmış ya da ilerlemekte olan ülkelerden biri olarak kalacağız. Nitekim petrol zengini ve bizim en az üç katımız gelire sahip ülkeleri gezdiğimde ve onların bizden de geri kaldığını gördüğümde daha da iyi anladım bunu. İlerlemek için bilimi, yeni fikirleri ve yeni düşünceleri üretmekten başka çaremiz yok. Okumak, yeni sentezler yapmak yeni şeyler ortaya koymak zorundayız. Mevlana’nın dediği gibi, ‘her gün yeni şeyler söylemek gerek’.

Bilimsel üretkenliği sağlamak ve birikimi başarmak elbette kolay değil. Başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerek derler ya. Medeniyet de ancak fikir işçilerinin çabaları ile büyüyecek.

Elbette bu yayınımızla asırların bu koskoca açığını kapatamayacağımızı biliyoruz. Ancak karıncanın hikayesi her zaman yol göstericidir. Karıncaya sormuşlar, ‘nereye gidiyorsun’ diye. Demiş ki, ‘Hacca’. ‘Bu küçük adımlarla mı? Bunlarla gidemezsin ki?’ Karınca cevaplamış, ‘gidemezsem de yolunda ölürüm’. Bizler de esasen bu yola çıktık, elimizden geldiğince hukuk bilimine katkı yapmaya çalışacağız. Karıncanın küçük adımlarınca da olsa...

Bizler, üretmek zorundayız ve üretenlerinin yolunu açmak için çıkarıyoruz Yıllığı. Bu sayıda da bizlere makaleleri, çevirileri ve karar incelemeleri ile katkı sağlayan bütün yazarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yıllığın baskısını özenle gerçekleştiren Yetkin Yayınevine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.  Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı olarak sizleri de bizim bu küçük çabalarımıza katkı vermeye çağırıyoruz.

Fikri Mülkiyet Platformu’nun kuruluşunu geçen yılki sayımızda ilan etmiştik. Platform da bir bilgi paylaşım portalı olmak iddiasında ve faaliyetlerine www.fikrimülkiyetplatformu.org sayfasında başlamış bulunmakta. Sizlerden bu yeni oluşuma da fikri katkılarınızı bekliyoruz.

Sizlere yazarlarımız adına keyifli bir okuma diliyorum.

Yeni bir sayıda buluşmak ümidiyle.
İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN.. 5

Table of Contents.. 7

Bilgisayar Programlarında Yayma Hakkının Tükenmesi Hususunda Güncel Gelişmeler ve Alman Federal Mahkemesinin Usedsoft III Kararı Üzerine Düşünceler

Mustafa AKSU.. 13

Marka, Haksız Rekabet ve Tüketici Hukukunda Süperlatif Reklamlar

Adem ASLAN.. 45

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Hükümsüzlük veya İptallerinde Mahkemelerce Kanun Hükmünde Kararname Maddelerine Dayanılmasının Mülkiyet Hakkının İhlali Vasıtasıyla Anayasaya Aykırılığı

Rüştü Cenk DAMGACIOĞLU.. 93

Üç Boyutlu Yazıcıların Fikri Mülkiyet Hukukuna Etkileri

Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL. 101

Mimari Eserlerde Eser Bütünlüğünün Fikri Hukuk Çerçevesinde Korunması ve Uygulamadaki Sorunlar

Şafak PARLAK BÖRÜ.. 149

ABAD Üçüncü Daire’nin Apple A.Ş. Ve Duetsches Patent ve Markenamt Arasındaki Perakende Satış Mağaza Tasarımının Marka Olarak Tesciline İlişkin Davada Ön Yorum Kararı

Esen CAM.. 175

Avrupa Patent Ofisi ve Türk Mahkemeleri Nezdinde Eş Zamanlı Patent Yargılaması

Uğur ÇOLAK.. 187

Patent ve Faydalı Model Tecavüz Davalarında Eşdeğerler Doktrini’nin Uygulanması

Mario FRANZOSI.. 201

Uygulamacı Bakışıyla Marka Hakkının Hükümsüzlüğü

İlhami GÜNEŞ.. 215

KULLANICI KAYNAKLI İÇERİĞİN FİKRİ HAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Selva KAYNAK KOÇ-Serhat KOÇ. 247

Rekabet Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku’ nun Çatışmaları ve Özellikle Microsoft, Magill, Bronner ve Ims Health Kararları ile Zorunlu Unsur Doktrininin Fikri Hakları İhlal Edebilecek Şekilde Geniş Uygulanmasının Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Değerlendirme

Melih Can KORKMAZ.. 279

FSEK Sisteminde ve İlkeler Işığında Umumi Mahallerde Eserin Kullanımı ve Haklar
-Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirmeler-

Tekin MEMİŞ.. 299

Fikri Mülkiyet Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Alper SARGIN.. 327

Bitki ve Hayvan Türlerinin Patentlenebilirliğinde Bir İstisna Teşkil Eden G 2/12 Ve G 2/13 Numaralı Avrupa Patent Ofisi Genişletilmiş Temyiz Kurulu Kararları

Meliha Merve ŞİMŞEK.. 357

Fsek Ek Madde 4 ile Hak İhlallerinin Ortadan Kaldırılması Usulüne Dair Kanun Değişikliği Çalışmaları

Cansu TOPAL.. 371

Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanan veya Kaybeden Markalarının Koruma Kapsamı

Hamdi YASAMAN-Zeynep YASAMAN KÖKÇÜ. 393

Bilgisayar Programlarında İkinci El İşlemler Konusunda Kesinleşmiş Bir Yargı Kararı Üzerine Düşüncelerimiz

Mustafa Fadıl YILDIRIM.. 413

Fikri Mülkiyet Hukukunda İhtiyati Tedbir

Şule Binnaz AYDIN YUNUS.. 445

Avrupa Patent Ofisinde Yürütülen İtiraz Sürecini Bekletici Mesele Yapmayıp Patenti Hükümsüz Kılan Türk Mahkemesi Kararı ve Konuya İlişkin Görüşler

Fülürya YUSUFOĞLU.. 465

TABLE OF CONTENTS

PREFACE (TURKISH).. 5

TABLE OF CONTENTS (TURKISH). 7

Actual Developments on the Exhaustion of the Distribution Right of Computer Programs and Thoughts on the Usedsoft III-Decision of the
German Federal Court

Mustafa AKSU.. 13

Superlative Advertisements in Trademark, Unfair Compatition And Consumer Law

Adem ASLAN.. 45

Unconstituiıonality of the Revocation of Intellectual Property Rights (Whether Ex Tunc or Ex Nunc) due to the Violation of Property Rights Wherein the Court Relies on Its Powers Delivered
By A Decree Law

Rüştü Cenk DAMGACIOĞLU.. 93

Effects of Three Dimensional Printers to Intellectual Property Law

Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL. 101

The Protection of the Integrity of Architectural Works in Intellectual Property Law and The Problems in Practice

Şafak PARLAK BÖRÜ.. 149

Thırd Chamber Of The Cjeu Prelımınary Rulıng Decısıon On The Layout Of A Flagshıp Store As A Trademark Regıstratıon

Esen CAM.. 175

Concurrent Patent Proceedıngs before the European Patent Offıce and Turkish Courts

Uğur ÇOLAK.. 187

Implementation of Doctrine of Equivalents in the Court Cases for Patent and Utility Model Infringements

Mario FRANZOSI.. 201

Invalidation of Trademark Rights In Litigation

İlhami GÜNEŞ.. 215

copyright and user-generated content: a legal assessment

Selva KAYNAK KOÇ-Serhat KOÇ. 247

Contradictions of Competition Law and Intellectual Property Law and the Problems Arising out of the Extensive Application of the Essential Facilities Doctrine in a Way Which Could Violate Intellectual Property Rights, Microsoft, Magill, Bronner and Ims Health Cases and Evaluation

Melih Can KORKMAZ.. 279

The Use of Work in Public in the System of Law on Intellectual and Artistic Works (Fsek) and ın the Light of Principles and Related Rights -Considerations Within the Context of Jurisdictional Decisions-

Tekin MEMİŞ.. 299

MEDIATION IN INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES

Alper SARGIN.. 327

European Patent Office Enlarged Board of Appeal Decisions G2/12 and G2/13 That Represent an Exception to Patentability of Plant and Animal Species

Meliha Merve ŞİMŞEK.. 357

FSEK Add Article 4 and the Studies on Amendment
of Law Regarding the Procedure Of Elimination
of Rights Violations

Cansu TOPAL.. 371

The Scope of Protection of Trademarks which Have Acquired or Lost Distinctiveness Through Use

Hamdi YASAMAN-Zeynep YASAMAN KÖKÇÜ. 393

Our Opinion About a Final Court Decision on the Second-Hand Transactions Involving Computer Programs

Mustafa Fadıl YILDIRIM.. 413

Preliminary Injunction in Intellectual Property Law

Şule Binnaz AYDIN YUNUS.. 445

Turkish Court Decision Related to the Revocation an European Patent During the Ongoing Opposition Proceedings Before EPO

Fülürya YUSUFOĞLU.. 465a