Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (27)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Çek Hukuku ( Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş 5. Bası )

Çek Hukuku ( Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş 5. Bası )Sayfa Sayısı
:  
581
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786057820037

140,00 TL

KİTAP HAKKINDA

"Çek Hukuku" adlı eserimizin, son basısının ardından geçen on yılı aşkın bir süre sonra tekrar ilgililerinin değerlendirmesine sunmak üzere yeni basısının hazırlanmasına karar verdik ve bu amaçla tam ondört ay önce çalışmaya başladık. Belirli kesintilerle devam etse de, uzun soluklu bu gayret nihayet meyvesini verdi ve böylece elinizdeki eser tekrar okuyucusuyla buluşma imkanına kavuştu. Eserin yeni basıya hazırlanması üç aşamada gerçekleşmiştir. Bunlardan ilkinde eserde incelenen ve değerlendirilen büyük küçük bütün mevzuattaki yenilikler ve değişiklikler, Haziran 2019 tarihi itibariyle yeniden yorumlanarak esere aktarılmıştır. Ardından eserin son basısını takiben yine Haziran 2019 tarihine kadar yayımlanan genelde kıymetli evrak hukukuna, özelde ise çek hukukuna yönelik tüm bilimsel çalışmalar taranmış, dile getirilen görüşler incelenerek esere işlenmiştir.Son olarak ise Yargıtay tarafından verilen ve yayımlanan bütün kararlar 2018 yılı sonu itibariyle taranmış, bunlardan emsal nitelikte olanlardan kitaba alıntılar yapılmış, örnek niteliğinde olanların bir kısmına ise sadece işaret edilmekle yetinilmiştir. Bu amaçla binlerce karar taranmış, bunlardan yüzlercesi ise esere işlemiştir. (ÖNSÖZDEN)
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ÇEK
1. Çekin Tarihi Gelişimi
2. Çekin İktisadi Yönü
3. Çeke İlişkin Türk Mevzuatı
4. Çekin Hukuki Niteliği
İKİNCİ BÖLÜM
ÇEKİN DÜZENLENMESİ
5. Ehliyet
6. Çek Düzenlenmesinin Ön Şartları
7. Çek Düzenlenmesinde Şekil
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEKİN TEDAVÜLÜ
8. Çekin Tedavüle Çıkartılması
9. Çekin Devri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEKİN ÖDENMESİ
10. Çekte "Vade" Sorunu
11. Ödeme İçin İbraz
12. Muhatabın Ödeme Yükümlülüğü
13. Çek Karşılığının Ödenmesi
14. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek
15. Çekten Cayma
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEKİN ÖDENMEMESİ VE SONUÇLARI
16. Çekin Ödenmemesi
17. Karşılıksız Çekin Hukuki Sonuçları
18. Karşılıksız Çekin ezai Sonuçları
ALTINCI BÖLÜM
ÖZEL ÇEK TÜRLERİ
19. Çizgili Çek
20. Mahsup Çeki
21. Teyitli (Bloke) ve Garantili Çek
22. Banka Çeki
Kavram İndeksi
Madde İndeksi
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen'in Bilimsel Yayınlarının Listesi