Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Ceza Muhakemesi Hukukunda İtiraz Kanun Yolu

Ceza Muhakemesi Hukukunda İtiraz Kanun YoluSayfa Sayısı
:  
211
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5473-48-8

31,32 TL

ÖNSÖZCeza muhakemesi hukukunda kanun yolları, ilk derece mahkemelerinde verilen karar veya hükümlerin hukuka aykırı olma ihtimali dikkate alınarak, bu tür karar veya hükümlerin bir kez daha hukuki denetimden geçirilmesini sağlayan ceza muhakemesi kurumlarından birini oluşturmaktadırlar. Daha önce verilen bir karar veya hükmün hukuka aykırı olduğu iddiasında bulunan tarafın, bu iddiasını hukuki zeminde tekrar dile getirip sonuç alabilmesi, verilen karar veya hükümlerin hem isabetini artıracak hem de toplumun hukuka olan güvenini sağlamlaştıracaktır. Bu açıdan kanun yolu denetimi oldukça önemli ve gereklidir.Bu çalışmada, kanun yolları içinde yer alan itiraz kanun yolu incelenmiştir. İnceleme yapılırken, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki düzenleme ile Türk öğreti ve uygulaması temel alınmış, ilgili yerlerde hem yürürlükten kaldırılan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hem de karşılaştırmalı hukuktaki öğreti görüşlerine yer verilmiştir.İnceleme konumuzun bu ana kadar ayrı bir başlık altında incelenmemiş olması, bu eseri hem kendi alanında ilk yapmakta hem de tartışılmaya açık kılmaktadır. Biz, -gerçeklerin fikirlerin tartışılmasıyla ortaya çıkacağı- gerçeğinden yola çıkarak, eserimizin, ancak eleştirilerek daha iyi eserlerin ortaya çıkması ve doğru kararların verilmesine vesile olmasını sağladığı ölçüde amacına ulaşacağını düşünmekteyiz. Bu anlamda biz, denize bir taş atmış olmaktayız. Bu taşın dalgası, çok daha geniş alanlara yayılarak daha güzel eserlerin verilmesini sağlayacağından kuşkumuz yoktur.

İÇİNDEKİLER :
GİRİŞ-1

BİRİNCİ BÖLÜM


KANUN YOLLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER,
KANUN YOLLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE
KANUN YOLLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER• I. -KANUN YOLLARI KAVRAMININ ANLAMI-5
• A. -Kanun Yolları Görüşü-6
• B. -Hukuki Çare Görüşü-7
• C. -Yargısal Çare Görüşü-10
• D. -Taarruz Yolları Görüşü-10
• E. -Yasal Çare Görüşü-10
• II. -KANUN YOLLARININ SINIFLANDIRILMASI-11
• III. -KANUN YOLLARININ FAYDASI VE AMACI-13
• IV. -KANUN YOLUNUN GÖREVİ-15
• V. -KANUN YOLLARININ TÜRLERİ-15
• VI. -KANUN YOLLARININ TARİHİ GELİŞİMİ-18
• A. -Roma Hukuku-18
• B. -Kanonik (Kilise) Hukuk-19
• C. -Carolina Hukuku-19
• VII. KANUN YOLLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER-20
• A. -Genel Olarak-20
• B. -Kanun Yolunda Hata-21
• 1. -Kanun Yolunun Türünde Hata-22
• 2. -Kanun Yolu Merciinde Hata-23
• 3. -Refermatio Peius / Aleyhe Bozma Yasağı-27


İKİNCİ BÖLÜM

İTİRAZ KANUN YOLU• I. -GENEL OLARAK-33
• II. -İTİRAZ KANUN YOLUNUN KANUN YOLLARI İÇİNDEKİ YERİ-35
• III. -İTİRAZ KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKINA SAHİP OLANLAR-35
• A. -Cumhuriyet Savcısı-39
• B. -Şüpheli-44
• C. -Sanık-46
• D. -Yasal Temsilci Ve Eş-48
• E. -Katılan-53
• 1. -Mağdur-54
• 2. -Suçtan Zarar Gören-55
• 3. -Malen Sorumlu-55
• F. -Avukat (Müdafii / Vekil)-60
• G. -Tüzel Kişiler-69
• H. -Tutuklu-69
• I. -Diğer Kişiler-71
• IV. İTİRAZ KANUN YOLU HAKKINA SAHİP KİŞİLERİN İTİRAZ KANUN YOLU HAKKI ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİ-71
• A. -İtiraz Kanun Yoluna Başvurma-72
• 1. -İtiraz Başvurusunda Sirayet-72
• a) -Şüpheli Veya Sanığın Birden Çok Olması-72
• b) Katılanın Birden Çok Olması-73
• B. -İtiraz Kanun Yolundan İtiraz Hakkını Kullanmadan Önce Vazgeçme (Feragat)-74
• 1. -Genel Olarak-74
• 2. -Cumhuriyet savcısının Başvurudan Vazgeçmesi-76
• 3. -Şüpheli Ve Sanığın Başvurudan Vazgeçmesi-77
• 4. -Avukatın (Müdafi ve Vekil) Başvurudan Vazgeçmesi-77
• 5. -Yasal Temsilci ve Eşin Başvurudan Vazgeçmesi-78
• 6. -Katılanın Başvurudan Vazgeçmesi-78
• 7. -Vazgeçmenin Hüküm Ve Sonuçları-78
• C. -İtiraz Kanun Yoluna İlişkin Başvurunun Geri Alınması (Kanun Yoluna Başvurulduktan Sonra Vazgeçme)-79
• 1. -Geri Alma Anı-79
• 2. -Şüpheli Veya Sanığın Geri Alması-80
• a) -Tek Şüpheli Veya Sanık Bulunması-81
• b) -Birden Çok Şüpheli Veya Sanığın Bulunması Halinde Geri Alma-81
• 3. -Katılanın Geri Alması-82
• 4. -Avukatın (Müdafii veya Vekil) Geri Alması-82
• 5. -Cumhuriyet Savcısının Geri Alması-84
• 6. -Kanuni Temsilci Ve Eşin Geri Alması-85
• 7. -Geri Almanın Hüküm Ve Sonuçları-86
• D. -İtiraz Kanun Yolunun Hak Sahibi Kişilerin Lehine Kullanılması-87
• 1. -Avukat (Müdafi veya Vekil) Açısından-87
• 2. -Cumhuriyet Savcısı Açısından-88
• E. -İtiraz Kanun Yolunun Hak Sahibi Kişilerin Aleyhine Kullanılması-88
• 1. -Müdafi veya Vekil Açısından-88
• 2. -Cumhuriyet Savcısı Açısından-88
• F. -İtiraz Kanun Yolunun Kullanılmasının Durdurulması, Ertelenmesi-90
• V. -İTİRAZ KANUN YOLUNUN KONUSU-90
• VI. -KARARLARIN İTİRAZ EDİLEBİLİR OLUP OLMAMA DURUMU-93
• A. -İtiraz edilemeyen kararlar-93
• B. -İtiraz edilebilen kararlar-96
• 1. -Hâkim Kararları-98
• a) -Sulh Ceza Hâkimi Sıfatıyla Verilen Kararlar-98
• b) -Hâkim Sıfatıyla Verilen Kararlar-101
• c) -Naib Hâkim Sıfatıyla Verilen Kararlar-102
• 2. -Mahkeme Kararları-102
• a) -Yetkili Mahkeme Sıfatıyla Verilen Kararlar-105
• (1) -5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Hükümler Açısından-106
• (2) -5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nda Yer Alan Hükümler Açısından-110
• (3) -Ceza İnfaz Kanunu’nda Yer Alan Hükümler Açısından-111
• b) -İstinabe Olunan Mahkeme Sıfatıyla Verilen Kararlar-111
• 3. -Cumhuriyet Savcısının Kararı-112
• VII. İTİRAZ KARARLARINI İNCELEYECEK MERCİİLER-112
• A. -Hâkim Kararını İnceleyecek Merciiler-114
• 1. -Sulh Ceza Hâkiminin Kararını İnceleyecek Mercii-114
• 2. -Asliye Ceza Mahkemesi Hâkiminin Kararını İnceleyecek Mercii-114
• 3. -Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının Kararını İnceleyecek Mercii-115
• 4. -Ağır Ceza Mahkemesi Naibi Veya İstinabe Olunan Hâkiminin Kararını İnceleyecek Mercii-115
• 5. -Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Üyesinin Kararını İnceleyecek Mercii-115
• 6. -Yargıtay Ceza Dairesi Üyesinin Kararını İnceleyecek Mercii-115
• 7. -Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanı veya Dairesinin Kararını İnceleyecek Mercii-115
• 8. -Yargıtay Ceza Dairesi Üyesinin Kararını İnceleyecek Mercii-115
• B. -Mahkeme Kararını İnceleyecek Merciiler-116
• 1. -Sulh Ceza Mahkemesinin Kararını İnceleyecek Mercii-116
• 2. -Asliye Ceza Mahkemesinin Kararını İnceleyecek Mercii-116
• 3. -Ağır Ceza Mahkemesinin Kararını İnceleyecek Mercii-117
• C. -Cumhuriyet savcısının Kararını İnceleyecek Mercii-117
• VIII. İTİRAZ KANUN YOLUNA BAŞVURU ŞEKLİ-118
• A. -Dilekçe İle Başvurma-118
• 1. -Tek Şüpheli Veya Sanıklı Yargılamalarda-120
• 2. -Birden Çok Şüpheli Veya Sanıklı Yargılamalarda-120
• B. -Tutanağa Geçirilerek Başvurma-120
• 1. -Tek Şüpheli Veya Sanıklı Yargılamalarda-122
• 2. -Birden Çok Şüpheli Veya Sanıklı Yargılamalarda-122
• IX. -İTİRAZ KANUN YOLUNDA SÜRE-122
• A. -İtiraz Kanun Yoluna Başvurmada Öngörülen Süre-123
• B. -Sürenin Başlama Anı-124
• 1. -Birden Çok Şüpheli Veya Sanıklı Yargılamalarda Sürenin Başlama Anı-125
• 2. -Birden Çok Şüpheli Veya Sanıklı Yargılamalarda Sürenin Kaçırılması-125
• 3. -Sürenin Durması-125
• 4. -Sürenin Kesilmesi-125
• C. -Eski Hale Getirme-126
• 1. -Eski Hâle Getirme Dilekçesi-126
• 2. -Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar-127
• 3. -Tek Şüpheli Veya Sanıklı Yargılamalarda Eski Hale Getirme-127
• 4. -Birden Çok Şüpheli Veya Sanıklı Yargılamalarda Eski hale Getirme-127
• X. -İTİRAZI İNCELEME ŞEKLİ-128
• A. -İtiraza Konu Kararı Veren Merciin İnceleme Şekli-129
• 1. -Yazılı İnceleme-130
• 2. -Duruşmalı/Sözlü İnceleme-131
• B. -Yetkili Merciin İnceleme Şekli-132
• 1. -Yazılı İnceleme-132
• 2. -Duruşmalı/Sözlü İnceleme-132
• XI. -İTİRAZ KANUN YOLU BAŞVURUSU ÜZERİNE MERCİ TARAFINDAN VERİLECEK KARAR-132
• A. -Tek Şüpheli Veya Sanıklı Yargılamalarda-136
• B. -Birden Çok Şüpheli Veya Sanıklı Yargılamalarda-137
• C. -Kararın Verilme Anı-137
• D. -Kararın Verilme Şekli-137
• XII. CEZA DAVASINI DÜŞÜREN NEDENLERİN İTİRAZ KANUN YOLUNA ETKİSİ-138
• A. -Şüpheli Veya Sanığın Ölümü-138
• B. -Genel Af-139
• C. -Dava Zamanaşımı-139
• D. -Şikâyet-139
• E. -Uzlaşma-140
• F. -Önödeme-141
• XIII. İTİRAZ KANUN YOLUNA BAŞVURUNUN SONUÇLARI / İTİRAZ KANUN YOLUNA BAŞVURUNUN KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNE ETKİSİ-141
• A. -Kararın İcrasını Durdurmama-142
• B. -Kararın İcrasını Durdurma/Erteleme-142
• C. -Kararın İcrasının Durup Durmayacağına İlgili Merciin Karar Vermesi-143
• D. -Aktarma-143
• E. -Sirayet-145
• F. -Kısmi Kesinleşme-146
• G. -Verilecek Kararın Kesinliği-148
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA
ÖNGÖRÜLEN ÖZEL İTİRAZ HALLERİ
• I. -MAHKEMELERİN MADDE YÖNÜNDEN YETKİSİNE İLİŞKİN YAPILAN İTİRAZ-149
• A. -Genel Olarak-149
• B. -Başvuru Hakkı Sahibi-152
• C. -Başvurunun Süresi-152
• D. -Başvurunun Şekli-152
• E. -Merciin Kararı-152
• F. -Merciin Kararının Etkisi-153
• II. -MAHKEMELERİN YER YÖNÜNDEN YETKİSİNE İLİŞKİN YAPILAN İTİRAZ-153
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-157
• B. -Başvurunun Süresi-157
• C. -Başvurunun Şekli-157
• D. -Merciin Kararı-157
• E. -Merciin Kararının Etkisi-158
• III. -HÂKİMİN RET İSTEMİNİN KABUL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN KARARA KARŞI İTİRAZ-158
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-160
• B. -Başvurunun Süresi-160
• C. -Başvurunun Şekli-161
• D. -Merciin Kararı-161
• E. -Merciin Kararının Etkisi-161
• IV. -ESKİ HÂLE GETİRME DİLEKÇESİ ÜZERİNE VERİLEN RET KARARINA KARŞI İTİRAZ-161
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-162
• B. -Başvurunun Süresi-163
• C. -Başvurunun Şekli-163
• D. -Merciin Kararı-163
• E. -Merciin Kararının Etkisi-163
• V. -TANIKLIKTAN VE YEMİNDEN SEBEPSİZ ÇEKİNME HALİNE İLİŞKİN VERİLEN KARARA İTİRAZ-163
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-165
• B. -Başvurunun Süresi-165
• C. -Başvurunun Şekli-165
• D. -Merciin Kararı-165
• E. -Merciin Kararının Etkisi-165
• VI. -GÖZLEM ALTINA ALINMA KARARINA KARŞI İTİRAZ-165
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-166
• B. -Başvurunun Süresi-167
• C. -Başvurunun Şekli-167
• D. -Merciin Kararı-167
• E. -Merciin Kararının Etkisi-167
• VII. ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUDUNDAN ÖRNEK ALINMASI KARARINA KARŞI İTİRAZ-168
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-169
• B. -Başvurunun Süresi-169
• C. -Başvurunun Şekli-170
• D. -Merciin Kararı-170
• E. -Merciin Kararının Etkisi-170
• VIII. GÖZALTINA ALMA KARARINA İTİRAZ-170
• IX. -YAKALAMA EMRİNE KARŞI İTİRAZ-171
• X. -TUTUKLAMA KARARINA KARŞI İTİRAZ-172
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-173
• B. -Başvurunun Süresi-175
• C. -Başvurunun Şekli-175
• D. -Merciin Kararı-175
• E. -Merciin Kararının Etkisi-175
• XI. -ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN SALIVERİLME (TAHLİYE TALEBİ) İSTEMLERİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ-176
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-176
• B. -Başvurunun Süresi-177
• C. -Başvurunun Şekli-177
• D. -Merciin Kararı-177
• E. -Merciin Kararının Etkisi-180
• XII. ADLÎ KONTROLE İLİŞKİN KARARLARA İTİRAZ-180
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-181
• B. -Başvurunun Süresi-181
• C. -Başvurunun Şekli-181
• D. -Merciin Kararı-181
• E. -Merciin Kararının Etkisi-182
• XIII. ELKONULAN EŞYANIN İADESİ İSTEMİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ-182
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-182
• B. -Başvurunun Süresi-183
• C. -Başvurunun Şekli-183
• D. -Merciin Kararı-183
• E. -Merciin Kararının Etkisi-183
• XIV. TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARININ EKSİK OLMASINDAN DOLAYI VERİLEN KARARA İTİRAZ-183
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-184
• B. -Başvurunun Süresi-184
• C. -Başvurunun Şekli-184
• D. -Merciin Kararı-184
• E. -Merciin Kararının Etkisi-184
• XV. CUMHURİYET SAVCISININ KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARINA İTİRAZ-185
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-187
• B. -Başvurunun Süresi-187
• C. -Başvurunun Şekli-187
• D. -Merciin Kararı-188
• E. -Merciin Kararının Etkisi-188
• XVI. İDDİANAMENİN İADESİ KARARINA İTİRAZ-188
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-189
• B. -Başvurunun Süresi-189
• C. -Başvurunun Şekli-189
• D. -Merciin Kararı-190
• E. -Merciin Kararının Etkisi-190
• XVII. DURMA KARARINA İTİRAZ-190
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-190
• B. -Başvurunun Süresi-191
• C. -Başvurunun Şekli-191
• D. -Merciin Kararı-191
• E. -Merciin Kararının Etkisi-191
• XVIII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ-191
• A. -Başvuru Hakkı Sahibi-192
• B. -Başvurunun Süresi-193
• C. -Başvurunun Şekli-193
• D. -Merciin Kararı-193
• E. -Merciin Kararının Etkisi-193

SONUÇ-195KAYNAKÇA-207