Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (188)      Ağustos (69)      Temmuz (109)      Haziran (79)

Ceza Avukatının El Kitabı

Ceza Avukatının El KitabıSayfa Sayısı
:  
720
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5429-1

105,00 TL

KİTAP HAKKINDA
7165 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Bu yasa istinaf yolu ile ilgili değişiklikler yaptı. Bunları kitapta bulacaksınız. Bu basıdaki en önemli yenilik SEGBİS uygulamasıdır. Bu kavram ve yöntem ülkemizin ceza adalet sistemindeki yerini almıştır. Bunun ceza avukatlığında kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla, SEGBİS kurallarını ve ilkeleri kitaba yerleştirilmiştir. Bunun için ayrı bir bölüm kaleme alınmıştır.

Küçük bir hatırlatma: Kitapta yer alan 9. Bölümde;
1. 2016 OHAL'i ile getirilen ve yasalaştırılan hükümler
2. 7145 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler yer almıştır. Bu nedenle kitabın bu basısını da kullanırken, okuyucu yukarıdaki bölümle karşılaştırmalar yapmalıdır. Hatta karşılaştırmalara kitabın 9. Bölümünden başlanmalıdır. Bu yöntem hataları önleyecektir.

Bunun dışında, kitabın sonunda yer alan Ceza Muhakemesi Kanunu güncellenmiş, 7165 sayılı Yasanın değişiklikleri ilgili maddelere işlenmiştir.

Konu Başlıkları
    Avukatlığın Temel İlkeleri
    Suç Duyurusu ve Şikayete İlişkin İlkeler
    Ceza Davası Açıldıktan Sonraki İlkeler
    Kanun Yollarına İlişkin İlkeler
    Kamu Davasına Müdahale (Katılma) Temel İlkeler Uygulamada Müdahale
    Müdafinin Yetkileri
    Tutuklama Hazırlık Soruşturmasında Tutuklama Yargılaması
    Ceza Davası İşlemleri ve Örnekleri
    Ceza Davası Dosyası Bir Ceza Davasının Kronolojisi: İşlem ve Dilekçe Örnekleri
    Ceza Muhakemesi Kanunu
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
19. Basıya Önsöz  7
1. Bölüm
AVUKATLIĞIN TEMEL İLKELERİ
I. MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ  19
II. HİZMETİ AÇIKLIK, DÜRÜSTLÜK İÇİNDE TAM OLARAK YERİNE GETİRME  21
III. MÜVEKKİLLE HABERLEŞME  22
IV. MÜVEKKİL PSİKOLOJİSİ  23
V. HUKUKU BİLMEK (DOKTRİNİ VE UYGULAMAYI TAKİP ETMEK)  24
VI. ADLİYE PERSONELİ İLE İLİŞKİLER  24
2. Bölüm
SUÇ DUYURUSU VE ŞİKAYETE İLİŞKİN İLKELER
I. SUÇLANAN KİŞİ: ŞÜPHELİ/SANIK  27
II. DİLEKÇELERDE AÇIK BİR ANLATIMIN GEREKLİ OLUŞU  34
III. DİLEKÇEDE OLMASI GEREKEN BİR BÖLÜM: HUKUKİ DEĞERLENDİRME  35
IV. DİLEKÇENİN EKLERİNİN DÜZENLİ OLMASI  37
V. TAKİPSİZLİK KARARI (KOVUŞTURMAMA KARARI) VE BU KARARA İTİRAZ  37
3. Bölüm
CEZA DAVASI AÇILDIKTAN SONRAKİ İLKELER
I. BİRİNCİ DERECE CEZA MAHKEMELERİ  47
II. DOSYANIN İZLENMESİ – DAĞITIM (TEVZİ)  51
III. DURUŞMA HAZIRLIĞI  59
A. Konusu ve Amacı  59
B. İddianamenin Kabulü (m.175)  60
C. Duruşma Gününün Belirlenmesi  60
Ç. Duruşma İçin Çağrıların Yapılması  61
D. Delillerin Toplanması  64
E. Tanık Dinleme ya da Bilirkişiye Başvurma  64
F. İddianamenin Sanığa Bildirimi  65
IV. AVUKATIN CEZA DAVASINDAKİ SIFATLARI  66
V. DURUŞMALARDA HAZIR BULUNMA – MAZERET BİLDİRME  68
A. Savcının Duruşmada Hazır Bulunması  68
B. Müdafi ve Müdahil Vekilinin Duruşmada Hazır Bulunması – Mazeret Bildirme  69
VI. AVUKATA SÖZ VERİLMEZ: AVUKAT SÖZ ALIR  71
VII. DURUŞMADA TUTUKLU SANIĞIN TAHLİYESİ İSTEMİ  72
VIII. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ (M.108)  75
IX. TUTUKLAMA SÜRESİ (M. 102)  77
X. CMK’DA YENİ BİR YARGILAMA ÖNLEMİ: ADLİ KONTROL  77
A. Adli Kontrol Kavramı, Hukuki Niteliği ve Sonuçları  77
B. Adli Kontrol Kararı ve Hükmedecek Merciler (m.110)  84
C. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması (m.111)  84
Ç. Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama (m.112)  85
D. Adli Kontrolün Güvenceye Bağlanması (m.113) ve Önceden Ödetme (m.114)  86
E. Çocuk Koruma Kanununda (ÇKK) Adli Kontrol  87
XI. DURUŞMADA YEREL YETKİ İTİRAZI  88
XII. DURUŞMADA GÖREV İTİRAZI  91
XIII. DURUŞMADA VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI İLE İŞBÖLÜMÜ YÖNÜNDEN YETKİSİZLİK KARARI FARKI  92
XIV. LAYİHALARLA DOSYAYA YÖN VERME  93
XV. DURUŞMADA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  94
A. Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası  101
B. Uzman Mütalaası  103
C. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  104
Ç. Bilirkişi Gider ve Ücreti  104
XVI. DURUŞMADA MAHKEMEDEN MEHİL İSTEME  104
XVII. DOĞRUDAN SORU SORMA  105
XVIII. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ YA DA AYRILMASINI İSTEME  110
XIX. SON SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ (TEVSİİ TAHKİKAT) İSTEMİ  112
XX. MÜDAHİLİN (KATILANIN) ESAS HAKKINDAKİ İDDİASINI BİLDİRMESİ  114
XXI. SAVCININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI VE BUNA KARŞI SAVUNMA  115
XXII. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  121
A. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi Kurumuna Eleştirel Yaklaşım  124
B. 6008 Sayılı Yasayla Getirilen Değişiklik  126
4. Bölüm
KANUNYOLLARINA İLİŞKİN İLKELER
I. İTİRAZ KANUNYOLU  131
A. Konusu ve Niteliği  131
B. İtiraz Yoluna Başvurma  133
1. Yetkililer  133
2. Yöntemi  133
3. Etkisi  133
C. İtiraz Yargılaması  134
1. Genel Olarak  134
2. İtiraz Yargılamasının Esasları  135
II. İSTİNAF KANUNYOLU  137
A. Konusu ve Niteliği  137
B. Bölge Adliye Mahkemeleri  138
C. İstinafa Açık ve Kapalı Olan Hükümler (m.272)  141
Ç. İstinaf İstemi ve Süresi (m.273)  141
D. Eski Hale Getirme Süresi İçinde İstinaf Süresinin İşlemesi (m.274)  142
E. İstinaf Dilekçesinin Etkisi (m.275)  142
F. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi (m.276)  143
G. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  143
Ğ. Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının Görevi (m.278)  144
H. Dosya Üzerinde Ön İnceleme (m.279)  145
I. Bölge Adliye Mahkemesinde İnceleme ve Sonsoruşturma (m.280)  146
İ. Duruşma Hazırlığı (m.281)  149
J. İstinaf Duruşmasında Uygulanacak Hükümler (m.282)  149
K. Sanık Lehine Başvuru Halinde Verilecek Hüküm (m.283)  150
L. Israr (Direnme) Yasağı (m.284)  150
M. Özel Yasalardaki Hükümlere Karşı İstinaf Yolu (m.285)  152
N. İstinaf Kanunyoluna Eleştirel Yaklaşım  152
1. Genel Olarak  152
2. Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulması  153
3. CMK’da İstinaf Kanunyolu  156
4. CMK’da İstinaf–Temyiz Sistematiği  160
a. CMK’da İstinaf  160
b. CMK’da Temyiz  160
c. İstinaf Kanunyolu Uygulamasının İki Yıllık Bilançosu  161
III. TEMYİZ KANUNYOLU  164
A. Yargılamanın Yargıtay’da Yapılması  164
1. Genel Olarak  164
2. Yargıtay’ın Karar Organları  165
a. Ceza Daireleri  165
b. Ceza Genel Kurulu  168
c. Yargıtay Büyük Genel Kurulu  169
ç. Başkanlar Kurulları  169
d. Birinci Başkanlık Kurulu  170
B. Temyiz Yargılamasının Konusu ve Niteliği  171
C. Amacı  173
Ç. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkisi  174
D. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni  174
1. Temyiz İstemi  174
2. Temyiz Süresi  176
3. Temyiz Dilekçesi, Temyiz Layihası, Temyiz Harcı  177
E. Temyizde Duruşmalı İnceleme İstemi  179
F. Yargıtay’ın Sonkararları  182
1. Red Kararı (Onama, Tasdik)  183
2. Düşme Kararı  184
3. Islah Kararı  184
4. Bozma Kararı  186
G. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  188
Ğ. Yargıtay’da Hükmün Açıklanması  195
H. Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Etkisi  195
I. Bozmadan Sonraki Yargılama  198
1. Yetkili Mahkeme  198
2. Mahkemenin Yapacağı İşlemler ve Verebileceği Kararlar (m.307)  199
a. Israr (Direnme) Kararı  200
b. Uyma Kararı  202
c. Uymadan Sonraki Serbestlik Kuralı  204
ca. Kural  204
cb. Serbestlik Kuralının İstisnaları  206
cba. Bozmanın Belirli Bir Eksiklik Nedeniyle Olması  206
cbb. Yalnız Sanık Lehine Temyiz Davası Açılmış Olması  206
İ. Yargıtay’da Dosyanın Takibi  207
J. Yargıtay’da Temyiz İncelemesi  209
1. Tebliğnamenin Bildirimi  212
2. Temyiz İncelemesinin Kapsamı  217
3. Temyiz İncelemesinin Hızlandırılması  219
K. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  220
5. Bölüm
KAMU DAVASINA MÜDAHALE (KATILMA) TEMEL İLKELER UYGULAMADA MÜDAHALE
I. KAMU DAVASINA MÜDAHALE (CMK: KATILMA) NEDİR?  229
II. KİM MÜDAHALE İSTEMİNDE BULUNABİLİR?  230
III. MÜDAHALE İSTEMİ NE ZAMAN YAPILIR?  231
IV. MÜDAHALE İSTEMİNİN YÖNTEMİ  231
V. MAHKEMENİN MÜDAHİLLİK KARARI VERME ZORUNLULUĞU  232
A. Mahkemece Müdahale İsteminin Reddedilmesi  232
B. Karara Bağlanmayan Müdahale İstemi  233
VI. MÜDAHİL DAVAYI TAKİP ETMEK ZORUNDA MIDIR?  233
VII. MÜDAHALENİN DİĞER ÖZELLİKLERİ  234
VIII. VEKİLLE TEMSİL  234
6. Bölüm
MÜDAFİNİN YETKİLERİ
I. MÜDAFİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ  239
II. MÜDAFİ SANIKTAN BAĞIMSIZDIR  239
III. MÜDAFİNİN VEKALETNAME İBRAZI  240
IV. DAVA DOSYASINI İNCELEME YETKİSİ  241
V. MÜDAFİ SAYISI  247
VI. MÜDAFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  247
VII. MÜDAFİLERİN VE MÜDAHİL VEKİLLERİNİN DURUŞMA SALONUNDA OTURACAKLARI YER  248
VIII. AVUKATLARIN DURUŞMADA AYAĞA KALKMALARI  249
7. Bölüm
TUTUKLAMA HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA YARGILAMASI
I. TUTUKLAMA NEDENLERİ VE KOŞULLARI  251
II. HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA YARGILAMASI VE KANUNYOLLARI  253
III. TAHLİYE İSTEMİ VE KANUNYOLU  255
IV. SORGU İÇİN TUTUKLAMA  257
V. TUTUKLULUK SÜRELERİ  257
VI. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ  260
VII. AYNI SANIK HAKKINDA BİRDEN ÇOK TUTUKLAMA KARARININ VARLIĞI  263
VIII. HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLAMA VE YURTDIŞINA ÇIKMA YASAĞI  266
IX. KORUMA TEDBİRLERİ (YARGILAMA ÖNLEMLERİ) NEDENİYLE TAZMİNAT (CMK, 141–144)  267
A. Kavram  268
B. Tazminatı Doğuran Nedenler  269
C. Yargılama  271
1. Genel İlkeler  271
a. İstek  271
b. Süre  273
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  273
2. Yargılama Yöntemi  274
a. Ön Yargılama  274
aa. İncelemenin Mahkemece ya da Bir Üye Tarafından Yapılması  274
ab. İstemin Süre Yönünden İncelenmesi  274
ac. Hüküm ve Karar Dosyalarının Getirtilmesi  275
aç. Delillerin Toplanması  275
ad. Savcının Görüş Bildirmesi  276
b. Mahkemenin Karar Vermesi  277
c. Mahkemenin Verebileceği Kararlar  278
ca. İstemin Reddi Kararı  279
cb. İstemin Kabulü Kararı  279
cc. Yetkisizlik Kararı  279
3. Kanunyolları  280
a. Kural Olarak istinafa Başvurulacağı  280
b. Kanunyollarına Başvurma Yetkisi  281
c. Süre  281
D. Tazminatın Geri Alınması (m.143)  282
E. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler (m.144)  283
F. Yargıçlara ve Cumhuriyet Savcılarına Açılacak Olan Tazminat Davaları  284
X. ÖTEKİ KORUMA TEDBİRLERİNDE (YARGILAMA ÖNLEMLERİ) 6572 VE 6763 SAYILI YASALARIN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER VE YORUMU  286
A. Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama  286
B. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  289
C. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  297
1. CMK’nın Hükümleri  297
a. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  306
b. Avukatlarla İlgili İstisna (m.136)  309
8. Bölüm
I. ÖNÖDEME (TCK MD.75) (Şerh)  323
A. Kavram  325
B. 6763 sayılı Yasa Değişikliği  326
II. UZLAŞTIRMA  329
A. Terim ve Kavram  334
B. Uzlaştırmanın Unsurları  335
1. Taraflar  335
2. Uzlaştırmaya Konu Olabilecek Suçlar  335
3. Uzlaştırma Yasağı  336
4. Özel Yasalardaki Suçlarda Uzlaşma  336
5. Uzlaştırmanın Bir Kere Uygulanabilmesi  336
6. Uzlaştırmanın Koşulları  337
a. Failin Suçu Kabullenmesi  337
b. Failin Zararı Ödemesi ya da Gidermesi  337
7. Uzlaştırmada Kanunyolları  339
8. Uzlaştırma Konusuna Eleştirel Bakış  339
9. Mahkeme Tarafından Uzlaştırma  340
9. BÖLÜM
I. 2016 OHAL’İ İLE GETİRİLEN VE YASALAŞTIRILAN HÜKÜMLER  343
A. 7070 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  343
B. 7072 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  350
C. 7076 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişik  352
Ç. 7078 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  353
D. 7079 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklikler  371
E. 7086 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik  375
F. 7091 sayılı Yasayla (Yürürlük: 8.3.2018) Yapılan Değişiklik  377
G. 6758 sayılı Yasayla (Yürürlük: 24.9.2016) Yapılan Değişiklikler  378
II. 7145 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  386
10. Bölüm
CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI
10. Bölüm: CEZA YARGILAMASINDA SEGBİS UYGULAMASI  397
CEZA DAVASI İŞLEMLERİ VE ÖRNEKLERİ
Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği  405
Müdahale (Katılma) Dilekçesi Örneği  406
Şikayet Dilekçesi Örneği  407
Takipsizlik (Koğuşturmaya Yer Olmadığına) Kararına İtiraz (CMUK 173)  408
Ceza Mahkemeleri İstinaf Dilekçesi Örneği  409
Temyiz Süresinin Muhafaza Dilekçesi Örneği  410
Temyiz Layihası  411
Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi  412
Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) İsteği Örneği  413
Para Cezası Ödeme Hakkında Tebligat Önödeme Tebligatı  414
Takipsizlik Kararı (Vazgeçme)  415
Takipsizlik Kararı (Hukuki)  416
Zorla Getirme Müzekkeresi (Tanıklar İçin)  417
Kovuşturmama (Takipsizlik) Kararı  418
Kovuşturmama (Takipsizlik) Kararı  419
İddianame Örneği  420
CEZA DAVASI DOSYASI BİR CEZA DAVASININ KRONOLOJİSİ: İŞLEM VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  422
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  529