Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Dağıtım Sözleşmelerinde Denkleştirme İstemi

Dağıtım Sözleşmelerinde Denkleştirme İstemiSayfa Sayısı
:  
312
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257953405

124,00 TL

  Dağıtım Sözleşmelerinde Denkleştirme İstemi isimli eserde, görünüm biçimleri bayilik, tek satıcılık ve franchise sözleşmeleri olmak üzere, dağıtım sözleşmeleri üst kavramı ele alınmıştır. Üst kavrama tabi sözleşmeler incelenerek, bir sözleşmenin dağıtım sözleşmesi olarak sınıflandırılabilmesi için zorunlu ve ihtiyari unsurlar belirlenmiş; dağıtım sözleşmelerinin hukuki niteliği, yorumu ile uygulanacak hükümler hususlarına değinilmiştir. Ardından, dağıtım sözleşmeleri, benzer sözleşmelerle karşılaştırılmış ve benzer sözleşmelere dair hükümlerin hangilerinin dağıtım sözleşmelerine kıyasen uygulanabileceği tartışılmıştır. İkinci Bölüm'de, dağıtım sözleşmelerinde dağıtıcı tarafın denkleştirme istem hakkı konu edilmiştir. Denkleştirme istem hakkının hukuki esası ve niteliği ortaya koyulduktan sonra, dağıtıcının denkleştirme istem hakkına sahip olabilmesi için gereken olgular, iki safhaya ayrılarak incelenmiştir. TTK m. 122/f. 5'te yer alan "tekel hakkı veren" ibaresinin ve TTK m. 122/f. 3'ün yorumu üzerinde özellikle durulmuştur. Son olarak, denkleştirme isteminin ileri sürülmesinde aranan şekil, tabi olduğu bir yıllık süre ve önceden vazgeçilmezlik karakteri değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
DAĞITIM SÖZLEŞMELERİ
I. DAĞITIM KAVRAMI, METOTLARI VE SÖZLEŞMELERİ
A. Dağıtım Kavramı
B. Dağıtım Metotları
C. Dağıtım Sözleşmelerine İlişkin Doktrindeki Tanımlar
D. Dağıtım Sözleşmeleri Kavramı
II. DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNİN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ
A. Bayilik Sözleşmesi
B. Tek Satıcılık Sözleşmesi
C. Franchise Sözleşmesi
III. DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI
A. Genel Olarak
B. Zorunlu Unsurlar
C. İhtiyari Unsurlar
IV. BENİMSEDİĞİMİZ TANIM
V. HUKUKİ NİTELİĞİ, YORUMU VE UYGULANACAK HÜKÜMLER
A. Genel Olarak
B. Hukuki Nitelik
C. Yorumu
D. Uygulanacak Hükümler
VI. DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE KIYASEN UYGULANABİLECEK HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Acente ve Acentelik Sözleşmesi
B. Satış Sözleşmesi
C. Art Arda Teslimli Satış Sözleşmesi
D. Satış İçin Bırakma
E. Vekalet Sözleşmesi
F. Hizmet Sözleşmeleri
G. Adi Ortaklık Sözleşmesi
H. Komisyon Sözleşmesi


İKİNCİ BÖLÜM
DAĞITICININ DENKLEŞTİRME İSTEM HAKKI
I. DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN KANUNDA DÜZENLENME SÜRECİ
II. TERMİNOLOJİ
III. DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN HUKUKİ ESASI VE NİTELİĞİ
A. Genel Olarak
B. Doktrindeki Görüşler
C. Kanaatimiz
IV. DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDE DENKLEŞTİRME İSTEM HAKKININ HUKUKİ DAYANAĞI
V. DENKLEŞTİRME İSTEMİNE HAK KAZANILMASI
A. Genel Olarak
B. Birinci Safha
C. İkinci Safha
VI. DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ
A. İleri Sürülme Şekli
B. Bir Yıllık Sürenin Hukuki Niteliği
C. Önceden Vazgeçilemez Olması
SONUÇ


KAYNAKÇA