Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Deniz Hukuku Mevzuatı

Deniz Hukuku MevzuatıSayfa Sayısı
:  
932
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5593-67-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

                                      İÇİNDEKİLER

 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

 

Boğazlar Rejimi Hakkında Montreux'de 20 Temmuz 1936 Tarihinde

İmza Edilen Mukavelename (Montrö Sözleşmesi)............................................. 3

Convention Concernant le Regime des Detroits

Signee a Montreux le 20 Juillet 1936 (Montreux Convention)........................ 16

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREGS 1972)..................................... 30

Convention on the International Regulations for

Preventing Collisions at Sea (COLREGS 1972)............................................... 52

Deniz Müsademelerine Mütedair Bazı Kaidelerin

Tevhidi Hakkında Mukavele (Çatma Sözleşmesi 1910).................................... 77

Convention Internationale Pour L'unifıcation De

Certaines Regles En Matierere D'abordage (ABORDAGE 1910)....................... 81

Deniz Ticaret Vasıtalarının Rehni ve İmtiyazı ile İlgili

Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme

(Rehin ve İmtiyaz Sözleşmesi 1926)................................................................ 86

Convention Internationale Pour L'unifıcation de

Certaines Regles Relatives Aux Privileges et Hypotheques Maritimes

(Maritime Liens and Mortgages 1926)............................................................. 91

Deniz Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele (Kurtarma ve Yardım Sözleşmesi 1910).............. 97

Convention Internationale Pour L'unifıcation de

Certaines Regles en Matiere d'assistance et de Sauvetage Maritimes

(Assistance and Salvage at Sea 1910)............................................................. 102

Devlet Gemilerinin Muafiyetleri ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında
Milletlerarası Sözleşme (Devlet Gemilerinin Muafiyeti Sözleşmesi 1926)....... 107

Convention Internationale Pour L'unifıcation de

Certaines Regles Concernant Les Immunites des Navires D'etat

(Immunity of State-owned Ships 1926)........................................................ 112

Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki

Milletlerarası Sözleşme (Lahey Kuralları 1924)............................................ 117

Convention Internationale Pour L'unifıcation de Certaines Regles

en Matiere de Connaissement (The Hague Rules 1924)................................ 125

Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması

Hakkında Sözleşme (LLMC 1976)................................................................ 134

Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims

(LLMC 1976)................................................................................................ 146

Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında

1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden Protokol

(LLMC Protokolü 1996)............................................................................... 158

Protocol to amend the Convention on Limitation

of Liability for Maritime Claims (LLMC Protocol 1996)............................. 165

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili

Uluslararası Sözleşme (CLC 1992)................................................................ 172

Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil

Liability for Oil Pollution Damage 1969 (CLC 1992)................................... 186

1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun

Kurulmasi ile İlgili Uluslararası Sözleşme (FUND 1992).............................. 200

Protocol of 1992 to amend the International

Convention On The Establishment of an International Fund for

Compensation for Oil Pollution Damage (FUND 1992)............................... 221

1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun

Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme'nin 2003 Protokolü

(FUND 2003)................................................................................................ 244

Protocol of 2003 to the International

Convention on the Establishment of an International Fund for

Compensation for Oil Damage 1992 (FUND 2003)..................................... 257

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Kurulmasına Mütedair Sözleşme

(1MO Sözleşmesi 1948)................................................................................ 271


KANUNLAR

 

•    Çevre Kanunu................................................................................................ 287

 • Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun............................................... 311
 • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
  Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun.............. 319
 • Deniz İş Kanunu............................................................................................ 330
 • Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki
  Hakkında Kanun............................................................................................. 349
 • Gemi Sağlık Resmi Kanunu.............................................................................. 350
 • Karasuları Kanunu........................................................................................... 353
 • Kıyı Kanunu.................................................................................................... 354

•    Limanlar Kanunu............................................................................................ 361

 • Serbest Bölgeler Kanunu.................................................................................. 364
 • Turizmi Teşvik Kanunu.................................................................................. 370
 • Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları
  Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun........................................ 379
 • Türk Ticaret Kanunu...................................................................................... 381
 • Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu.............................................................. 503

"    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.......................................................... 508

 

 

TÜZÜKLER

 

 

 • Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname...................................... 547
 • Gemi Sicili Nizamnamesi................................................................................ 554
 • Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzük........... 574
 • Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük................. 579
 • Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü................................................... 585
 

YÖNETMELİKLER

 

 

  Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği.......................................................... 605 Balıkçı Barınakları Yönetmeliği...................................................................... 621

Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik............................................................... 633

Deniz Turizmi Yönetmeliği............................................................................. 637 Gemi Acenteleri Yönetmeliği.......................................................................... 663 Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği.......................................... 673 Gemiadamları Yönetmeliği.............................................................................. 681 Gemilerin Tonilatolarım Ölçme Yönetmeliği.................................................. 757

İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği..................................... 769 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik........................................... 777 Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği............................................................. 795 Limanlar Yönetmeliği..................................................................................... 808 Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik.................................................................. 841 Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Yolcu Tekneleri

Yönetmeliği.................................................................................................... 847

Seyir Yardımcıları Yönetmeliği....................................................................... 859

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği........................................ 865 Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek

Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik........................... 880

Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği....................................................... 893
 

BAKANLAR KURULU KARARLARI TEBLİĞLER GENEL ŞARTLAR

 

 

 

Gemi Bağlama Limanlarının Tâbi Bulundukları Gemi Sicil

Dairelerinin Coğrafi Sınıflarının Belirlenmesine Dair Karar............................ 911

Gemi Sicil Müdürlükleri Kurulması Hakkında Karar........................................ 913

Karasularının Genişliği ile İlgili Olarak Karadeniz ve Akdeniz'de

Mevcut Olan Durumun Sürdürülmesine İlişkin Karar....................................... 914

Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi Hakkında Karar........................................ 915

Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemi ve Yatların

Yaptırılabilecek Sigortalar Kapsamına Dahil Edilmesi

Hakkında Karar............................................................................................. 917

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj

Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara

Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim

Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar......................................... 918

Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma

Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ.................................................................................................. 919

Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartlan.......................................................... 921

Tekne Poliçesi Genel Şartlan.......................................................................... 929