Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (14)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Boşanma Sonrası Ortak Velayet

Boşanma Sonrası Ortak VelayetSayfa Sayısı
:  
183
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0556-6

55,00 TLAkademik yaşamın ilk durağı olan yüksek lisans aşaması, nihayetinde tezin savunulmasıyla birlikte sona ermektedir. Yaşanan bu heyecanın en önemli sebebi, akademisyenin uzun süren çalışmaları neticesinde ortaya bir eser çıkarması ve bilimsel fikirler sunması ve jüri heyetinin önünde tezlerini ileri sürmesidir. Savunmanın başarıyla bitmesi durumunda alınan bilim uzmanı unvanı akademik hayatın başlangıç aşamasını aslında ifade etmektedir. Bu mutluluğu taçlandıran ise ortaya koyduğunuz fikirlerinizi bir eser haline getirerek kitap raflarında yerini aldığını görmektedir. Akademisyenin yaşadığı manevi tatmin de işte tam olarak bu noktadadır.


 


Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı araştırma görevlisi Nagehan Çakır’ın önsözünü yazdığım bu eseri işte tam da bunun bir örneğini teşkil etmektedir. “Boşanma Sonrası Ortak Velâyet” adını taşıyan bu çalışma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde benim danışmanlığımda tamamlanmıştır. Nagehan Çakır’ın yüksek lisans tezi olarak hazırladığı bu çalışma, güncel yargı kararları eklenerek basıma hazırlanmıştır.


 


Söz konusu eser Medeni Kanunumuzda düzenlenmeyen birlikte velayet konusunda, AİHS EK 7 No’lu protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte ortaya çıkan birçok tartışmaya çözüm önerileri sunmaktadır. Bu konuda uluslararası hukuk metinlerini ve karşılaştırmalı hukuktaki kaynakları irdeleyerek, Türk hukuk uygulamacılarına da yön göstermeye çalışmıştır.


 


Araştırma Görevlisi Nagehan Çakır’ın yazmış olduğu bu eserin elbette bir takım eksik yönleri ve tenkite uğrayabilecek kısımları bulunmaktadır. Ancak bu çalışmanın meyvesi olan eserin yayınlanarak okuyucuların istifadesine sunulması son derece önemlidir. Zira Namık Kemal’in veciz şekilde ifade ettiği gibi “Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan doğar” (Hakikatin ışığı, fikirlerin çarpışmasından meydana gelir).


 


Öğrencim ve meslektaşım Araştırma Görevlisi Nagehan Çakır’ın akademik hayatında ki ilk eserini bu vesileyle tebrik eder, başarılarının daim olmasını dilerim.


 


 


 


 


 


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ7


 


TEŞEKKÜR


 


İÇİNDEKİLER


 


KISALTMALAR


 


GİRİŞ


 


I.KONUNUN ÖNEMİ


 


II.KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME


 PLANI


 


III.TERMİNOLOJİ SORUNU


 


BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL OLARAK VELÂYET KAVRAMI,


VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  VE


VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI


 


I.GENEL OLARAK VELÂYET KAVRAMI


 


A.VELÂYETİN TANIMI


 


B.VELÂYETİN ÖZELLİKLERİ


 


C.VELÂYETİN TARİHİ GELİŞİMİ


 


1.Roma Hukukunda Velâyet


 


2.Germen Hukukunda Velâyet


 


3.İslam Hukukunda Velâyet


 


4.Türk Hukukunda Velâyet


 


D.VELÂYETİN  AMACI


 


E.VELÂYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ


 


II.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFLARI37


 


A.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK


ANA ve BABA İLE EVLÂT EDİNENLER


 


1.Ana ve Baba


 


2.Evlât Edinenler


 


B.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK ÇOCUK


 


1.Genel Olarak


 


2.Türk Medeni Kanunu Kapsamında Çocuk


 


a.Çocuk Kavramı


 


b.Çocukluk Döneminin Başlangıcı


 


c.Çocukluk Döneminin Sona Ermesi


 


3.Kısıtlanan Ergin Çocuklar


 


III.VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI


 


A.GENEL OLARAK


 


B.ÇOCUĞUN KİŞİ VARLIĞI BAKIMINDAN VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI


 


C.ÇOCUĞUN TEMSİLİ BAKIMINDAN VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI


 


1.Genel olarak Çocuğun Temsili


 


a.Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuğun Fiil Ehliyeti ve Temsili


 


b.Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Çocuğun Fiil Ehliyeti


ve Temsili


 


D.ÇOCUĞUN MALVARLIĞI BAKIMINDAN VELÂYET İLİŞKİSİNİN KAPSAMI


 


1.Ana Babanın Çocuğun Mallarını Yönetme Hakkı


 


2.Ana Babanın Çocuğun Mallarını Kullanma Hakkı


 


3.Çocuğun Mallarının Gelirlerinin Sarfı


 


4.Çocuğun Mallarının Sarfı


 


İKİNCİ BÖLÜM


BOŞANMA SONRASI TEK BAŞINA VELÂYETTEN ORTAK VELÂYETE GEÇİŞ SÜRECİ, ORTAK VELÂYET KAVRAMI, UYGULAMASI, ULUSLARARASI BELGELERDE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ORTAK VELÂYET


 


I.TARİHİ SÜREÇTE AİLENİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ


 


II. BOŞANMA SONRASI TEK BAŞINA VELÂYETTEN ORTAK


 VELÂYETE GEÇİŞ SÜRECİ


 


A.GENEL OLARAK


 


B.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK


BABA TERCİHİ


 


C.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK


ANNE TERCİHİ: DUYARLI YILLAR DOKTRİNİ


 


D.VELÂYET İLİŞKİSİNİN TARAFI OLARAK BOŞANMA DAVASINDA KUSURSUZ OLAN TARAFIN TERCİH EDİLMESİ


 


E.VELÂYET İLİŞKİSİ TARAFININ ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI DOĞRULTUSUNDA BELİRLENMESİ


 


1.Genel Olarak


 


a.Politik Hareketler


 


b.Sosyal Gelişmeler


 


c.Psikolojik Etmenler


 


2.Çocuğun Üstün Yararı İlkesi Doğrultusunda Velâyet İlişkisi Tarafının Belirlenmesi


 


III.BOŞANMA SONRASI ORTAK VELÂYET


 


A.GENEL OLARAK


 


B.ORTAK VELÂYET KAVRAMI


 


C.BOŞANMA SONRASINDA ORTAK VELÂYETİN TERCİH EDİLME SEBEPLERİ VE ORTAK VELÂYETİN AMACI


 


D.ORTAK VELÂYET TİPLERİ


 


1.Yasal Ortak Velâyet


 


2.Fiziksel Ortak Velâyet


 


E.ORTAK VELÂYETİ DESTEKLEYEN ve KARŞI ÇIKAN GÖRÜŞLER


 


1.Ortak Velâyeti Destekleyen Görüşler


 


2.Ortak Velâyete Karşı Çıkan Görüşler


 


3.Görüş ve Değerlendirme


 


IV.BOŞANMA SONRASI ORTAK VELÂYETLE İLGİLİ


 ULUSLARARASI BELGELER


 


A.MEDENİ VE SİYASİ HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET


 


B.KADINA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET


 


C.AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTE’SİNİN


TAVSİYE KARARI KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET


 


D.AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE EK 7 NUMARALI PROTOKOL KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET


 


E.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ORTAK VELÂYET


 


1.Ayrım Gözetmeme Yasağı Bakımından Ortak Velâyet


 


2.Çocuğun Üstün Yararı Bakımından Ortak Velâyet


 


3.Ana Babanın Sorumluluklarına, Hak ve Ödevlerine Saygı Bakımından Ortak Velâyet


 


4.Çocuğun Ana Babası Tarafından Bakılma Hakkı ve Ana Babası ile Yaşama Hakkı Bakımından Ortak Velâyet


 


5.Ana ve Babanın Sorumlulukları Bakımından


Ortak Velâyet


 


V.KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ORTAK VELÂYET


 


A.ALMAN HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET


 


B.İSVİÇRE HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET


 


C.HOLLANDA HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET


 


D.İTALYAN HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET


 


E.BELÇİKA HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET


 


F.FRANSIZ HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET


 


G.LİTVANYA HUKUKUNDA ORTAK VELÂYET


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TÜRK AİLE  HUKUKUNDA EVLİLİK BİRLİĞİNİN


BOŞANMA İLE SONA ERMESİ HALİNDE ORTAK VELÂYETİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI MESELESİ


 


I.4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA


 VELÂYETİN KULLANILMASI


 


A.VELÂYETİN KULLANILMASI


 


1.Genel Olarak


 


2.Evlilik Birliği İçerisinde Velâyetin Kullanılması


 


a.Ana ve Baba Evli ise Çocuğun Velâyeti


 


b.Ortak Hayata Son Verilmesi ve Ayrılık Durumunda Çocuğun Velâyeti


 


3.Ana Baba Evli Değilse Çocuğun Velâyeti


 


4.Boşanma Halinde Çocuğun Velâyeti


 


B.VELÂYETİN KULLANILMASINA İLİŞKİN İLKELER


 


1.Çocuğun Yararı İlkesi


 


2.Çocuğun Görüşünün Dikkate Alınması İlkesi


 


II.TÜRK AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SONRASI ORTAK


 VELÂYETİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞINA YÖNELİK


 İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER


 


A.GENEL OLARAK


 


B.MEVCUT YASAL DÜZENLEMELERİN EMREDİCİ NİTELİKTE OLDUĞU VE ORTAK VELÂYETE İZİN VERMEDİĞİ GÖRÜŞÜ


 


C.MEVCUT YASAL DÜZENLEMELERİN EMREDİCİ NİTELİKTE OLMADIĞI VE ORTAK VELÂYETE İZİN VERDİĞİ GÖRÜŞÜ


 


D.ÖRTÜLÜ BOŞLUK VE GERÇEK BOŞLUK GÖRÜŞÜ


 


E.GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME


 


III.AİHS EK 7 NO’LU PROTOKOLUN YÜRÜRLÜĞE


 GİRMESİNİN İÇ HUKUKTAKİ VELÂYET HÜKÜMLERİNE


 ETKİSİ


 


A.GENEL OLARAK


 


B.DOKTRİNDE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER


 


C.GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME


 


IV.TÜRK AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SONRASI ORTAK


 VELÂYETE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM VE YARGI


 KARARLARINDA ORTAK VELÂYET


 


A.TÜRK AİLE HUKUKUNDA BOŞANMA SONRASI


ORTAK VELÂYETE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM


 


B.YARGI KARARLARINDA ORTAK VELÂYET


 


V.4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA VELÂYETE


 YÖNELİK YENİ DÜZENLEME YAPILMASI GEREKLİLİĞİ VE


 BU YENİ DÜZENLEMENİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİ


 


SONUÇ


 


 


 


KAYNAKÇA