Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Primlerinin VergilendirilmesiSayfa Sayısı
:  
285
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-982873-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İmdat TURKAY

1969 yılında Mersin\′in Yavcg Köyünde doğdu. 1990 yılında Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. 1998 yılında da aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 1989 yılında Bursa Defterdarlığı Osmangazi Vergi Dairesi Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. 1997 yılında Ankara Mesleki Eğitim Kursunu tamamladı. 1998 yılında Gelirler Genel Müdürlüğüne Merkez Şefi olarak atandı ve uzun süre Ücretler ve Serbest Meslek Kazançları Şubesinde görev yaptı. 1999 yılında Devlet Lisan Okulundan mezun oldu. 2005 yılında ise Gelir İdaresi Başkanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Siirt Defterdarlığına Müdür olarak atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir. Ücret gelirleri ve serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi üzerine, çeşitli Dergilerde çok sayıda makalesi yayınlandı. Ayrıca, \"Türkiye\′de Kamu Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Gelişme Sorunu\" üzerine Yüksek Lisans Tezi mevcuttur. Ücret, harcırah ödemeleri ve telif kazançlarının vergilendirilmesi ile vergi indirimi (vergi iadesi) ve bireysel emeklilik sistemi kendisini uzmanlaştırdığı konulardır.
Evli olup, bir çocuk babasıdır.öNSöZ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda ilk olarak şahıs sigorta şirketlerine ödenen primlerin ücret matrahından ve gelir vergisi mükelleflerinin vermiş olduğu Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden indirim konusu yapılması ile özel sigortacılık sistemine getirilen teşvik; daha sonra 4697 sayılı Kanunla 7 Ekim 2001 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik Sisteminin de kapsama dahil olmasıyla genişletilmiştir. Ancak, Bireysel Emeklilik Sistemine sağlanan teşvikler son derece geniş kapsamlı olmuş ve Dünyadaki emeklilik fonlarının büyüklüğü de göz önünde tutularak, sistemin ülkemizde gelişmesi için şirketlerin kuruluşundan, fonların işletilmesine ve ödenen katkı paylarının gelir vergisi matrahından indirimine kadar bir çok vergi kanununda geniş kapsamlı teşvik sağlanmıştır.

4697 sayılı Kanunla getirilen en önemli değişikliklerden biri de özel emeklilik sisteminden emekli olunması durumunda, şirketler tarafından kişilere yapılacak aylık veya toplu ödemeler gelir unsuru olarak ücret kapsamından çıkarılmış ve menkul sermaye iradı kapsamına alınmıştır. Elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde belli bir tutar istisna edildikten sonra stopaj suretiyle vergilendirme getirilerek, iradı elde edenlerin bu gelirleri de yıllık beyanname ile beyan dışında tutulmuştur. Günümüzde, şahıs sigorta sisteminden emekli olunması mümkün olmakla beraber, birkaç yıllık geçmişi olan bireysel emeklilik sisteminden yakın gelecekte emekli olunması söz konusu değildir. Ancak, her iki sisteme ödenen prim ve katkı paylarının ücret matrahından veya yıllık gelir vergisi beyannamesinden indirim konusu yapılması güncel olarak devam etmektedir. Ayrıca, işverenlerin çalıştırdıkları hizmet erbabı için ödedikleri katkı paylarını ticari kazançlarının tespitinde gider yazmaları da mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla, bugün için güncel hayatımızda sisteme giren kişiler ile sistemin diğer ilgilileri açısından en önemli konu, çeşitli dönemler halinde ödenen prim ve katkı paylarının ödenmesi, belgelendirilmesi ve vergi matrahından ne şekilde indirim konusu yapılacağı hususudur. Özellikle prim ve katkı payını ödeyen sigortalılar ve katılımcılar ile işverenlerin maaş tahakkuk birimleri açısından doğru bir hesaplama yapmak, haksız yere prim veya katkı payı indirimine sebebiyet vermemek büyük önem arzetmektedir. Çünkü bu indirimlerin yanlış uygulanması ödenecek gelir vergisini azaltan bir işlem olmakta ve vergi zıyaı söz konusu olmaktadır.

4697 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 7 Ekim 2001 tarihinden bu güne kadar özel emeklilik sisteminin; teorik olarak incelenmesi, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde sistemin çalışması, faaliyet gösterecek emeklilik şirketlerinin kuruluşu, bu şirketlere tanınan vergisel


avantajlar ve sistemde binken fonların değerlendirilmesi gibi bir çok konuda çeşitli yorumlar ve görüşler doğrultusunda özel emeklilik sistemi vergi camiasında ve basında güncelliğim sürekli korumuş ve tartışılmıştır. Ancak, sisteme sağlanan vergi teşviklerinin incelenmesine yönelik olarak yapılan çalışma sayısı son derece azdır. Bu nedenle, sigortalı veya katılımcılar tarafından ödenen pnm ve katkı payının vergi matrahından indiriminde uygulamaya dönük bir çalışmaya ilgililer tarafından ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmada, sisteme ilişkin diğer hususlara kısaca değinilmekle beraber, esas olarak sigortalı ve/veya katılımcılar ile işverenler veya yıllık beyanname veren mükellefler tarafından ödenen pnm ve katkı payının ödenmesi, belgelendirilmesi, işverene ibrazı ile vergi matrahından indirim konusu yapılacak tutarın hesaplanması gibi konular ele alınmıştır. Bu kapsamda, ücretlilerin, ışverenlenn ve yıllık beyanname veren mükelleflerin uygulamada karşılaşabilecekleri konular, bir çok örnek olay çerçevesinde incelenmiştir. Bu çalışmanın, özel emeklilik sisteminin içinde yer alan tüm ilgililere faydalı olmasını dilerim.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında ve yayımlanmasında beni teşvik eden ve yönlendiren Mali Pusula Dergisi yayın danışmanı Bünyamin ÖZTÜRK\′e ve Maliye ve Hukuk yayınevi çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim.


imdat TÜRKAYEylül 2005, ANKARA

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ III
GİRİŞ 1


BİRİNCİ BÖLÜM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTA SİSTEMİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR

1. Genel Açıklamalar 9
2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortaları) Sistemi Hakkında Genel Bilgi 9
3. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgi 14
3.1. Brüt Ücretin %10\′u Oranında İndirim Konusu Yapılan Bireysel Emeklilik
Katkı Payının Sağladığı Gelir Vergisi Avantajı 17
4. Genel Olarak İki Sistemin Özelliklerinin Karşılaştırılması 20
5. Sistemden Sigortalı veya Katılımcılara Yapılacak Toplu Ödemelerin
Vergilendirilmesinin Karşılaştırılması 22
6. Reasürans Şirketleri 23


İKİNCİ BOLUM

KONU İLE İLGİLİ OLARAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN YASAL HÜKÜMLER

1. Genel Açıklamalar 27
2. Ödenen Prim ve Katkı Payı Tutarlarının İndirim Konusu Yapılması 27
1.1. GVK\′nun 63/3. Maddesine Göre Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde
: lenen Prim ve Katkı Paylarının Safı Ücret Tutarının Tespitinde İndirim Konusu
\\ ıılması 27
2.İ GVK\′nun 89/1. Maddesine Göre Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Gelir
Vergisi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılması 28
2.3. GVK\′nun 40/9. Maddesine Göre İşverenler Tarafından Ücretli Adına Ödenen
Katkı Paylarının Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu
Yapılması 29
3. Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve
Sigorta Şirketleri Tarafından Kişilere Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi 29
3.1. GVK\′nun 75/15. Maddesine Göre Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları,
Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından yapılan Ödemeler
Menkul Sermaye İradıdır 29
3.2. GVK\′nun 22. Maddesine Göre Bireysel Emeklilik Şirketleri ile Şahıs Sigorta
Şirketleri Taraf ıdan Yapılan ve Menkul Sermaye İradı Kabul Edilen Ödemelerde
İstisna 303.3. GVK\′nun 94/15. Maddesine Göre Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları,
Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara
Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı 30
3.4. GVK\′nun 86/1. Maddesine Göre Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları,
Yardım Sandıkları ile Bireysel Emeklilik Şirketleri ve Şahıs Sigorta Şirketleri
Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemeler Beyan Edilmeyecektir 31
4. Maliye Bakanlığınca Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeler 31

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜCRETLİLER TARAFINDAN ÖDENEN PRİM VE KATKI PAYLARININ
SAFİ ÜCRET TUTARININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI
(PRİM VE KATKI PAYLARININ ÖDENMESİ, BELGELENDİRİLMESİ,
HESAPLANMASI VE İNDİRİMİ)

1. Genel Açıklamalar 35
2. Şahıs Sigorta Primleri ile Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Ücret Matrahından
İndirilmesinin Esasları 37
3. Gelir Vergisi Kanununun 63/3. Maddesinde Yer Alan Düzenleme 38
4. Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının ve/veya Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret
Matrahından İndirim Konusu Yapılmasında Oransal ve Miktar Sınırlaması 39
4.1. Ödenen Prim ve/veya Katkı Paylarının Ücretlinin Eş ve/veya Küçük Çocukları
Adına Olmasının İndirim Tutarının Hesaplanmasına Bir Etkisi Yoktur 40
4.2.Oransal ve Miktar Sınırlaması Poliçe ve/veya Emeklilik Sözleşmesi Bazında
Değil Toplam Tutar Üzerinden Yapılacaktır 41
5. Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Ücret Matrahından İndirim Konusu
Yapılmasının Genel Şartları 42
6. İndirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Paylarının Belgelendirilmesi 44

6.1. Prim ve Katkı Paylarının Ödeme Şekilleri 44
6.2. Prim ve Katkı Payının Ödendiğini Tevsik Eden Belgeler 45

7. Ödenen Katkı Payı ve/veya Primlerin İndirim Konusu Yapılacağı Dönem 47
8. Ücret Matrahından İndirilecek Sigorta Primi ve Katkı Paylarının Hesaplanması 49
8.1. İndirim Konusu Yapılacak Şahıs Sigorta Primlerinin Hesaplanması 49
8.1.1. 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Bulunan Şahıs Sigorta Poliçeleri
İçin Ödenen Primler 50
8.1.1.1. Şahıs Sigorta Primlerinin İndirim Konusu Yapılmasında Tavan Teşkil Eden Kanunla Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hizmet Erbabı Hissesi Olarak Hesaplanan Prim ve Aidatın Aylık Tutara İşsizlik Sigortası Primleri De Dahil
Edilecektir 51
8.1.1.2.Emekli olduktan sonra ücret geliri elde eden kişinin şahıs sigorta primi
ödemesi 52
8.1.1.3. 506 Sayılı Kanununun Geçici 20. Maddesine Göre Kurulu Olan Özel
Emekli Sandığı Statüsüne Tabi Olan Personelin Prim ve Katkı Payı Ödemesi 53
8.1.1.4.İndirim Konusu Yapılacak Şahıs Sigorta Primlerinin Hesaplanmasına İlişkin
Örnekler 54


8.1.2. 7 Ekim 2001 Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Bulunan Şahıs Sigorta Poliçeleri
İçm Ödenen Primlerin İndirim Konusu Yapılması 56
8.1.3. 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Bu Tarihten Sonra Düzenlenmiş Olan Şahıs
Sigorta Poliçeleri İçm Prim Ödenmesi Halinde İndirim Konusu Yapılacak Tutarın
Tespiti 59
8.1.4. Ücretlinin 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Sonra Düzenlenen Poliçeler İçin
Prim Ödemesi Halinde Sağladığı Vergi Avantajına
İlişkin Farklı Bir Değerlendirme 62
9. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Paylarının Ücret Matrahından
İndirim Konusu Yapılması 64
9.1. Ücretlinin Kendisi, Eşi ve Küçük Çocukları İçin Ödenen Katkı Payları Ücret
Matrahından İndirim Konusu Yapılacaktır 66
9.2. İndirim Konusu Yapılacak Katkı Payı Tutarlarının Hesaplanması 67

10. Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Olan Şahıs
Sigorta Poliçesi ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi
Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesaplanması 69
11. Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Soma Düzenlenmiş Olan Şahıs
Sigorta Poliçesi ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi İçin Prim ve Katkı Payı Ödemesi
Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti 72
12. Ücretlinin Aynı Anda 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce ve Bu Tarihten Sonra
Düzenlenmiş Olan Şahıs Sigorta Poliçeleri ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi İçin
Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın
Hesaplanması , 75
13. Farklı Brüt Ücret Matrahlarında Ödenen Katkı Payı Tutarlarının Ödenecek Gelir
Vergisine Etkisi 76

13.1. Ücret Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi 76
13.2. Asgari Ücretli Bir Kişinin 2005 Yılında 100 YTL Katkı Payı Ödemesi
Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Ödenecek Gelir Vergisine Olan
Etkisi 77
13.3. Aylık Brüt Ücret Tutarı 1.000 YTL Olan Kişinin %10 Oransal Üst Sınırdan
Katkı Payı Ödemesi Halinde Sağlayacağı Gelir Vergisi Avantajı 79
13.4. Bazı Aylık Brüt Ücret Tutarlarında Aylık %10\′luk Yasal Üst Sınırdan Katkı
Payı İndirimi Yapılması Halinde Sağlanacak Gelir Vergisi Avantajı 80
14. Prim ve Katkı Paylarının İndirim Konusu Yapılmasında Özellik Arz Eden Bazı
Hususlar 81
14.1. Kanun Maddesinde Yer Alan Eş ve Küçük Çocuk Tabirinin Kapsamı 81
14.2. Eş Adına Bağ-Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumuna Ödenen İsteğe Bağlı
Sigorta Primleri İndirim Konusu Yapılamaz 83
14.3. Ücretlilerin İşverenleri Bünyesinde Kurulmuş Olan Sandık ve Vakıflara
Ödedikleri Primlerin Durumu 84
14.4. İndirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Paylarının Hesaplanmasında
Dikkate Alınacak Brüt Ücretin Kapsamı 84
14.5. Ödemelerin Aylık, Üç Aylık, Altı Aylık veya Yıllık Dönemler İtibariyle
Yapılması Durumunda İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Tespiti 86
14.6. Toptan Ödenen Prim ve Katkı Payı Tutarının O Aydaki Brüt Ücretin Oransal
Sınırının Altında Kalması Durumunda Yapılacak İşlemler 88
14.7. Geçmiş Dönemlere Yönelik Yapılan (Gecikmiş) Ödemelerin Durumu 89


14.8. Prim ve Katkı Payı Ödeme Belgesinin Maaş Ödemesi Yapıldıktan Sonra O
Ay İçinde İşverene İbraz Edilmesi 91
14.9. İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Sigorta Şirketlerine veya Emeklilik
Şirketlerine Ödenen (Grup sigortası ve grup bireysel emeklilik sözleşmesi) Prim ve
Katkı Paylarının İndirimi 92

14.10. Ücretlinin Eşinin de Ücretli Olması ve Prim ve Katkı Payı Ödemesi Halinde
İndirimin Yapılması 94
14.11. Aynı Anda Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Hizmet Erbabının Ödemiş
Olduğu Prim ve Katkı Payının Ücret Matrahından İndirimi 95

14.12. İşverenler Tarafından Hizmet Erbabı için Yaptırılan Sağlık Sigortalarına
Ödenen Primler 97
14.13. 147 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Şahıs Sigorta Primleri İçin
Yapılan Açıklamalar Bireysel Emeklilik Katkı Payları İçinde Geçerlidir 99
14.14. Diğer Ücret Geliri Elde Eden Ücretliler Ödemiş Oldukları Prim ve Katkı
Payını Ücret Gelirlerinden İndirim Konusu Yapamazlar 99
14.15. Türkiye\′de Tevkifata Tabi Ücret Geliri Elde Eden Dar Mükellefler de
Ödemiş Oldukları Prim ve Katkı Payını İndirim Konusu Yapabilirler 100
14.16. Şahıs Sigorta Primi ve/veya Bireysel Emeklilik Katkı Payının Yabancı Para
Cinsinden Ödenmesi 101
14.17. İlgili Olduğu Dönemde İndirilemeyen Prim ve Katkı Paylarının Durumu 101
14.18. Belirlenmiş Sınırların Üzerinde Yapılan Ödemeler 101
14.19. Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım
(Devir) 104
14.20. Bireysel Emeklilik Şirketlerince Yapılan Giriş Aidatı, Yönetim Gideri ve
Fon İşletim Gideri Kesintileri Ücret Matrahından İndirim Konusu Yapılamaz .... 110
14.21. Sigortalı ile Sigorta Ettirenin Aynı Kişi veya Farklı Kişi Olması Durumu. 111
14.22. Prim ve Katkı Payı Sadece Aylık Maaş Tutarından Değil O ayda Ücret
Kapsamında Yapılan ve Vergiye Tabi Olan Tüm Ücret Ödemelerinden İndirilir .111
14.23. Net Maaş Üzerinden Anlaşma Yapan Ücretlinin Prim ve
Katkı Payı Ödemesi 112
14.24. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu Kapsamında Başka Kurumlara Nakledilen
ve Net Maaşları Sabit Tutulan Personelin Prim ve Katkı Payı Ödemesi Durumunda
Yapılacak İşlemler 114
14.25. İndirim Konusu Yapılacak Aylık Prim ve Katkı Payı Tutarı, Asgari Ücretin
Aylık Brüt Tutarım Aşabilecektir 116
14.26. Safi Ücret Tutarının Tespitinde Fazla veya Yersiz Olarak Prim ve Katkı
Payının İndirim Konusu Yapılması Nedeniyle Vergi Ziyama Sebebiyet Verilmesi 117
15. Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Ödenen Katkı Payları ve Sigorta
Primlerinin Beyan Edilen Gelir Toplamından İndirimi 118

15.1. 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenen Poliçeler İçin Ödenen Primlerin
Yıllık Beyannameden İndirimi 118
15.2. 7 Ekim 2001 Tarihinden Sonra Düzenlenen
Poliçeler İle Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri İçin
Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannameden İndirimi 119
15.3. Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi Durumunda Ödenen Prim ve
Katkı Paylarının İndirim Konusu Yapılabilmesi İçin Yıl İçinde Ücretin Safı
Tutarının Tespitinde İndirilmemiş Olması Gerekir 122


15.4. Yıl İçinde Oransal Ve Miktar Sınırlaması Nedeniyle İndirim Konusu
Yapılamayan Prim ve Katkı Paylan Yıllık Beyannamede İndirim Konusu
Yapılamaz 122
15.5. Ücret Geliri Nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Veren Ücretlinin
Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Payının Beyannamede İndirimine İlişkin Örnek .. 123

16. Prim ve Katkı Paylarının Ücretin Safı Tutarının Tespitinde İndirim Konusu
Yapılmasıyla İlgili Özelge Özetleri (Eski ve yeni hükümlere göre yapılacak
indirimler) 131
17. Sonuç 141


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MÜKELLEFLER TARAFINDAN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLEN GELİRDEN ÖDENEN PRİM VE KATKI PAYLARININ İNDİRİM
KONUSU YAPILMASI


1. Genel Açıklamalar 145
2. Gelir Vergisi Kanununun 89/1. Maddesinde Yer Alan Hüküm 145
3. Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannamede İndirim Konusu Yapılmasının
Esasları 146
4. Ödenen Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannamede İndirim Konusu Yapılacak
Tutarının Hesaplanması 148
4.1. Oransal Sınırlama 148
4.1.1. Oransal Sınırlamada Esas Alman Beyan Edilen Gelir İfadesinin Anlamı... 148
4.2. Mutlak Sınırlama 149
4.3. Yıl İçinde Safı Ücretin Tespitinde İndirim Konusu Yapılan Prim veya Katkı
Paylarının Bulunması Durumunda, Beyannamede İndirim Konusu Yapılacak
Tutarın Hesaplanmasında İki Farklı Yorum 149

4.3.1. Ücret Gelirinin Yıllık Beyannameye Dahil Olmaması 151
4.3.2. Ücret Gelirinin Yıllık Beyannameye Dahil Olması 151
4.4. 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Poliçeler İçin Ödenen Primlerin
Yıllık Beyannameden İndirimi 152
5. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Personeli İçin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı
Paylan Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılamaz 153
6. Yıl İçinde Tevkif Suretiyle Vergilendirilen Ücret Gelirinden İndirim Konusu
Yapılan Prim ve Katkı Payları Yıllık Beyannamede İndirilemez 154
7. Yıl İçinde Oransal ve Miktar Sınırlaması Nedeniyle Ücret Gelirinden İndirim
Konusu Yapılamayan Prim ve Katkı Payları Yıllık Beyannamede İndirilemez.... 154
8. Ücretlinin Eşi ve Çocuklarının Kendi Gelirlerinin Bulunması Durumu 155
9. Prim ve Katkı Paylarına Ait Ödeme Belgelerinin Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesine Eklenmesi Zorunlu Değildir 156
10. Yıllık Beyannamede İndirim konusu Yapılacak Prim ve Katkı Payları Beyan
Edilen Gelirin Dönemine Ait Olması Gerekmektedir 157
11.18 Yaşını Tamamlamış Çocuklar Adına Ödenen Prim ve Katkı Payları Yıllık
Beyannameden İndirim Konusu Yapılamaz 157

12. Farklı Gelir Unsurlarına Göre Mükellefler Tarafından Ödenen Prim ve Katkı
Paylarının Yıllık Beyannameden İndirimine İlişkin Örnekler 158
12.1. Serbest Meslek Erbabı Olan Mükellefin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı
Paymm Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirimi 158
12.2. Ticari Kazanç Sahibi Olan Mükellefin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı Paymm
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirimi 168
12.3. Gayrimenkul Sermaye İradı Sahibi Mükellefin Ödemiş Olduğu Prim ve Katkı
Payının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirimi 176
12.4. Basit Usulde Ticari Kazanç Sahibi Olan Mükellefin Ödemiş Olduğu Prim ve
Katkı Payının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirimi 180

13. Prim ve Katkı Paylarının Yıllık Beyannameden İndirimiyle İlgili Özelge
Özetleri 184
14. Sonuç 186


BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞVERENLER TARAFINDAN ÜCRETLİLER ADINA BİREYSEL
EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARININ TİCARİ
KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ

1. Genel Açıklamalar 189
2. GVK\′ nun 63/3 ve 40/9. Maddelerinde Yer Alan Yasal Düzenlemeler 189
3. Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Hizmet Erbabı Adına Ödenen Katkı
Payları da Gider Olarak İndirim Konusu Yapılacaktır 191
4. İşverenler Tarafından Ödenen ve Gider Olarak İndirim Konusu Yapılacak Katkı
Payının Hesaplanması 192
5. Serbest Meslek Erbabı ve Zirai Kazanç Sahiplerinin Çalıştırmış Olduğu Hizmet
Erbabı İçin Ödemiş Oldukları Katkı Payları Gider Olarak İndirilemez 199
6. İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen Şahıs Sigorta Primleri Ticari
Kazancın Tespitinde Gider Olarak yazılamaz 199
7. Net Ücret Üzerinden Anlaşma Yapan Ücretlinin Prim ve Katkı Payı Ödemesi 200
8. Sonuç 201


ALTINCI BÖLÜM

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ, ŞAHIS SİGORTA ŞİRKETLERİ
İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ HAİZ EMEKLİ SANDIKLARI VE YARDIM
SANDIKLARI TARAFINDAN KATILIMCILARA YAPILACAK AYLIK VE
TOPLU ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ
1. Genel Açıklamalar 205
2. 4697 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrasında Tüzel Kişiliği Haiz Emekli
Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve Sigorta Şirketleri Tarafından
Yapılan Ödemelerin Durumu 206

2.1. Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıklan, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve
Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan Ödemeler Menkul Sermaye İradıdır 206
2.1.1. Birikimsiz Sigorta Poliçeleri Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler Menkul
Sermaye İradı Değildir 207
2.1.2. Karma Poliçeler Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler 207

2.2. Bireysel Emeklilik Şirketleri ile Şahıs Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılan ve
Menkul Sermaye İradı Kabul Edilen Ödemelerde İstisna Uygulaması 208
2.3. Tüzel Kişiliği Haiz Emekli Sandıkları, Yardım Sandıkları ile Emeklilik ve
Sigorta Şirketleri Tarafından Katılımcılara Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı 210
2.3.1.Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigorta Sisteminden Emeklilik, Vefat, Maluliyet
veya Tasfiye Gibi Zorunlu Nedenlerle Ayrılma Sonucunda Hak Sahiplerine Yapılan
Ödemelerin Vergilendirilmesinin Karşılaştırılması 211
2.3.2. Bireysel Emeklilik Sisteminden Emekliliğe Hak Kazanma ve Katılımcıya
Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesine İlişkin Bir Örnek 212
2.4. Emeklilik Şirketleri ve Şahıs Sigorta Şirketleri ile Tüzel Kişiliği Haiz Emekli
ve Yardım Sandıklarından Elde Edilen Gelirler İçin Yıllık Beyanname
Verilmeyecektir 214
3. 7 Ekim 2001 Tarihinden Önce Düzenlenen Poliçelerden Elde Edilen Gelirler ile
Bu Tarihten Önce Faaliyete Başlayan Tüzel Kişiliği Haiz Emekli ve Yardım
Sandıklarından Yap ilan Ödemelerin Vergilendirilmesi 216
3.1. 7 Ekim 2001 Tarihten Önce Faaliyete Başlamış Olan Emekli ve Yardım
Sandıklardan İştirakçilerine Yapılan Aylık Ödemeler ile Bu Tarihten Önce
Düzenlenen Poliçeler İçin Sigorta Şirketlerince Yapılan Aylık Ödemelerin
Vergilendirilmesi 217
3.2. 7 Ekim 2001 Tarihten Önce Faaliyete Başlamış Olan Emekli ve Yardım
Sandıklardan İştirakçilerine Yapılan Toplu Ödemeler ile Bu Tarihten Önce
Düzenlenen Poliçeler İçin Sigorta Şirketlerince Yapılan Toplu Ödemelerin
Vergilendirilmesi 218
3.3. Aylık ve Toptan Yapılan Ödemelerin Vergiden İstisna Edilecek Tutarının
Hesaplanması 220
3.4. İstisnayı Aşan Ödemelerde Stopaj Uygulaması 222
3.5. Yıllık Beyanname ile Bildirim 222
3.5.1. Sadece Aralarında Dolaylı veya Dolaysız İlişki Bulunan Kurum veya
Kuruluşlardan Elde Edilen Gelirler 223
3.5.2. Diğer Kurum veya Kuruluşlardan Elde Edilen Gelirler 223
3.5.3.Aralarında Dolaylı veya Dolaysız İlişki Bulunanlarla Birlikte Diğer Kurum
veya Kuruluşlardan Elde Edilen Gelirler 223
3.6..Prim ve Aidat Ödemesinin 10 Yıldan Daha Kısa Bir Sürede Tamamlanması 224 3.7.4369 Sayılı Kanunun Yayımı Tarihinden Önce Düzenlenmiş Sigorta
Poliçelerinde Uygulama 224
3.8.10 Yıl Süreyle Prim veya Aidat Ödenmeden Ayrılanlara Yapılan Toplu
Ödemeler 225
3.9. Yardım Sandıkları Tarafından Yapılan ve İstisna Kapsamında Olmayan
Ödemeler 226
4. Sistemden Emekli Olunması Durumunda Aylık veya Toplu Ödemelerin
Vergilendirilmesıyle İlgili Özelge Özetleri 227
5.Sonuç 237

YEDİNCİ BÖLÜM

BİREYSEL EMEKLİLİK VE ŞAHIS SİGORTA SİSTEMLERİ HAKKINDA DİĞER VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN TEŞVİKLER

1. Genel Açıklamalar 241
2. 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Teşvik 241
3. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Teşvik 241
4. 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda (BSMV) Yer Alan Teşvikler 242
5. 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yer Alan Teşvikler 243


SEKİZİNCİ BÖLÜM
SİSTEME İLİŞKİN BAZI ÖNERİLER VE SONUÇ

1. Sisteme İlişkin Bazı Öneriler 247
1.1. Oransal ve Miktar Sınırlamasının Üst Limitleri Artırılabilir 247
1.2. Ücretlilerin Aylık Olarak Belge İbraz Etmeden, Yıllık Beyan Esasında Olduğu
Gibi Yıl Sonu Belge İbraz Etmeleri Sağlanmalıdır 247
1.3. Aynı Anda Prim ve Katkı Payı Ödenmesi Durumunda Oransal Sınırın Ayrı
Ayrı Uygulanması Ücretlilerin Lehine Olacaktır 248
1.4. 7 Ekim 2001 Öncesi ve Sonrası Düzenlenen Poliçelerde Ayrı Ayrı
Sınırlamalara Göre İndirim Konusu Yapılmalıdır 249
1.5. 18 Yaşım Tamamlamış Olsa Dahi Öğrenim Gören ve Geliri Olmayan Çocuklar
Adına Ödenen Prim ve Katkı Payları Ücretli Tarafından İndirim Konusu
Yapılabilmelidir 249
1.6. Geçmiş Dönemlere Ait Olarak Ödenen Prim ve Katkı Payları İndirim Konusu
Yapılabilmelidir 250
1.7. Bireysel Emeklilik Sisteminin Tamamen Tasarrufa Dayalı Bir Yatırım Sistemi
Olduğu ve Bunun Sonucunda Yüksek Getirili Bir Emeklilik sistemi Olduğu
Şirketler Tarafından İyi Anlatılmalıdır 251
2. Sonuç 251


DOKUZUNCU BÖLÜM
EKLER

(SİSTEM HAKKINDA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN
HÜKÜMLERLE İLGİLİ OLARAK MALİYE BAKANLIĞINCA
YAYINLANAN TEBLİĞLER VE SİRKÜLER)

1. Genel Açıklamalar 257
2. 147 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 257
3. 149 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 260
4. 216 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 262
5. 235 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 268

6. 3 No.lu Bireysel Emeklilik Sirküleri 270
7. 256 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 280