Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Çevrenin Korunmasına Yönelik Kolluk Faaliyetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu

Çevrenin Korunmasına Yönelik Kolluk Faaliyetlerinden Dolayı İdarenin SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
176
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789750254949

104,00 TL

KİTAP HAKKINDA

Anayasa'nın 56. Maddesinde, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının yükümlüleri devlet ve vatandaş olarak belirlenmiştir. Ancak söz konusu hakkın korunabilmesi için devlete düşen sorumluluk daha büyüktür. Devletin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının korunması için üzerine düşen yükümlülüklerin tek kaynağı Anayasa'nın 56. maddesi değildir. Türkiye'nin de tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu Sözleşme'nin bir parçası olarak kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları da sağlıklı ve dengeli bir çevre hakkının korunması için devlete birtakım yükümlülükler yüklemektedir. Devlet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirken kolluk yetkilerini, kamu hizmetine göre daha fazla kullanmaktadır. Düzenleme, denetleme ve yaptırım gibi kolluk yetkileri çevrenin unsurlarının korunması için çeşitli mevzuatlarda düzenlenmiştir. Devletin çevrenin korunmasına yönelik görevlerini ihmal etmesi telafisi güç çevre kirliliklerine neden olduğu gibi bu kirlilikler sebebiyle bireylerin zarar görme ihtimalini de ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın konusu devletin çevrenin korunmasına yönelik kolluk faaliyetlerini icra ederken üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlar nedeniyle idarenin sorumluluğudur.

Konu Başlıkları
    Çevrenin Korunmasına Yönelik Düzenleme Niteliğindeki Kolluk Faaliyetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu
    Çevrenin Korunmasına Yönelik Bireysel Nitelikteki Kolluk Faaliyetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
1. İdarenin Çevrenin Korunmasına Yönelik Faaliyetleri: Kolluk – Kamu Hizmeti  13
2. İdarenin Sorumluluğunu Kavramı  25
3. Hukuki Açıdan Çevre Kavramı  30
4. Çevrenin Korunması Aracı Olarak Hukukun Etkililiği: Özel Hukuk – İdare Hukuku Karşılaştırılması  33
I. ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEME NİTELİĞİNDEKİ KOLLUK FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İDARENİN SORUMLULUĞU  41
A. Düzenleme Niteliğindeki Kolluk Faaliyetlerinden Dolayı İdarenin Kusurlu Sorumluluğu  49
1. Düzenleme Yapmamaktan Dolayı İdarenin Sorumluluğu  50
a. Kirlilik Unsurunun Öngörülmemesi  54
i. Sorumluluğun Sınırlandırılması: Teknik Bilgi Seviyesi  56
ii. Sorumluluğun Genişletilmesi: İhtiyat İlkesi  63
b. Yönetmelik ve Planların Yapılmaması  70
2. Hukuka Aykırı Düzenleme Yapmasından Dolayı İdarenin Sorumluluğu  80
a. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne İlişkin Hukuka Aykırılıklardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu  82
b. Diğer Düzenleyici İşlemlere İlişkin Hukuka Aykırılıklardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu  91
B. Düzenleme Niteliğindeki Kolluk Faaliyetlerinden Dolayı İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  95
II. ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK BİREYSEL NİTELİKTEKİ KOLLUK FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İDARENİN SORUMLULUĞU  101
A. Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Niteliğindeki Kolluk Faaliyetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu  105
1. Faaliyetler Üzerindeki Denetim Görevini Yapmamasından Dolayı İdarenin Sorumluluğu  108
a. Hukuka Aykırı İzin Verilmesinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu  108
b. Denetim Görevini Yapmamasından Dolayı İdarenin Sorumluluğu  118
2. Çevrenin Unsurları Üzerindeki Denetim Görevini Yapmamasından Dolayı İdarenin Sorumluluğu  129
B. Çevrenin Korunmasına Yönelik Yaptırım Niteliğindeki Kolluk Faaliyetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu  141
1. Hukuka Aykırı İdari Para Cezalarından Dolayı İdarenin Sorumluluğu  144
2. Çevreye Zarar Veren Faaliyetleri Durdurmaya Yönelik Yaptırımlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu  152
a. Faaliyetin Hukuka Aykırı Durdurulmasından Dolayı İdarenin Sorumluluğu  155
b. Faaliyetin Durdurulmamasından Dolayı İdarenin Sorumluluğu  157
SONUÇ  161
Kaynakça  165