Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (28)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Estetik Diş Hekimliği ve Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Hekimin Hukuki Sorumluluğu

Estetik Diş Hekimliği ve Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Hekimin Hukuki SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
333
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-300-6923

90,00 TL


Estetik Diş Hekimliği ve Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Hekimin Hukukî Sorumluluğu konusunu ele alan Sağlık Hukuku Yüksek Lisans tezimiz, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 09.01.2019 tarihinde yapılan tez savunmasında değerli jüri üyeleri Prof. Dr Cevdet YAVUZ, Doç. Dr. Harun DEMİRBAŞ ve Doç. Dr Mesut Serdar ÇEKİN tarafından oybirliğiyle başarılı bulunarak kabul edilmiştir.


Çalışmamızda geleneksel ve modern anlayış çerçevesinde tıbbî ve estetik amaçlı tıbbî müdahaleler, bu müdahalelerin hukuka uygunluk şartları, diş hekimliği alanında ve estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında ayrı ayrı değerlendirilmiştir.


Her iki alanda da, yapılan tıbbî müdahalenin tedavi ya da salt güzelleştirme gibi, içeriği ve baskın amacına göre belirlenen sözleşmenin hukukî niteliği ve hekim ile hastanın sözleşmeden doğan borçları Türk öğreti ve uygulaması ile Karşılaştırmalı Hukuk’a da yeri geldikçe değinilerek ayrıntılı olarak incelenmiştir.


Bilgisizlik, ilgisizlik ya da tecrübesizlik dolayısıyla hekimin yapmış olduğu hatalı tıbbî uygulama sebebiyle hastanın arar görmesi olarak tanımlanan malpraktis kavramı, çeşitleri, izin verilen risk kapsamında değerlendirilen komplikasyon ve gerekli tedbirler alınmadığı takdirde komplikasyon yönetiminin başarıyla gerçekleştirilememesi sebebiyle neticenin malpraktise dönüştüğü hâllerde hekimin hukukî sorumluluğu üzerinde ayrıca durulmuştur.


Son olarak, hekimin sözleşmeden, haksız fiilden ve vekâletsiz iş görmeden doğan sorumluluk şartları, estetik amaçlı tıbbî müdahaleler bakımından karşılaşılan vak’alar, sorumluluğun sonucu olarak maddî-manevî tazminat, sorumsuzluk anlaşması ve tıbbî müdahalenin tabi olduğu ilişkiye göre zamanaşımı konuları incelenmiştir.


Yüksek lisans çalışmasına ek olarak, tezimizin kitap olarak basılması aşamasında, ayrıntılı şekilde mevzuat ağırlıklı olarak ve öğreti çerçevesinde hasta ve hekim haklarına yer verilmiş; hekime karşı şiddet olayları ve hekimin maruz kaldığı şiddete karşı hukukî ve cezaî yönden hak arama yöntemleri üzerinde ayrıca durulmuştur.