Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (27)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

En Son Değişikliklerle – Sorular ve Cevaplarla Denetimli Serbestlik ve Cezaların İnfazı

En Son Değişikliklerle – Sorular ve Cevaplarla Denetimli Serbestlik ve Cezaların İnfazıSayfa Sayısı
:  
376
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5403-1

87,50 TL

KİTAP HAKKINDA
Kitabın 9. baskısında; infazı gereken mahkeme kararlarının kesinleştirilmesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hükümlünün daveti veya yakalama kararı çıkartılması, açık infaz kurumuna doğrudan alınma, kamu kurumunda çalıştırılma, denetimli serbestlik, dava ve ceza zamanaşımı, koşullu salıvermenin hesaplanması, cezaların toplanması, mahsup, cezaların dönüştürülmesi, koşullu salıverilme kararının geri alınması, adli sicil kaydının silinmesi, memnu hakların iadesi, asker şahısların cezalarının infazı, Cumhurbaşkanı Affı ve uygulamayla ilgili 440 soru ve cevap ile yeni Yargıtay kararları yer almaktadır.

Konu Başlıkları
    Cezaların Dönüştürülmesi
    Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Para Cezalarının İnfazı (6545 sy. Yasanın 81. Maddesiyle Değişiklikte Gözetilerek)
    Koşullu Salıverilme ve Koşullu Salıvermenin Kaldırılması (5275 sy. CGTİHK. ve 765 sy. TCK)
    Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Para Cezalarında Mahsup ve İnfaz (6545 Sayılı Yasanın 81. Maddesiyle Değişiklik Gözetilerek.)
    İnfazda Tereddüt ve Karar Mercii (6552 ve 7035 Sayılı Kanunda Gözetilerek)
    Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı (5275 sy ve 647 sy.)
    Birden Fazla Hükümdeki Cezaların 5275 Sayılı CGTİHK. Yasaya Göre Toplanması (İçtima)
    Yabancı Mahkeme Kararlarının İnfazı Hakkında Açıklama
    Adli Sicil Kaydının Silinmesinde Takip Edilecek Usul; Genel ve Özel Af
    İnfaza İlişkin Sorular ve Cevaplar ile Yargıtay Kararları
    Örnek Belgeler, Örnek Müddetnameler
    Cumhurbaşkanından Af Talebi
    667, 671, 694 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Göre Disiplin Cezaları Nedeniyle Şartla Tahliye ve Denetimli Serbestlik
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. CEZALARIN TARİHÇESİ  15
2. CEZALARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  16
3. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN İNFAZI  17
4. 5275 SAYILI CEZA VE TEDBİRLERİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUNUN 107/1 MADDESİNE VE 671 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE GÖRE ŞARTLA TAHLİYENİN HESAPLANMASI  21
5. 15 YAŞINDAN KÜÇÜK HÜKÜMLÜLER HAKKINDA 5275 SAYILI YASAYA GÖRE KOŞULLU SALIVERME (107/5)  25
6. ÖRGÜT KURMAK VEYA YÖNETMEK HALİNDE 5275 SAYILI YASAYA GÖRE ŞARTLA SALIVERME (107/4)  28
7. DEVLET GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR, ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLARDA VE MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLARDA KOŞULLU SALIVERİLME HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ  29
8. MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ  29
9. 647 SAYILI CEZALARIN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNUN 19/1 MADDESİNE GÖRE ŞARTLA TAHLİYE  30
10. 4758 SAYILI YASAYLA DEĞİŞİK 4616 SAYILI YASA GEREĞİ KOŞULLU SALIVERMENİN HESAPLANMASI  33
11. HAKİMİN REDDİ VE DİSİPLİN CEZALARI NEDENİYLE KOŞULLU SALIVERME  33
12. KOŞULLU SALIVERMENİN KALDIRILMASI (5275 SYCGTİHK. VE 765 SY. TCK)  35
13. FİRAR (5275 SY. CGTİHK)  37
14. 5275 SAYILI YASADA DİSİPLİN CEZALARI VE TEDBİRLER  37
15. FİRAR (647 sy. CİHK. 19/2)  38
16. 5275 SAYILI CGTİHK. GÖRE MÜEBBET HAPİS CEZASININ KOŞULLU SALIVERİLMESİNİN HESAPLANMASI  40
17. MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZASININ İNFAZI (647 sy. 19 ve ek–madde 2)  42
18. İDAM  46
19. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU (3713)  47
20. ADLİ PARA CEZALARININ İNFAZI (5275 sy. CGTİHK. ve 647 sy.)  48
21. PARA CEZALARINDA MAHSUP VE İNFAZ (5275 sy. CGTİHK. ve 647 sy. CİHK.)  55
22. MAHSUP (HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARDA)  59
23. İNFAZIN ŞARTI  60
24. İNFAZDA TEREDDÜT VE KARAR MERCİİ  61
25. KAMU HİZMETLERİNDEN MEN, YASAL KISITLILIK VE MEMURİYETTEN MEN CEZALARININ İNFAZI  62
26. 765 SY. TCK’DA MEMNU HAKLARIN İADESİ  63
27. MEMNU HAKLARIN İADESİNDE İZLENECEK USUL  64
A. 5352 sayılı Adli Sicil Kanununa Göre Memnu Hakların İadesi  64
B. 1412 B sy. CMUK'da Memnu Hakların İadesi  65
C. 6290 Sayılı Kanunun 2. Maddesiyle 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunun 12. Maddesinde Yapılan Değişiklikle Arşiv Kaydının Silinmesi Şartları  66
28. 5237 SAYILI TCK. DA BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA (GÜVENLİK TEDBİRLERİ)  67
29. 5275 SAYILI CGTİHK’YA GÖRE TEDBİRLER VE DİĞER CEZALARIN İNFAZI  68
30. 6291 SAYILI KANUNUN BİRİNCİ MADDESİYLE 5275 SAYILI KANUNA EKLENEN 105/A MADDESİ VE 671 SAYILI KHK GEREĞİNCE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANACAK CEZANIN İNFAZ'I NASIL YAPILACAK  69
31. HAFİF HAPİS VE HAFİF PARA CEZALARININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (5349 sy.nın 3. madde ile değişik 5252 sy.nın 7. maddesi)  75
32. DAVA ZAMANAŞIMI (765 SAYILI TCK)  76
33. DAVA ZAMANAŞIMI İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR (765 sy. TCK.)  78
34. CEZA ZAMANAŞIMI (765 sy. TCK.)  80
35. CEZALARIN İÇTİMASI (765 sy. TCK.)  81
36. İÇTİMA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR (765 sy. TCK)  84
37. İNFAZ AŞAMASINDA YAKALAMA ÇIKARILACAK HALLER  86
38. MAHKUMUN TALEBİYLE İNFAZA ARA VERME SEBEPLERİ  87
39. AKIL HASTALIĞI, YAŞAMSAL TEHLİKE ARZ EDEN HASTALIKLAR VE GEBELİK HALLERİNDE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARA ARA VERME SEBEPLERİ (5275 sayılı yasanın 16. maddesi)  88
40. 694 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE 5275 SAYILI CGTİHK’A GÖRE KOŞULLU SALIVERMEDE İYİ HALİN SAPTANMASI  90
41. ASKER EDİLEN KİŞİLERİN CEZALARININ İNFAZI VE TUTUKLULUK
(5275 SY VE 647 SY.)  90
42. BİRDEN FAZLA HÜKÜMDEKİ CEZALARIN 5275 SAYILI YASAYA GÖRE TOPLANMASI (CEZALARIN İÇTİMASI)  93
43. 5275 SAYILI YASAYA GÖRE İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ  93
44. KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA CEZASININ İNFAZI
(5275 sy. 105 m.)  94
45. CUMHURİYET SAVCISININ, ADLİ PARA CEZASINI ÖDEMEYEN HÜKÜMLÜYÜ KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA YETKİSİ  98
46. AÇIK İNFAZ KURUMUNA DOĞRUDAN ALINMA (5275 SK. 14/3 ve 6352 sk. GEÇİCİ MADDE 3/2 ve 696 Sayılı KHK)  100
47. KOŞULLU SALIVERME VE KOŞULLU SALIVERME KARARININ GERİ ALINMASI (7035 SAYILI YASAYLA DEĞİŞİK 5275 sy. CGTİHK. 107)  102
48. MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK REJİMİ  105
49. KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR İLE KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ  107
50. 5275 SAYILI YASAYA GÖRE ÖZEL İNFAZ USULLERİ (22 Nisan 2006 Resmi Gazete Tarihli ve 5485 sayılı yasayla değişik 110 m.)  107
51. TERÖR SUÇLULARININ ÖLÜM CEZALARI  110
52. CUMHURBAŞKANININ ÖZEL AF YETKİSİ  110
53. GENEL AF  112
54. ÖZEL AF  112
55. İNFAZ HAKİMLİĞİ  112
56. SORULAR VE CEVAPLARLA İNFAZ  115
57. YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA (5237 Sayılı) İNFAZA İLİŞKİN MADDELERİN İNCELENMESİ  184
A. Ceza Kanununun Amacı  184
B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  184
C. Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  185
D. Kanunun Bağlayıcılığı  185
E. Özel Kanunlarla İlişki  185
F. Zaman Bakımından Uygulama  185
G. İkinci Bölüm: Güvenlik Tedbirleri  187
G. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  188
H. Mahsup  189
İ. Hapis Cezasının Belirlenmesi  190
J. Yeni Türk Ceza Kanununda Dava ve Cezanın Düşürülmesi  190
K. Af  190
L. Dava Zamanaşımı  190
M. Dava Zamanaşımını Süresinin Durması veya Kesilmesi  192
N. Ceza Zamanaşımı  192
O. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  193
Ö. Müsaderede Zamanaşımı  194
P. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  194
R. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  194
S. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikayete Bağlı Suçlar, Uzlaşma  194
Ş. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  195
58. YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZALAR  195
A. Cezalar  195
B. Hapis Cezaları  195
C. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  196
D. Müebbet Hapis Cezası  196
E. Süreli Hapis Cezası  196
F. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  196
G. Hapis Cezasının Ertelenmesi  198
H. Adli Para Cezası  199
I. Güvenlik Tedbirleri  200
İ. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  201
K. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  201
L. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  202
M. Sınır Dışı Edilme  203
N. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  203
P. Özel İnfaz Rejimine Uymama  203
59. YABANCI MAHKEME KARARLARININ İNFAZI HAKKINDA AÇIKLAMA  204
60. ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNDE USUL  207
61. ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİNDE TAKİP EDİLECEK USUL  208
62. HAPSEN TAZYİK KARARLARININ VE DİSİPLİN HAPSİ CEZALARININ İNFAZ’I (18/05/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da" incelenerek)  209
63. İNFAZA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  212
A. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı  212
B. Askeri Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı  212
C. Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları  212
64. İNFAZA İLİŞKİN YARGITAY DAİRE KARARLARI  243
A. Birinci Ceza Dairesi Kararları  243
B. İkinci Ceza Dairesi Kararları  273
C. Üçüncü Ceza Dairesi Kararları  278
D. Dördüncü Ceza Dairesi Kararları  281
E. Beşinci Ceza Dairesi Kararları  284
F. Altıncı Ceza Dairesi Kararları  287
G. Yedinci Ceza Dairesi Kararları  292
H. Sekizinci Ceza Dairesi Kararları  295
I. Dokuzuncu Ceza Dairesi Kararları  297
İ. Onuncu Ceza Dairesi Kararları  299
K. Onbirinci Ceza Dairesi Kararları  304
L. Onüçüncü Ceza Dairesi Kararları  307
M. Onyedinci Ceza Dairesi Kararları  309
N. Ondokuzuncu Ceza Dairesi Kararları  309
O. Yirminci Ceza Dairesi Kararları  310
Ö. Onaltıncı Hukuk Dairesi Kararları  310
P. Onyedinci Hukuk Dairesi Kararları  313
65. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  316
A. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14 Ceza Dairesi Kararları  316
66. ÖRNEK BELGELER (YAZILI EMİR, KARAR–TASHİHİ, İTİRAZ, İNFAZDA TEREDDÜTTE MAHKEMEYE YAZILAN TALEP YAZILAR. B.)  316
67. CUMHURBAŞKANLIĞI AFFI İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER  358
68. ÖRNEK MÜDDETNAMELER (765 sayılı TCK, 647 sayılı CİHK., 4616 sayılı yasalara göre)  368