Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Konu Anlatımı Altın Seri

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Konu Anlatımı Altın SeriSayfa Sayısı
:  
568
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789757197515

80,00 TL


Borçlar Hukuku Genel Kısım Konu Anlatımı, Tamamı Çözümlü Sorular


 


 


KPSS - Kaymakamlık - Hakimlik - Müfettişlik - TODAİE - Uzmanlık - Yeterllilk Sınavlarına Hazırlık
Fakülteler İçin Yardımcı Kaynak


 


İçindekiler


 


Birinci bölüm


Giriş ve temel kavramlar


1. Borçlar Hukukunun Tanımı, Konusu ve Kapsamı


2. Borçlar Hukukunun Temel Kavramları


3. Borçlar Hukukuna Hâkim Olan İlkeler


4. Borçlar Hukukunun Kaynakları


5. Sorumluluk


6. Eksik Borçlar


 


İkinci Bölüm


Borcun Kaynakları


Birinci Ayrım


Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar


1. Hukuki İşlemler


2. Sözleşmeler


3. Sözleşmelerin Geçerlilik Koşulları


4. Sözleşme Özgürlüğü Sözleşmelerin Yorumu ve Uyarlanması


5. Sözleşme Yapma Vaadi (Ön Akit)


6. Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa İn Contrahendo


7. Sebebi Gösterilmeden Borç Tanınması


8. Temsil


9. Borçların İfası


10. Borcun İfa Edilmemesi ve Borçlunun Sorumluluğu


İkinci Ayrım


Haksız Fillerden Doğan Borç İlişkileri


1. Kusura Dayanan Sorumluluk


2. Kusursuz Sorumluluk Halleri


3. Zarar ve Tazmini


4.Manevi Tazminat


5. Aynı Zarardan Birden Fazla Kimsenin Sorumluluğu


Üçüncü Ayrım


Sebepsiz Zenginleşmede Doğan Borçlar


Üçüncü Bölüm


Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı


1. İbra


2. Yenileme (Tecdit)


3. Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Aynı Şahısta Birleşmesi


4. Kusursuz İmkânsızlık


5. Takas


6. Zamanaşımı


 


Dördüncü Bölüm


Borç İlişkisinde Özel Durumlar


1. Müteselsil Borçluluk (Pasif Teselsül)


2. Müteselsil Alacaklılık


3. Hukuki İşlemlerde Koşul (Şart)


4. Bağlanma Parası (Pey Akçesi) ve Cayma Parası (Cayma Tazminatı)


5. Ceza Koşulu (Cezai Şart)


6. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme


7. Üçüncü Kişi (Başkası) Yararına Sözleşme


 


Beşinci Bölüm


Borç İlişkisinde Taraf Değişiklikleri


1. Alacağın Devri (Alacağın Temliki)


2. Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli)


3. Borca Katılma Sözleşmesi


4. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma


Kaynakça


 


Borçlar Hukuku Tamamı Çözümlü Sorular