Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (63)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Cana Gelen Zararlarda Tazminatın Ölçüsü Ve Kazanç Kavramı (Tazminat Hesapları)

Cana Gelen Zararlarda Tazminatın Ölçüsü Ve Kazanç Kavramı (Tazminat Hesapları)Sayfa Sayısı
:  
860
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-941-25-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM
CAN ZARARLARI VE MADDİ TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜ

I- KONUYA GENEL BAKIŞ 1
1- Malvarlığında eksilme ve kazanç kaybı anlayışı 1
2- Yasa hükümleri 3
3- Makine-insan anlayışı 4
4- Maddi tazminatın ölçüsü ne olmalıdır? 7

a) Hangi yaşta olursa olsun, insan, bedeniyle ve aklıyla bir değerdir;
bu değerin eksiltilmesi ya da ortadan kaldırılması kesinlikle tazminat
ödenmesini gerektirmelidir 8
b) İnsan her yaşta üretkendir; kendisine veya başkasına destektir 8
c) Çalışma yaşı (işgörebilirlik çağı) dışında da bir zarar hesabı
yapılmalıdır 9
d) Ev kadınlarının ev hizmetlerini yaşam boyu yapacaklarına; çalışma
gücündeki kaybın yaşam süresine göre hesaplanacağına ve kadının ev
hizmetleriyle eşine yaşam boyu destek olacağına ilişkin Yargıtay
kararları ileri bir anlayışın ürünüdür 12
e) İleri yaştaki erkeklerin ev hizmetlerine katkıları 15
f) Çocukların ve evlenmemiş yetişkinlerin de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ev hizmetlerine\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
katkı ve katılımları maddi tazminatın konusu olabilmelidir 15
II- UYGULAMADA BEDEN GÜCÜ KAYIPLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ 16
1- Malvarlığı eksilmesi ve kazanç kaybı 16
2- Çalışma gücü (efor) kaybı görüşü 17
3- Varsayımsal kazanç kayıpları 19
4- Beden gücündeki eksilmenin günlük işlere etkisi 19
5- Kalıcı izler ve biçim bozukluklarının kazanç kaybına neden olup
olmadığı 20
III- ÖLENİN YAKINLARININ MADDİ TAZMİNAT İSTEKLERİ 21
1- Ölüm nedeniyle tazminat isteklerinin hukuksal niteliği 21
2- Yasal dayanak 22
3- Destek kavramı 23
4- Ölenin bakım ve destek sağlama gücü 24
a) Ölenin parasal gücü 25


b) Ölenin yoksulluğa düşmüş veya iflas etmiş olması, terekenin borca
batık bulunması, destek tazminatı istenmesine engel değildir 26
c) Ölenin bedensel ve düşünsel gücü 27
d) Ölenin çalışma gücünden yoksunluk 28
e) Hizmet ederek destek sağlama gücü 28
5- Destekten yoksunluk 31
a) Ölenin, düzenli ve sürekli (parasal veya bedensel) yardımından
yoksun kalanlar destek tazminatı isteyebilirler 31
b) İlerde bakım gücüne kavuşacağı ve yakınlarına yardım edeceği
kesin olan kişinin ölümüyle, onun varlığından yoksun kalanlar da
destek tazminatı isteyebilirler 32
c) Destekten yoksunluk, mirasçılık sıfatından ayrı ve bağımsız bir
haktır 32
d) Mirasın reddedilmiş olması veya mirastan feragat edilmesi,
destek tazminatı istenmesine engel değildir 33
e) Ölüm nedeniyle haksahiplerine sosyal güvenlik kurumlarınca
gelir bağlanmış olması, destekten yoksun kalma tazminatı istenmesine
engel değildir 34
f) Ölenin yakınlarının varlıklı kimseler olmaları, destekten
yoksun kalma tazminatı istemelerine engel değildir 37
IV- DESTEKTEN YOKSUNLUKTA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"YOKSUN KALINAN\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" NEDİR? 38
1- Yoksun kalınan, ölen kişinin malvarlığı değil, bedensel ve
düşünsel destekliğidir 38
2- Ölenin mirası veya miras geliri ile haksız eylemin neden olduğu
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"yoksunluk\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" arasında bir bağ kurmak yanlıştır 39
3- Ticaret ve sanayi işletmeleri ile çiftlikler kendiliklerinden gelir
getirmez; ölümle onları yönetenden yoksun kalınmıştır 43
4- Ölen kişi, sağlığında işlerden elini çekmiş ve malvarlığını yönetme
işini yakınlarına devretmiş olsa dahi, onun gerektiğinde başvurulacak
bilgi ve deneyiminden yoksun kalınması da başlı başına destek
tazminatı istemeyi haklı kılar 44
5- Destek tazminatının hesabında, ölenin beden ve beyin gücüyle
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"çalışarak\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" elde ettiği kazançlardan yoksun kalındığına, ölenin
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"gelir\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"lerinin hesaplama dışı bırakılacağına ve bunların destekten
yoksunluk tazminatından indirilmeyeceğine ilişkin karar örnekleri 45
V- DESTEKTEN YOKSUNLUKTA MADDİ TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜ ....46
1- Çalıştığı sırada ölen kişilerin kazançları 46


2- Henüz çalışma yaşamına atılmamış veya bir işi olmayan kişiler
yönünden tazminatın ölçüsü 47
3- Hizmet ve yardımın görece değeri 47
4- Ölenin beden ve beyin gücünden yoksunluğun ölçüsü 47
5- Ölenin bilgi ve deneyiminden yararlanmanın ölçüsü 47


İKİNCİ BÖLÜM MANEVİ TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜ


I-KONUNUN ÖNEMİ 49
II- MANEVİ TAZMİNATIN ANLAMI, AMACI VE İŞLEVİ 51
1- Tatmin görüşü 51
2- Ceza görüşü 53
3- Telafi görüşü 54
4- Caydırıcılık görüşü 58
III- MANEVİ TAZMİNATIN İKİ TEMEL İŞLEVİ 59
1- Maddi tazminatı tamamlayıcı denkleştirme işlevi 59
2- Caydırıcılık ve önleyicilik işlevi 59
IV- MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİNİN YASAL DAYANAKLARI VE
KOŞULLARI 60
V- MANEVİ TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜ 61
1- Manevi tazminatın, maddi tazminatı tamamlayıcı denkleştirme işlevi
ve bunun uygulanması 62
2- Yargıcın gözönünde bulundurması gereken özel durumlar 64
a) Suçun ve eylemin niteliği 66
b) Olayın ve eylemin ağırlığı 66
3- Zarar görenin ve zarar verenin kişilikleri 67
4- Meslek yaşamının sona ermesi ve ekonomik geleceğin
sarsılmasında ölçü 67
5- Manevi tazminatın \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"caydırıcı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" etkisi nasıl sağlanabilir? 69
VI- MANEVİ TAZMİNATIN MADDİ TAZMİNAT GİBİ
HESAPLANMASI 70
VII-SONUÇ 76

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAZANÇ KAVRAMI


I- TAZMİNATIN ÖLÇÜSÜ OLAN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"KAZANÇ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" NEDİR? 77
II-KAVRAMLAR VE TANIMLAR 77
III- TAZMİNAT HUKUKUNDA KAZANÇ 79
A) TANIM 79
B) KAZANÇ KAYBI KAVRAMI 80
C) KAZANÇ TÜRLERİ 83

1- Gerçek kazanç 83
2- Varsayımsal kazanç 87
3- Benzer (eşdeğer) kazançlar 88
4- Tasarruf edilen (biriktirilen) kazançlar 89
5- Beklenen, ancak elde edilemeyen kazançlar 91
6- Yabancı para türünden kazançlar 92
7- Yasa dışı ve ahlaka aykırı kazançlar 94
8- Kayıtdışı (vergisiz) kazançlar 97
9- Artırımlı kazanç belirlemesi 98
10- İşlemiş - işleyecek kazançlar ayrımı 100


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAZANÇ ARAŞTIRMASI


I- KAZANÇ ARAŞTIRMASININ ÖNEMİ 105
II- KAZANÇLARI ARAŞTIRILACAK KİŞİLER 106
1 - Ölümlü olaylarda, kazançları araştırılacak olan, (destekten yoksun
kalan davacılar değil) ölen kişidir 106
2- Yaralanmalarda ve sakatlanmalarda kazançları araştırılacak olan,
zarar gören kişinin kendisidir 107
III- ARAŞTIRILACAK KAZANÇLAR 108
1- Ölümlü olaylarda 108
2- Çalışma gücünün kaybı veya azalmasında 115
IV- KAZANÇ BELİRLEME DÖNEMLERİ 116
1- Ölümlü olaylarda 117
2- Yaralanmalı olaylarda 118


3- Olay gününden hüküm gününe en yakın güne kadar belirlenebilen
tüm kazançların hesaplamada gözetileceğine ilişkin Yargıtay
kararlarından örnekler 119
V- KAZANÇ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 121


BEŞİNCİ BÖLÜM
KAZANÇLARLA İLGİLİ KANITLARIN TOPLANMASII- GENEL OLARAK 123
II- YAPILAN İŞ VE MESLEKLE İLGİLİ BİLGİLERİN DERLENMESİ... 124
1- Açıklamalar 124
2- Yapılan iş ve mesleğin araştırılmasına ilişkin Yargıtay kararlan 124
III- İŞ VE MESLEKLE İLGİLİ BELGELER 126
1- Ticari defter ve kayıtlar ile vergi bildirimleri 127
2- Serbest meslek kazanç belgeleri ve vergi bildirimleri 127
3- Ücret bordroları ve çeşitli ödeme belgeleri 127
4- Bireysel iş (hizmet) sözleşmeleri 127
5- Toplu İş Sözleşmeleri 127
6- Sigorta kayıtları 128
7- Müfettiş raporları 128
8- İş ve eser sözleşmeleri 128
9- Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları 128
IV- BELGELER VE KANIT OLMA DEĞERLERİ 129
1 - Tüccarların, sanayicilerin, serbest meslek sahiplerinin defter ve
kayıtları ile vergi bildirimleri 129
2- Çalışanların ücret bordroları ile çeşitli ödeme belgeleri 132
a) Nitelikli işçiler yönünden, ücret bordroları önkoşulsuz
imzalanmış olsa dahi, gerçek kazançları yansıtmıyorsa, geçerli
olmayacağına ilişkin kararlar 133
b) Niteliksiz işçiler yönünden, aksi kanıtlanmadıkça, imzalı ücret
bordrolarının bağlayıcı olacağına ilişkin karar örnekleri 138
c) İmzalı bordroların bağlayıcı olduğu durumlara ilişkin karar
örnekleri: 139
d) İmzasız bordroların kanıt olamayacağına ilişkin karar örnekleri .... 142

3- SİGORTA KAYITLARI 144
4- MÜFETTİŞ RAPORLARININ GEÇERLİĞİ 147

XVI

içindekiler

5- BİREYSEL İŞ (HİZMET) SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİĞİ 150
6- TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ 152

a) Belge niteliği 152
b) Toplu İş Sözleşmelerine göre ücretin belirlenmesi 152
c) Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili Yargıtay kararları 153

7- İŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİ 155
8- BANKA KREDİ KARTLARI İÇİN (İŞVERENLER
TARAFINDAN) İŞÇİYE VERİLEN BELGELER 155
V- MESLEK KURULUŞLARINDAN BİLGİ İSTENMESİ 155
1- Ticaret Odası veya meslek kuruluşlarından hangi durumlarda
bilgi istenecektir 155
2- Ticaret odası veya meslek kuruluşlarının verdikleri bilgiler
ne derece sağlıklıdır? 156
3- Kazanç araştırmasında daha sağlıklı yöntemlere başvurulması
gereği 156
4- Bilgi istenirken dikkat edilecek hususlar 157
5- Meslek kuruluşlarından kazançların sorulmasına ilişkin Yargıtay
kararları 157
VI- KAZANÇLAR KONUSUNDA TANIK DİNLENMESİ 165
1- Tanık anlatımlarından yararlanma olanakları 165
2- Yargıtay kararlarına göre tanık anlatımlarının değeri 166
VII- SAVCILIK KANALIYLA KAZANÇLARIN SORUŞTURULMASI.... 169
VIII-KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN BİLGİ İSTENMESİ... 170
XI- HAYAT STANDARDI TEMEL GÖSTERGELERİNDEN
YARARLANILMASI 171
1- Vergilendirmede nesnel ölçü 171
2- Kazanç belirlemede Hayat Standardı Temel Göstergelerinden
yararlanılması 172


ALTINCI BÖLÜM
TAZMİNAT DAVALARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI


I- YASAL DÜZENLEME 173
II- ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANACAĞI YER VE DURUMLAR.... 174
III- ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMA KOŞULLARI VE
TEMEL İLKELER 174
1- Asgari ücret kamu düzeniyle ilgili olup uygulanması zorunludur 175
2- Hüküm gününe kadar yürürlüğe giren tüm asgari ücretlerin
hesaplamada gözetilmesi gerekir 176
3- Yargıç, bir istek olmasa dahi, yargılamanın her aşamasında \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"asgari
ücret artışlarım\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" doğrudan dikkate almakla yükümlüdür 178
4- Davacı hesap raporuna itiraz etmemiş olsa dahi, davalı yararına
usuli kazanılmış hak oluşmaz ve sonradan yürürlüğe giren asgari
ücretler hesaplamada gözetilir 178
5- Bozma kararından sonra asgari ücretlerde bir artış olnıuşsa, bu
artışların da hesapta gözönünde tutulması gerekir; ancak, davacının
temyiz başvurusu yoksa, yeniden hesaplanacak tazminat tutarı önceki
davadaki miktarı geçemez 179
IV- ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI YÖNTEMİYLE KAZANÇ
BELİRLEMESİ 179
1- Asgari ücret artışlarının başka kazançlara etkisi 179
2- Asgari ücret karşılaştırması yöntemi 180
3- Asgari ücretlerle karşılaştırma yöntemiyle kazanç belirlemesine
ilişkin Yargıtay karar örnekleri 181


YEDİNCİ BÖLÜM
TAZMİNAT HESAPLARI YÖNÜNDEN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET
KAVRAMI


I- İŞÇİNİN ÜCRETİ 183
II- ÜCRET TÜRLERİ 184
1- Asıl ücret 184
2- Ücret ekleri 185

a) İkramiyeler 185
b) Prim 186
c) Komisyon 186
d) Kârdan pay alma 187

3- Sosyal yardımlar 187
4- Yüzde yöntemine göre ücret ve bahşişler 188
5- Akort ücret 189

a) Parça başına ücret 189
b) Zaman akordu 189
6- Götürü ücret 190


7- Ücretin yabancı para olarak ödenmesi 190
III- TAZMİNAT HESAPLARINDA İŞÇİ ÜCRETLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ 191
1- İşçilerin tazminat hesabına esas ücretleri 191
2- Ücretlerin toplanması ve netleştirilmesi işlemi 193
IV- İŞÇİ ÜCRETLERİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARINDAN
ÖRNEKLER 194
1- Ücret ve ekleriyle ilgili kararlar 194
2- Primlerle ilgili kararlar 197
3- Ücretin bahşiş olarak ve üçüncü kişilerden alınmasıyla ilgili kararlar... 198
4- Yüzdelerin ücrete yansıtılmasıyla ilgili kararlar 200
5- Yabancı para olarak ödenen ücretlerle ilgili kararlar 201


SEKİZİNCİ BOLUM
KAZANÇ BELİRLEME YÖNTEMLERİ


I-GENEL BİLGİLER 203
1- Kazançları belirlenecek kişiler 203
2- En son verilere göre hesaplama yapılması gereği 203
3- İşlemiş - işleyecek kazanç ayrımı 207
4- Gelecekte elde edilmesi olası kazançların ulaşım değerinin
belirlenmesi 207
II- KAZANÇ TÜRLERİNE GÖRE HESAPLAMA BİÇİMLERİ 209
1- Gerçek kazançlara göre hesaplama 209
a) Bilinen (işlemiş) dönem kazançları 210
b) Bilinmeyen (işleyecek) dönem kazançları 210
c) Verilen örneğe göre tazminat hesabı 210

2- Kaza tarihindeki gerçek kazanç bilinip de, sonraki dönemler
bilinemiyorsa 211
3- Asgari ücretlere göre hesaplama 212

a) Bilinen (işlemiş) dönem kazançları 212
b) Bilinmeyen (işleyecek) dönem kazançları 212
c) Verilen örneğe göre tazminat hesabı 213
d) Hüküm tarihine kadar geçen sürede asgari ücret artmışsa 213
4- Toplu İş Sözleşmelerine göre hesaplama 213


5- Ticaret veya meslek odalarından bildirilen kazançlara göre
hesaplama 216
6- Devlet ve kamu kuruluşlarının maaş çizelgelerine göre hesaplama ....220
7- Hayat Standardı Temel Göstergelerine göre kazanç hesabı 222
III- İŞ VE UĞRAŞA GÖRE KAZANÇ BELİRLEME 224
A) Tüccar ve sanayiciler 224
B) Mülk ve çiftlik sahipleri 227
C) Serbest meslek sahipleri 228
D) Esnaf ve sanatkarlar 231
E) Devlet memurları 233
F) Üniversite öğrencileri 235
G) Üniversite öğrencileriyle ilgili Yargıtay kararları 237
H) Özel kesim yöneticileri 239
İ) Özel okul öğretmenleri 241
J) Nitelikli işçiler 242
K) Ağır vasıta kamyon şoförü 247
L) Yurt dışına sefer yapan Tır şoförleri 247
M) İşyeri Hekimleri 249
N) Futbol oyuncuları 250
O) Ev kadınları 251
1) Ev kadını işgöremezlik kaybına uğramışsa 252
2) Ev kadını ölmüşse 253
Ö) Emeklilik yaşamını sürdüren erkeklerin ev hizmetlerine katkıları ....254
P) Çocukların \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ev hizmetlerine\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" katkı ve katılımları maddi tazminatın
konusu olabilmelidir 256
R) Evlenmemiş yetişkinlerin ev hizmetlerine katkı ve katılımları 256
S) Aynı çatı altında yaşayanların birbirlerine yardım ve hizmet ederek
destek olmaları 256


DOKUZUNCU BÖLÜM TAZMİNAT HESAPLARI


I- KONUYA GENEL BAKIŞ 261
1- Zararın parasal değerlendirmesi 261
2- Hesaplama yöntemleri uzmanlarca belirlenmelidir 262


3- Bugünkü yanlış uygulama yerine, başlangıçtaki yönteme
dönülmelidir 263
4- Tazminat hesaplarına hep İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
penceresinden bakılması yanlıştır 264
5- Hesaplama yöntemleri açık ve anlaşılır olmalıdır 266
II- TAZMİNAT HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 266
A) 1982\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′DEN ÖNCEKİ DÖNEM 267
1- Ortalama kazanç ve sabit rant yöntemi 267
2- Yöntemin tablolarla açıklanması 267
3- Formüller ve katsayı tabloları 270

a) Kazanç artış formülü 270
b) Peşin değer formülü ve iskonto katsayıları 271

4- Formülle hesaplama 271
5- Bir hesaplama örneği 272

a) İşlemiş dönem kazançları 273
b) İşleyecek dönem kazançları 273
B) HESAPLAMADA 1982-1994 ARASI DÖNEM 274
1- Artırım ve iskonto oranının %5\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′den %10\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′a çıkarılması 274
2- İşlemiş ve işleyecek zarar ayrımı ve iskontonun yalnızca
işleyecek dönem için öngörülmesi 277
3- Kazanç artırımı ve iskontonun %10 oranı üzerinden yapılmasına
ilişkin örnekler ve katsayılar 279
a) Kazançların %10 oranında artırımı 279
b) İskonto işlemlerinin %10 oranı üzerinden yapılması 280
4- İşlemiş ve işleyecek dönem ayrımına ve %10 oranına göre bir
hesaplama örneği 281
a) Tazminat hesabına esas kazançlar 281
aa) İşlemiş dönem kazançları 281
bb) İşleyecek dönem kazançları 281
b) Tazminatın hesaplanması 282
aa) İşlemiş dönem zarar hesabı 282
bb) İşleyecek dönem zarar hesabı 282
5- Önceki dönemin %5 oranı ve hesaplama yöntemi ile karşılaştırma ....282
6- Son dönem hesaplama biçimi ile karşılaştırma 283
C- 1994 YILINDAN SONRAKİ DÖNEM 283
1- Tazminat hesaplarına ilişkin tartışmalar ve çözüm arayışları 283

İçindekiler

XXI2- Hesaplamada yeni dönem 285
3- Her yıl için eşit oranda artırım ve indirimin uygulamaya
yerleşmesi 288
4- Yeni yöntemin uygulanmasına ilişkin görüşler ve eleştiriler 291
D) YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI 296
1- Yöntemler hakkında uzmanların görüşleri 296
2- Yöntemlerin karşılaştırılması ve hesaplama örnekleri 298
III- TAZMİNAT HESAPLARI NASIL YAPILMALI VE CANA GELEN
ZARARLAR NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ? 305
1- Tazminat hesaplan, ülke gerçeklerine uygun tablolar
oluşturuluncaya kadar, 1982 yılından önceki yöntemlerle
yapılmalıdır; bu bir zorunluluktur 305
2- Önemli olan tazminat hesaplarında sağlıklı bir sistem kurmaktır;
azlık-çokluk tartışmaları ya da değerlendirmeleri bu sistem içerisinde
yapılmalıdır 306
3- Sorun, yalnızca bir hesap işi ve matematik işlemi ile sınırlı değildir 307


ONUNCU BÖLÜM
TAZMİNAT HUKUKUNDA ÇALIŞMA YAŞI (İŞGÖREBİLİRLİK ÇAĞI)


I- KONUYA GENEL BAKIŞ 309
II- TANIMLAR, KAVRAMLAR 314
III- YASALARDA ÇALIŞMA YAŞI 315
1- Genel olarak 315
2- 657 sayılı Devlet Memurları Yasası 316
3- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasası 317

a) İşe başlama yaşı 317
b) Emeklilik yaş sının 317
4- İş Yasalarında çalışma yaşı 318
a) 1475 sayılı eski İş Yasası 318
b) 4857 sayılı yeni İş Yasası 319
c) Mesleki Eğitim Yasası 319
5- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası 319
a) Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 319
b) Sigortalılık başlangıcı 320


6- 1479 sayılı Bağ-Kur Yasası 320
IV- TAZMİNAT DAVALARINDA ÇALIŞMA YAŞI 321
1- Genel olarak 321
2- Uygulamada işe başlama yaşı ve hesap başlangıcı 322
3- Çalışma yaşı sonu (genel kural) 323
4- Genel kuralın ayrıkları (çalışma yaşının 60 yaşın çok üzerine
çıkabilmesi ya da 60 yaşın altında sona ermesi) 325
5- İleri yaşta çalışanlar hakkında Yargıtay kararları 326
6- İşgörebilirlik çağının 60 yaşın üzerinde nasıl saptanacağına ilişkin
açıklamalar 328
7- Çalışma yaşamının 60 yaşın altında sona erdiği durumlar 331

a) Yeraltı (ocak içi) maden işçilerinin işgörbilirlik süresi 331
b) 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′na göre 60 yaşından önce
emekli edilenler 332
c) İş kazası geçirerek erken emekliye ayrılan işçiler 333
8- İşgörebilirlik çağının yaşam boyu sürebileceği durumlar 333
V- İŞGÖREBİLİRLİK ÇAĞI DIŞINDA BEDEN GÜCÜ
KAYIPLARININ HESAPLANMASI 334
1- Beden gücü eksilen yaşlılar için de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"güç kaybı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" tazminatı
hesaplanması 335
2- Beden gücü eksilen çocuklara, 18 yaşından öncesi için de
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"güç kaybı tazminatı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ödenmelidir 337
3- Yargıtay kararlarında \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"pasif dönem\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" hesabına ilişkin görüş ve
eğilimler 337
a) Sürekli işgöremezlik durumunda 338
b) Ölüm halinde 338
c) Sürekli işgöremezlikte \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"pasif dönem\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" zararının da
hesaplanacağına ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler 339
d) Ölüm nedeniyle destek tazminatı hesaplanırken \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"pasif dönem\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
zararının da gözönünde tutulacağına ilişkin Yargıtay kararlarından
örnekler 340
VI- DESTEKLİĞİN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"İŞGÖREBİLİRLİK ÇAĞI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" DIŞINDA DA
GERÇEKLEŞEBİLMESİ 341
1 -Yardım ve hizmet ederek destek olunabileceğine ilişkin Yargıtay
kararları 342
2- Yardım ve hizmet ederek destekliğe ilişkin somut örnekler 343
VI- EV HİZMETLERİ VE AİLE İÇİ DAYANIŞMALAR 345


1- Ev kadınlarının ev hizmetleri 345
2- Ev hizmetleri yaşam boyu yapılır 345
3- Emeklilik çağındaki erkeklerin ev hizmetlerine katkıları ve
katılımları 348
4- Çocukların ev hizmetlerine ve aile ekonomisine katkıları 349
5- Aynı çatı altında yaşayanların birbirlerine yardım ve hizmet ederek
destek olmaları 352
VII- İŞGÖREBİLİRLİK SÜRESİNE İLİŞKİN YÖNTEM
ARAYIŞLARI , 355
1- Arayışlar 355
2- Aktivite tabloları 356
3- Bizim benimsediğimiz araştırma yöntemi 357


ONBIRINCI BOLUM
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA DESTEK PAYLARI


I- KONUYA GENEL BAKİŞ 359
1-Destek payları ne demektir? 359
2- Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilmek için mirasçı olmak
koşul değildir 359
3- Sosyal güvenlik kurumlarının gelir bağlama oranları ile destek
paylarını bir ve aynı tutmak doğru değildir 360
4- Yardım ve hizmet ederek destekliğin ölçüsü, sosyal güvenlik
kurumlarının gelir bağlama oranlarıyla belirlenemez 360
5- Destek payını belirlemede en doğru yöntem, ölenin kazançlarının
tamamı (100) kabul edilerek paylaştırma yapılmasıdır 362
6- Destek paylarını belirlemede, ailenin zorunlu giderleri türünden
ayrıntılara girmeye hiç gerek yoktur 362
7-Özet 363
II- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ GELİR BAĞLAMA
ORANLARI VE BUNLARIN DESTEK TAZMİNATININ ÖLÇÜSÜ
OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN SAPTAMALAR 364
1- Sosyal Sigortalar Kurumu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nda gelir bağlama oranları 364
2- Emekli Sandığı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nda gelir bağlama oranları 365
3- Bağ-Kur\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da aylık bağlama oranlan 366
4- Her bir Kurumun birbirinden farklı gelir bağlama hükümleri,
destek tazminatı hesabında ölçü alınamaz 366


III- ÖĞRETİDE VE ÇEŞİTLİ KİTAPLARDA DESTEK PAYLARINA
İLİŞKİN GÖRÜŞLER 368
1- Yöntem ve ölçü ne olursa olsun, her tür hesaplama \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"varsayıma
dayalı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" olacaktır 368
2- Birlikte yaşayanlar arasında paylaştırma diye bir şey yoktur 368
3- Ancak, tazminat hesabı için bir paylaştırma ölçüsü bulmak
zorunludur 370
4- Destek paylarına ilişkin Yargıtay\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ın yerleşik kararları yoktur 370
5- Desteğin kazançlarının %70\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′i üzerinden paylaştırma uygulaması
nereden çıkmıştır? 371
6- Paylaştırma tabloları 371
7- Paylaştırmaya ilişkin en doğru görüşler 372
V- DESTEK PAYLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 373
1- Desteğin kazançlarından ne kadarının paylaştırılacağı konusu 373
2- Doğru olan ve yaşam gerçeklerine uyan paylaştırma biçimi,
desteğin kazançlarının tamamı üzerinden ölenin payı ayrıldıktan sonra,
kalanın haksahipleri arasında dağıtılmasıdır 374
3- Ölenin kazançlarının %70 tutarı üzerinden tazminat hesaplamanın
yanlışlığının bir başka kanıtı 375

3- Destek payları belirlenirken, dava açmamış olanların paylarının
gözönünde bulundurulacağına ilişkin Yargıtay kararlan 376
4- Destekten çıkanların paylan, kalanların paylarına eklenecektir 377
5- Genç yaşta ölen desteğin, ilerde evlenip eş ve çocuklara sahip olma
olasılığı, anne ve babanın tazminatı hesaplanırken gözönünde
bulundurulmalıdır 378
VI- DESTEK TİPLERİNE GÖRE PAYLAŞTIRMA ÖRNEKLERİ 379
1- Çocuksuz eş 379
2- Eş ve çocuklar 380

a) Eş ve bir çocuk 381
b) Eş ve iki çocuk 381
c) Eş ve dört çocuk 381
3- Eş, çocuklar, anne-baba 382
a) Eş, iki çocuk, ana-baba 383
b) Eş, dört çocuk, ana-baba 384

4- Küçük çocukların ana-babalarına varsayımsal destekliği 384
5- Küçük yaşta çalışan ve kazanç elde eden çocukların ana babalarına
destekliği 385


6- Yetişkin bekâr çocukların ana-babalarına destekliği 386
7- Hizmet ve yardım ederek destekliğin ölçüsü ve destek paylan 387

a) Ev hizmetleri 387
b) Çocukların ev hizmetlerine ve aile ekonomisine katkıları 389
c) Aynı çatı altında yaşayanların birbirlerine yardım ve hizmet
ederek destekliği 389
8- Kardeşin kardeşe destekliği 391
a) Koşullar 391
b) Yargıtay kararları : 392
c) Kardeşin kardeşe destekliğine örnekler ve destek payları 394
aa) Genel kural 394
bb) Birlikte yaşayan bekâr kardeşler arasında paylaşım 394
cc) Ev işlerine bakan kız kardeşin ev hizmetlerinden yoksun
kalınmış olması 394


ONİKİNCİ BÖLÜM
DESTEKTEN YOKSUN KALAN EŞİN YENİDEN EVLENME
OLASILIĞI


1- Yeniden evlenme olasılığının tazminat davasına etkisi 395
2- Yeniden evlenme olasılığının araştırılması ve saptanması ve tablolar....396
3- Yargıtay kararları doğrultusunda araştırma ve değerlendirme nasıl
yapılacaktır? 403
4- Değerlendirmenin hangi tarihe göre yapılacağı 403
5- Dava sonuçlanmadan evlenme durumunda tazminatın hesaplanması 404
6- Hüküm tarihinden sonra evlenme durumunda geri verme söz konusu
olamaz 408
7- Yargıtay kararlarında değerlendirme belirsizlikleri 408
8- Yargıtay\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ın, nikâhsız eşin evlenme şansının daha yüksek olacağına
ilişkin kararları, ülke gerçeklerine aykırıdır 411
9- Yeniden evlenmeler ve toplum sınıfları konusunda gözlemlerimiz 416

a) Büyük kentlerde yaşayanlar 416
b) Orta boy kentlerde ve küçük kasabalarda yaşayanlar 418
c) Kırsal kesim insanları 419
10- Bize göre, yeniden evlenme olasılıkları hangi ölçülere göre ve nasıl
belirlenmelidir 420


ONÜÇUNCÜ BÖLÜM
YAŞAM BOYU BAŞKASI TARAFINDAN BAKILACAK OLAN SAKATLARIN TAZMİNATININ HESAPLANMASI


I- KONUYA GİRİŞ 423
II- KONU İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 423
1- Genel olarak 423
2- Yasa hükümleri 424
III- KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 426
1- Yasa hükmüne koşut olarak %50 artırım öngören kararlar 426
2- Tazminatın asgari ücretten hesaplanmasını öngören kararlar 428
3- Bakım giderlerinin asgari ücretten hesaplanmasını genel kural kabul
edip, bunun altında veya üstünde hesaplamayı öngören kararlar 428
4- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nin, günün 1/3 Tük süresine göre
bakıcı gideri hesaplanacağı biçimindeki kararları 430
5- Yargıtay 10. Hukuk Dairesi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nin son kararlarıyla oluşturulan ilkeler 432
6- Onuncu Hukuk Dairesi kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi ....437
IV- SÜREKLİ BAKILACAK KİŞİNİN TAZMİNATI NASIL
HESAPLANMALI 439


ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖLEN VEYA SAKAT KALAN ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN TAZMİNAT HESAPLARI NASIL YAPILMALIDIR?


1- UYGULAMA VE YANLIŞLAR 441
2- ÇOCUKLARIN AİLE EKONOMİSİNE KATKILARI VE
YASALARDAKİ YERİ 442
3- ÖLEN ÇOCUKLARIN TAZMİNATI NASIL
HESAPLANMAKTADIR? 444
4- YETİŞTİRME GİDERLERİ NASIL HESAPLANMAKTADIR? 447
5- YETİŞTİRME GİDERLERİNİN İNDİRİLMESİNDEN SONRA
GERİYE KALAN NEDİR? 448
6- BAKIM VE YETİŞTİRME GİDERLERİ ADI ALTINDA
TAZMİNATTAN İNDİRİM GEREKLİ MİDİR? 449
7- YARGITAY\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′IN, BAKIM VE YETİŞTİRME GİDERLERİNE
İLİŞKİN KARARLARI 450
a) İndirim gerekmeyeceğine ilişkin kararlar 451


b) İndirim gerekeceğine ilişkin kararlar 452
8- YARGITAY KARARLARININ İNCELENMESİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ 454


ONBEŞİNCİ BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ GELİRLERİ VE YARDIMLARI HANGİ DURUMLARDA TAZMİNATTAN İNDİRİLİR


I-GENEL OLARAK 459
1- İş kazaları ve meslek hastalıkları dalından bağlanan gelirler
zarardan indirilir 459
2- Ölüm sigortasından bağlanan gelirlerle, yaşlılık ve maluliyet
aylıkları indirilmez 459
3- T.C. Emekli Sandığı aylıkları ve yardımları hiçbir biçimde
tazminattan indirilmez 460
4- Bağ-Kur gelirlerinin yalnızca \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ilk peşin değeri\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" tazminattan
indirilir 460
II- SOSYAL SİGORTALAR KURUMU YARDIMLARI VE
TAZMİNATTAN İNDİRİMLER 460
1- İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle bağlanan gelirlerin,
sorumlulardan dönme (rücu) yoluyla istenmesi 460
2- Sigortalının veya haksahiplerinin, işverene veya üçüncü kişilere
karşı açtıkları davalarda, Kurum tarafından bağlanan gelirlerin
zarardan indirilmesi 460
3- İndirimin kapsamı 461
4- Kurum gelirlerinin tamamı değil, kusura karşılık bölümü
tazminattan indirilmelidir 463
5- Kusura göre indirim yapılması gerekeceğine ilişkin Yargıtay
kararlan 464
6- Kurum\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′un ölüm sigortasından bağladığı gelirler tazminattan
indirilmez 465
7- Emekli aylığı ile malûllük aylığı tazminattan indirilmez 466
8- Olay iş kazası değilse, tazminattan indirim söz konusu olmaz 466
9- Yargıtay kararları 466

a) Sigorta gelirlerinin tazminattan indirileceğine ilişkin kararlar 466
b) Tazminattan indirim gerekmeyeceğine ilişkin kararlar 470
III- BAĞ-KUR YARDIMLARI VE TAZMİNATTAN İNDİRİMLER 475


1-Yasa hükmü 475
a) Bağ-Kur\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′un dönme (rücu) hakkı 475
b) Dönme (rücu) hakkının sınırı 475
c) İndirimin sınırı 476
d) Bağ-Kur\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′un dönme (rücu) hakkını kullanamayacağı durumlar 476
e) İndirim yapılamayacak durumlar 476
2- Yargıtay kararlan 477
IV- T.C. EMEKLİ SANDIĞI UYGULAMASI 480
1- Emekli Sandığı tarafından bağlanan gelirler tazminattan indirilmez 480
2- Kurumlar arasında uygulama farkı var mıdır? 481
3- Yargıtay 06.03.1978 gün 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı 482
V- NAKDİ TAZMİNAT ÖDEMELERİ NEDENİYLE RÜCU VE
İNDİRİM 483
1- Nakdi tazminat nedir? 483
2- Nakdi tazminatın kapsamı 483
3-Nakdi tazminat kimlere ve ne kadar ödenir? 484
4- Aylık bağlanması 484
5- Nakdi tazminat hangi tarihe göre hesaplanacaktır? 485
6- Nakdi tazminatta rücu ve indirim 486
7- Rücu ve indirimin ölçüsü 487Zarar görenlerin açtıkları davalarda, Devletin ödediği nakdi
tazminatın \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"hesaplanan tazminaf\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′tan indirilmesi 48

SORUMLULUK SİGORTALARI VE TAZMİNATTAN İNDİRİMLER


I-GENEL OLARAK 491
II- ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI VE TAZMİNATTAN
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′NDİRİMLER 492
1 - Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) ve tazminattan
indirimler 493
2- Garanti Fonu 494
3- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 494
4- Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 494
5- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Sigortası 496


I

İçindekiler

XXIX

III- İSTEĞE BAĞLI SORUMLULUK SİGORTALARI VE
TAZMİNATTAN İNDİRİMLER 496
IV- CAN SİGORTALARINDAN ALINAN PARALAR
TAZMİNATTAN İNDİRİLMEZ 497


ONYEDİNCİ BÖLÜM
TAZMİNATTAN İNDİRİMLER VE İNDİRİMLERDE SIRA


I- İNDİRİMİN ANLAM VE AMACI \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ 499
II- İNDİRİMİ GEREKMEYEN KAZANIMLAR 500
1- Haksız eylem \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"yarar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" değil \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"zarar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" doğurur 501
2- Haksız eylemle nedensellik bağı bulunmayan \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"yarar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"lar
tazminattan indirilemez 502
3- Miras ve miras gelirleri tazminattan indirilmez 502
4- Şirket ortaklık ve kâr paylan tazminattan indirilmez 502
5- Yaşam ve ferdi kaza sigortalarından alınan paralar tazminattan
indirilmez 503
6- Sosyal Sigortalar Kurumu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nun ölüm, yaşlılık ve malullük
sigortasından bağladığı gelirler tazminattan indirilmez 503
7- Bağ-Kur tarafından bağlanan indirilmeyecek gelirler 504
8- T.C. Emekli Sandığı tarafından bağlanan gelirler tazminattan
indirilmez 505
III- TAZMİNATTAN İNDİRİMİ GEREKENLER 505
1 - İş kazaları ve meslek hastalıkları dalından bağlanan gelirler tazminattan
indirilir 506
2- Bağ-Kur gelirlerinin yalnızca \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ilk peşin değeri\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" tazminattan
indirilir 506
3- Nakdi tazminat ödemeleri tazminattan indirilir 506
4- Sorumluluk sigortalarından yapılan ödemeler tazminattan indirilir....506
5- Zarar sorumlularının önceden yaptıkları ödemeler tazminattan
indirilir 507
IV- ZARARIN NETLEŞTİRİLMESİ İLE ÖNCEDEN ÖDENENLERİN
İNDİRİMİ FARKLI İŞLEMLERDİR 508
V- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YARDIMLARI İLE
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ÖDEMELERİ FARKLI İNDİRİM
NEDENLERİDİR 509