Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (125)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Ceza ve GüvenlikTedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Uygulaması

Ceza ve GüvenlikTedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve UygulamasıSayfa Sayısı
:  
615
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5523-6

129,90 TL

KİTAP HAKKINDA

Son dönemlerde "Adalet org" "adalet gündemi" gibi birçok hukuki platformlarda sorulan sorulardan, tartışılan bir kısım konulardan infazla ilgili şartla tahliye, şartla tahliyenin geri alınması, mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanması, adli para cezasının infazı, infazda tereddüt yaratan hususlar, cezanın infazının ertelenmesi gibi pek çok konunun yeterince aydınlatılamadığı, uygulamada bu tür konuları içeren ve son Yargıtay kararları ve Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarını içeren bir kitabın bulunmaması nedeniyle bu kitap ceza hukukçularına ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitap İnfaz Hakimlerine de hitap etmekle birlikte asıl hedef kitle ceza hukuku ile ilgilenen avukatlar, ceza mahkemesi hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve akademisyenlerdir. Kitapta 2005 yılından 2019 yılı Nisan ayına kadar çıkan ve 5275 sayılı Kanunu ilgilendiren çok sayıda Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay daire kararları, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bulunmaktadır. Kitapta 40 tanesi Ceza Genel Kurulu kararı olmak üzere, toplam 800 civarında Yargıtay kararı, 21 tane Anayasa Mahkemesi kararı, 65 tane Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararı, 28 tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bulunmaktadır. Yargıtay kararlardan infaz hakimlerini ilgilendirenlerinin sadece içerikleri verilmiş, benzer nitelikte olan kararlar ise, aynı konudaki Yargıtay kararının altında "benzer mahiyetteki Yargıtay kararları" başlığı altında sadece Yargıtay ilgili dairesi, karar ve tarihi verilmiştir. Şartla tahliye, mükerrirlere özgü infaz rejimi, adli para cezasının infazı, cezanın infazında tereddüt ile ilgili maddeler altındaki Yargıtay kararlarının tamamına yakını verilmiştir.
Kitapta her madde ile ilgili, makale, doktora tezi ve bakanlık görüşlerine yer verilmeye çalışılarak içerik zenginleştirilmiştir.
Konu Başlıkları
    Cezanın İnfazında Tereddüt
    Müddetnameye İtiraz
    Şartla Tahliye ve Şartla Tahliyenin Geri Alınması
    Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi
    Adli Para Cezasının İnfazı
    Denetimli Serbestlik Uygulanarak Cezanın İnf
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkındaki Kanun
MADDE 1 : Amaç  17
MADDE 2 : İnfazda temel ilke  17
MADDE 3 : İnfazda Temel Amaç  18
MADDE 4 : İnfazın Koşulu  19
MADDE 5 : İnfazın Dayanakları ve Kimin Tarafından İzleneceği  22
MADDE 6 : Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler  23
MADDE 7 : İyileştirmede Başarı Ölçütü  30
MADDE 8 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  30
MADDE 9 : Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları  31
MADDE 10 : Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  32
MADDE 11 : Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  33
MADDE 12 : Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  34
MADDE 13 : Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri  35
MADDE 14 : Açık Ceza İnfaz Kurumları  35
MADDE 15 : Çocuk Eğitimevleri  45
MADDE 16 : Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi  46
MADDE 17 : Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün İstemiyle Ertelenmesi  52
MADDE 18 : Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin Cezalarının İnfazı  56
MADDE 19 : Yakalama Emri  57
MADDE 20 : Cumhuriyet Başsavcılığınca Yapılacak İşlem  58
MADDE 21 : Kuruma Alma ve Kayıt İşlemleri  62
MADDE 22 : Hükümlüler ile Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  64
MADDE 23 : Hükümlülerin Gözlem ve Sınıflandırılması  65
MADDE 24 : Hükümlülerin Gruplandırılması  67
MADDE 25 : Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  68
MADDE 26 : Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma  70
MADDE 27 : Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma  71
MADDE 28 : Bina ve Eşyanın Korunması  71
MADDE 29 : Hükümlülerin Çalıştırılması  71
MADDE 30 : Kurum Dışında Çalıştırma  72
MADDE 31 : Kurum Hizmetinde Çalışma  73
MADDE 32 : Ücret ve Sosyal Haklar  74
MADDE 33 : Kurumların İç Güvenliği  74
MADDE 34 : Kapıların Açılmaması ve Temasın Önlenmesi  75
MADDE 35 : Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşyalar  75
MADDE 36 : Arama  80
MADDE 37 : Disiplin Cezalarının Niteliği ve Uygulama Koşulları  81
MADDE 38 : Disiplin Cezaları ve Tedbirleri  86
MADDE 39 : Kınama  87
MADDE 40 : Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  88
MADDE 41 : Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakmak  91
MADDE 42 : Haberleşme ve İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  92
MADDE 43 : Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  95
MADDE 44 : Hücreye Koyma  97
MADDE 45 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri  110
MADDE 46 : Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  111
MADDE 47 : Disiplin Soruşturması  114
MADDE 48 : Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının İnfazı ve Kaldırılması  120
MADDE 49 : Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler  127
MADDE 50 : Zorlayıcı Araçların Kullanılması  128
MADDE 51 : Ödüllendirme  129
MADDE 52 : Şikayet ve İtiraz  131
MADDE 53 : Nakiller  131
MADDE 54 : Kendi İsteğiyle Nakil  132
MADDE 55 : Disiplin Nedeniyle Nakil  133
MADDE 56 : Zorunlu Nedenlerle Nakil  134
MADDE 57 : Hastalık Nedeniyle Nakil  134
MADDE 58 : Nakillerde Alınacak Tedbirler  135
MADDE 59 : Avukat ve noterle görüşme hakkı  137
MADDE 60 : Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü  140
MADDE 61 : Kütüphaneden Yararlanma  140
MADDE 62 : Süreli ve Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı  142
MADDE 63 : Hükümlünün barındırılması ve yatırılması  146
MADDE 64 : Hükümlünün Giydirilmesi  148
MADDE 65 : Hükümlünün Muhtaç Çocuklarının Barındırılması  149
MADDE 66 : Hükümlünün Telefon ile Haberleşme Hakkı  150
MADDE 67 : Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı  154
MADDE 68 : Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı  156
MADDE 69 : Hükümlüye Dışarıdan Gönderilen Hediyeyi Kabul Etme Hakkı  162
MADDE 70 : Din ve Vicdan Özgürlüğü  164
MADDE 71 : Hükümlünün Muayene ve Tedavi İstekleri  165
MADDE 72 : Hükümlünün Beslenmesi  167
MADDE 73 : İyileştirme Programlarının Belirlenmesi  169
MADDE 74 : Hükümlülerin Sayısı ve Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  170
MADDE 75 : Eğitim Programları  171
MADDE 76 : Öğretimden Yararlanma  172
MADDE 77 : Dernekler, Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler  174
MADDE 78 : Hükümlünün Muayene ve Tedavisi  175
MADDE 79 : Sağlık denetimi  177
MADDE 80 : Hastaneye Sevk  178
MADDE 81 : İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli  178
MADDE 82 : Hükümlünün Kendisine Verilen Yiyecek ve İçecekleri Reddetmesi  179
MADDE 83 : Hükümlüyü ziyaret  180
MADDE 84 : Yabancı Hükümlüleri Ziyaret  186
MADDE 85 : Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi  187
MADDE 86 : Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar  188
MADDE 87 : Beden Eğitimi  190
MADDE 88 : Kütüphane ve Kurslardan Yararlanma  191
MADDE 89 : Koşullu Salıverilmede İyi Hâlin Saptanması  192
MADDE 90 : Salıverilme Öncesi İçin Önlem ve İlişkiler  194
MADDE 91 : Hükümlüye iş bulmada yardım  195
MADDE 92 : Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkma Hâlleri  195
MADDE 93 : Hükümlülere Verilen İzinler  196
MADDE 94 : Mazeret İzni  196
MADDE 95 : Özel İzin  199
MADDE 96 : İş Arama İzni  201
MADDE 97 : İzinden Dönmeme, Geç Dönme  201
MADDE 98 : Mahkûmiyet Hükmünün Yorumunda veya Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama  207
MADDE 99 : Birden Fazla Hükümdeki Cezaların Toplanması  245
MADDE 100 : Hastanede Geçen Sürenin Cezadan İndirilmesi  270
MADDE 101 : İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü  270
MADDE 102 : İnfaz Kurumuna Dış Yardımlar  277
MADDE 103 : Hükümlüler Arası Yardımlaşma  278
MADDE 104 : Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları  278
MADDE 105 : Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma  279
MADDE 105/A : Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı  288
MADDE 106 : Adlî Para Cezasının İnfazı  338
MADDE 107 : Koşullu Salıverilme  372
MADDE 108 : (28.6.2014 tarih ve 6545 sayılı kanunun 82. maddesi ile değişik) Mükerrirlere “ve bazı suç faillerine” özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri  508
MADDE 109 : Kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırımların uygulanması  553
MADDE 110 : Özel İnfaz Usulleri  562
MADDE 111 : Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  567
MADDE 112 : Tutukevine Kabul  568
MADDE 113 : Tutukluların Barındırılması  568
MADDE 114 : Tutukluların Hakları  569
MADDE 115 : Kısıtlayıcı Önlemler  570
MADDE 116 : Tutukluların Yükümlülükleri  570
MADDE 117 : Hapis Cezalarının ve Tedbirlerin İnfazında Göz Önünde Bulundurulacak ve Uygulanacak Diğer Kanunlardaki Hükümler  572
MADDE 118 : Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı  573
MADDE 119 : Bu Kanunda Geçen Terimlerin Etkisi  574
MADDE 120 : Diğer Kanunlarda Yapılan Yollamalar  574
MADDE 121 : Tüzük ve Yönetmelikler  574
MADDE 122 : Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  575
EK MADDE 1  576
GEÇİCİ MADDE 1  576
GEÇİCİ MADDE 2  577
GEÇİCİ MADDE 3  577
GEÇİCİ MADDE 4  579
GEÇİCİ MADDE 5  579
GEÇİCİ MADDE 6  580
GEÇİCİ MADDE 7  580
GEÇİCİ MADDE 8  581
Yargıtay Kararları Dizini  583
Anayasa Mahkemesi Kararları  605
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları  607
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları  611
Kavramlar Dizini  613
Özgeçmiş  616
    

azı