Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (5)      Kasım (154)      Ekim (92)      Eylül (68)

Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı ( 2012 )

Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı ( 2012 )Sayfa Sayısı
:  
508
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
9789754648089

230,00 TL

EDİTÖRDEN....

 

 

Saygıdeğer okurlar...

 

Yeni bir sayı, yeni bir heyecan yeni bir sevinç demek hepimiz için.

 

Bir yıl boyunca fikri mülkiyet hukuku ile ilgili olarak hocalarımızın ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla yeni sayıyı ve serinin dördüncü cildini hazırlayıp yayına sunmuş bulunmaktayız.

  İlk sayılardan bu yana fikri mülkiyetin korunmasının önemine dair vur­gumuzu hep tekrarladık. Yaratıcı fikrin ve düşüncenin kendini emniyette hissettiği ülkelerde geliştiği ya da bu ülkelere göç ettiği bir gerçek. Bu ne­denle ülkemizde yaratıcı düşüncenin korunmasına ve gelişmesine bu yayın­larla bir nebze de olsa hizmet ettiğimiz düşüncesindeyiz.   Jacques Attali, Geleceğin Kısa Tarihi isimli kitabında icatların kimin ta­rafından yapıldığının önemli olmadığını, zira buluş sahiplerinin kendisini en iyi koruyan ülkelere göç edeceğini anlatır ve tarih içinde ekonomi odakları­nın kaymasını biraz da bununla açıklar. Doğru bir tespit elbette. Üretmek çok önemli, ama üretimi destekleyen ve üretimi ortaya çıkaran düşünceyi korumak da en az üretmek kadar önemli.   İkinci Dünya Savaşından sonra Almanya'yı işgal eden orduların öncelik­li hedeflerinden biri, Alman Patent Ofisi olmuştur. Buradaki belgeler, Alman bilgi birikimini temsil etmekteydi ve işgal kuvvetleri de bu bilgiye ulaşmak istemekteydiler.   Eğer yaratıcı fikir sahiplerini korumaz isek, işgallere gerek kalmaksızın buluşçularımız, eser sahiplerimiz zaten kendiliğinden bu bilgileri daha ge­lişmiş ve güvenli ülkelere götürecekler.

 
  Tarım toplumunda tahıl, sanayi toplumunda makinalar, bilgi toplumunda da bilgi en büyük ekonomik çıktı. İlerlemenin ve refahın yolu da önceleri buğdaydan, sonraları makinadan şimdilerde ise bilgiden geçmekte. Bu söy­lediklerimiz elbette sadece buluşlar için geçerli olmayıp fikri mülkiyetin bütün alanları için geçerlidir. Bir müzik eseri için de Pazar, artık bütün dün­ya. Sadece buluşlar değil, fikri mülkiyetin diğer objeleri de dünya çapında alınıp satılmakta. Bir Kore'linin şarkısının dünya çapında dinlenme rekorları kırdığı gibi.   Birikim kolay değil, hele bilgiyi ne üretmek ne de biriktirmek... Burada­ki makalelerin ne zorluklarla üretildiğini ve sunulduğunu herhalde en iyi yazarlarımız bilir. Bilginin birikimi için emeklerin birleşmesine, yeni gayret­ler ve yeni nefeslere ihtiyaç var. Bu Yıllık, bizden sonrakilere kalacak bir kese içine atılan küçük küçük birikimler gibi... Yazarlarımızın gayretiyle, bir yılın sonunda biriktirebildiklerimizle karşınızdayız işte. Yine sonraki dönemlerde çok tartışılacağına inandığımız konularla çıkardık bu yeni sayı­yı.   Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığının daha geniş kitlelerle tanışması için Yayın Kurulu olarak bir web sayfasını da yakında sizlere sunmuş olacağız. Böylece, Yıllık, daha aktif medyayla desteklenecektir ve umarız hedefımiz-deki sanal ortamla kağıt ilişkisini iyice pekiştirir. Yıllığa ait web sayfamızın adresi ise wvv.fmhy.org dur. Bu sayfada, Yıllık'ta yayınlanan makalelerin özetleri, yazarlarımıza ait bilgiler ve güncel gelişmeler yer alacaktır. Ayrıca yeni sayılara ilişkin duyurularımız da bu sayfalar aracılığı ile sizlere ulaştırı­lacaktır. Fikri mülkiyet hukuku alanındaki yeni gelişmelere ilişkin ülkemiz­den ve dünyadan kanun taslaklarına, haber ve çalışmalara da bu sayfada yer verilecektir.   Bilgi toplumunun kolay kurulmadığının farkındayız. Her sayıyı hazırlar­ken karşılaştığımız onca zorluktan sonra bir cilt daha çıkarabilmenin sevinci, yorgunluklarımızı almakta. Zaten akıp giden zamanın içinde geriye kalacak, bizi hatırlatacak bilgiler bırakmak inanılmaz bir güzellik. Biz bilgi denizine bir katre de olsa katkı yaptığımızı düşünüyor ve bu alanda çalışanları bundan sonraki sayılara yazmaya davet ediyoruz.

 
Bu sayının hazırlanmasında yine makaleleri ile destek olan yazarlarımıza teşekkürü borç biliyorum. Ayrıca yaymm sizlere ulaşmasını sağlayan Yetkin Yayınevi Sahibi Muharrem Başer Beye de içten teşekkürler.  

İyi okuma dileklerimle...

 

İstanbul, Eylül 2013

Prof.Dr. Tekin Memiş

İstanbul Şehir Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi


 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

EDİTÖRDEN.

TABLE OF CONTENTS................................................................. 13

ESER SAHİBİNİN UMUMA İLETİM HAKKI YA DA "E-HAKLAR": FSEK'İN 25. MADDESİNE DAİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa ATEŞ........................................................................... 17 ANAYASA MAHKEMESİNİN (FSEK M. 68 VE M. 76 İLE İLGİLİ) 2012/133 E., 2013/33 K. VE 28.02.2013 TARİHLİ KARARI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Savaş BOZBEL.......................................................................... 55 YAZILIMLAR İÇİN TELİF FIAKK1 KORUMASINDA GÜNCEL SORUNLAR

Havri BOZGEYİK-   Ahmet BOZGEYİK..................................... 81 FOTOĞRAFLARIN TELİF HAKLARI ÇERÇEVESİNDE KORUNMASINA İLİŞKİN   İSVİÇRE FEDERAL TEMYİZ MAHKEMESİ KARARI

Şafak PARLAKBÖRÜ................................................................ 97 ÜNİTER PATENT KORUMASININ OLUŞTURULMASI HUSUSUNDA GELİŞMİŞ İŞBİRLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 17 ARALIK 2012 TARİH VE 1257/2012 NO'LU TÜZÜĞÜ (AB)

Hülya ÇAYLI........................................................................... 111 YEKNESAK ETKİLİ AVRUPA PATENTİ VE ORTAK PATENT MAHKEMESİ: BİR RÜYA GERÇEK Mİ OLUYOR?

Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK............................................. 129

MARKANIN JENERİK HALE GELMESİ NEDENİYLE HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI

Uğur ÇOLAK.......................................................................... 179

AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ'NİN 53(B) MADDESİNDE YER ALAN "BİTKİ ÇEŞİTLERİ" İLE "ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BİYOLOJİK ESASA DAYANAN BİTKİ ÜRETİM USÛLLERİ"NE İLİŞKİN PATENTLENEBİLİRLİK İSTİSNASI VE EPO'NUN İSTİSNANIN KAPSAMINA YAKLAŞIMI

Başak ERDOĞAN................................................................... 201

TÜRK FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA İCRACI SANATÇI HAKLARI'NIN CEZAİ KORUMASI

İlhamı GÜNEŞ........................................................................ 241

TESCİLLİ TASARIM KORUMASINDA YENİLİK KAVRAMI VE KAMUYA SUNMA FİİLLERİNİN YENİLİĞE ETKİSİ

Mustafa Kubilay GÜZEL........................................................ 259

BİYOTEKNOLOJİ PATENTLERİ VE ORGANİK TARIM

Gülben KARLIDAĞ................................................................. 271

REKLAM SLOGANLARI VE HUKUKEN KORUNMASI

Emnıllah KERVANKIRAN........................................................ 291

KARAR: ABD YÜKSEK MAHKEMESİ 569 U.S.___ (2013) 12-398,

ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL., PETITIONERS V. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL.

Melih Can KORKMAZ............................................................ 333

MARKA DEĞERLEMESİNDE ULUSLARARASI STANDART: İSO 10668 NORMLARI

Tekin MEMİŞ-Berna Burcu YILMAZ...................................... 355

ÖRNEKLERLE ZAYIF MARKA KAVRAMI

Tekin MEMİŞ......................................................................... 385

POLPHARMA DAVASI VE BOLAR İSTİSNASININ SINIRLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Tolga OKAT............................................................................ 423

DOHA KALKINMA TURU MÜZAKERELERİ KAPSAMINDA PATENTLER VE HALK SAĞLIĞI

Alper SARGIN......................................................................... 435

DİJİTAL MEDYANIN GOOGLE İLE SAVAŞI VE BİLGİ TOPLUMU
Camii TOPAL.......................................................................... 465

MARKA HUKUKUNA İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASINDAKİ SON GELİŞMELER

Levent YAVUZ......................................................................... 497