Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (51)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları

Eşya Hukuku Pratik ÇalışmalarıSayfa Sayısı
:  
295
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7953-73-3

38,00 TL

  Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları (Açıklamalı Şematik Çözümlü)" isimli bu kitap, Medeni Hukuk'un en zor dalı olarak nitelendirilen Eşya Hukuku alanında derslerinde gerek öğrencilere gerekse uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır. Eşya Hukuku'nun kapsamı ve zorluğu göz önüne alınırsa bu kitap, içerdiği yerine göre özet yerine göre detaylı ve şematik bilgiler ile Eşya Hukuku öğrenen öğrenci ve uygulayıcılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


EŞYA HUKUKU I


Pratik Çalışma No: I
Zilyetlik Kavramı - Zilyetliğin Türleri - Zilyetliğin Kazanılması


Pratik Çalışma No: II
Zilyetlik Devrinin Türleri


Pratik Çalışma No: III
Zilyetliğin Kuvvet Kullanma Yolu ile Korunması - Sadece Zilyetliği Koruyan Davalar - Taşınır Davası - Taşınır Davasının İyiniyetli Zilyet Lehine Sınırlandığı Durumlar - İstihkak
Davası


Pratik Çalışma No: IV
Taşınır Davasının İyiniyetli Zilyet Lehine Sınırlandığı Durumlar - Emin Sıfatı ile Zilyetten Ayni Hak Kazanılması


Pratik Çalışma No: V
Haksız Zilyetlikte Geri Verme


Pratik Çalışma No: VI
Kadastro


Pratik Çalışma No: VII
Tescile Güvenin Korunması İlkesi


Pratik Çalışma No: VIII
Tescilin Sebebe Bağlılığı - Yolsuz Tescil - Tescile Güvenin Korunması İlkesi - Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası


Pratik Çalışma No: IX
Tescile Güvenin Korunması Kapsamına Girmeyen Durumlar


Pratik Çalışma No: X
Çift Tapu


Pratik Çalışma No: XI
Kişisel Hakların Şerhi - Kira Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi - Aile Konutu Şerhi


Pratik Çalışma No: XII
Kişisel Hakların Şerhi - Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Hakkın Şerhi - Çekişmeli Hakların Korunmasına Dayalı Tasarruf Yetkisi Kısıtlamaları Şerhi - Ayni Hak İddiasına Dayalı
Geçici Tescil Şerhi


EŞYA HUKUKU II


Pratik Çalışma No: XIII
Taşınmaz Mülkiyetinin Konu ve Kapsamı - Bütünleyici Parça - Eklenti


Pratik Çalışma No: XIV
Paylı Mülkiyetin Elbirliği Mülkiyetinden Ayırt Edilmesi - Paylı Mülkiyetin Kurulması - Paydaşların Paya Yönelik İşlemleri - Paylı Mülkiyette Yararlanma, Kullanma ve Yönetim


Pratik Çalışma No: XV
Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi


Pratik Çalışma No: XVI
Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Amaçlayan Sözleşmelerde Şekil - Şekle Uymamanın Sonuçları


Pratik Çalışma No: XVII
Taşınmaz Devrinde Temsil


Pratik Çalışma No: XVIII
Muvazaa - İnançlı Devir


Pratik Çalışma No: XIX
Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı - Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı


Pratik Çalışma No: XX
Haksız Yapı - Taşkın Yapı


Pratik Çalışma No: XXI
Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı


Pratik Çalışma No: XXII
Sözleşmeden Doğan Geri Alım Hakkı


Pratik Çalışma No: XXIII
Zorunlu Kişi Lehine İrtifak Hakları


Pratik Çalışma NO: XXIV
Kişi Lehine İrtifak Hakları


Pratik Çalışma No: XXV
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları


Pratik Çalışma No: XXVI
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kullanılmasına İlişkin Hükümler


Pratik Çalışma No: XXVII
İpotek


Pratik Çalışma No: XXVIII
Malik Lehine İpotek


Pratik Çalışma No: XXIX
Sınırlı Ayni Hakların Çatışması - Sınırlı Ayni Haklarda Sıra


Pratik Çalışma No: XXX
Taşınır Rehni


ŞEMALAR