Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti HukukuSayfa Sayısı
:  
548
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789753686020

150,00 TLGİRİŞ    1 1. KONU 1


 2. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ      VE ÖZELLİKLERİ           3


III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA  5 1. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN ULUSLARARASI ALANDA BİRLEŞTİRİLMESİ         8


Birinci Bölüm


TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ


HUKUKUNUN KAYNAKLARI


  • 1. TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ 13
 1. DENİZCİLİĞİN İDARESİ (İDARÎ YAPI) 13


 2. DENİZ TİCARET ODALARI 20
 • 2. TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 23
 1. KANUNLAR 23


 2. İKİNCİL MEVZUAT 25III. MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER        28


İkinci Bölüm


GEMİ


  • 1. GEMİ TANIMI VE TÜRLERİ 47
 1. TANIM 47


 2. GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ 49III. GEMİ TÜRLERİ               51 1. GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 53


 2. GEMİ NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ 56
 • 2. GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI VE SINIFI 57
 1. AYIRICI UNSURLAR 57


 2. Geminin Adı 57


 3. Tanınma (Çağrı) İşareti 58


 4. Bağlama Limanı 59


 5. Geminin Tonajı 60


 6. Geminin Milliyeti 615.1. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olma        63


5.1.1. Kural              63


5.1.2. Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmada istisnai haller 64


(i) TTK düzenlemesi               64


(ii) TUGSK düzenlemesi         66


(iii) BKUY düzenlemesi            66


5.2. Türk Bayrağı çekme hakkının kullanılması    66


5.3. Türk Bayrağı çekme hakkının kaybı 68


5.4. Kabotaj tekeli         69 1. IMO Gemi Tanıtım Numarası 72


 2. GEMİNİN SINIFI 74


 3. Genel Olarak 74


 4. Sınıflama Faaliyetleri 78


 5. Sınıflama Kuruluşunun Sorumluluğu 813.1. Sözleşmeden doğan sorumluluk         81


3.2. Sözleşme dışı sorumluluk    85


Üçüncü Bölüm


GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ


  • 1. GEMİ SİCİLLERİ 95
 1. GENEL OLARAK 95


 2. MİLLİ GEMİ SİCİLİ 98


 3. Gemilerin Sicile Tescili 991.1. Tescili caiz olmayan (sicile tescil edilemeyen) gemiler                 100


1.2. Tescili caiz (sicile tescil edilebilen) gemiler    100


1.3. Tescile yetkili sicil müdürlüğü ve tescil usulü 102 1. Gemilerin Sicilden Silinmesi (Terkin) 1052.1. Talep üzerine silinme            105


2.2. Resen silinme          106 1. Gemi Sicilindeki Kayıtlar Ve Hükümleri 1083.1. Kayıt türleri             108


3.2. Gemi sicilindeki kayıtların hükümleri              109


3.2.1. Hukuki karineler         109


3.2.2. Sicile güvenin korunması ilkesi               109


3.2.3. Tescil edilmiş ve aynî haklardan doğan


           talep haklarını zamanaşımına tâbi olmaması       113 1. Sicil Kayıtlarının Düzeltilmesi, İtiraz Ve Şerh 1144.1. Sicil kayıtlarının düzeltilmesi             114


4.2. İtirazın sicile tescili                115


4.3. Sicile şerh verilmesi              116


III. YAPI HALİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL (YAPI SİCİLİ)            117 1. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ 119


 2. Amacı, Tutulması, Uygulanacak Hükümler Ve Niteliği 119


 3. Tescil Edilebilecek Gemiler Ve Yatlar 122


 4. Tescil Ve Terkin 125


 5. Tescilin Özel Hükümleri 1264.1. Bayrak çekme hakkı             126


4.2. Gemi adamlarına ilişkin hükümler    126


4.3. Malî hükümler        127


4.4. Diğer hususlar        127 • 2. BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 129
 1. YASAL DAYANAĞI, AMACI VE TANIMI 129


 2. HUKUKİ NİTELİĞİ 131III. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜN KURULACAĞI YER VE TUTULMASI               136 1. BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK        GEMİ, DENİZ VE İÇSU ARAÇLARI        137 1. Gemi, Deniz Ve İçsu Aracı Kavramı 137


 2. Kaydı Zorunlu Gemi Ve Araçlar, Kaydedilmemesine    Uygulanacak Yaptırım ve Resen Kayıt    140 1. Kaydı İsteğe Bağlı Gemi Ve Araçlar 142


 2. KAYIT USULÜ VE KAYDEDİLECEK HUSUSLAR 142


 3. KAYDIN NAKLİ, TALEP ÜZERİNE VE RESEN SİLİNMESİ 144VII. BAYRAK ÇEKME HAKKI VE KULLANILMASI 145


VIII. MÜLKİYETİN DEVRİ VE TAKYİDATLARIN KAYDI       146


Dördüncü Bölüm


GEMİ ÜZERİNDE MÜLKİYET VE DİĞER AYNÎ HAKLAR • 1. GEMİ MÜLKİYETİ 153
 1. GENEL OLARAK 153


 2. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM      YOLUYLA (DEVREN) İKTİSABI              156 1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı Ve İştirak Payı 156


 2. Sicile Kayıtlı Gemi 158


 3. Sicile Kayıtlı Gemi Payı Ve İştirak Payı 164III. GEMİ MÜLKİYETİNİN HUKUKİ İŞLEM DIŞI


       YOLLARLA (ASLEN) İKTİSABI               166 1. Sahiplenme (İhraz) 1671.1. Sicile kayıtlı gemi  167


1.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi 168 1. Olağan Zamanaşımı İle Kazanma 1692.1. Sicile kayıtlı gemi  169


2.2. Sicile kayıtlı olmayan gemi 169