Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Bedensel Zararların Tazmini ( Cilt : I )

Bedensel Zararların Tazmini ( Cilt : I )Sayfa Sayısı
:  
617
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-9050-65-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER
AÇIŞ KONUŞMALARI
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı..............................................................33
Prof. Dr. Çağlar ÖZEL
Hacettepe Üniversitesi hukuk Fakültesi Dekanı.....................................37
Av. Prof. Dr. Mathias ROHE
Friedrich - Alexander Üniversitesi Türk Hukuku
Araştırma Merkezi Direktörü.................................................................41
Av. Prof. Dr. Mathias ROHE
Friedrich - Alexander Üniversitesi Türk Hukuku
Araştırma Merkezi Direktörü.............................................................47
1. GÜN (Açış Oturumu)
Prof. Dr. Fikret EREN
Türk Borçlar Hukukunda Kişiye İlişkin Zarar
(Ölüm ve Bedensel Zarar)...................................................................57
Prof. Dr. John G. CULHANE
Anglo-Sakson Hukukunda
Bedensel Zararların Tazmini Esasları ...............................................77
Compensation For Personal Injuries in Anglo-American
(Mostly U.S.) Law.................................................................................91Birinci Oturum
“BORÇLAR HUKUKU YÖNÜNDEN BEDENSEL
ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARI”
Prof. Dr. Halûk BURCUOĞLU
Doğal Afetler Nedeniyle Oluşan Bedensel Zararlarda Bina ve
Yapı Malikinin Sorumluluğu İle Yapıyı İnşa Eden
Yüklenicinin Sorumluluğu .................................................................111
Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU
Türk Borçlar Hukuku ve Sorumluluk Hukuku Açısından
TBK 55. Madde ve Bedensel Zararlar ...............................................121
Prof. Dr. iur. Mathias ROHE
Alman Hukukunda Şahıs Yaralanmalarına
Karşı Yasal Sorumluluk.......................................................................129
Gesetzliche Haftung für Personenschäden
im Deutschen Rech ..............................................................................141
Mine KAYA
Yargı Kararları Yönünden
Bedensel Zararların Değerlendirilmesi.............................................153
Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Tazminat Hukuku Bilir Kişisi ............................................................171
İkinci Oturum
“İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden
Bedensel Zararların Tazmini Esasları”
Prof. Dr. Levent AKIN
İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davalarında
Kusurun Takdiri...................................................................................195Nurten FİDAN
Cismani Zararlara ilişkin 21. Hukuk Dairesinin Görüşleri............207
Prof. Dr. Steffen KLUMPP
Alman İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda
İnsan Yaralanması ...............................................................................217
Der Personenschaden im Deutschen
Arbeits- und Sozialrecht .....................................................................231
Prof. Dr. Şebnem DÜZGÜN
Madencilikte İş Kazalarının Nedenleri.............................................245
Üçüncü Oturum
“İdare Hukuku Yönünden
Bedensel Zararların Tazmini Esasları”
Doç. Dr. Müslüm AKINCI
Yaşam Hakkı İhlalleri ve İdari Yargı.................................................265
Olivier LECLERC
Bedensel Zararların Hesaplanabilirliği:
Fransız Hukukunda Uzmanlık ve Tazminat ...................................293
Making Bodily Injuries Calculable:
Expertise and Compensation in French Law...................................307
Doç. Dr. Sedat ÇAL
İdare Hukukunda Bedensel Zararların Tazminine Yönelik
Gelişmeler: AYM’nin HMK 3. maddesini İptal Kararı ve
Çağrışımları ..........................................................................................319
Yrd. Doç. Dr. Özge OKAY TEKİNSOY
AYİM Kararlarında
Bedensel Zararların Tazmini..............................................................32907 Mayıs 2015 (2.Gün)
Dördüncü Oturum
“Sigorta ve Taşıma Hukuku Yönünden
Bedensel Zararların Tazmini Esasları”
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK
Montreal Konvansiyonu’na Göre Hava Yolu ile Taşıma
Sözleşmelerinde Taşıyanın Cismani Zararlardan Doğan
Hukuki Sorumluluğu ..........................................................................355
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT
Trafik Kazasında Ölen Desteğin Kusurunun
Sigorta Şirketinin Sorumluluğuna Etkisi..........................................379
Leyla ELEN KÖKSAL
Bedensel Zararları Açısından
17. Hukuk Dairesinin Uygulamaları ................................................397
Dr. Peter REUSCH
Sigorta ve Nakliyat Hukukunda Kişisel Yaralanmalar..................419
Personenschäden im Versicherungs- und Transportrecht.............437
Beşinci Oturum
“Tıbbi Müdahale Nedeniyle
Bedensel Zararların Tazmini Esasları”
Av. Dr. Ali YARAYAN
Alman Hekimin Sorumluluğu Hukukunda
Cismani Zararlar ..................................................................................465
“Personenschäden nach dem Deutschen
Arzthaftungsrecht” ..............................................................................485
Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ*
Doç. Dr. Bayram KESKİN**
Yrd. Doç. Dr. Yusuf DENİZ***
Tıbbî Müdahale Nedeniyle Oluşan Bedensel Zararlar
ve T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMAN) ....................505Doç. Dr. Seçkin TOPUZ
İNTÖRN Doktorların Hastaya Verdiği Zarardan Doğan Hukuki
Sorumluluk ...........................................................................................565
Prof. Dr. John CULHANE
ABD Uygulamasında Tıbbi Müdahele Nedeniyle
Bedensel Zararların Tazmini Esasları ...............................................575
Compensation for Medical Misadventures:
the U.S. Experience  .............................................................................587
Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK
Ağır Bedensel Zarar ve Ölüm Halinde Yakınların
Manevi Tazminat Talebi  ....................................................................599
Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR
Hekimin Sözleşmenin İhlalinden
Kaynaklanan Tazmin Yükümlülüğü.................................................609