Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (24)      Şubat (116)      Ocak (139)      Aralık (134)

Çocuk Hukuku ( İKİNCİ BASIDAN TIPKI BASI ) - RONA SEROZAN

Çocuk Hukuku ( İKİNCİ BASIDAN TIPKI BASI ) - RONA SEROZAN

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
324
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9799758875374

750,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...


İÇİNDEKİLER


 

Kısaltmalar XI


 

Genel Kaynaklar XII


 

BİRİNCİ BÖLÜM


 

GENEL BİLGİLER - TEMEL KAVRAMLAR -


 

BAŞLICA KAYNAKLAR - TARİHÇE


 

§ 1. Çocuk Hukukunun Konusu ve Özellikleri 1


 

Çocuk Hukuku Nedir? 1


 

Konunun Çekiciliği 2


 

Konunun Çektiriciliği 3


 

Etimolojik ve Sosyolojik Anlamda Çocuk 3


 

Çocuklar Niçin Korunmalıdırlar? 4


 

Korumaya Karşı Çıkanların Yanıltmacaları 5


 

Çocukları Korumanın ve Pusatlandırmanın Değişik Yolları 6


 

Çocuk Haklarının Anlamı ve Önemi 9


 

Korunacak Çocuğun Hukuksal Profili 10


 

§ 2. Çocuklukta Önemli Yaş Basamakları 12


 

§ 3. Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi 15


 

Sosyal Gelişmenin Dinamikleri 15


 

Tarıma Bağlı Toplumda Ata Erki 16


 

Sanayi Toplumunda Değişenler 17


 

Bilimdeki Patlama 20


 

Uluslararası Hukukta Gelişmeler 23


 

Ulusal Hukuklarda Gelişmeler 24


 

Türk Hukukunda Gelişmeler 26


 

§ 4. Ülkenin Güncel Yaşam Gerçeğinde Çocuk Hakları 29


 

Acı İstatistikler - Acıklı Gerçekler 29


 

Çıkış Yolu 32


 

§ 5. Anayasada Çocuk Hakları 35


 

Anayasa 35


 

Temel İlkeler 35


 

Temel Haklar 37


 

Temel İlkelerin ve Hakların Güçlü ve Zayıf Yanları 38


 

Temel Hakların Kullanılmasında Sınır, Özellikle Yaş Sınırı 39


 

Anayasal Ana Baba Hakkı 43


 

§ 6. Uluslararası Anlaşmalarda Çocuk Hakları 45


 

Uluslararası Anlaşmaların Özellikleri 45


 

Çocuk Hakları Sözleşmesi 49


 

Çocuk Hakları Sözleşmesinde Temel İlkeler ve Haklar 51


 

Öteki Önemli Anlaşmalar 54


 

§ 7. Çocuklara Ayrımcılık Yapma Yasağı 60


 

§ 8. Çocuk Hukukunda Çocuk Yararının Önceliği 65


 

§ 9. Çocuğun Kendisiyle İlgili İşlerde Söz Sahibi Olma (Katılım) Hakkı 68


 

İKİNCİ BÖLÜM


 

KAMU HUKUKUNDA ÇOCUĞUN KORUNMASI


 

§ 1. Çocuğun Kötü Muameleye Karşı Korunması 71


 

§ 2. Çocuğun Baştan Çıkma Tehlikesine Karşı Korunması 78


 

§ 3. Suçlanan Çocuğun Sanık ve Hükümlü Olarak Korunması 83


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


 

MEDENİ HUKUKTA ÇOCUĞUN KONUMU


 

§ 1. Çocuğun Hak ve Fiil Ehliyeti 88


 

I. GİRİŞ: MEDENİ HUKUKUN ÇEVRESİ 88


 

II. HAK EHLİYETİ SOYUTLAMASI 89


 

III. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 90


 

IV. HAKLARI KULLANMA (FİİL) EHLİYETİ 92


 

V. ÇOCUĞUN BAŞKASINA ZARAR VERİCİ EYLEMİNDEN ÖTÜRÜ


 

SORUMLULUK 100


 

§ 2. Çocuğun Kişiliğinin Korunması 102


 

§ 3. Çocuğun Hukuksal Kimlik (Statü) Özellikleri 107


 

Ad 107


 

Yerleşim Yeri 108


 

Vatandaşlık 109


 

Hısımlık 109


 

Cinsiyet 111


 

Nüfus Kayıtları 111


 

Nafaka Alacaklılığı 112


 

Mirasçılık 113


 

§ 4. Çocuğun Nişanlanması ve Evlenmesi 116


 

I. NİŞANLANMA 116


 

II. EVLENME 118


 

§ 5. Özel Çocuk Hukuku: Çocukla Ana Babası Arasındaki İlişkiler 121


 

I. Giriş: Genel Bilgiler 122


 

Ana Konu: Çocukluk İlişkisi (Soybağı) 122


 

Temel Kaynak: Medeni Kanun 123


 

Medeni Kanunun Aile Hukuku Kitabının Özellikleri 123


 

Çocukluk İlişkisinin Kurulması ve Kaldırılması 125


 

Yeni Medeni Kanunun Çocuklarla İlgili Düzenlemesinin Eleştirisi 127


 

En Önemli Yenilik: Evlilik Dışı Çocuklara Karşı Ayrımcılığın Giderilmesi 140


 

Temel Kavramlar: Hısımlık, Soybağı, Çocuk, Ana, Baba, Velayet 142


 

Özel Çocuk Hukukunun Başlıca Davaları 151


 

Soybağı Davalarının Özellikleri 153


 

Özel Çocuk Hukuku Davalarına Bakan Özel Mahkeme: Aile Mahkemesi 155


 

Bilimsel Gelişmelerin Özel Çocuk Hukuku Uyuşmazlıklarına Olumlu ve


 

Olumsuz Etkileri 156


 

Özel Çocuk Hukukunun Özellikleri ve İlkeleri 158


 

Kamusallık 158


 

İstikrar 159


 

Tip Sıkılığı 160


 

Şekilcilik 162


 

Çocuk Yararının Önceliği 162


 

Yeni Çocuk Hakları: Kimlik ve Katılım Hakkı 163


 

Aile Haklarının, Özellikle Velayet Hakkının Özelliği 164


 

II. Çocukla Ana Arasındaki Soybağı 165


 

III. Çocukla Baba Arasındaki Soybağı 168


 

IV. Çocuğun Anasıyla Evli Olan Erkek İçin Babalık Karinesi 170


 

Babalık Karinesinin Anlamı ve Önemi 170


 

Kuşkulu Karineler: Karineler Çakışması ve Gaiplik Çıkmazı 173


 

V. Babalık Karinesinin Çürütülmesi: Soybağının Reddi 176


 

Ancak Dava Yoluyla Kullanılabilen Bir Hak 176


 

Soybağının Reddi Davasında İspat Yükünün Ağırlığı 176


 

Bilimsel Tahlillere Katlanma Ödevi 178


 

İspat Süreci 179


 

Yapay Döllemenin Babalık Karinesi Açısından Yol Açtığı Sorunlar 182


 

Babalık Karinesinin Zayıflaması: Soybağının Kolay Yoldan Reddi 185


 

Soybağını Kimler Reddedebilirler? 187


 

Ehliyetsizlerin Soybağını Ret Hakları 192


 

Soybağının Ret Davası Kim(ler)e Karşı Açılır? 192


 

Soybağını Ret Davasını Açma Süresi 193


 

Soybağını Ret Hakkının Sürenin Kaçırılması Dışında Etkisizleşmesi 195


 

Soybağının Reddinin Sonuçları 196


 

VI. Ana ile Babanın Çocuğun Doğumundan Sonra Evlenmeleri Üzerine


 

Soybağının Düzelmesi 199


 

Kendiliğinden Düzelme 199


 

Soybağının Düzelmesine İtiraz 201


 

VII. Evlilik Dışı İlişki Ürünü Çocuğu Tanıma 203


 

Tanımanın Niteliği ve Koşulları 203


 

Tanımanın Süresi 205


 

Kimler Tanıyabilirler? 206


 

Kimler Tanınabilirler? 206


 

Formalite 207


 

Ölüme Bağlı Tanıma 207


 

Tanımanın Etkileri 207


 

Tanımanın Hükümsüzlüğü 208


 

Hükümsüzlüğü İleri Sürme Süresi 210


 

VIII. Babalık Davası 211


 

Davanın İşlevi 211


 

Babalık Davasında Davacılar ve Davalılar 213


 

Babalık Karinesi - İspat Yükü 214


 

Davalı Erkeğin Savunmaları 216


 

Babalık Davasında Süre 217


 

Hükmün Sonucu 219


 

IX. Evlat Edinme 219


 

Evlat Edinmeyle Oluşan Soybağının Özellikleri 219


 

Evlatlık, Besleme, Korunmaya Muhtaç Çocuk, Üvey Çocuk 220


 

Evlat Edinmenin Yararları ve Sakıncaları 221


 

Yeni Medeni Kanun’da Köklü Değişiklikler 223


 

Kimler Kimleri Evlat Edinebilir? 224


 

Evlat Edinen Kişinin Ehliyeti 225


 

Evlatlığın Ehliyeti 226


 

Tek Başına ve Birlikte Evlat Edinme 226


 

Küçüklerin Evlat Edinilmesi 228


 

Küçüğün Ana Babasının Oluru 228


 

Ergin Kişilerin Evlat Edinmesi 230


 

Evlat Edinmede Aracılık 230


 

Evlat Edinmenin Formalitesi 231


 

Evlat Edinmenin Hükümleri 231


 

Evlat Edinmede Gizlilik 233


 

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması 234


 

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davasının Açılabileceği Süre 236


 

Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesinin Sonuçları 236


 

Soybağı İlişkilerinin Şematik Özeti 237


 

X. Soybağının Genel Hükümleri 238


 

Çocuğun Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Hısımlığı, Mirasçılığı 238


 

Çocukların Yakınlarıyla Kişisel İlişkileri 240


 

Ana Babayla Çocuk Arasında Karşılıklı Yardımlaşma 242


 

Ana Babanın Bakım (Çocuk) Nafakası Ödeme Yükümü 243


 

Bakım Nafakasının Uzantısı: Yardım (Hısım) Nafakası 246


 

Başkaca Nafakalar 247


 

Tüm Nafakaların Ortak Özellikleri 248


 

Aile Malı 249


 

XI. Velayet 250


 

Velayetin Anlamı ve Kapsamı 250


 

Velayet Sorumluluğu Kim(ler)dedir? 254


 

Velayeti Sınırlayan Gelişmeler 256


 

Velayetin Benzeri: Vesayet 257


 

Velayetin Üç Boyutundan İlki: Küçüğün Kişi Varlığının Korunması 260


 

Velayetin İkinci Boyutu: Küçüğün Malvarlığının Korunması 265


 

Küçüğün Malvarlığının Yönetilmesi 266


 

Küçüğün Malvarlığından Yararlanma 268


 

Yeni Medeni Kanun’un Doğurduğu Tereddüt 270


 

Velayetin En Önemli Boyutu: Küçüğün Temsili 272


 

Velinin Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlanması 273


 

Ayırt Etme Gücünden Yoksun Küçüğün Temsili 275


 

Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçüğün Temsili 277


 

Küçüğün Ehliyetinin Genişlemesi 288


 

Küçük Çocuğun Başkalarına Zarar Veren Eylemlerinden Ötürü Sorumluluk -


 

Ev Başkanının Sorumluluğu 289


 

Velayetin Kötü Kullanılmasında Çocuk Yararına Alınabilecek Önlemler:


 

Özellikle Velayetin Kaldırılması 292


 

Velayetin Kendiliğinden veya Yargıcın Velayeti Eşlerden Birine Verme


 

Kararıyla Sona Ermesi 294


 

Velayetin Bitiminde Sorumluluk 295


 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


 

SOSYAL YARDIM VE GÜVENLİK, EĞİTİM VE


 

İŞ HUKUKU AÇISINDAN ÇOCUK


 

§ 1. Giriş: Genel Bilgiler ve Temel Kavramlar 297


 

§ 2. Korunmaya Muhtaç Çocuklar 298


 

§ 3. Çocukların Eğitimi 301


 

§ 4. Çalışan Çocukların Korunması 304


 

KAVRAM DİZİNİ 309


 

 

 

KURAL DİZİNİ 317